Paustin Balan, liderul Partidei Romilor din Bacau, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru deturnarea fondurilor europene

Vineri, 6 decembrie, Curtea de Apel Bacau a dat o condamnare definitiva lui Paustin Balan, liderul Partidei Romilor din Bacau (si consilier judetean PPDD) dar si lui Mircea Silviu Botez. Deja, cei doi au fost arestati si incarcerati la Penitenciarul Bacau. Paustin Balan a fost condamnat la cinci ani de Paustin Balan (1)inchisoare pentru schimbarea destinatiei fondurilor europene, infractiune in forma repetata iar Mircea Silviu Botez a primit trei ani de inchisoare pentru complicitate la aceeasi infractiune. Totodata, Curtea de Apel il obliga pe Paustin Balan sa plateasca suma de 60.439,68 euro iar pe Mircea Silviu Botez suma 26.575,15 euro, la care se adauga penalitati fiscale, pentru prejudicierea bugetului Uniunii Europene. Finantarea europeana derulata de cei doi a fost obtinuta prin Asociatia „Rom-Star“ Bacau si derulata prin societatea SC CARIANI COM SRL BACAU, aflata deja pe rolul mai multor instante pentru debite importante.

Solutie: Curtea de Apel Bacau:

Solutia pe scurt: I. În temeiul art.385/15 pct.2 lit.d Cod procedura penala, admite recursul declarat de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau împotriva Parchetul de pe langa Curtea de Apeldeciziei penale nr.2/A din data de 14.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bacau, numai cu privire la: a) cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului BALAN C. PAUSTIN, pentru savârsirea infractiunii continuate de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prevazuta de art.18/2 alin.1 si 2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; b) cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului BOTEZ MIRCEA SILVIU, pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.31 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal si; c) neaplicarea dispozitiilor art.163 Cod procedura penala si art.20 din Legea nr.78/2000, referitoare la luarea masurilor asiguratorii. II. În temeiul art.385/15 pct.2 lit.b si d Cod procedura penala, admite recursul declarat de recurentul-inculpat BOTEZ MIRCEA SILVIU împotriva deciziei penale nr.2/A din data de 14.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bacau, numai cu privire la solutionarea laturii penale a cauzei, referitoare la infractiunea prevazute de art.26 Cod penal, raportat la art.18/2 alin.1 si 2 din Curtea de Apel Bacau arestati Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la durata pedepsei complementare aplicate inculpatului pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.31 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal, la aplicarea pedepsei accesorii, la aplicarea art.33 si art.34 Cod penal, a pedepsei de executat si a dispozitiilor art.71 alin.5 Cod penal si la solutionarea totala a laturii civile, privind-o doar pe partea civila Ministerul Finantelor Publice – Directia Oficiul de Plati si Contractare PHARE, referitoare la obligarea la despagubiri, (deci, sub acest aspect, cu privire la ambii inculpati). Caseaza în parte decizia penala recurata, doar sub aceste aspecte, retine cauza spre rejudecare si în consecinta; A. Majoreaza pedeapsa principala aplicata inculpatului BALAN PAUSTIN, pentru savârsirea infractiunii continuata de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prevazuta de art.18/2 alin.1 si 2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, de la 3 (trei) ani închisoare, la 5 (cinci) ani închisoare. B. În temeiul art.334 Cod procedura penala, schimba încadrarea juridica data faptelor pentru care a fost trimis în judecata inculpatul BOTEZ MIRCEA-SILVIU, din complicitate la infractiunea continuata de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prevazuta de art.26 Cod penal, raportat la art.18/2 alin.1 si 2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în complicitate la infractiunea continuata de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prevazuta de art.26 Cod penal, raportat la art.18/2 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. În baza art.11 pct.2 lit.b Cod procedura penala, cu art.10 alin.1 lit.g Cod procedura penala, art.122 alin.1 lit.d si art.124 Cod penal, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului BOTEZ MIRCEA-SILVIU, cu date de stare civila cunoscute, pentru complicitate la infractiunea continuata de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor, prevazuta de art.26 Cod penal, raportat la art.18/2 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, întrucât s-a împlinit termenul prescriptiei speciale a raspunderii penale. Majoreaza pedeapsa principala aplicata inculpatului BOTEZ MIRCEA-SILVIU, pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.31 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal, de la 2 (doi) ani închisoare, la 3 (trei) ani închisoare. Mentine dispozitiile referitoare la anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr.581/2004, pronuntata de Judecatoria Bacau. Reduce durata pedepsei complementare aplicate inculpatului pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.31 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal, de la 4 (patru) ani, la 2 (doi) ani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.85 Cod penal, contopeste pedeapsa principala de 3 (trei) ani închisoare, aplicata inculpatului prin decizia penala recurata, pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.31 Cod penal, raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal si a pedepsei principale de 1 (una) luna închisoare, aplicata prin sentinta penala nr.581/2004, pronuntata de Judecatoria Bacau, în pedeapsa principala cea mai grea, cea de 3 (trei) ani închisoare. PEDEAPSA DE EXECUTAT – 3 (trei) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit. teza a II-a, b si c Cod penal, pe o durata de 2 (doi) ani. Mentine dispozitiile referitoare la modalitatea de executare a pedepsei principale rezultante, respectiv, suspendarea executarii sub supraveghere. Înlatura dispozitiile referitoare la aplicarea pedepsei accesorii si a art.71 alin.5 Cod penal, privind suspendare, pe durata termenului de încercare, a executarii pedepsei accesorii. C. În baza art.13, art.346 Cod procedura penala, cu art.998 si art.1003 Cod civil de la 1864, obliga inculpatul BALAN PAUSTIN la plata echivalentului în lei la data executarii a sumei de 60.439,68 euro si a accesoriilor fiscale prevazute de lege, începând cu data scadenti, din data de 06.10.2006, pâna la plata integrala a debitului, din care în solidar cu inculpatul BOTEZ MIRCEA – SILVIU suma de 26.575,15 euro, la care se adauga, asa cum se arata mai sus, accesoriile fiscale. D. În temeiul art.163 Cod procedura penala si art.20 din Legea nr.78/2000, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatilor pâna la concurenta sumelor mai sus mentionate si a accesoriilor fiscale. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale recurate si a sentintei pronuntate de instanta de fond. În temeiul art.192 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat în recursul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau si al inculpatului Botez Mircea-Silviu ramân în sarcina statului. III. În temeiul art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-inculpat BALAN PAUSTIN împotriva deciziei penale nr.2/A din data de 14.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bacau. În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala, obliga recurentul-inculpat sa plateasca statului suma de 1.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. IV. În temeiul art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-parte civila Ministerul Finantelor Publice – Directia Oficiul de Plati si Contractare PHARE împotriva deciziei penale nr.2/A din data de 14.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bacau. În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala, obliga recurenta-parte civila sa plateasca statului suma de 300 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 06.12.2013. 
Document: Hotarâre  1293/2013  06.12.2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *