DNA Bacau a facut o margica: Romeo Stavarache, trimis in judecata pentru tentativa de abuz in serviciu

Despre Romeo Stavarache si grupul din jurul lui s-au scris sute de anchete de presa, care au facut referire la licitatii trucate, atribuite prietenilor, colegilor din facultate si membrilor PNL din toata regiunea, la fapte de coruptie, deductibile din tocarea fara Romeo Stavarache temei a banilor publici s.a.m.d. Clientelismul administratiei bacauane este total. De fiecare data, cheia castigarii nemeritate a banilor publici a fost buna relatie cu primarul si cu oamenii din jurul lui. Reteaua Romeo Stavarache, foarte bine stratificata, la toate nivelele din institutii si partid, a acaparat totul, inclusiv mass-media. O situatie agravata si de complicitatea procurorilor, care „n-au vazut“ cum sunt tocate milioane de euro. Cazul pentru care este trimis Romeo Stavarache in judecata este practic o gainarie, la care si Romeo Stavarache a inchis ochii. La fel cum au facut, probabil si unii magistrati, bucurosi ca pot trage foloase prin terti.

Raman cateva intrebari fara raspuns:

1. De ce a fost trimis in judecata Romeo Stavarache inainte de campania de la europarlamentare, unde primarul Bacaului candideaza pentru un mandat, pe locul 9, in lista PNL?

2. De ce au preferat procurorii sa aleaga cel mai insignifiant caz de infractiune, unde exista suspiciunea participarii active a primarului?

Romeo Stavarache -primarul minune al Romaniei3 Cand vor iesi la iveala dosarele grele ale grupului infractional organizat din administratia bacauana, implicat in Grupul 1 si Grupul 2 de Cogenerare de la CET Bacau, la Pasajul Subteran, Spitalul Municipal, Strandul Tineretului s.a? Cum se va putea recupera prejudiciul produs municipiului Bacau?

 

Dumitru Sechelariu: Romeo Stavarache are dosare, nu apuca sfarsitul campaniei electorale!
DNA BacauDNA –Comunicat
 
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a urmatorilor inculpati1. MUNTIANU GHEORGHE, la data faptelor sef al Serviciului administrare fond locativ si îndrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei municipiului Bacau, în sarcina caruia s-au retinut infractiunile de :
– tentativa la abuz în serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 acte materiale);
– uz de fals
– conflict de interese,2. PIRCU GAVRIL, la data faptelor director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, în prezent sef serviciu la Serviciul Patrimoniu, în sarcina caruia s-au retinut infractiunile de :
– tentativa la abuz în serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,Romeo Stavarache3. STAVARACHE ROMEO, primar al municipiului Bacau, în sarcina caruia s-a retinut infractiunea de :
– tentativa la abuz în serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (3 acte materiale)În rechizitoriul întocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
În calitate de sef al Serviciului administrare fond locativ si îndrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei municipiului Bacau, inculpatul Muntianu Gheorghe si-a îndeplinit în mod defectuos atributiile de serviciu, repartizându-si o locuinta din fondul locativ de stat aflata în administrarea Consiliului Local Bacau (apartament în municipiul Bacau), în vederea achizitionarii acesteia. Prin aceasta, functionarul urmarea obtinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achizitionarea unui apartament la un pret derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalitatile de vânzare-cumparare a apartamentului fiind oprite.
Romeo StavaracheConcret, la data de 13 iunie 2008, a întocmit si semnat documentul prin care si-a repartizat, în vederea închirierii, un apartament compus din 2 camere situat în Bacau, locuinta din fondul locativ de stat. Aceasta, în conditiile în care, Comisia sociala nu întocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si în lipsa unei hotarâri a Consiliului Local Bacau prin care sa-i fie repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.
La aceeasi data, si-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinte, confirmând ca îndeplineste conditiile legale pentru a fi aprobata, în împrejurarile în care, la cerere, nu erau atasate documente care sa ateste venitul obtinut si, mai mult, nu îndeplinea conditia de venit pentru accesul la locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, prevazuta de lege.
În aceeasi zi, în calitate de director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, Pircu Gavril a semnat pentru subalternului sau, inculpatul Muntianu Gheorghe, repartitia apartamentului sus mentionat, iar Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacau a aprobat-o. Aceasta, în conditiile în care Comisia sociala nu întocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si în lipsa unei hotarâri a Consiliului Local Bacau prin care inculpatului Muntianu Gheorghe sa-i fi fost repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat
În baza înscrisurilor mentionate, la data de 01.08.2008, între Municipiul Bacau, prin primar, si inculpat a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect locuinta mentionata anterior. Astfel, inculpatul a obtinut un folos material pentru sine, constând în folosirea locuintei, în perioada 01.08.2008- 30.09.2012.Ulterior, Muntianu Gheorghe a formulat si o cerere de cumparare a apartamentului înregistrata la Primaria Bacau la 06.01.2009, la care a depus o adeverinta, fara data, emisa de o Asociatie de Proprietari. În cuprinsul acestui înscris se mentioneaza, în mod nereal, ca Muntianu Gheorghe nu are debite, desi în perioada respectiva acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinta a fost folosita în vederea dovedirii îndeplinirii conditiilor de cumparare a locuintei.La data de 25 februarie 2009, Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacau, a aprobat încheierea contractului de vânzare-cumparare pentru locuinta anterior mentionata, ca urmare a solicitarii formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe în cadrul audientelor, desi cererea acestuia nu fusese verificata de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, iar la cerere nu au fost anexate înscrisurile care dovedeau calitatea de chirias si îndeplinirea obligatiilor rezultate din aceasta calitate.Toate actiunile inculpatului Muntianu Gheorghe au fost subsumate scopului urmarit de acesta, respectiv cumpararea unei locuinte din fondul locativ de stat al Municipiului Bacau, la un pret derizoriu.
Formalitatile de vânzare-cumparare au fost însa oprite ca urmare a demararii cercetarilor în cauza.
Începând cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

Concret, starea de fapt detaliata în rechizitoriu este urmatoarea:
În perioada 2006-2009, inculpatii Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacau, Muntianu Gheorghe, sef serviciu la Serviciul administrare fond locativ si îndrumare asociatii de proprietari si Pircu Gavril, director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, prin îndeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, au repartizat în mod nelegal o locuinta din fondul locativ de stat inculpatului Muntianu Gheorghe în vederea închirierii si, ulterior, a achizitionarii acesteia. Îndeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obtinerea, de catre inculpatul Muntianu Gheorghe, a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de doua camere situat în Bacau.

Începând cu 01.03.2006, inculpatul Muntianu Gheorghe a fost angajat în cadrul Primariei municipiului Bacau, initial în functia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeana, iar ulterior în functia de sef serviciu la Serviciul administrare fond locativ si îndrumare asociatii de proprietari din cadrul Directiei patrimoniu. Inculpatul Muntianu Gheorghe a îndeplinit aceasta din urma functie pâna la data de 29.12.2009.
La data de 30.12.2005, s-a înregistrat la Primaria municipiului Bacau cererea formulata de inculpatul Muntianu Gheorghe prin care solicita aprobarea repartizarii unei locuinte sociale din fondul primariei.
La cererea formulata inculpatul a anexat mai multe înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitarii rezulta ca inculpatul Muntianu Gheorghe nu a depus adeverinta/declaratie de venit si acte doveditoare, desi nivelul venitului este conditia esentiala pentru accesul la locuinta sociala. În lipsa îndeplinirii acestei conditii, cererea nu ar fi trebuit analizata, în sensul stabilirii punctajului, în baza criteriilor de diferentiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului Muntianu Gheorghe a fost verificata de o persoana din Serviciul integrare europeana din cadrul Primariei municipiului Bacau, care a întocmit si punctajul, conform criteriilor prevazute de legislatia anterior invocata, stabilind ca cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.
Cererea apare ca fiind verificata la data de 16.01.2006, însa printre actele supuse verificarii este si declaratia autentificata la data de 07.07.2006 la un birou notarial din Bacau prin care inculpatul declara pe proprie raspundere ca nu a detinut, nu detine si nu a înstrainat locuinta proprietate privata sau din fondul locativ de stat. Rezulta asadar, ca cererea formulata de Muntianu Gheorghe a fost verificata în luna iulie 2006.
În ceea ce priveste conditia legala privind accesul la locuinta sociala (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni cu cel putin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau dupa caz pe persoana), conform înscrisurilor comunicate de institutiile de la care acesta a realizat venituri, inculpatul a obtinut venituri cu mult mai mari decât cele prevazute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuinta sociala.
La data de 20.07.2006, în calitate de sef serviciu, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit si semnat referatul prin care a înaintat Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte constituita conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumita si Comisie sociala), tabelul cu persoanele care solicita locuinte, cu un numar de 68 înregistrari. În referat se mentioneaza ca dosarele au fost verificate si sunt complete.
În anexa referatului este mentionat solicitantul Muntianu Gheorghe. Cele 68 de solicitari au fost analizate de comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale în sedinta din data de 20.07.2006, propunându-se aprobarea listei cu anumite mentiuni.
În vederea adoptarii hotarârii consiliului local, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit si semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotarâre privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte mentionând ca pentru toate cele 68 de solicitari „sunt îndeplinite conditiile legale pentru aprobarea unei locuinte începând cu anul 2007”. În baza acestor documente, prin HCL nr.208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominala cu propunerile comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru persoanele si familiile din municipiul Bacau îndreptatite sa primeasca o locuinta, în limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al municipiului Bacau începând cu anul 2007. În anexa, parte integranta din hotarâre, era înscris inculpatul Muntianu Gheorghe.
Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca prin HCL nr.208/2006 s-a aprobat lista nominala (tabelul cu solicitantii, în ordine alfabetica) a persoanelor îndreptatite sa primeasca o locuinta, fara a fi întocmita o lista de prioritate (tabelul cu solicitantii în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut) de catre comisia sociala, nici anterior si nici ulterior adoptarii acestei hotarâri. Rezulta asadar ca cele 68 de persoane aveau doar o vocatie si nu un drept pentru repartizarea unei locuinte, dreptul urmând a fi stabilit doar dupa întocmirea listei de prioritate, în baza punctajului obtinut si a disponibilitatii unor astfel de locuinte, si numai prin hotarâre de consiliu local.
Si în anul 2007, Consiliul Local Bacau a adoptat trei hotarâri prin care a aprobat liste cu persoane îndreptatite sa primeasca o locuinta), fara a fi întocmite liste de prioritati.
Dintr-o adresa a Primariei Municipiului Bacau, rezulta ca nu s-a stabilit o ordine de prioritate întrucât nu au fost finalizate constructiile de locuinte sociale care ar fi urmat sa fie repartizate.
Ordinea de prioritate a solicitarilor de locuinte a fost întocmita la nivelul primariei abia la sfârsitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitarile (1435 de cereri) iar în sedinta comisiei din data de 05.11.2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinte solicitantilor, în ordinea descrescatoare a punctajului, pâna la limita punctajului de 57. În lista nominala a solicitantilor, la pozitia 892, este înscris inculpatul Muntianu Gheorghe cu un punctaj de 45 (în fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuintelor sociale în numar de 104 apartamente, persoanelor si familiilor din municipiul Bacau îndreptatite sa primeasca o locuinta sociala, fiind prevazute atât persoanele/familiile care au întrunit punctajul de 57 puncte, cât si repartizarea efectiva a unei locuinte, prin stabilirea locatiei acesteia.
Desi nu îndeplinea conditiile de acces la o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, la data de 20.03.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat audienta la primarul municipiului, inculpatul Romeo Stavarache, fiind primit de acesta.
Din registrul de audienta rezulta ca inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat o locuinta, iar la modul cum a fost solutionata solicitarea se mentioneaza „ de acord în limita posibilitatilor”. Ulterior, printr-o nota interna, se comunica de la Cabinet primar catre Directia patrimoniu ca la sedinta de audiente acordate de dl. primar Romeo Stavarache în data de 20.03.2008 „s-a aprobat repartitia unei locuinte în limita posibilitatilor”.
În evidentele primariei, la data de 28.05.2008 nu erau locuinte sociale libere, dar existau 8 locuinte libere din fondul locativ, 2 locuinte ANL si 3 locuinte nationalizate.
Ulterior, la data de 13.06.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit repartitia prin care propune încheierea contractului de închiriere pentru un apartament compus din 2 camere, pentru familia Muntianu Gheorghe compusa din o persoana.
În cuprinsul documentului se specifica ca repartitia se face în baza notei interne mentionate.
Repartitia este semnata de inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitate de sef Serviciu administrare fond locativ si îndrumare asociatii de proprietari si de inculpatul Pircu Gavril, director executiv al Directiei patrimoniu, si este aprobata de inculpatul Stavarache Romeo, în calitate de primar. Locuinta anterior mentionata este proprietatea Municipiului Bacau si are regimul unei locuinte din fondul locativ vechi de stat (construita înainte de 1989, recuperata de primarie prin parasirea locuintei de catre fostul chirias). Din declaratia data de inculpatul Muntianu Gheorghe rezulta ca alegerea locatiei a fost facuta personal, având acces la lista cu imobilele libere aflate la dispozitia primariei.
Prin cererea înregistrata la data de 01.08.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat aprobarea încheierii contractului de închiriere a locuintei repartizate (fara completarea spatiilor libere privind identificarea acestei locuinte) anexând urmatoarele, între altele, o declaratie notariala (nu detine si nu a detinut locuinta proprietate personala, nu a înstrainat nicio locuinta) si o adeverinta de salariat. În acest din urma înscris emis de Primaria municipiului Bacau este salariul tarifar, iar rubrica privind câstigul mediu din ultimele 12 luni nu este completata. În august 2007- iulie 2008, Muntianu Gheorghe a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militara de serviciu, astfel ca acesta nu îndeplinea conditia legala, respectiv criteriile de acces la locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, nici macar prin raportare doar la veniturile obtinute în calitate de salariat al primariei.
Inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitatea sa de sef de serviciu, a verificat propria cerere având ca obiect încheierea contractului de închiriere prin rezolutia „verificat” si semnatura. În aceeasi zi, 01.08.2008 a fost încheiat contractul de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta, între Municipiul Bacau, reprezentat de primar si inculpatul Muntianu Gheorghe pentru un apartament de douacamere.
La data de 06.01.2009, inculpatul Muntianu Gheorghe a formulat cerere pentru cumpararea apartamentului respectiv, mentionând în cerere ca are domiciliul la aceasta adresa.
La data de 25.02.2009, la cererea sa verbala, Muntianu Gheorghe a fost primit în audienta de catre inculpatul Stavarache Romeo, desi nu era înscris pe lista solicitantilor de audienta. Audientele au fost consemnate în registrul special al primariei. Referitor la Muntianu Gheorghe, rubrica „modul cum a fost solutionat cazul” este modificata prin suprascriere, anterior fiind înscris „Da” iar în prezent existând mentiunea „De analizat legalitatea si hot în comisia sociala”.
La cererea de cumparare a apartamentului, inculpatul Muntianu Gheorghe a anexat:
– declaratia autentificata ca nu a înstrainat si nu detine locuinta proprietate personala
– adeverinta a unei Asociatii de Proprietari, nedatata, în care se mentioneaza ca Muntianu Gheorghe nu are debit la asociatie;
– certificat de la Primaria municipiului Bacau – Directia de impozite si Taxe Locale din data de 30.03.2009 (figureaza în evidente fara bunuri impozabile);
– copia cartii de identitate pe verso-ul careia este mentionata resedinta vizata de acesta, începând cu data de 18.03.3009.
Înscrisurile depuse de inculpatul Muntianu Gheorghe pentru dovedirea îndeplinirii conditiilor pentru cumpararea locuintei sunt ulterioare aprobarii cererii de achizitionare a apartamentului de catre inculpatul Stavarache Romeo.
În plus, din adresa Asociatiei de Proprietari rezulta ca la apartamentul respectiv se acumulasera datorii.
În consecinta, a fost întocmit contractul de vânzare cumparare între Municipiul Bacau, reprezentat de primar si Muntianu Gheorghe având ca obiect apartamentul vizat de Muntianu Gheorghe. Formalitatile de vânzare-cumparare au fost însa oprite ca urmare a demararii cercetarilor în cauza.
Începând cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.
Acesta din urma nu a mai intrat în posesia apartamentului pe motiv ca formalitatile de vânzare-cumparare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demararii cercetarilor din prezenta cauza. Începând cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de închiriere a apartamentului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com