„Psihopedagogie – actualizari, conexiuni, perspective“, program de formare la CCD Bacau

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau organizeaza în aceasta perioada programul de formare continua, „Psihopedagogie – actualizari, conexiuni, perspective”, acreditat de Ministerul Educatiei si destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar.

Programul, care se deruleaza pe parcursul a 110 de ore, fiindu-i alocate 25 credite profesionale transferabile, este tematic si modular, desfasurându-se prin stagii nondisciplinare la Scoala Gimnaziala ”Al. I. Cuza” Bacau.

La acesta au fost invitate sa participe cadrele didactice din zona Bacau.

Initiativa institutiei bacauane se circumscrie prevederilor legislatiei educationale, propunându-si totodata, sa raspunda obiectivelor strategice ale acestora.

Asadar, noul proiect vine, în primul rând,  în sprijinul profesorilor, ce trebuie constientizati, asupra necesitatii schimbarii orientarilor din educatie.

De asemenea, programul raspunde obiectivelor nationale si internationale, prevazute în documente strategice esentiale, care vizeaza activizarea si dezvoltarea competentelor psihopedagogice dobândite prin formarea initiala, precum si formarea de noi abilitati.

Oportunitatea si utilitatea programului de formare continua „Psihopedagogie – actualizari, conexiuni si perspective”, este justificata la nivelul a trei categorii: institutii educationale, cadre didactice si elevi.

Scopul programului consta în formarea si dezvoltarea competentelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, pentru a raspunde nevoilor de educatie, evolutie si împlinire ale elevilor, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

Obiectivele proiectului sunt formulate pe termen lung si scurt, la nivelul carora sunt delimitate obiective calitative si cantitative.

Functia principala a proiectului este de dezvoltare si extindere a competentelor psihopedagogice,  precum si de formare a unor noi competente în domenii interdisciplinare conexe.

Programul asigura o pregatire generala, sub aspect teoretic si o pregatire specifica, sub aspect metodologic si practic, ce poate fi aprofundata si dezvoltata individual, conform optiunilor cursantului.

Curriculum programului, centrat pe noutati în domeniul psihopedagogiei si a educatiei adultilor, configureaza un câmp de formare în care cursantul dobândeste informatii stiintifice, dezvolta competente socio-profesionale specifice, valorifica experienta personala si exerseaza tehnici de aplicare a cunostintelor, în situatii educationale reale, sau prefigurate.

Tehnicile aplicative, propuse spre reflectie si antrenament, vor permite asimilarea unui management educational, fundamentat pe actualizari în domeniul psihopedagogic si, implicit, formarea competentelor specifice în trasee personalizate.

Diversitatea si flexibilitatea strategiilor de formare promovate de program, mijlocesc stimularea creativitatii si originalitatii în exersarea rolurilor si a noilor functii educative la clasa.

Calitatea formarii este garantata prin valorificarea informatiei stiintifice din psihologia si pedagogia contemporana, sub forma exercitiilor de aplicare si transfer în situatii practice reale, sau prefigurate.

Dimensiunea instrumental – operationala a exercitiilor aplicative, fundamentate pe principii, reguli si seturi de comportamente, are rolul de a sugera linii individuale de dezvoltare a competentelor complementare si transversale, evolutie facilitata de profilul profesional al cursantilor si de performarea unor modele dezirabile, care sustin initiativa, afirmarea, participarea si comunicarea sociala.

În conditiile unei societati în schimbare, în care accentul trece de pe educatia formala,  pe cea nonformala si informala, profesorii si elevii formeaza un bloc unitar de parteneri de dialog în educatie.

Bibliografia consultata si recomandata, care contine un numar reprezentativ de volume pentru realizarea continutului tematic, stimuleaza initiativele de autoformare si aprofundare.

Prin intermediul acestui program de formare continua, cadrele didactice vor avea capacitatea de a utiliza platformele educationale interactive online în activitatile de predare-învatare, atât cu grupurile cu care interactioneaza direct (elevi, colegi), cât si cu mediul profesional (profesori, experti educatie).

Asigurarea calitatii procesului de învatamânt, depinde în mare masura de formarea continua a cadrelor didactice, din perspectiva valorificarii competentelor psihopedagogice, în contexte educationale marcate de necesitatea respectarii diversitatii, autonomiei si cooperarii.

La nivelul întregului program se pune accent pe asigurarea corelarii dintre durata activitatilor si scopul acestora, cu obiectivele, continuturile si competentele formate.

Fiecarei competente generale îi corespunde un set de competente specifice, iar fiecarei competente specifice îi corespunde un continut bine delimitat ca durata.

Toate competentele si continuturile asociate, reflecta nivelul de realizare a obiectivelor, care determina atingerea scopului principal propus de programul de formare continua.CCD Bacau si ISJ Bacau

Echipa manageriala este formata din: Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau, în calitate de responsabil de program si de Elena Hussar, coordonatorul acestuia.

Echipa de formatori este alcatuita din: Diana Aprodu, Mariana Craciunescu,  Mihaela – Liliana Ciuchi, dr. Amalia Diaconu, dr. Ema – Maria Fâciu, Elena Hussar, dr. Livia – Liliana Sibisteanu, Gabriel Stan, Irina Stoicescu, Roxana Tâmpu, dr. Simona–Luciana Velea, profesori cu o valoroasa expertiza în domeniu.

Sprijinul logistic este asigurat de: Aurelia Bocancea, informatician, Adriana Cristea, contabil-sef,  Oana – Liliana Jianu, bibliotecar si de Marinela Hazaparu, secretar, angajati ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau.

Cursantii vor beneficia si de un util si valoros suport de curs, care a fost tiparit, în aceasta toamna,  sub egida Editurii CCD Bacau.

Publicatia raspunde obiectivelor nationale si internationale, prevazute în documente strategice esentiale, care vizeaza activizarea si dezvoltarea competentelor psihopedagogice dobândite prin formarea initiala, precum si formarea de noi abilitati.

Temele configurate în carte, asigura dezvoltarea si extinderea cunostintelor psihopedagogice, precum:  formarea unor noi competente, în domenii interdisciplinare conexe, dar si  o pregatire generala, sub aspect teoretic si o instruire specifica, sub aspect metodologic si practic, ce poate fi aprofundata si dezvoltata individual, conform optiunilor cititorului.

Continutul lucrarii, centrat pe noutati în domeniul psihopedagogiei si a educatiei adultilor, configureaza un câmp de formare, în care, cel care se apropie de text dobândeste informatii stiintifice, dezvolta competente socio-profesionale specifice, valorifica experienta personala si exerseaza tehnici de aplicare a cunostintelor, în situatii educationale reale, sau prefigurate.Gabriel Stan-CCD Bacau

”Acest program acreditat si relansat acum, urmareste formarea unor competente diferite si completeaza în mod real oferta noastra de formare.  Participantii vor beneficia si de un util suport de curs, aparut sub egida editurii noastre si, totodata, vor capata cunostinte  noi, pe care le vor putea valorifica în activitatea didactica curenta.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau.

 

Impartaseste

administrator a etichetat acest articol cu: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com