Care sunt concluziile Corpului de Control al Ministerului Educatiei tinute la secret de conducerea Universitatii „Vasile Alecsandri“ din Bacau

Doi inspectori ai Corpului de Control al Ministerului Educatiei au efectuat un control, cateva zile, la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau, in urma cu mai bine de un an. Primul raport redactat de acestia, care era lipsit de concluzii si recomandari, a fost intors din drum de fostul ministru Adrian Curaj, tinut la sertar vreo doua luni iar prin vara Universitatea a primit un raspuns. Institutia a refuzat sa ofere concluziile presei, iar Ministerul Educatiei a tergiversat transmiterea raspunsurilor pana in luna decembrie 2016.

In urma cu un an, Parchetul Judecatoriei Bacau anunta ca mai multe persoane din conducerea Universitatii sunt cercetate in dosarul 9665/P/2015 „în care se efectueaza cercetari printre altele sub aspectul savârsirii infractiunilor de instigare la abuz în serviciu prev. si ped  de art. 47 din C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu ref. la art. 297 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., abuz în serviciu prev. si ped  de art. 132 din Legea 78/2000 cu ref. la art. 297 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., instigare la fals intelectual prev. si ped  de art. 47 din C.p. rap. la art. 321 alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p. si  fals intelectual prev. si ped  de art. 321 alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., începându-se urmarirea penala in rem“.

Verificarile facute de specialistii de la Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) au evidentiat o serie de nereguli la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau.

Comisia de Etica a Universitatii nu s-a sesizat în urma scandalurilor care au scos la iveala suspiciuni de plagiat, de obtinere a unor titluri academice ilegal sau a celor de fals. Totodata, mai multe cadre didactice de la Universitatea Bacau sunt cercetate într-un dosar penal, aflat la Parchetul Tribunalului Bacau.

Concluziile Corpului de Control al Ministerului Educatiei la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau:

 

„În luna martie 2016, s-a desfasurat un control la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA) din Bacau, având ca tematica verificarea unor scrisori transmise pe adresa Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice în care erau consemnate presupuse nereguli în activitatea desfasurata în cadrul universitatii. Dupa efectuarea controlului a fost elaborat raportul cu privire la rezultatele controlului efectuat, aprobat de conducerea MENCS cu numarul 429/14.06.2016.

Va transmitem în cele ce urmeaza, integral, rezultatele acestui control, precum si recomandarile si masurile aferente.

 

Referitor la continutul scrisorilor si mail-urilor anonime transmise pe adresa MENCS, precum si la constatarile si concluziile consemnate de membrii echipei de control se fac urmatoarele precizari:

 1. Cu privire la concedierea unor cadre didactice din cadrul universitatii.

În mail-urile anonime se subliniaza ca fostul rector, prof.  univ. dr. Valentin Nedeff, a organizat si a instrumentat procesul de concediere a unui numar de 9 cadre didactice titulare, dintre care 8 tineri sub 40 de ani si un reputat profesor  de matematica, care a suferit un accident vascular cerebral. Printre tinerii concediati figureaza si domnul Alin Popa, tatal a doi copii minori.

Masura concedierii s-a adoptat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Trei cadre didactice au contestat în instanta concedierea, dar prin decizii definitive si irevocabile ale instantelor de judecata, contestatiile au fost respinse. Un alt cadru didactic a decis sa se adreseze Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii în data de 18.09.2013, contestând decizia de concediere, apreciind ca a fost discriminat. Colegiul Director al  Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a hotarât ca nu se întrunesc elementelor constitutive ale faptei de discriminare si a dispus clasarea dosarului.

 1. Cu privire la presupusele avantaje dobândite de fiul fostului rector Valentin Nedeff

Din verificarile efectuate s-a constatat ca SIF Moldova a sponsorizat Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau fara a fi identificate indicii care sa conduca la concluzia ca nu au fost respectate prevederile legale cu privire la operatiunea de sponsorizare.

 1. Cu privire la relatia cu firma SC Almera International SRL

În unul din mail-urile anonime transmise pe adresa ministerului, se afirma  fara a se întelege în mod explicit la cine se face referire venituri salariale obtinute de la firma SC Almera International SRL, firma cu care universitatea are raporturi contractuale. Dupa verificarea documentelor financiar-contabile nu au fost identificate elemente care sa sustina afirmatiile petentului anonim.

 1. Cu privire la „scoaterea la concurs cu dedicatie” a unor posturi didactice

În mail-ul transmis MENCS, se afirma ca la Facultatea de Litere, concedierea lui Popa Sebastian Alin a avut un alt substrat: eliberarea unui post în domeniul istorie pentru o ruda îndepartata a sotiei, Leahu Gabriel, secretar general al Ministerului Educatiei. Trebuie subliniat ca postul respectiv a fost scos la concurs fara ca membrii departamentului sa cunoasca macar existenta lui din cauza lipsei totale de transparenta decizionala în universitate (cadrele didactice sunt informate doar cu privire la propriul post).

Din documentele verificate, rezulta ca afirmatia petitionarului, potrivit careia postul respectiv a fost scos la concurs fara ca membrii departamentului sa cunoasca macar existenta lui nu se confirma. Membrii echipei de control au verificat Registrul de intrari-iesiri în perioada 25.11.2015-08.01.2016 si nu au identificat nici o cerere înregistrata prin care sa se solicite înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar pozitia 2 din Statul de functii al DLLRSC.

 1. Cu privire la presupusa finantare discretionara a domeniului în care îsi desfasoara activitatea fostul rector

În mail-ul transmis pe adresa MENCS se afirma ca sunt numeroase semne   de întrebare legate de modul în care au fost distribuite sume importante de bani, în mod discretionar, catre domeniul pe care îl coordoneaza (fostul Rector), în conditiile în care numeroase cadre didactice nu erau platite pentru orele facute la plata cu ora, în conditiile în care a investit mai multe sute de mii de lei în laboratoare tinute sub cheie.

Acuzatia petentilor anonimi nu se confirma. Din verificarile efectuate a rezultat ca Facultatea de Inginerie a beneficiat de cea mai mare suma alocata dotarilor independente, ponderea acestei facultati pe total fiind de 80%, urmata de Facultatea de Stiinte Economice cu o pondere de 10%, de Facultatea de stiinte cu o pondere  de 4%, Facultatea de Sport cu o pondere de 3%, de Facultatea de Litere cu o pondere de 2% si DPPD, cu o pondere de 1%. În aceste conditii, având în vedere pe de o parte ponderea Facultatii de Inginerie si pe de alta parte necesitatea asigurarii unor laboratoare dotate cu tehnica performanta în cadrul acestei facultati, este firesc ca majoritatea dotarilor sa fie orientate catre aceasta facultate.

 1. Cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor la Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

În unul din mail-urile transmise MENCS se afirma ca la Facultatea de Stiinte  ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, unde au fost votate deschis, ca reprezentante în Senat, persoane neagreate de rector, acesta a impus în mod abuziv refacerea alegerilor si alegerea altor candidati decât cei votati initial, de data aceasta corespunzatori.

Dupa finalizarea verificarilor a rezultat ca din cauza unor vicii de procedura constând în vot multiplu al alegatorilor, procesul electoral s-a reluat la cele doua departamente ale facultatii.

 1. Cu privire la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice si la continutul unor dosare de abilitare

În cuprinsul mail-urilor transmise pe adresa MENCS se afirma ca au fost încalcate prevederi legale privind concursurile, iar unele dosare de promovare în functii didactice contin informatii false.

Cu privire la continutul acestor afirmatii, membrii echipei de control a MENCS au facut urmatoarele constatari:

Preambul: Organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din  învatamântul superior sunt reglementate de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, Metodologia-cadru de concurs aprobata prin H.G. nr. 457/2011 si Regulamentul propriu, aprobat de Senatul universitar.

Potrivit prevederilor art. 123, alineat (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autonomia universitara da dreptul comunitatii universitare sa îsi stabileasca misiunea proprie, strategia institutionala, structura, activitatile, organizarea si functionarea proprie, gestionarea resurselor materiale si umane, cu respectarea stricta a legislatiei în vigoare. De asemeanea, în conformitate cu art. 293 si art. 299 alineatele (1) si (3) din legea mentionata, ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continua si concedierea personalului didactic si de cercetare sunt de competenta universitatilor, care raspund public de modul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare.

Un concurs se anuleaza si se reia, conform art. 299, alineat (3), „în cazul în care instantele de judecata constata încalcarea procedurilor de desfasurare a concursului”. Responsabilitatile si competentele privind concursurile pentru ocuparea posturilor didactice sunt prevazute de Metodologia proprie a universitatii si Metodologia-cadru de concurs aprobata prin H.G. nr. 457/2011, care reglementeaza si modul de înregistrare si rezolvare a contestatiilor. Potrivit prevederilor art.18 si art. 21 din hotarârea de guvern mentionata mai sus, îndeplinirea conditiilor legale de prezentare la concurs este certificata prin avizul compartimentului juridic al institutiei de învatamânt superior, pe baza verificarii informatiilor din fisa de verificare si a altor documente necesare înscrierii la concurs, iar competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs.

De asemenea, potrivit art. 18, alineat (4) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, „Comisia verifica exactitatea informatiilor din fisa putând cere dovezi sau lamuriri suplimentare”.

Totodata, în conformitate cu prevederile art. 22 din Metodologia-cadru de concurs aprobata prin Hotarârea de Guvern nr. 457/2011, componenta nominala a comisiei de concurs este propusa de consiliul departamentului, avizata de consiliul facultatii, aprobata de senatul universitar si numita prin decizie a Rectorului.  În cazul în care sunt constatate imcompatibilitati sau conflicte de interese, între candidati si unul din membrii comisiei de concurs, componenta comisiei poate fi modificata tot prin decizie a rectorului. Referitor la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice, imcompatibilitatile si conflictele de interese sunt cele prvazute de art. 6, alineat (2) din Metodologia-cadru de concurs si de Regulamentul propriu aprobat de Senatul universitar.

 1. Referitor la legalitatea Regulamentului propriu de concurs aprobat de Senatul universitar

În deciziile de numire a comisiilor de concurs nu au fost identificate încalcari ale prevederilor legale stabilite prin Metodologia-cadru. De asemenea, nu au fost constatate incompatibilitati si conflicte de interese între candidati si membrii comisiilor.

 1. Referitor la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice, petentul anonim contesta îndeplinirea standardelor minimale de catre candidati, afirmând ca promovarea s-a facut în mod abuziv

2.1. Ciocea Costel

În urma analizei înformatiilor din Fisa de evaluare se confirma sesizarea privind lipsa ISSN/ISBN a volumele unor Conferinte indexate ISI Proceedings si, de asemenea, lipsa paginilor la care apar aticolele respective, în Fisa de de autoevaluare si verificare a îndeplinirii standardelor.

În legatura cu acest aspect, echipa de control a solicitat candidatului clarificari privind datele si informatiile prezentate în Fisa de evaluare în raport cu cele sesizate în scrisoarea deschisa adresata MENCS. În urma analizei efectuate, coroborata cu pecizarile candidatului  s-au constatat urmatoarele:

 1. a) nu se poate aprecia daca cele doua reviste erau cotate ISI/BDI la data la care au fost publicate art. 2.1.2.1 si 2.1.2.2 (punctaj posibil de diminuat 3+6 = 9 puncte);
 2. b) articolele 2.1.3.4 si 2.1.3.5, publicate la doua conferinte diferite, au o tematica relativ asemanatoare pe acelasi subiect (punctaj posibil de diminuat = 4 puncte);
 3. c) pentru articolele 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.6, asupra carora au fost exprimate suspiciuni si nu au fost identificate dovezi concludente pentru a fi luate în considerare, se poate diminua punctajul cu 4+4+4=12 puncte;
 4. d) pentru celelalte articole, respectiv 2.1.3.7; 2.1.3.11; 2.1.3.12; 2.1.3.13, 2.1.3.14, candidatul a prezentat înscrisuri din care rezulta paginile si ISBN/ISSN – pentru revistele sau volumele conferintelor în care au aparut articolele.

Fata de cele prezentate, consideram ca punctajul total declarat ca realizat la criteriul A2 (74, 33 puncte) ar trebui diminuat cu 25 de puncte. În aceste conditii, cu un total de 49,33 de puncte candidatul îndeplineste totusi criteriul A2, standardul minim de 35 de puncte impus de criteriile nationale fiind depasit.

Totodata, Comisia de concurs, în urma analizei efectuate asupra dosarului si Fisei de autoeveluare si a justificarilor prezentate de candidat a acordat punctaj la toate articolele contestate si a concluzionat ca sunt îndeplinite criteriile conform Standardelor minimale si obligatorii elaborate de Comisia de Stiinte economice si administrarea afecerilor, pentru conferirea titlului didactic de conferentiar universitar.

Mentionam ca cei patru membri ai comisiei de concurs sunt specialisti din domeniul postului, iar trei dintre acestia sunt membri ai Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,  care a elaborat criteriile minimale nationale.

Nu se confirma afirmatia ca Lista de lucrari nu este întocmita conform standardelor. Lista de lucrari a candidatului Ciocea Costel este întocmita conform Art. 11 din regulamentul propriu privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare.

 

 

Concluzii privind concursurile didactice

În cadrul procedurii de concurs, Comisiile numite prin decizie a rectorului s-au pronuntat asupra activitatii didactice si de cercetare ale candidatilor acordând punctaj contractelor în cauza, la criteriile declarate în Fisa de autoevaluare si verificare a îndeplinirii standardelor universitatii.

De asemenea, conform regulamentului, comisiile de concurs, constituite din specialisti în domeniul posturilor, au verificat încadrarea articolelor în categoria de reviste ISI sau BDI si, acolo unde încadrarea a fost eronata, au diminuat corespunzator punctajul criteriului respectiv. Mentionam ca pentru candidatul Ciocea Costel se confirma sesizarea privind lipsa ISSN/ISBN a volumelor unor conferinte indexate ISI Proceedings si, de asemenea, lipsa paginilor la care apar aticolele respective, declarate în Fisa de autoevaluare. În urma precizarilor candidatului si analizei documentelor prezentate se constata ca sunt îndeplinite criteriile minimale de promovare pe postul de conferentiar, conform Standardelor minimale si obligatorii elaborate de Comisia de Stiinte Economice si administrarea afecerilor.

2.2. Referitor la ABILITARI, petentul reclama neîndeplinirea de catre profesorii Valentin Zichil si Carol Schnakovszky a standardelor minimale de abilitare.

2.2.1. Sesizare privind neîndeplinirea de profesorul Valentin Zichil a standardelor minimale de abilitare

C o n c l u z i i

Editura TEHNICA – INFO din Chisinau confirma editatea celor doua carti incriminate, fara a preciza motivele pentru care aceste doua carti nu apar pe site-ul editurii.

Încadrarea Grantului GAR 97/2005 la criteriul criteriul A 2.5.1 Director/responsabil este eronata, iar punctajul acordat criteriului trebuie micsorat corespunzator cu 1,25 puncte.

Nu putem aprecia daca pentru proiectul PN II ECOBLIND este corecta încadrarea la subcriteriul A2.5.1 Director/responsabil si acordarea celor 41 de puncte aferente.

Fara cele doua contracte în discutie, conditia minim 2D sau 4R impusa la criteriul  A 2.5.1 Director/ responsabil este îndeplinita. De asemenea, punctajul general pentru criteriul A 2 – Activitatea de cercetare, diminuat cu punctajul acordat celor doua contracte ar ajunge la 642,39 de puncte fata de minimul impus de 230 de puncte.

2.2.2. Sesizare privind neîndeplinirea de catre profesorul Carol Schnakovszky a standardelor minimale de abilitare

C o n c l u z i i

Se confirma sesizarea referitoare la îndrumarul de laborator „Proiectarea tehnologica asistata de calculator”, unde ca prim autor apare Ganea Bogdan si nu Schnakovszky.  Prin urmare, potrivit celor mentionate în Fisa de autoevaluare, Criteriul  A1.2.2 nu este îndeplinit.

În declaratia data pe acest subeict, profesorul Carol Schnakovszky sustine ca la criteriul A1.2.2 pot fi încadrate alte doua manuale didactice, care sunt de fapt aplicatii la discilinele respective. De asemenea, au fost omise din Fisa de îndeplinire a standardelor minimale îndrumarele de laborator sub forma de fascicole tiparite sau în format electronic.

Se confirma sesizarea referitoare la criteriile A 2.1 si Art. A 2.2,  articole în Reviste ISI si BDI, unde sunt introduse eronat articole publicate înainte de ultima promovare.

Cele doua criterii sunt îndeplinite, autorul având 11, respectiv 15 articole fata de cele min. 8 impuse la criteriile respective.

Se confirma sesizarea privind introducerea la criteriul A 2.3 de lucrari în plus:

– articole în plus la aceeasi conferinta;

– articole trecute de doua ori;

– referatul 1 si 2 si teza de doctorat.

Criteriul este îndeplinit. Prin eliminarea celor 54,5 de puncte declarate în plus, candidatul totalizeaza 834 de puncte fata de minimul de 230 de puncte impuse de Standardele minimale pentru abilitare.

Referitor la îndeplinirea standardelor minimale de abilitare s-au pronuntat doua comisii de specialisi în Domeniul Inginerie industriala si management,  Comisia de abilitare si Comisia de specialitate a CNATDCU, care au si propus acordarea Atestatului de abilitare.

 

PROPUNERI SI RECOMANDARI

 1. Pentru a evita situatii de genul celor întâlnite la Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, care au avut ca rezultat reluarea alegerilor, se va proceda la elaborarea, dezbaterea, aprobarea si aplicarea unor proceduri operationale, valabile la nivel de facultati si de universitate, care vor fi respectate cu strictete în cadrul procesului electoral.
 2. Referitor la concursul domnului Ciocea Costel, se recomanda ca Fisa de autoevaluare si verificare a îndeplinirii Standardelor de ocupare a postului de conferentiar sa fie refacuta si completata potrivit dovezilor si înscrisurilor puse la dispozitia echipei de control. Fisa va fi postata pe site-ul UVA si transmisa la MENCS, pâna la data de 15 iunie 2016.
 3. Pentru atestatele de abilitare acordate profesorilor Carol Schnakovszky si Valentin Zichil, membrii comisiei de control recomanda ca Fisele de îndeplinire a standardelor minimale pentru abilitare sa fie refacute si completate, având în vedere aspectele reclamate în sesizari si cele constatate în urma controlului. Fisele respective vor fi postate pe site-ul UAV, sectiunea Cercetare stiintifica, si transmise la MENCS pâna cel mai târziu la 15 iunie 2016.
 4. Fisele de autoevaluare si verificare a îndeplinirii standardelor, întocmite de candidati, vor fi verificate la data înscrierii în cadrul compartimentului de resort al universitatii atât din punct de vedere al întocmirii lor în conformitate cu uzantele academice, cât si din punct de vedere al concordantei între cele declarate de candidat si documentele doveditoare prezentate.
 5. În cadrul organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de dobândire a atestatului de abilitare, conducerea universitatii va avea în vedere ca persoanele împlicate în concursuri care ulterior au fost contestate si în legatura cu care s-a dovedit ca au avut deficiente în evaluare sa nu mai fie numite ca membri specialisti în alte comisii.

****************************

BIROUL DE COMUNICARE

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

BUCURESTI, ROMÂNIA

Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176

telefon: +40 (21) 315.04.21

fax: +40 (21) 317.24.90

biroupresa@edu.gov.ro

www.edu.ro“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com