UPDATE: Inculpatul principal in dosarul Casuneanu jr., Ovidiu Relu Cojocaru si Teodora Sotcan si-au depus dosarul functia de inspector scolar general în Bacau

UPDATE: Dosarul depus de Ovidiu Relu Cojocaru a fost respins, deoarece nu a avut certificatul medical care sa ateste ca este apt sa ocupe functia de inspector general al Inspectoratului Scolar Bacau.

Controversatul profesor Ovidiu Relu Cojocaru, fost inspector general dar si Teodora Sotcan, actuala sefa a CojocaruInspectoratului Scolar din Bacau, si-au depus dosarele pentru concursul organizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru ocuparea Teodora Sotcan si Ioan Vasile (Gringo)functiei de inspector scolar general în Bacau. Perioada înscrierii dosarelor a fost între 18 si 23 februarie, iar examenul va avea loc între 11 si 20 martie.

Profesorul  Ovidiu Relu Cojocaru, implicat în mai multe scandaluri, unele penale, care a mai ocupat functiile de inspector scolar general, de director al Liceului Economic si a fost ales pe listele liberalilor, consilier judetean, ar putea reveni în fruntea învatamântului bacauan.

colegiul economic Ion GhicaOvidiu Cojocaru a fost inculpat în dosarul Costel Casuneanu jr, prin care 17 profesori ai Colegiului Economic „Ion Ghica“ din Bacau au fost trimisi în judecata pentru falsificarea situatiei scolare a copilului regelui asfaltului. Chiar daca procurorii au constatat ca fiul lui Casuneanu nu era în tara (în 2006), când în catalog era trecut prezent si lua note, Justitia l-a achitat pe Cojocaru, pentru lipsa unuia  „din elementele constitutive“. Acelasi profesor a fost implicat într-un alt scandal de rasunet, odata cu demiterea directorului adjunct a Colegiului Economic din Bacau, Elena Vrabie. Pe baza calificativelor modificate inculpati economicale lui Ovidiu Cojocaru, inspectorul scolar general  de la acea vreme, Radu Ababei ,(actual viceprimar al Bacaului) a destituit-o pe Elena Vrabie. Profesoara însa a câstigat în instanta, împotriva Inspectoratului  Scolar Judetean, iar profesorul universitar Ababei este nevoit acum sa plateasca peste 16 mii de lei, din buzunar, chiar daca vinovat moral este altcineva. Alte controverse legate de acelasi „general“ se refera la „disparitia“ a 600 de mii de lei, alocati pentru o scoala din Berzunti.

Din punct de vedere politic, Ovidiu Cojocaru a avut o ascensiune uimitoare în anii 2005-2008, perioada în care, cu sustinerea lui Costel Casuneanu si a liberalilor bacauani a fost, pe rând, din simplu profesor, director, inspector scolar general, consilier judetean si candidat la Camera Deputatilor.

Ovidiu Relu Cojocaru Ovidiu Cojocaru are sanse mari sa ajunga, în viitorul apropiat, inspector scolar Ovidiu Cojocaru si-a ridicat o casa frumoasa, pe aleea generalilor din Andriesestigeneral, deoarece Teodora Sotcan, actuala sefa a ISJ Bacau s-a orientat spre un post bun în Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. „Este adevarat ca ma intereseaza un post la Minister. Dar, deocamdata sa câstig concursul pentru functia de inspector general. Sunt doar doua dosare înscrise pentru acest concurs, al meu si al domnului Ovidiu Cojocaru. Este un post cu multa responsabilitate, probabil de asta nu s-au înscris si alti profesori“, a precizat Teodora Sotcan. Examenul va avea loc într-una din zilele din perioada 11-20 martie. Cei doi concurenti vor trebui sa dovedeasca aptitudini de folosire a calculatorului iar la final vor da un interviu în care îsi vor expune oferta educationala.

Teodora Sotcan are sustinerea social democratilor bacauani si este inspector scolar general din 25 iulie 2012, când a înlocuit-o pe Teodora Craus, care a condus Inspectoratul Scolar Judetean Bacau câteva luni, dupa ce fostul sef, Florin Lazar a decis sa candideze la Primaria Bacau. La fel ca si Ovidiu Cojocaru, Teodora Sotcan are o experienta îndelungata si în politica. În 2012, cu putin înainte sa fie desemnata inspector  scolar general, a fost aleasa pe listele de partid, consilier judetean.

Conditiile oficiale, ale Ministerului Educatiei, pentru ocuparea functiei de inspector scolar general

Potrivit Ministerului Educatiei,  poate candida la acest concurs orice cadru didactic care îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) sa fie membru al corpului national de experti în managementul educational;
 2. b) sa fie absolvent al unei institutii de învatamânt superior, cu diploma de licenta;
 3. c) sa fie cadru didactic titular în învatamânt/într-o unitate de învatamânt si sa aiba gradul didactic I sau titlul stiintific de doctor;
 4. d) sa aiba o vechime în învatamântul preuniversitar de cel putin 8 ani, dintre care cel putin 5 în ultimii 10 ani;
 5. e) sa detina calificativul  „foarte bine” în ultimii 5 ani si sa nu aiba sanctiuni disciplinare în anul scolar curent;
 6. f) recomandare/caracterizare vizând calitatile profesionale, manageriale si morale din partea consiliului profesoral al unitatii de învatamânt sau din partea consiliului de administratie al inspectoratului scolar ori recomandarea senatului universitatii sau a organului de conducere al institutiei în care candidatul îsi desfasoara activitatea la data înscrierii la concurs;
 7. g) sa nu fi desfasurat politie politica si nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere în învatamânt prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
 8. h) sa fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale;
 9. i) sa nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data sustinerii concursului.

Desi concursul este adresat tuturor profesorilor, care îndeplinesc conditiile afisate de Minister, este cunoscut faptul ca functia este negociata în teritoriu între partidele aflate în arcul de la Guvernare.

Fostul inculpat Ovidiu Relu Cojocaru, din dosarul Casuneanu jr.  ar putea sa devina  „general“ peste toti profesorii din Bacau

Un comentariu

 1. bibire spune:

  DOAMNA INSPECTOR ?COLAR GENERAL,
  Subsemnatul,DOBREA VIOREL,cet??ean român cu domiciliul în Comuna Sascut,Sat Bere?ti,jude?ul Bac?u,având CNP:1731125040042,cunoscând faptul c?,obiectivul general al Departamentului Economico-Financiar ?i Administrativ al Serviciului Contabilitate din cadrul Inspectoratului ?colar Jude?ean Bac?u este reprezentat de asigurarea administr?rii fondurilor publice în mod economic, eficient ?i eficace, protejarea patrimoniului institu?ional ?i a informa?iilor economice ?i financiare ,precum ?i calitatea documentelor financiar-contabile, respectarea legalit??ii ?i a principiilor liberei concuren?e în achizi?iile publice ,inclusiv producerea în timp util de informa?ii de încredere referitoare la segmentul financiar, economic ?i administrativ, necesare deciziilor de management ale conducerii institu?iei de înv???mânt.,în baza OUG 63/2013 pentru modificarea OUG 43/2002 privind Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie,dar ?i Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie ?i continuând cu Ordonan?a de Urgen?? nr. 43/2002 privind Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie,formulez urm?toarea SESIZARE,pentru ca INSPECTORATUL ?COLAR JUDE?EAN BAC?U,prin intermediul Compartimentului AUDIT INTERN din cadrul Serviciului de Contabilitate al I.?.J Bac?u ,s? desf??oare mai multe anchete de control pe AUDIT INTERN pentru comiterea unor grave infrac?iuni de corup?ie, asimilate ?i în leg?tur? direct? cu acestea.V? solicit prin prezenta SESIZARE ,ca dumneavoastr?,în calitate de inspector ?colar general în cadrul INSPECTORATULUI ?COLAR JUDE?EAN BAC?U,prin intermediul Serviciului Contabilitate ?i Plan Salarizare,s? investigheze de urgen?? urm?toarele categorii de infrac?iuni grave de criminalitate economico-financiar?,care se produc la nivelul activit??ii Departamentului Economic ,Financiar ?i Administrativ al ?colii Gimnaziale Sascut,despre care voi face referire detaliat? în rândurile de mai jos.Având cuno?tin?? de faptul c?,Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie,prin intermediul Serviciului Teritorial Bac?u este o structur? complex? ,iar procurorii direc?iei sunt sprijini?i în activitatea de urm?rire penal? de ofi?eri ?i agen?i de poli?ie judiciar?, precum ?i de speciali?ti cu înalt? calificare în domeniile economic, financiar, bancar, vamal, informatic ?i în alte domenii,v? solicit în mod expres ,ca în timpul începerii ?i derul?rii anchetelor de control,ace?tia s? î?i desf??oare activitatea în cadrul unor echipe operative complexe, sub directa conducere, supraveghere ?i control a procurorului-?ef,înso?it de exper?i ai Compartimentului AUDIT INTERN din cadrul I.?.J. BAC?U, pentru a spori eficien?a ?i calitatea anchetelor penale.Revenind la categoriile majore de infrac?iuni grave ce ?in de fenomenul criminalit??ii economico-financiare,care se produc la nivelul activit??ii Departamentului Economic ,Financiar ?i Administrativ al ?colii Gimnaziale Sascut,dar ?i a Prim?riei ?i Consiliului Local Sascut,v? solicit s? dispune?i ca aceste anchete de control pe AUDIT INTERN,de ordin penal, care au scopul de a constata infrac?iunile de corup?ie mare ?i medie de macrocriminalitate economic? ?i financiar? , s? fie realizate ?i cu sprijinul altor autorit??i cu atribu?ii de control ?i anume: GARDA FINANCIAR? BAC?U,AGEN?IA NA?IONAL? DE ADMINISTRARE FISCAL? BAC?U,DEPARTAMENTUL DE LUPT? ANTI-FRAUD? BAC?U, ,INSPECTORATUL JUDE?EAN DE POLI?IE BAC?U,dar ?i alte institu?ii abilitate în realizarea unor controale de mare amploare în domeniul auditului intern,de exemplu,CURTEA DE CONTURI BAC?U. Prin urmare,v? solicit,prin prezenta SESIZARE,ca dumneavoastr?,în calitate de INSPECTOR ?COLAR GENERAL AL INSPECTORATULUI ?COLAR JUDE?EAN BAC?U,s? dispune?i imediat,prin intermediul Departamentului Economic-Financiar ?i Administrativ din cadrul Serviciului CONTABILITATE ?I PLAN SALARIZARE din cadrul I.?.J BAC?U,începerea unor anchete de control pe AUDIT INTERN,penale, de mare amploare în leg?tur? cu REALIZAREA PROIECTULUI DE REABILITARE AL ?COLII GIMNAZIALE SASCUT PRIN FONDURI EUROPENE PRIMITE DE LA BANCA MONDIAL? DE INVESTI?II ( în acest sens,v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor europeni,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de mobilier ?colar,u?i,termopan,alte repara?ii la acoperi?,etc),REALIZAREA PROIECTULUI DE REABILITARE AL ?COLII GIMNAZIALE SASCUT SAT- STRUCTUR? PRIN FONDURI EUROPENE PRIMITE DE LA BANCA MONDIAL? DE INVESTI?II( devizul de 800 milioane lei vechi nu se justific? la capitolul execu?ie faptic? ci numai în acte; ?i în acest caz, v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor europeni,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de mobilier ?colar,u?i,termopan,alte repara?ii la acoperi?,etc),REALIZAREA PROIECTULUI DE REABILITARE AL ?COLII GIMNAZIALE P?NCE?TI- STRUCTUR? PRIN FONDURI EUROPENE PRIMITE DE LA BANCA MONDIAL? DE INVESTI?II (în acest sens,v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor europeni,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de bunuri mobile etc),PROIECTUL DE CONSTITUIRE A UNUI AFTER SCOOL LA P?NCE?TI,PRIN GR?DIN?A CU PROGRAM PRELUNGIT( în acest sens,v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor europeni,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de mobilier ?colar,u?i,termopan,alte repara?ii la acoperi?,etc),CONSTRUIREA MAGAZIEI PENTRU CENTRALA CU GAZ METAN DE LA ?COALA GIMNAZIAL? SASCUT TÂRG,unde devizul de lucr?ri ?i materiale de construc?ie plus manoper? ajunge la fulminanta sum? de 800.000.000 lei vechi(în acest sens,v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor din bugetul Consiliului Local al Prim?riei Sascut,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de materiale de construc?ie plus manoper? etc),SITUA?IA BUNURILOR DE INVENTAR CARE AU INTRAT ÎN PATRIMONIUL ?COLII SASCUT TÂRG ÎNAINTE DE EFECTUAREA LUCR?RILOR DE REABILITARE…..de ex- centrala pe gaz luat? de PAVELESCU pentru mici repara?ii de la SALA DE SPORT,caloriferele din font?,?evile ?i coloana de ap? ?i canalizare de la ?coala General? Sascut Târg,materialele de la acoperi? r?mase- de ex-c?priori,grinzi,tabl?,sau u?ile metalice intrare-ie?ire de la parter,etajul 1,2?i 3,parchetul nou nou? ?i u?ile cump?rate prin banii de la Fondul Clasei ?i Fondul ?colii de c?tre membrii Comitetelor de P?rin?ii ?i lista e imens? continuând la nesfâr?it…scaunele ?i mesele din laboratoarele de BIOLOGIE ?I CHIMIE ,AEL etc.SUNT CAZURI GRAVE DE FURT CALIFICAT ?I DE COMPLICITATE LA FURT CALIFICAT,ÎN?EL?CIUNE,DELAPIDARE A UNOR BUNURI CE APAR?IN UNUI PATRIMONIU INSTITU?IONAL.La gardul de împrejmuire al ?colii Gimnaziale Sascut,de?i în contractul de prest?ri-servicii încheiat cu firma privat? de la Adjud,prin dl patron Ifrim Dan se prevedea faptul c?,manopera la execu?ia lucr?rii de investi?ii va fi f?cut? de angaja?ii firmei,totu?i,lucrarea a fost executat? de c?tre personalul nedidactic al institu?iei de înv???mânt,de?i,în mod legal ?i corect, ace?ti muncitori trebuiau s?-?i respecte fi?a postului pentru atriibu?iile ce le reveneau .Dar întrebarea este! Cine a încasat banii pentru manoper?,deoarece muncitorii ?colii Gimnaziale din Sascut au realizat execu?ia!Cine a luat ace?ti b?nu?i aloca?i pentru manoper?! Printr-un control de audit intern de mare amploare ce poate fi f?cut la realizarea acestei lucr?ri de investi?ii se poate verifica foarte u?or cine a încasat ace?ti bani.Lucrul cel mai grav este c?,muncitorii de între?inere,?oferii,centrali?tii ?i îngrijitorii ?colii Gimnaziale Sascut au efectuat o lucrare de investi?ii,ce a presupus un grad de calificare sporit,f?r? s? fie remunera?i .De ce în contractul cu firma privat? s-a prev?zut ?i suma pentru manoper?,dac? muncitorii societ??ii de la Adjud a lui Ifrim Dan,nu au montat ei gardul.CINE A ÎNCASAT B?NU?II! VOM AFLA ?I ACEST LUCRU ÎN PERIOADA URM?TOARE prin intermediul anchetelor DNA,SERVICIUL TERITORIAL BAC?U ?I PARCHETUL DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA BAC?U!!!De asemenea,la Gr?dini?a cu Program Normal din Sascut,la proiectul de reabilitare prin fonduri europene s-au cheltuit 1.800.000 lei vechi,care nu se justific? la capitolul execu?ie faptic? ci numai în acte; ?i în acest caz, v? solicit o anchet? minu?ioas? pe audit intern la modul de gestionare a banilor ,dar, mai ales,la întocmirea devizelor ?i falsificarea acestora pentru achizi?ionarea unor materiale de construc?ie la pre?uri mai ieftine decât cele prev?zute în devizele originale,recunoscute de c?tre MEC? ?i I?J BAC?U,a facturilor ?i a chitan?elor,dar ?i a altor acte doveditoare pentru achizi?ionarea de mobilier ?colar,u?i,termopan,alte repara?ii la acoperi? etc. Din p?cate, directorul adjunct nici nu are specimen de semn?tur? pentru actele institu?iei.Contractul de prest?ri -servicii între firma lui Ifrim Dan ?i ?coala Gimnazial? Sascut nu putea fi contrasemnat între un om cu drept de semn?tur?,a?a cum e patronul acelei firme din Adjud ?i un om care nu e abilitat cu specimen de semn?tur? din partea ?colii Gimnaziale Sascut,a?a cum e adjunctulContractul cu firma de la Adjud a fost semnat între Ifrim Dan,patronul firmei ?i doamna directoare Sandu Ionela.A?adar,adjunctul nu a avut drept de semn?tur?,prin împuternicire direct? de la doamna director Sandu Ionela.Acest lucru necesit? completarea unui formular tip între cel împuternicit ?i cel care pleac? în concediu de odihn?,concediu medical etc Printr-un control de mare amploare pe audit intern din partea Serviciului Contabilitate al I?J Bac?u se poate stabili clar cine a gre?it aici.Ceea ce este foarte ciudat în leg?tur? cu efectuarea acestei lucr?ri de investi?ii e c?,nici o persoan? din cadrul Secretariatului ?i a Serviciului Contabilitate din cadrul ?colii Gimnaziale Sascut,nu a avut posibilitatea de a vedea acel contract semnat între Ifrim Dan ?i Sandu Ionela,directoarea institu?iei ?colare.Adjunctul nici m?car nu a v?zut vreodat? acel contract de prest?ri –servicii,de?i, în mod normal,toate lucr?rile de modernizare ?i dezvoltare a infrastructurii ?colare intrau,de drept,în fi?a postului s?u.În afar? de Apostol Constantin,administratorul public local din cadrul Prim?riei Sascut ?i Bostan Cristinel,primarul suspendat pentru condamn?ri penale,Sandu Ionela,directoarea ?colii,nimeni nu a avut acces la încheierea acestui contract de prest?ri-servicii.Fiecare poate s? trag? concluzia cum crede.Cei care au fost directori,contabili,administratori,secretari, ar fi bine s? î?i asume r?spunderea pentru buna gestionare a acelui inventar al ?colii Gimnaziale Sascut Târg.Drept urmare,v? solicit ca,la efectuarea acestor anchete penale de control pe AUDIT INTERN ,s? fiu pus ?i în situa?ia de a aduce ?i alte probe incriminatorii,care s? confirme veridicitatea comiterii cu inten?ie v?dit? a acestor infrac?iuni grave de criminalitate economico-financiar?,ce s-au produs la nivelul activit??ii Departamentului Economic ,Financiar ?i Administrativ al ?colii Gimnaziale Sascut,dar ?i a Prim?riei ?i în mod implicit, a Consiliului Local Sascut. Ca reprezentant direct al comunit??ii locale din Comuna Sascut, v? solicit ,de urgen??, s? dispune?i prin intermediul Serviciului Descentraliz[rii Institu?ionale din cadrul I.?.J.Bac?u,schimbarea din func?ia de director prim a doamnei prof.SANDU IONELA,din cauza abuzurilor ?i neregulilor grave în exercitarea actului managerial,?i numirea în aceast? func?ie de conducere,îndrumare ?i control a domnului profesor PASCU ION,deoarece institu?ia ?colar? are nevoie de ORDINE,DISCIPLIN? ?I O BUN? ORGANIZARE A ACTIVIT??II DIDACTICE…

  25.08.2015 Dobrea Viorel

  Tel:0748/617.620

  Doamnei Inspector ?colar General din cadrul I.?.J BAC?U,Prof.Theodora ?otcan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com