Mentenanta sistemului de iluminat public din Bacau va fi facuta de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacau a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanta a sistemului de iluminat public din municipiul Bacau“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întretinere a iluminatului public si materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manopera 347.469 de lei iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adauga TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odata cu constituirea garantiei de buna executie si primirea primei comenzi.


Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precara, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi si 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finantare europeana sau de la bugetul local.

În baza contractului, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele din propunerea tehnica, în acord cu legislatia în vigoare. SSP Bacau este raspunzator de operatiunile si metodele utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.


Societatea de Servicii Publice va prezenta la finalul fiecarei luni o situatie privind interventiile efectuate si remedierile facute la stâlpii de iluminat public. Potrivit prevederilor contractuale, nu se platesc interventiile nesolutionate iar SSP Bacau este obligata sa respecte termenele de executie prevazute în caietul de sarcini.
Municipiul Bacau, beneficiar al contractului, se obliga sa receptioneze lucrarile la termen iar emiterea facturii se va face dupa primirea avizului favorabil din partea beneficiarului. Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrarii facturii la beneficiar. Daca beneficiarul nu onoreaza facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista lucrarile.

Mentionam faptul ca S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. a efectuat si în ultimile patru luni ale anului 2017, în baza unui contract, servicii de mentenanta ale sistemului de iluminat public al municipiului Bacau. Au fost efectuate peste 500 de interventii prin care s-au remediat defectiuni în toate zonele orasului Bacau.

Starea sistemului de iluminat public în municipiul Bacau

Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a contractat în cursul anului 2017, în cadrul unui proiect, un consortiu de experti (Berliner Energie Agentur (Lider de proiect), Tractebel Engineering (Expert tehnic), Tuca Zbârcea si Asociatii (Expert jurist) si TUD Business Consulting (Expert financiar) pentru realizarea unui audit energetic, în vederea realizarii unui proiect de modernizare a iluminatului stradal pentru trei municipalitati (Bacau, Constanta, Botosani).
În perioada octombrie-decembrie 2017 a fost elaborat studiul „AUDIT ENERGETIC AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BACAU“.
Potrivit studiului amintit, sistemul de iluminat public al Municipiului Bacau, care deserveste populatia municipiului, este compus în principal din:
– 475 km retele electrice (în majoritate linii electrice aeriene, în sistem monofazat, bifazat sau trifazat) aferente iluminarii a 198 km de strazi, dar si iluminarii aleilor pietonale, parcurilor, podurilor, tunelelor, pasajelor (date aferente lunii ianuarie 2017);
– 8.771 stâlpi (dintre care 4.195 stâlpi pe strazile principale, 4.632 stâlpi aferenti strazilor secundare si 56 de stâlpi instalati pe alei pietonale si în parcuri). Stâlpii aferenti sistemului de iluminat public, in majoritate, au fost instalati în perioadele 1970-1999 si 2000-2009.
– 9.084 corpuri de iluminat, care sunt clasificate dupa cum urmeaza (conform analizei efectuate în luna februarie 2017): 3.250 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu (VS), 5.541 corpuri de iluminat cu vapori de mercur (VM) si 293 corpuri de iluminat cu LED.
– 186 contoare de masurare a energiei electrice si respectiv, 147 posturi de transformare.

Proprietarii infrastructurii de iluminat public sunt Primaria Municipiului Bacau si operatorul local de distributie a energiei electrice E.ON Distributie România SA (actual Delgaz Grid SA). Primaria Municipiului Bacau detine 100% din corpurile de iluminat existente si cca. 72% din stâlpii de iluminat

public, restul de 28% aflându-se în proprietatea operatorului local de distributie a energiei electrice (Delgaz Grid SA).

„Starea generala actuala a sistemului de iluminat public este precara“

Potrivit studiului „Audit energetic al sistemului de iluminat public din municipiul Bacau:

„În ultimii 15 ani, investitiile în sistemul de iluminat public al Municipiului Bacau au fost relativ reduse. În perioada 2001-2016, s-au modernizat aprox. 7% din numarul total de stâlpi (640 de stâlpi) si, respectiv, corpurile de iluminat aferente acestora, reprezentând cca. 10% din numarul total de corpuri de iluminat (s-au instalat 620 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, cca. 6,8 % din total si 293 corpuri cu tehnologie LED, reprezentând cca. 3,2 % din total). Modernizarea s-a facut ca urmare a implementarii de proiecte europene cu fonduri nerambursabile sau ca investitii ale administratiei locale.
Starea generala actuala a sistemului de iluminat public este precara din punct de vedere al eficientei energetice si respectiv, al starii tehnice a ansamblurilor componente ale sistemului de iluminat (cabluri si stâlpi), dat fiind ca:
• în mare parte, tehnologia folosita este depasita din punct de vedere tehnic si energetic;
• vechimea retelei de iluminat stradal si a stâlpilor este (cu exceptia zonelor reabilitate recent) de peste 40 ani, existând un potential ridicat de reabilitare/modernizare si reducere a consumului / costurilor aferente;
• consumul de energie electrica este ridicat (cca. 33 MWh/km strada iluminata) comparativ cu un consum al unui sistem de iluminat similar, dar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic (în multe orase europene, consumul variaza între 10–18 MWh/km strada iluminata);
• nivelul de iluminat (luminanta la nivelul suprafetei) nu este conform standardelor în vigoare (SR EN 13201-1÷4:2004 si CIE 115-2010) pe întreg conturul municipiului;
• sistemul de tele-management (comanda) si control nu este implementat în cadrul sistemul de iluminat public.
• acestor observatii privind starea tehnica, li se adauga aspectul „poluarea vizuala” – conform HG nr. 490/2011 care completeaza Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cablurile de utilitati publice trebuie sa fie amplasate în subteran.

Deoarece diferentele între criteriile stabilite prin normativul republican PE136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990) si criteriile SR EN 13201/2004, CIE 115-2010 standardizate în România prin SR EN 13433/1999 (cu actualizarile ulterioare), normativul AND 603/2012 si normativul PE 136/1998 (aplicabil în cazul sistemului de iluminat public al municipiului) sunt esentiale, abordarea unor ample actiuni de modernizare si reabilitare a iluminatului public din Municipiul Bacau este absolut necesara.
Conform celor mentionate mai sus, se recomanda modernizarea sistemului de iluminat public, în vederea cresterii eficientei energetice a acestuia, dar si pentru conformarea cu standardele actuale în vigoare si cu legislatia aplicabila pentru iluminat si pentru imbunatatirea aspectului estetic al spatiilor publice din municipiu“, se arata în analiza facuta de expertii consortiului format din Berliner Energie Agentur, Tractebel Engineering, Tuca Zbârcea si Asociatii si TUD Business Consulting .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com