Proiect de amploare pentru formarea continua a profesorilor: „Istoria recenta a României“

Începând din acest an scolar, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacau va furniza un nou program de formare, „Istoria recenta a României”. Acesta a fost acreditat de curând de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, se va desfasura pe parcursul a 90 ore, fiind purtator a 25 de credite profesionale transferabile.

Cursul este destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar,  cu specialitatea istorie, iar în aceasta perioada se desfasoara în cadrul proiectului POSDRU ID142342. Demersul propus intervine într-un context în care sistemul românesc de învatamânt este caracterizat printr-un proces de schimbare dinamic, urmarindu-se astfel, formularea unei oferte educationale îmbunatatite, în raport cu nevoile de cunoastere si de dezvoltare ale elevilor, dar si cu provocarile societatii cunoasterii.CCD Bacau si ISJ Bacau

Programul „Istoria recenta a României“ este finantat din fonduri europene, se adreseaza unui grup tinta format din 1.056 de profesori, care predau istoria si stiintele sociale, respectiv unui grup tinta de  5.125 elevi, de nivel liceal si vizeaza, ca obiective specifice, îmbunatatirea ofertei educationale la nivel national, prin elaborarea curriculumului de tip CDS – Istoria recenta a României (clasele IX-XII), dezvoltarea competentelor profesionale si digitale ale profesorilor , care predau discipline subsecvente ariei curriculare ”Om si societate”, ca urmare a parcurgerii programului de formare prevazut de proiect, asigurarea cresterii calitatii educatiei, prin implementarea programei scolare de Istorie recenta a României si a pachetului educational cu resurse digitale de învatare, respectiv prin amenajarea si dotarea centrului pilot pentru studiul Istoriei recente a României.

Gabriel Stan, Gabriel Leahu si Alexandru Florian

„Acreditarea acestui nou program de formare continua ne obliga foarte mult, deoarece, în aceasta perioada, el se desfasoara, simultan, la nivelul întregii  tari. De aceea, la initiativa si cu suportul  Ministerului Educatiei,  am semnat protocoale de parteneriat cu toate casele corpului didactic, proiectul beneficiind, astfel, de un larg sprijin. Scopul programului contribuie la aparitia unor schimbari , nu doar în ceea ce priveste cunoasterea istoriei apropiate, a istoriei de lânga noi, cum mai este numita, ci si a modalitatilor de predare la clasa a acestei sectiuni, cu reale valente pentru viitorul cetatean. Asadar, opinam ca acesta vine, în primul rând, în sprijinul profesorilor de istorie si stiinte sociale, dar si a dirigintilor, ce trebuie constientizati asupra necesitatii schimbarii orientarilor din educatie. Cursul de formare din cadrul proiectului ”Istoria recenta a României”, ar putea fi raspunsul la multe dintre problemele si provocarile prezentului.  Este de notorietate preocuparea din ultimii ani a institutiei noastre, pentru promovarea unor initiative, care vizeaza domenii relativ noi de cercetare, pentru care, formarea initiala a cadrelor didactice este insuficienta” , ne-a declarat profesorul de istorie Gabriel Stan, directorul CCD Bacau.Gabriel Stan, CCD Bacau

Filosofia proiectului „Istoria recenta a României“

Societatea romaneasca de astazi este prezentata de autorii programului „ca un amestec de capitalism, societate patriarhala taraneasca, comunism, democratie liberala, economie de piata, autohtonism si globalizare“. Studiul celor peste 50 de ani de istorie recenta, poate explica multe dintre elementele ce caracterizeaza aceste micro-societati.

 

„Proiectul porneste de la constatarea ca istoria recenta, sau istoria prezentului este, în fostele tari comuniste din Europa, un domeniu relativ nou de cercetare, formarea initiala a cadrelor didactice, fiind insuficienta pentru abordarea acestei perioade istorice în activitatea curriculara. Lumea româneasca se prezinta astazi ca un amestec de capitalism, societate patriarhala taraneasca, comunism, democratie liberala, economie de piata, autohtonism si globalizare. Studiul celor peste 50 de ani de istorie recenta, poate explica multe dintre elementele ce caracterizeaza aceste micro-societati.

De aceea, programul de formare poate fi o buna ocazie de a promova un exercitiu intelectual de educare a elevilor, pentru însusirea de valori, pentru exprimarea unor atitudini si comportamente democratice si pentru formarea unor repere de etica profesionala.

Totodata, vor fi elaborate o programa, un suport de curs pentru elevi si un ghid metodologic pentru profesori, care vor constitui binevenite suporturi educationale  pentru dascali, în actiunea lor de proiectare didactica si de evaluare.

Desfasurarea cursului, în contact permanent cu o generatie nascuta dupa caderea oficiala a comunismului, poate fi prilejul unei introspectii a cadrului didactic, cu privire la relatia personala cu regimul comunist.

Studierea Istoriei recente a României este, totodata, un bun prilej de a realiza si proiecte intergenerationale, demersul propunându-si sa sustina egalitatea de sanse, din punct de vedere al vârstei , atât pentru membrii echipei de proiect, cât si pentru membrii grupurilor tinta.

Asadar, va fi promovat  conceptul de abordare integrata, în sensul încorporarii principiului  egalitatii de sanse dintre femei si barbati si al eliminarii diferentelor de gen si a discriminarilor, în derularea programelor de instruire.

Prin toate acestea, proiectul propus va raspunde, astfel, dezideratului POSDRU, privind egalitatea de sanse:  „pentru fiecare individ, sansa de a accede la o educatie de calitate, înseamna sansa de a-si dezvolta la un nivel superior abilitatile, de a beneficia de consiliere si orientare, în alegerea unei profesii si de a avea oportunitati sporite la angajare”

Deci, noul proiect vine, în primul rând, în sprijinul profesorilor de istorie si stiinte sociale, dar si dirigintilor, ce trebuie constientizati asupra necesitatii schimbarii orientarilor din educatie.

Oportunitatea si utilitatea programului de formare continua „Istoria recenta a României”, este justificata astfel, la nivelul a trei categorii: institutii educationale, cadre didactice si elevi.

Scopul programului contribuie la crearea unor schimbari , nu doar în ceea ce priveste cunoasterea istoriei apropiate, a istoriei de lânga noi, cum mai  este ea  numita, ci si a modalitatilor de predare la clasa a acestei sectiuni, cu reale valente pentru viitorul cetatean.

Obiectivele proiectului formulate pe termen lung si scurt, la nivelul carora sunt delimitate obiective calitative si cantitative sunt: cunoasterea programei cursului optional ”Istoria recenta a României”; identificarea unor concepe-cheie si a unor noi perspective academice asupra continuturilor propuse de programa – prin comparatie cu programa cursului general de istorie si cea a cursului optional o istorie a comunismului din România; formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, care predau istoria, de a elabora si a implementa curriculumul ”Istoria recenta a României”; dezvoltarea gândirii critice, recunoasterea prejudecatilor si a stereotipurilor, încurajarea  atitudinilor  si valorilor civice, acceptarea diversitatii si a valorii, ca metoda de cunoastere; formarea unor deprinderi didactice (metode, aplicatii, mijloace, etc.), necesare în educatia valorilor si atitudinilor, pentru formarea si dezvoltarea competentelor, în procesul de evaluare, precum si în abordarea altor elemente didactice, continute în sugestiile metodologice ale programei si formarea une noi perspective de abordare a continuturilor, asociate competentelor.

Criteriul de referinta îl reprezinta proiectele de tara, disputate si asumate de catre actorii politici si de cei ai societatii civile, în perioade ale istoriei recente. Aceasta  idee, a privirii în trecutul recent al României, din perspectiva proiectului de tara si a consecintelor lui, fiind, în acelasi timp, o invitatie catre profesori si elevi, la reflectie, implicare si participare civica pe tema viitorului României.

De asemenea, un alt obiectiv este realizarea de proiecte si portofolii educative, care sa dezvolte competentele generale si specifice ale cursului, dar si formarea dimensiunii civice, din perspectiva educatiei pentru drepturile omului, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile si controversate, a strategiilor de argumentare, negociere si cooperare, a utilizarii surselor multiple de informare si documentare.

Atitudinea pozitiva, reflectia critica, detasarea emotionala, sau disponibilitatea de a gestiona  conflicte, promovate  de cursul de istorie recenta, reprezinta o posibila platforma intelectuala de abordare a acestor categorii de probleme.

Functia principala a proiectului este de dezvoltare si extindere a urmatoarelor competente: formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, care predau istoria, de a elabora si a implementa curriculumul ”Istoria recenta a României”; realizarea de proiecte si portofolii educative, care sa dezvolte competentele generale si specifice ale cursului; formarea si dezvoltarea competenetelor multimedia,  în implementarea curriculumului ”Istoria recenta a României”, precum si de formare a unor noi competente în domenii interdisciplinare conexe.

Asadar, programul asigura o pregatire generala, sub aspect teoretic si o pregatire specifica, sub aspect metodologic si practic, ce poate fi aprofundata si dezvoltata individual, conform optiunilor cursantului.

Curriculumul acestuia, centrat pe noutati în domeniul istoriei si a educatiei adultilor, configureaza un câmp de formare în care cursantul dobândeste informatii stiintifice, dezvolta competente socio-profesionale specifice, valorifica experienta personala si exerseaza tehnici de aplicare a cunostintelor, în situatii educationale reale, sau prefigurate.

Într-un fel sau altul adultii (profesori, parinti, vecini, prieteni, cunostinte, etc.) au avut o relatie directa – materiala, publica si de constiinta – cu istoria recenta. Studiul istoriei recente si a drepturilor omului în scoala,  înseamna precautii cu privire la câteva tipuri de relatii, specifice mediului educational: aceea între adulti si tineri, între profesori din generatii diferite, între profesori si familiile copiilor, sau în ceea ce priveste relatia profesorilor cu trecutul si cu propria lor memorie istorica.

De aceea, necesitatea implementarii unui program de formare, privind istoria recenta reprezinta o problema sensibila, dar, în acelasi timp, o provocare din perspectiva autoritatilor educationale decidente, din perspectiva constiintei profesionale, a moralei si a valorilor unei societati democratice.

Pe fondul lacunelor si controverselor privind cunoasterea evenimentelor din decembrie 1989, istoria recenta este tratata superficial. Mai mult, în aproape toate manualele de istorie, pe care elevii le studiaza la scoala, raportarile la istoria recenta sunt de factura preponderent politica, fiind abordate, mai putin, sau deloc, alte aspecte, precum cele de viata economica, sociala, sau culturala.

Desi flexibila, programa de liceu la ”Istoria românilor”, nu permite alocarea unui numar suficient de ore problematicii istoriei recente si, în consecinta, aceasta perioada a istoriei se învata pe fuga si lacunar, lasând, ca multe informatii despre aceasta epoca  sa fie descoperite de tineri din mass-media, sau din familie, multe dintre acestea fiind puternic marcate de subiectivism. Acest situatie nu este de dorit, pentru ca, în cele mai multe cazuri, parintii sau bunicii nu sunt pregatiti sa vorbeasca despre experienta trecutului lor recent si, în special, despre trecutul  comunist, ori, acestia, se limiteaza în a sublinia nostalgic „realizarile” perioadei.

La nivelul studierii aplicarii în activitatea la clasa a temelor de istorie recenta, acum, formarea initiala este insuficienta.

Surse noi despre epoca recenta a istoriei nationale apar tot mai des, fie ca urmare a deschiderii arhivelor, fie în urma dezvaluirilor obtinute, prin metode ale istoriei orale, ca urmare a contactarii putinilor supravietuitori ai perioadei.

În acelasi timp, elevii sunt interesati în studierea unei perioade istorice despre care nu pot obtine decât informatii indirecte, mediate de experienta subiectiva a persoanelor din proximitatea lor, care au trait evenimentele vremii.

Daca continuturile din programa de istorie si cele doua capitole referitoare la comunism, existente în manualul de istorie a românilor, se dovedesc mai mult decât insuficiente, nici oferta de CDS-uri, acoperitoare pentru perioada în discutie, nu rezolva problemele, cursul optional de ”Istoria comunismului”, rezolvându-le doar partial.

Prin conceptie, curriculumul de ”Istorie recenta a României”, din cadrul acestui proiect, completat de ghidul multimedia interactiv, ca si de constituirea Centrului pentru îmbunatatirea educatiei si formarii profesionale, dedicat elevilor si profesorilor, care studiaza istoria recenta/istoria comunismului în România, vor presupune : dezvoltarea, din aceasta perspectiva, a exigentelor/criteriilor de proiectare pedagogica; fundamentarea pe competente generale si specifice, continuturi de tip inter- si transdisciplinar; un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale, care vizeaza formarea competentelor transversale; formarea de competente practice si transfer al competentelor integrate.
1950-Fototeca online a comunismului

Temele care vor fi abordate pe parcursul celor 90 de ore, în noul curs, sunt: Spre regimul monolit (1944 – 1947); România – Republica Populara (1948 – 1965); România socialista (1965 – 1989); România 1989 – 2007: noi orizonturi; Formarea si dezvoltarea competentelor necesare utilizarii resurselor multimedia în implementarea cursului de formare si a dezvoltarii materialelor suport. Echipa manageriala este formata din: dr. Gabriel Leahu, manager de proiect, dr. Doru Dumitrescu, coordonator de program si prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau, responsabil de program.

Bibliografia consultata si recomandata, care contine un numar reprezentativ de volume, pentru realizarea continutului tematic, stimuleaza initiativele de autoformare si aprofundare.

Nu în ultimul rând, proiectul va încuraja, prin componenta sa atitudinala si civica, dezvoltarea competentelor cheie, recunoscute la nivel european: cunostinte, abilitati si atitudini de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea si dezvoltarea personala, pentru cetatenia activa.

În cadrul unei educatii de tip experiential, utilizarea ghidului multimedia interactiv va stimula curiozitatea, învatarea prin descoperire, ca un pas esential spre adaptarea la o societate în permanenta schimbare.

Prin intermediul acestui program de formare continua, cadrele didactice vor avea capacitatea de a utiliza platformele educationale interactive online în activitatile de predare-învatare, atât cu grupurile cu care interactioneaza direct (elevi, colegi), cât si cu mediul profesional (profesori, experti în educatie, formatori de opinie)“, se arata in comunicatul de presa emis de Casa Corpului Didactic din Bacau.Aiud, martiri anticomunisti (2)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

Cele mai comentate

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com