Proiectele presedintelui Comisiei pentru cultura, invatamant, sanatate si protectie sociala din Consiliul Local Bacau, in 2018

O parte dintre consilierii locali ai municipiului Bacau si-au publicat raportul de activitate pe 2018. Printre ei se numara si consilierul Gabriel Stan, profesor de istorie, director adjunct al Colegiului Economic Ion Ghica din Bacau.

Stan a fost director al Casei Corpului Didactic din Bacau, mai mult de un deceniu, unde a sprijinit proiecte de formare a cadrelor didactice in spiritul tolerantei si al combaterii oricaror forme de extremism si antisemitism. In acest sens, profesorul bacauan a realizat parteneriate cu ambasadele mai multor state, precum Israel sau SUA dar si cu institutii precum Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” sau Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Pana sa intre in echipa actualului primar al Bacaului, Cosmin Necula, Gabriel Stan nu a mai facut politica.

„În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 activitatea de consilier local s-a desfasurat atât în cadrul Comisiei Nr. 4 – ”Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învatamânt, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii si sport”, în calitate de presedinte al acesteia, dar si în Consiliul Local Bacau, în calitate de consilier.

Asadar, am participat la 29 de sedinte ale Consiliului Local Bacau, pe parcursul carora s-au discutat 474 de initiative/ propuneri. Pentru fiecare sedinta de comisie, sau de plen a Consiliului Local Bacau am luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat proiectele de hotarâri propuse, procesele verbale de sedinta, iar în cadrul Comisiei Nr. 4, pe care o prezidez, am dezbatut problemele supuse avizarii, solicitând în anumite situatii detalii si explicatii de la factorii responsabili din cadrul Primariei Municipiului Bacau, sau din partea initiatorilor de proiecte de hotarâre.

În cadrul sedintelor, daca a fost cazul, am propus amendamente, aducându-le astfel la cunostinta si membrilor Consiliului Local Bacau.Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacau, dar si cu întreaga structura executiva a fost una eficienta.

În intervalul mentionat mai sus, am facut parte din urmatoarele structuri:
-Membru în Comisia pentru stabilirea programului de audiente si a programului de întâlniri cu cetatenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacau, pentru mandatul 2016 – 2020, conform HCL Nr. 377 din 31.10.2017 modificata prin HCL Nr. 454 din 28.12.2017 si 492 din 21.12.2018.

-Membru în Consiliul de Administratie a Liceului Tenologic ”Anghel Saligny” Bacau, conform HCL Nr. 395 din 29.10.2018, privind modificarea HCL Nr. 320 din 31.08.2018, prin care au fost desemnati reprezentantiI Consiliului Local al Municipiului Bacau în consiiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau pentru anul scolar 2018 – 2019.

-Membru în Consiliile de Administratie ale: Scolii Gimnaziale Nr. 10 Bacau, Colegiului National ”Gh. Vranceanu” Bacau si Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Bacau, conform Anexei la HCL Nr. 320 din 31.08.2018, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau în consiiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau pentru anul scolar 2018 – 2019, pozitiile nr. 4, 24 si 28 si ale Scolii Gimnaziale Nr. 10 Bacau, Colegiului National ”Gh. Vranceanu” Bacau si Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Bacau, conform Anexei la HCL Nr. 305 din 06.09.2017, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau în consiiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau pentru anul scolar 2017 – 2018, pozitiile nr. 4, 24 si 28.

-Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Bacau în Consiliul de Evaluare si Asigurare a Calitatii Învatamântului (CEAC), organizat la nivelul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau, conform HCL Nr. 46 din 28.02.2017, la Colegiul National ”Ferdinand I” Bacau (pozitia 21) si HCL Nr. 361 din 29.09.2018, la Colegiul National ”Ferdinand I” Bacau (pozitia 21);
-Membru în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal “Bacovia”, conform HCL Nr. 226 din 17.08.2016.

-Membru în Comisia de evaluare a managementului realizat în perioada 2016 – 2017, la Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacau, conform dispozitiei primarului Municipiului Bacau, Nr. 1106 din 13.04.2018“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com