Statutul PNL ar putea fi modificat. Liderii din teritoriu nu vor mai fi impusi de la centru

Liberalii Andrei Chiliman si Vlad Moisescu propun schimbarea Statutului Partidului National Liberal, pentru eliminarea asa-zisului „centralism democratic“. In acest fel, numarul mandatelor presedintelui PNL ar fi de maxim doua iar presedintii organizatiilor judetene PNL nu ar mai fi impusi de la centru. In urma cu aproape 8 ani (iulie 2005) primarul Bacaului, Romeo Stavarache a primit o mana intinsa de la prietenul CP Tariceanu, care l-a facut presedinte PNL Bacau, peste vointa membrilor liberali care il alesesera, democratic, pe Ioan Chiriac.

pnlPNL Bacau a ramas in doi oameni, Palar si StavaracheStatutul Partidului National Liberal, adoptat de Congresul din martie 2010, consacra organizarea partidului dupa un principiu inventat si aplicat de formatiunile de stanga, cu precadere de partidele de sorginte comunista: „centralismul democratic”. Acest principiu strain de traditia si de valorile Partidului National Liberal se reflecta in Statutul actual printr-o concentrare a deciziei politice si elective la nivelul organismelor conducerii centrale si, mai ales, a presedintelui partidului. Pe de-o parte, organismele centrale au posibilitati, practic, nelimitate de a demite structurile de  conducere  alese  la nivelul filialelor judetene. Pe de alta parte, prin modalitatea de alegere a membrilor Biroului Permanent Central (vot pe lista propusa de presedintele partidului), presedintele partidului isi subordoneaza, de facto, conducerea executiva a PNL. De asemenea, presedintele detine controlul total asupra  dimensiunii organizatorice a partidului, prin subordonarea secretariatului general, ca efect al modalitatii de desemnare a structurilor acestuia. Aceste puteri cvasidiscretionare conferite presedintelui si conducerii executive nu sunt, din pacate, insotite de o sporire corespunzatoare a atributiilor si a independentei in functionare a Curtii de Onoare si Arbitraj, „puterea judecatoreasca” din Partidul National Liberal, astfel incat sa poata fi realizat un echilibru intre puteri, atat de necesar oricarei organizatii fondate pe principiile libertatii si ale democratiei.

Efectele aplicarii principiului „centralismului democratic” in organizarea si functionarea Partidului National Liberal sunt esentialmente negative: limiteaza drepturile si libertatile membrilor fara functie de conducere, instituie arbitrariul in decizia politica si improvizatia in dimensiunea organizatorica, lasa cale libera abuzului de putere al conducerii centrale impotriva filialelor locale si, prin aceasta, slabeste  structura teritoriala a PNL.

Asumat de majoritatea delegatilor la respectivul congres ca o necesitate obiectiva, dictata de situatia PNL de la acea data (partid aflat in opozitie la o guvernare cu certe tendinte de folosire a puterii politice impotriva adversarilor), Statutul in vigoare a fost adoptat strict cu titlu temporar. In acest sens, marturie stau angajamentele asumate de la tribuna congresului de presedintele PNL, dl. George Crin Laurentiu Antonescu, care a admis caracterul restrictiv al unor prevederi ale Statutului si a subliniat caracterul tranzitoriu al acestuia.

Pe aceste temeiuri si avand in vedere realitatea ca un partid puternic si sanatos este, intr-o societate democratica, organizat in acord cu valorile libertatii, democratiei si justitiei, consideram ca organizarea si functionarea viitoare ale Partidului National Liberal trebuie intemeiate pe principiul echilibrului de atributii (puteri) intre organismele de conducere centrala si cele teritoriale, precum si intre organismele deliberative, cele executive si cele de jurisdictie.

Consideram, de asemenea, ca, pentru a ne putea indeplini obiectivul de crestere a rolului Partidului National Liberal in societatea romaneasca, viitorul Statut al partidului va trebui sa cuprinda exigente ale electoratului de centru-dreapta, asa cum sunt desemnarea candidatului la Presedintia Romaniei prin votul tuturor membrilor PNL sau inasprirea criteriilor de integritate cerute pentru ocuparea unei demnitati guvernamentale.

Propunem, de aceea, urmatoarele amendamente la Statutul Partidului National Liberal:

*    Alegerea membrilor Biroului Politic Central, principalul organism de conducere executiva, prin vot uninominal, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute in Congresul PNL.

*    Limitarea numarului de mandate consecutive de presedinte al partidului la cel mult doua, in acord cu prevederile Constitutiei Romaniei referitoare la mandatul presedintelui tarii.

*    Alegerea Secretarului General al Partidului National Liberal de catre Congresul PNL.

*    Eliminarea abuzului de putere exercitat de organismele de conducere centrala impotriva organizatiilor teritoriale, prin stipularea unei singure situatii in care o conducere de filiala poate fi demisa prin votul Consiliului National Executiv:  numai  in cazul in care filiala teritoriala respectiva a obtinut la alegeri un rezultat cu cel putin 5 procente sub media nationala.

*    Eliminarea controlului exercitat de presedintele partidului asupra componentei organizatorice a partidului prin transferul catre Delegatia Permaneta a PNL al atributiilor de numire a Comisiei permanente pentru Statut si Regulamente, a trezorierului partidului, precum si de elaborare a regulamentului de organizare si functionare a Secretariatului General.

*    Transferul integral al atributiilor de desemnare a candidatilor PNL la alegerile locale catre structurile teritoriale ale partidului.

*    Desemnarea candidatului PNL la Presedintia Romaniei prin votul tuturor membrilor partidului. Modalitatea de desfasurare a scrutinului intern si calendarul acestuia vor fi stabilite de catre Delegatia Permanenta a PNL.

*    Introducerea unui criteriu ferm de integritate pentru membrii de partid aspiranti la o demnitate ministeriala:   membrii Partidului National Liberal care sunt trimisi in judecata pentru savarsirea unor fapte de natura penala, nu pot fi desemnati pentru a ocupa functii publice ca aceea de ministru, secretar de stat sau asimilate acestora.

*    Statuarea expresa a independetei Curtii de Onoare si Arbitraj fata de orice organism de conducere politica a PNL si a accesului liber la „justitia interna” al oricarui membru al PNL.

*    Instituirea sanctiunii pierderii de drept a functiei de conducere detinuta in interiorul partidului de catre un membru gasit responsabil, prin decizie a COA, de  orice incalcare a Statutului Partidului National Liberal.

AMENDAMENTE

Art. 17

Membrii Partidului National Liberal care sunt trimisi in judecata pentru savarsirea unor fapte de natura penala, nu pot fi desemnati pentru a ocupa functii publice ca aceea de ministru, secretar de stat sau asimilate acestora.

Art. 65

(1)    Congresul Partidului are urmatoarele atributii:

a)    Adopta si/sau modifica statutul partidului la propunerea Delegatiei Permanente

b)    Alege Presedintele Partidului

c)    Alege prin vot uninominal, in ordine descrescatoare a numarului de voturi 15 vicepresedinti si 16 membri ai Biroului Politic Central al PNL.

d)    Alege Secretarul General al Partidului

Literele h, i, j, k, l si alin. 2 raman nemodificate.

Art. 68

Litera f devine: „desemneaza, prin votul majoritatii membrilor prezenti, componenta Comisiei Permanente pentru Statut si Regulamenta Partidului National Liberal, si trezorierul partidului”.

Art. 73  alin. 2

Biroul Politic Central este alcatuit din Presedinte, 15 vicepresedinti, fostii presedinti ai partidului (membri PNL) si Secretarul General al Partidului.

Art. 74

Litera h) se abroga si se transfera atributiile la Delegatiile Permanente Teritoriale, respective la Consiliului de Coordonare al Mun. Bucuresti

Art. 53

Literele e si f se completeaza, avand in final urmatoarea forma

e)    Valideaza listele de candidati pentru consilieri judeteni, respectiv pentru consilieri locali de sector ai Mun. Bucuresti, propuse de Biroul Politic Teritorial. Valideaza candidatul la presedintia Consiliului Judetean.

f)    Valideaza lista de candidati pentru primar adopata de Adunarea Generala si definitivata de Biroul Politic Teritorial

Art. 74

m)  poate propune Consiliului National Executiv dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea presedintelui acestuia si in cazul dizolvarii, desemnarea unui Birou Politic Teritorial Interimar, numai  in cazul in care filiala teritoriala respectiva a obtinut la alegeri un rezultat cu cel putin 5 procente sub media nationala.

Pe cale de consecinta, art. 56 lit. p) se modifica astfel: cand organismele de conducere la nivel local actioneaza ineficient, obtinand la alegeri rezultate cu cel putin 5 procente sub media judeteana, Biroul Politic Teritorial poate propune Delegatiei Permanente Teritoriale dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea presedintelui acestuia.

Art. 76

Se abroga literele f, i si p.

Art. 79

In activitatea sa, secretarul general este ajutat de secretarii general adjuncti, secretarii executivi regionali si de secretarul pentru relatiile internationale alesi de catre BPC.

Alin. 2 Se completeaza in sensul ca Regulamentul de Functionare a Secretariatului General se aproba de catre Delegatia Permanenta a Partidului.

Art. 91

alin. 3, 4, 5 si 6 se abroga

La art. 91 se va stipula ca functia de presedinte al partidului nu poate fi exercitata mai mult de doua mandate consecutive.

Art. 83 alin. 4 Activitatea Curtii de Onoare si Arbitraj se desfasoara in baza regulamentului elaborat pt Comisia de Permanenta pt Statut si Regulamente si aprobat de Congresul PNL.

Activitatea Curtii de Onoare si Arbitraj si a Consiliilor Teritoriale de Arbitraj este independenta de activitatea politica a PNL.

Activitatea Curtii de Onoare si Arbitraj si a Consiliilor Teritoriale de Arbitraj nu poate fi suspendata de niciun organism de conducere al Partidului.

Orice membru al PNL sau organism de conducere se poate adresa COA in sesizarea unor incalcari ale prevederilor statutare.

Persoanele responsabile de incalcarea Statutului decad din dreptul de a candida la orice functie publica sau demnitate publica pe o perioada de 2 ani.

In cazul in care persoana care se face responsabila de incalcarea prevederilor prezentului Statut detine o functie de conducere in PNL, sanctiunea prevazuta la alineatul precedent se completeaza cu decaderea respectivei persoane din functia detinuta.

Art. 97 prim

Alin. 1 Candidatul PNL la Presedintia Romaniei este desemnat prin vot direct de catre toti membri PNL.

Alin. 2 DPT va stabili procedura, data si calendarul de desfasurare a scrutinului intern pentru alegerea candidatului PNL la Presedintia Romaniei.

Alin. 3 COA valideaza rezultatele scrutinului intern organizat in conformitate cu alineatele 2 si 3 din prezentul articol.

DISPOZITII FINALE

Termenele pentru convocarea organismelor de conducere: Congres, DP, BPC, DPT, BPT sau a oricarui alt organism, asa cum sunt ele stipulate in Statut si in Regulamentul de aplicare al Statului, sunt obligatorii sub sanctiunea nulitatii absolute a oricarei decizii luate de organismul convocat nestatutar.

ANDREI CHILIMAN                                   VLAD MOISESCU

Membru al PNL                                        Membru al PNL

 

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com