Licitatie cu scandal la DSVSA Bacau. Contestatii si plangeri la concesionarea serviciilor veterinare din Saucesti

Neregulile la licitatia pentru atribuirea serviciilor veterinare din comuna Saucesti au fost reclamate la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC). Mai mult, actele care au stat la baza atriburii vor face obiectul unei plângeri penale, pentru abuz în functie si fals în declaratii. În acelasi timp, medicul contestatar este amenintat cu plângeri la Agentia Nationala de Integritate.

La licitatia pentru atribuirea serviciilor veterinare obligatorii din Saucesti au depus oferte cabinetul medicului veterinar Cecilia Diac dar si Tedivet Expert, reprezentata de Alin Iordanescu, fost director al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), actual viceprimar al comunei. Valoarea estimata a serviciilor platite de stat este de 82200 de lei. Criteriile care au stat la baza atriburii concesiunii au fost: dovada detinerii unui spatiu, cabinet veterinar, în localitate (în chirie sau proprietate), domiciliul, personalul medical angajat si cel auxiliar, dotarile, experienta profesionala, masina iar unul dintre criteriile de departajare a fost detinerea titlului de medic primar. La stabilirea criteriilor pentru achizitia serviciilor veterinare a contribuit chiar Cecilia Diac (54 de ani), medic primar, care a facut parte din comisia formata din 15 medici, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

 

Punct de lucru si angajari peste noapte, pentru câstigarea licitatiei. Punctajul si departajarea

strada salciei saucestiMedicul Alin Iordanescu (41 de ani), asociat al Tedivet Expert, îsi practica de ani buni meseria în comuna Saucesti, unde locuieste si are cabinet veterinar. Cecilia Diac are cabinetul veterinar în punctajulcomuna Letea Veche. Comisia de licitatie le-a acordat ambilor competitori, în ciuda diferentelor, punctajul maxim la toate criteriile. 59 de puncte. La care s-au adaugat, la fiecare, 40 de puncte, pentru valoarea ofertei. Departajarea si stabilirea câstigatorului a fost apoi simpla. Cecilia Diac este medic primar, iar Alin Iordanescu nu are acest titlu profesional.

 

În vara, în luna iulie, Cecilia Diac face cerere de înfiintare a unui punct de lucru în Saucesti, într-o casa locuita din localitate. Apoi, cu putin timp înainte de organizarea licitatiei angajaza un medic, cu norma de doua ore. Pasii erau necesari pentru acoperirea conditiilor impuse în caietul de sarcini. Chiar daca punctul de lucru nu a functionat si nu a fost verificat sub aspectul dotarilor, Colegiul Medicilor Veterinari l-a autorizat. „Procedura de înregistrare este simpla. Se face cererea de autorizare, care este trimisa apoi la Colegiul National al Medicilor Veterinari. Si se autorizeaza. Nu se merge în teren, dar anual facem verificari la 30% din cabinete. Punctul de lucru din Saucesti nu a fost verificat“, afirma Costel Busuioc, presedintele Colegiului Medicilor Veterinari din Bacau. Un alt criteriu a fost personalul angajat, medical si auxiliar. În luna septembrie, la cabinetul medicului Diac a fost angajat un medic, cu doua ore pe zi, care are însa norma întreaga în Racaciuni, la 30 de kilometri de Saucesti. „Sunt prieten cu doamna Diac de aproape 30 de ani. Sunt angajat din septembrie, înainte de a se anunta lista concesiunilor. Am doua ore, e treaba mea când le fac, pot face 10 într-o zi si mi-am facut activitatea pe o luna întreaga. Eu am si norma întreaga la ferma din Racaciuni, mai am înca un contract din asta într-o comuna învecinata dar si în Saucesti“, a spus medicul Petrisor Olteanu (61 de ani). Un alt punct atacat si în contestatie este pretul. Potrivit prevederilor legale, din domeniul veterinar, valoarea ofertei nu poate fi mai mica de plafonul de 80%, sub care este considerata o oferta derizorie, prin urmare, descalificanta. Din analizarea procesului verbal de deschidere a ofertelor sii a anexelor la acesta, oferta financiara  a cabinetului medical individual al medicului Deac Cecilia a fost de 65.799 de lei , ceea ce înseamna  79 % din valoarea estimata, asadar sub procentul impus de catre legiuitor“, se arata în contestatia depusa la CNSC.

 

Acuze de nereguli si fapte penale

DNA Letea Veche (3)DNA Letea Veche (4) Alin Iordanescu afirma ca în activitatea Ceciliei Diac au existat nereguli în ultimii doi ani, fapt constat chiar de Directia Sanitar Veterinara. De partea cealalta, atât conducerea Directiei cât si medicul Diac afirma ca Iordanescu s-ar afla în incompatibilitate. Asta desi a adus clarificari, în acest sens, în timpul licitatiei. „Consider ca este o licitatie incorecta. Am fost punctati egal desi diferentele sunt esentiale, la majoritatea criteriilor. Mai mult, în activitatea doamnei Diac au fost constatate o serie de abateri, care însa nu au fost luate în considerare de comisie“, afirma Alin Iordanescu. Potrivit unui raspuns oficial al DSVSA, în activitatea Ceciliei Diac au fost constatate unele nereguli, atât în ceea ce priveste înregistrarea animalelor cât si prin încasarea a peste 4 mii de lei, necuveniti, returnati ulterior în casieria institutiei. O alta acuza este formulata pe baza unei adrese de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Bacau din care reiesea ca a început urmarirea penala si cercetarea DNA Letea Veche (2)pentru cinci persoane, din care ar face parte si Cecilia Diac. „Toate aspectele au fost analizate de comisia de licitatie. Nu am sa raspund cu nicio rautate. Am medic angajat, am certificat de functionare pentru acest spatiu din Saucesti iar criteriile au fost stabilite de o comisie din partea Colegiului Medicilor Veterinari“, afirma Cecilia Diac.

 

Directia Sanitar Veterinara din Bacau a preluat atributiile Agentiei Nationale de Integritate

 

Contestatia facuta la  CNSC a fost transmisa spre înstiintare si Directiei Sanitar Veterinare, care potrivit legii trebuia doar sa ia act de ea. Chiar daca comisia de licitatie a constatat faptul ca Alin Iordanescu nu este în incompatibilitate, deoarece chiar daca are functia de viceprimar în Saucesti este suspendat ca finctionar al DSVSA iar în cadrul firmei Tedivet Expert SRL are doar calitatea de asociat. În raspunsul din 16 decembrie, semnat de directorul DSVSA, Carleta Bodea, se insereaza si o amenintare: „Consideram ca dr. Alin Iordanescu, în calitate de viceprimar în Saucesti, este incompatibil cu orice functie de conducere sau executie la societatile comerciale. Semnarea documentelor la procedura de achizitie ca reprezentant legal al Tedivet Expert si ca medic titular veterinar, viceprimar la Primaria Saucesti, consideram ca reprezinta o incompatibilitate, iar instanta se va exprima cu privire la acest aspect, la momentul când se va solicita acest lucru“. Avocatul Gabriel Ionita afirma ca raspunsul institutiei este contradictoriu, contine amenintari si nu era necesar, conform procedurilor. „Ei nici nu trebuiau sa raspunda la aceasta contestatie, care este adresata CNSC-ului. Mai mult, notificarea contine amenintari si acuzatii, desi DSVSA raspunsese anterior, în timpul licitatiei, ca Alin Iordanescu nu este în incompatibilitate. Mai nou, vad ca DSVSA a preluat atributiile inspectorilor de integritate“, a spus Gabriel Ionita.

 

„Licitatia este de fapt atribuire directa“

 

raspuns DSVSADeoarece pretul concesiunii este de sub 30 de mii de euro, plafon sub care se poate face o atribuire directa, solutionarea contestatiilor nu se supune OUG 34/2006, care reglementeaza licitatiile publice.  Procedura, organizata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) potrivit unor norme speciale veterinare (Ordinul 16/2011 al ANSVSA), nu este tocmai o licitatie. „Este vorba de acel plafon de 30 de mii de euro, care nu este atins. Prin urmare aceasta licitatie este o forma de atribuire directa“, afirma Carleta Bodea, directorul DSVSA Bacau.

„Procedura de atribuire a fost realizata  dupa OUG 34/2006, deci nu se putea aplica selectiv, numai în contextul care convine uneia din parti. Ori se ia în calcul valoarea contractului si nu se aplica, ori, ca în acest caz, daca procedura a fost organizata dupa prevederile OUG 34, aceasta este aplicabila incluisv cu privire la procedurile de contestare. Mai mult, Ordinul 16/2011 nu exista în legislatie“, a afirmat, în contradictoriu, avocatul Gabriel Ionita.

În maxim 20 de zile Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va solutiona plângerea ofertantului nemultumit de licitatie. (Articol aparut si in ziarul Adevarul.ro. 

CONTESTATIE CATRE CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

CATRE,

 

C.N.S.C

In atentia : D.S.V.S.A. BACAU

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa SC TEDIVET EXPERT SRL, cu sediul in Bacau, str. _____________, J_______, CUI __________, reprezentata de ____________________, formuleaza in temeiul art.255-256 din OUG 34/2006,

 

CONTESTATIE

Impotriva procedurii de achizitie servicii veterinare aferente CSVA SAUCESTI COD 85200000-1 , organizata de autoritatea achizitoare DSVSA BACAU , cu sediul in _________________, in data de 17.11.2014,

Pentru ca prin Decizia pe care o veti dispune, sa procedati la :

 

1.Anularea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii veterinare CSVA Saucesti, inregistrat la autoritatea achizitoare sub nr.16226/28.11.2014, precum si a actelor subsecvente acestuia ;

2.Refacerea procedurii de atribuire , de la etapa analizarii documentatiei de calificare, prin reanalizarea acesteia si stabilirea punctajelor pentru fiecare ofertant, tinand cont de incidenta cazurilor prevazute la art.181 lit.c, c1 si e din OUG 34/2006, dar si de celelalte critici ale subscrisei, privind netemeinicia si nelegalitatea procedurii de atribuire ;

3.Suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea contestatiei,

avand in vedere urmatoarele motive :

 

I.In fapt , subscrisa a participat in calitate de ofertant la procedura de atribuire a serviciilor medical-veterinare la CSVA Saucesti, jud. Bacau, desfasurata in data de 17.11.2014 , la sediul autoritatii achizitoare DSVSA Bacau.

La procedura analizata , a mai participat si CMVI DR.Diac Cecilia.

Desi ne-am conformat dispozitiilor si interpelarilor autoritatii achizitoare, sesizand la randul nostru  anumite situatii care faceau incidente cazurile de excludere a ofertantei sus mentionate,  prevazute la art.181 din OUG 34/2006, precum si alte motive de descalificare a acesteia,  DSVSA Bacau ne-a comunicat raportul de atribuire criticat pe aceasta cale, din care rezulta ca procedura de atribuire a fost castigata de CMVI Dr. Deac Cecilia , ca urmare a egalitatii de punctaj (99 de puncte), fiind insa considerat drept criteriu de departajare, calitatea de medic primar a titularei cabinetului ofertant.

Mai mentionam ca valoarea estimata a serviciilor a fost de 82200 lei, echivalentul a 18470 euro fara TVA.

 

2.Consideram ca manifestam interes legitim in promovarea prezentei contestatii, raportat la faptul ca in procedura, au existat numai doua oferte, fiind declarata castigatoare cealalta oferta, in contextul in care s-a considerat netemeinic si nelegal ca exista egalitate de punctaj, in urma analizarii eronate si partinitoare a documentatiei de calificare.

 

In situatia in care autoritatea achizitoare analiza in mod corect documentatia depusa de ofertantul castigator, era obligata sa constate incidenta unor motive de descalificare /nepunctare a unor criterii, neindeplinite in realitate de catre CMVI Dr. Diac Cecilia si astfel, eram situati pe o pozitie superioara in procedura de atribuire, cu sanse reale in castigarea concesiunii de servicii.

 

3.MOTIVELE CONTESTATIEI :

 

3.1.Conform capitolului IV din Raportul de atribuire- analiza si verificarea ofertei tehnice si financiare , se constata ca ambii ofertanti au avansat o oferta de minim 80 % din tarifele stabilite in HG 1156/2013, rezultand repartizarea unui numar de 40 de puncte pentru fiecare ofertant. RETINEREA ESTE UNA ERONATA.

 

-Mentionam ca in conformitate cu criteriul financiar, valoarea estimata a serviciilor a fost de 82.200 lei , iar raportat la tarifele stabilite imperativ de HG 1156/2013, oferta nu putea scadea sub 80% din acestea.

Ori, din analizarea procesului verbal de deschidere a ofertelor nr. 15703/17.11.2014 si a anexelor la acesta, oferta financiara a CMVI Dr.Deac Cecilia a fost de 65.799,95 lei , reprezentand un procent de 79 % din valoarea estimata, asadar sub procentul impus de catre legiuitor/in caietul de sarcini (la capitolul criteriul financiar).

Asadar retinerea conform careia ambii ofertanti au avansat sume in procent de 80 % din tarifele prevazute de actul normativ sus mentionat, este una eronata, context in care ofertantul respectiv trebuia descalificat ca urmare a prezentarii unei oferte neconforme sau cel putin, autoritatea achizitoare era obligata sa interpeleze ofertantul in legatura cu acest aspect, in vederea dovedirii/sustinerii/clarificarii pretului ofertat.

 

 

Ori, din aceasta perspectiva, opinam ca ofertantului nu i se mai putea acorda 40 de puncte la criteriul financiar si astfel, eram declarati castigatori , ca urmare a acumularii unui numar superior de puncte.

 

3.2.Cu privire la conditiile impuse in criteriul tehnic , va rugam sa constatati ca potrivit punctului 3 -,,cerinte referitoare la prestarea serviciilor,, , lit.b ( ,,prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status de sanatate optim la intregul efectiv de anumale existent pe teritoriul CSVA Saucesti ,,) , medicul veterinar trebuia sa faca dovada desfasurarii efective a serviciilor ofertate, pe raza comunei Saucesti , intr-un spatiu –punct de lucru activ, prevazut  cu toate dotarile enumerate in caietul de sarcini , la criteriul tehnic. De asemenea, cabinetul trebuia sa faca dovada detinerii unui angajat-medic veterinar, care sa asigure continuitatea in respectiva locatie.

 

In realitate, punctul de lucru al CMVI Diac Cecilia nu a functionat si nu functioneaza pe raza comunei Saucesti, nefiind dotat cu instrumentarul mentionat in caietul de sarcini si neavand angajat medicul veterinar mentionat in oferta, aparatura descrisa in oferta apartinand locatiei din comuna Letea Veche, in care respectivul CMVI isi desfasoara in fapt, activitatea, iar medicul Olteanu Petrica , figurat in oferta tehnica la punctul 3 , neactivand pe raza Comunei Saucesti, ci prestand activitati agricole la ferma pe care o detine pe raza Comunei Racaciuni.

In acelasi registru, punctul de lucru dovedit cu contractul de inchiriere depus la dosar, nu este activ, locatia respectiva nefiind destinata activitatilor medical-veterinare, ci avand destinatie de locuit.

 

De altfel, CMVI Deac Cecilia nu si-a inregistrat punctul de lucru de pe raza Comunei Saucesti la Primaria din localitate, nu a fost autorizat de catre aceasta si implicit, nu a achitat impozitele si taxele aferente activitatilor prestate. Anexam adresa provenita de la Primaria Saucesti, care atesta cele de mai sus.

 

3.3.In mod nelegal si neintemeiat, autoritatea achizitoare analizeaza si retine in Raportul de atribuire faptul ca nu exista motive de descalificare din cele prevazute la art.181 din OUG 34/2006.

Va rugam sa constatati ca   sesizarile noastre legate de acest aspect, depuse pe parcursul procedurii de atribuire  , au fost confirmate   insasi de Autoritate, prin retinerile si referirile la anumite adrese ale unor institutii/autoritati de control, mentionate in cadrul Raportului de atribuire (pag.3 si 4). Toate raspunsurile venite din partea acestora, ca urmare a sesizarilor noastre privind indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale asumate in locatia principala unde activeaza CMVI Diac Cecilia , confirma incidenta cazurilor de descalificare prevazute la lit. c1, c si e- art.181 din OUG 34/2006. In mod curios insa, autoritatea achizitoare nu retine aplicabilitatea respectivelor cauze, invocandu-se ,,documentele existente,, , care insa atesta contrariul . De asemenea, se invoca  art. 182 , inaplicabil insa spetei de fata, atat timp cat nici un document din cele solicitate cu titlu de clarificari din partea institutiilor de control, nu atesta lipsa abaterilor, prejudiciilor si/sau indeplinirea corecta a obligatiilor asumate de catre respectivul Cabinet , in locatiile unde a mai activat.

 

-Concret, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele cazuri de excludere din procedura a CMVI Diac Cecilia, prevazute de art.181 din OUG 34/2006 :

 

(i)lit c1 : ,, in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale , din motive imputabile ofertantului in cauza ,, ;

Din analizarea raspunsurilor mentionate in Raportul de atribuire (pag.4) , institutiile cu atributii de control au constatat neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre CMVI Deac Cecilia, dupa cum urmeaza :

 

-Serviciul Evidenta informatica si Control Administrativ, a raspuns interpelarii autoritatii achizitoare prin adresa 16098/26.11.2014, comunicand ca au existat unele neconformitati referitoare la inregistrarea animalelor.

-Serviciul Economic si Administrativ , prin adresa nr. 16109/26.11.2014 , mentioneaza ca din Raportul de Audit pe anul 2013 , reiese ca CMVI ul sus mentionat a incasat necuvenit suma de 3601 lei , iar in 2014, suma de 1003,78 lei.

 

In aceasta ordine de idei, va rugam sa aveti in vedere ca raspunsurile provenite de la autoritatile cu atributii de control, au venit ca urmare a interpelarii acestora chiar de catre Autoritate, cu privire la activitatea pe ultimii 2 ani . Constatam ca in Raportul de atribuire, aceeasi autoritate invoca lipsa unor constatari negative din partea altor compartimente ( Serviciul Antifrauda), dar constatarile pozitive  retinute in Raport, vizeaza numai anul 2012, nu si 2013 si 2014, solicitati spre clarificare.

 

In aceeasi nota partinitoare, sunt retinute selectiv in Raport, pentru constatarea activitatii optime, numai notele de inspectii aferente anilor 2011 si 2012, dar si adrese provenite de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau  – institutie necompetenta in cercetarea si constatarea anumitor infractiuni ce ar putea fi savarsite in cadrul activitatii specifice, desfasurate de medicul respectiv sau DNA –care nu neaga derularea unor anchete penale pe numele titularului cabinetului sus mentionat.

 

Per a contrario, anexam inscrisuri doveditoare ale faptului ca dr. Cecilia Diac face obiectul unor plangeri /dosare penale, inregistrate pe rolul institutiilor competente.

 

 

 

(ii) litc : ,, nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor …,,,

 

In speta, insasi autoritatea achizitoare, in urma sesizarilor faptului ca CMVI Diac Cecilia nu este inregistrat cu punct de lucru si astfel nu figureaza ca platitor de taxe si impozite (salubritate, _________) pe raza Comunei Saucesti , intelege sa solicite prezentarea certificatului de atestare fiscala si a certificatului fiscal pentru punctul de lucru din Saucesti (pag. 3 din Raportul de atribuire), in termen de 72 de ore . In ciuda solicitarii exprese, aceasta nu a prezentat certificatul fiscal eliberat de Primaria Saucesti referitor la plata creantelor fiscale.

 

Partinirea cu care autoritatea a analizat documentatia este evidenta si in acest context, din moment ce la pagina 4 din Raportul de atribuire, se retine prezentarea unor certificate fiscale privind impozite si taxe locale, fara insa a se retine ca tocmai certificatul fiscal solicitat expres , din partea Primariei unde se afla punctul de lucru relevant pentru atribuire , nu a fost prezentat, aspect care se poate lesne constata din analizarea documentatiei prezentate de ofertanta. Astfel, in Anexa la procesul verbal de deschidere a documentatiei, la punctul 5, se retine existenta certificatului fiscal eliberat de Primaria Saucesti , fara insa ca acesta sa existe in mod real, avand in vedere adresa doveditoare , provenita de la Primaria Saucesti, anexata.

 

(iii) lit.e : ,, prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta …,, ;

 

Este exact cazul ofertantei declarate castigatoare, care inregistra datorii si nu a prezentat certificatul fiscal solicitat de autoritate si eliberat de Primaria Saucesti  ; a declarat fals,  prin completarea formularelor tipizate, ca nu detine astfel de datorii, in ciuda adresei provenita de la Primaria Saucesti, care atesta contrariul  . A se vedea in acest sens, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 (formularul 6).

 

Importanta nedetinerii unor datorii /creante fiscale cu regim bugetar, este cu atat mai importanta, cu cat una din conditiile de participare/calificare in Procedura, era reprezentata tocmai de acest aspect, asa cum s-a cerut expres in Caietul de Sarcini.

 

In concluzie fata de acest motiv de excludere, va rugam sa constatati ca autoritatea a constatat eronat aplicabilitatea art.182 alin.1  din OUG 34/2006 , deoarece era obligata sa aiba in vedere  dovezile enumerate chiar de catre aceasta si in plus, prezentate de subscrisa, cu privire la activitatea defectuoasa a CMVI Diac Cecilia ; atat timp cat inscrisurile initial prezentate de ofertanta nu au fost considerate suficiente de catre autoritate, care a revenit cu interpelarea unor compartimente de profil pentru edificarea asupra sesizarilor noastre, in temeiul alin.2 al aceluiasi articol , opinam ca nu putea invoca considerarea ca  edificatoare a certificatelor prezentate initial de catre ofertanta.

 

 

3.4. Referitor la criteriile de calificare si selectie , precum si cele de departajare, va rugam sa constatati ca :

 

(i)nu sunt mentionate in mod corespunzator in invitatia/anuntul de participare, cu respectarea principiilor stipulate la art. 178, art.179 alin.1 si 2 ;

(ii) criteriile din anuntul de participare, nu sunt identice cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire, aspect sanctionat cu nulitatea absoluta, conforma alin. 3 si 4 al art.179 .

 

(iii) la criteriul tehnic ( ,,factori tehnici,, – punctul 2 din caietul de sarcini, litera d – experienta profesionala) , este mentionata o cauza de departajare discriminatorie, dedicata ofertantei Cecilia Diac, si anume , conditia detinerii titlului profesional de medic primar.

Ori,  aceasta cauza nu respecta principiul proportionalitatii criteriilor de departajare si nici principiul nediscriminarii ofertantilor, atat timp cat retinerea unui asemenea titlu profesional ca si criteriu departajant, nu isi gaseste nici o justificare fata de specificul serviciilor ofertate, aspect cu atat mai important cu cat vorbim de aceeasi experienta profesionala, analizata si stabilita cu acelasi numar de puncte.

 

3.5.Sunt incalcate prevederile art. 207 alin.2 lit.d , in contextul in care nu ni s-a adus  la cunostinta , in cadrul adresei nr. 16227/28.11.2014 privind rezultatul procedurii , data limita pana la care avem dreptul de a depune contestatie, precum si autoritatea competenta in solutionarea acesteia.

 

3.6.In speta de fata, constatam ca jurista institutiei, doamna ________, a realizat/intocmit  caietul de sarcini si celelalte documente de atribuire, dar a participat si in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor, aspect care ilustreaza depasirea atributiilor pe care le putea detine /exercita intr-o asemenea situatie , avand in vedere prevederile art. 304 ind.1 din OUG 34/2006, raportate la Ordinul 571/2014.

 

Aratam ca  Ordinul nr. 571 din 27.06.2014 al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor , prin care se aproba Regulamentul de organizare si functionare al directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, stabileste in sarcina Serviciului/Biroului Economic si Administrativ,  urmatoarele atributii si responsabilitati:

 

– art.21 alin. 27 : organizeaza procedurile de atribuire a contractelor necesare realizarii activitatilor sanitar-veterinare publice în zona de competenta, pentru circumscriptiile sanitar-veterinare de asistenta vacante, conform legii;

 

– art. 21 alin. 65 : asigura respectarea procedurii legale în vederea încheierii contractelor de achizitii publice.

 

Pe de alta parte, Biroul/Compartimentul Juridic si Resurse Umane , are urmatoarele atributii si responsabilitati, conform art. 22

alin.11 : ,,…participa în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor constituite în cadrul procedurilor de achizitie publica precum si în alte comisii si grupuri de lucru, ori de câte ori este numit prin decizia directorului executiv,,. Asadar nu se reglementeaza atributul functionarului incadrat la compartimentul juridic, de a realiza si documentatia aferenta procedurii de atribuire.

 

3.7. In acelasi context al incompatibilitatilor, aratam ca dr.Diac Cecilia a facut parte din comisia Colegiului Medicilor Veterinari Bacau care a stabilit criteriile si punctajele de evaluare-obiect al caietelor de sarcini pentru achizitia serviciilor veterinare.

 

In acest context si in temeiul art. 275 alin.1 din OUG 34/2006, va rugam sa solicitati informatii cu privire la componenta comisiei sus mentionate, de la ______________________________, cu sediul in ______________________.

 

Aspectul este cu atat mai relevant, cu cat, asa cum am dezvoltat mai sus,  criteriul de atribuire referitor la detinerea titlului profesional de medic primar este unul restrictiv, nejustificat de specificul activitatilor ofertate, raportat la criteriul experientei profesionale, in care am fost punctati la fel, pentru aceeasi experienta profesionala.

In acest sens, aratam ca in Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, nu se metioneaza o atare ierarhizare, care sa aiba carater departajant, mai mult, titlul profesional de medic veterinar primar nefiind recunoscut in Nomenclatorul Calificarilor Europene.

 

  1. In temeiul art. 275 ind.1 , solicitam suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea prezentei contestatii, avand in vedere iminenta vatamarii drepturilor noastre legitime, de a participa la o procedura de atribuire desfasurata legal si soldata cu emiterea unor acte administrative temeinice, care sa respecte dreptul nostru de a fi declarat castigator in atribuirea serviciilor ofertate.

 

Motivul justificat este constituit, prin raportare si la prevederile Legii 554/2004, de evidenta nelegalitate a actelor si operatiunilor criticare pe aceasta cale, constatata numai prin simpla ,,pipaire,, a motivelor de nelegalitate expuse mai sus, fara prejudecarea fondului.

 

 

  1. Intelegem sa ne sustinem contestatia pe proba cu inscrisuri, anexate.

 

De asemenea, in virtutea exercitarii atributiilor pe care le detineti, conform art. 275 ind.1 din OUG 34/2006, va rugam sa procedati la solicitarea unor informatii, referitoare la  : (i)modul de indeplinire a activitatii CMVI Diac Cecilia, in perioada 2012-2014; (ii) eventualele abateri/deficiente/cercetari penale, inregistrate in aceasta perioada; (iii) componenta Comisiei de stabilire a criteriilor si conditiilor ____________, organizata la nivelul ___________, pentru perioada _______________,  din partea urmatoarelor institutii/compartimente :

 

-Autoritatea …….. , Camera …………, Compartimentul …………………, ______________;_____________;______________________;__________.

 

 

 

CONTESTATOR,

 

SC TEDIVET EXPERT SRL

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com