Psihopedagogie-actualizari, conexiuni si perspective

Începând din acest an scolar CCD Bacau va implementa un nou program de formare, „Psihopedagogie – actualizari, conexiuni si perspective”, cu durata de 110 ore. Acesta a fost  acreditat de curând de Ministerul Educatiei, fiind purtator a 25 credite profesionale transferabile si dedicat personalului didactic din învatamântul preuniversitar.

Scoala de vara SUA-CCD BACAU (2)Initiativa institutiei bacauane se circumscrie prevederilor legislatiei educationale, propunându-si totodata, sa raspunda obiectivelor strategice ale acestora. Asadar, noul proiect vine, în primul rând,  în sprijinul profesorilor, ce trebuie constientizati, asupra necesitatii schimbarii orientarilor din educatie. „Acreditarea acestui nou program de formare continua, va relansa activitatea CCD Bacau în perioada urmatoare. În acest moment punem la dispozitia beneficiarilor patru programe de formare continua acreditate, care însumeaza 350 ore si 90 de credite profesionale transferabile.

Scoala de vara SUA-CCD BACAU (1)Consideram aceasta situatie ca fiind o performanta atinsa cu mult sîrg, prin contributia echipei de colaboratori si metodisti a institutiei. Fara îndoiala, oferta noastra ne asigura statutul de lider pe piata programelor de formare continua oferite de institutiile similare din tara”,  ne-a declarat profesorul Gabriel Stan, directorul CCD Bacau.

 

 

Programul raspunde obiectivelor nationale si internationale, prevazute în documente strategice esentiale, care vizeaza activizarea si dezvoltarea competentelor psihopedagogice dobândite prin formarea initiala, precum si formarea de noi abilitati.

Oportunitatea si utilitatea programului de formare continua „Psihopedagogie – actualizari, conexiuni si perspective”, este justificata la nivelul a trei categorii: institutii educationale, cadre didactice si elevi.

Scopul programului consta în formarea si dezvoltarea competentelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, pentru a raspunde nevoilor de educatie, evolutie si împlinire ale elevilor, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

Obiectivele proiectului sunt formulate pe termen lung si scurt, la nivelul carora sunt delimitate obiective calitative si cantitative.

Functia principala a proiectului este de dezvoltare si extindere a competentelor psihopedagogice,  precum si de formare a unor noi competente în domenii interdisciplinare conexe.

Programul asigura o pregatire generala, sub aspect teoretic si o pregatire specifica, sub aspect metodologic si practic, ce poate fi aprofundata si dezvoltata individual, conform optiunilor cursantului.

Curriculum programului, centrat pe noutati în domeniul psihopedagogiei si a educatiei adultilor, configureaza un câmp de formare în care cursantul dobândeste informatii stiintifice, dezvolta competente socio-profesionale specifice, valorifica experienta personala si exerseaza tehnici de aplicare a cunostintelor, în situatii educationale reale, sau prefigurate.

Tehnicile aplicative, propuse spre reflectie si antrenament, vor permite asimilarea unui management educational, fundamentat pe actualizari în domeniul psihopedagogic si, implicit, formarea competentelor specifice în trasee personalizate.

Diversitatea si flexibilitatea strategiilor de formare promovate de program, mijlocesc stimularea creativitatii si originalitatii în exersarea rolurilor si a noilor functii educative la clasa.

Calitatea formarii este garantata prin valorificarea informatiei stiintifice din psihologia si pedagogia contemporana, sub forma exercitiilor de aplicare si transfer în situatii practice reale, sau prefigurate.

Dimensiunea instrumental – operationala a exercitiilor aplicative, fundamentate pe principii, reguli si seturi de comportamente, are rolul de a sugera linii individuale de dezvoltare a competentelor complementare si transversale, evolutie facilitata de profilul profesional al cursantilor si de performarea unor modele dezirabile, care sustin initiativa, afirmarea, participarea si comunicarea sociala.

În conditiile unei societati în schimbare, în care accentul trece de pe educatia formala,  pe cea nonformala si informala, profesorii si elevii formeaza un bloc unitar de parteneri de dialog în educatie.

Bibliografia consultata si recomandata, care contine un numar reprezentativ de volume pentru realizarea continutului tematic, stimuleaza initiativele de autoformare si aprofundare.

Prin intermediul acestui program de formare continua, cadrele didactice vor avea capacitatea de a utiliza platformele educationale interactive online în activitatile de predare-învatare, atât cu grupurile cu care interactioneaza direct (elevi, colegi), cât si cu mediul profesional (profesori, experti educatie).

Asigurarea calitatii procesului de învatamânt, depinde în mare masura de formarea continua a cadrelor didactice, din perspectiva  valorificarii competentelor psihopedagogice, în contexte educationale marcate de necesitatea respectarii diversitatii, autonomiei si cooperarii.

La nivelul întregului program se pune accent pe asigurarea corelarii dintre durata activitatilor si scopul acestora, cu obiectivele, continuturile si competentele formate.

Fiecarei competente generale îi corespunde un set de competente specifice, iar fiecarei competente specifice îi corespunde un continut bine delimitat ca durata.

Toate competentele si continuturile asociate, reflecta nivelul de realizare a obiectivelor, care determina atingerea scopului principal propus de programul de formare continua.

Echipa manageriala este formata din: Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau, în calitate de responsabil de program si de Elena Hussar, coordonatorul acestuia.

Echipa de formatori este alcatuita din: Diana Aprodu, Mariana Craciunescu,  Mihaela – Liliana Ciuchi, dr. Amalia Diaconu, dr. Ema – Maria Fâciu, Elena Hussar, dr. Livia – Liliana Sibisteanu, Gabriel Stan, Irina Stoicescu, Roxana Tâmpu, dr. Simona–Luciana Velea, profesori cu o valoroasa expertiza în domeniu.

Sprijinul logistic este asigurat de: Aurelia Bocancea, informatician, Adriana Cristea, contabil-sef,  Oana – Liliana Jianu, bibliotecar si de Marinela Hazaparu, secretar, angajati ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau.

Cursantii vor beneficia si de un util si valoros suport de curs, care va fi tiparit  sub egida Editurii CCD Bacau.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com