Oferta extinsa de servicii juridice la Casa pentru Apararea Drepturilor Omului din Bacau

Avocatul bacauan dr. Vasile Botomei anunta extinderea ofertei de servicii juridice la Casa pentru Apararea Drepturilor Omului din Bacau. Persoanele interesate pot apela pentru:

Casa Apararii Drepturilor Omului1Inmatriculari autoturisme, camioane, utilaje agricole, remorci de provenienta din tarile membre ale Uniunii Europene, fara plata taxei de timbru de mediu.

2. Recuperarea contravalorii timbru de mediu sau a taxei de poluare achitata pentru inmatricularea de autoturisme cumparate din tarile membre ale Uniunii Europene incepand cu anul 2009 pana anul in curs;

3. Memorii  de toate tipurile catre institutiile si autoritatile publice prin activitati de mediere in relatiile dintre cetateni si institutiile statului, inscusiv impotriva avocatilor care si-au inselat clientii;

4.  Acte   pentru   infiintarea   asociatiilor, societatilor   comerciale si acte modificatoare;

Targul de Masini (26)5. Documentatii   pentru   procese   in fata  instantelor  din  Romania,Targul de Masini (2)  redactare si inaintare de actiuni pentru Curtea Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului;

6. Consultanta in  materie de divort, partaj, incredintare de minori, succesiuni, cu reducerea duratei si costurilor prin mediere, redactari actiuni juridice, intampinari, apeluri, recursuri, stramutari;

7. Traduceri autorizate si legalizate in toate limbile, servicii de interpretariat;

Targul de Masini (25)8.Apostilarea si supralegalizarea actelor de toate tipurile si declaratii de valoare;

9.Legalizarea hotararilor  judecatoresti, obtinerea de certificate de la instantele judecatoresti;

10.Contestatii impotriva proceselor verbale de contraventie.

Contact: e-mail botomei.vasile@yahoo.com, 0744191717, eventual pe FAX 0334421450 sau prin posta, cu scrisoare recomandata pe adresa Biroul de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, str. Oituz, nr. 33, Municipiul Bacau

Vasile Botomei, doctor in dreptInstructiuni de folosire a formularului pentru recuperarea taxei de mediu/poluare de catre cetatenii care au achitat pentru inmatricularea autoturismelor provenite din tari member Europene:

 

1.Persoanele care doresc sa recupereze taxa de mediu/poluare, listeaza acest formular in dublu exemplar.

2.Formularul se completaza cu datele personale/societatii, se trimite pe e-mail la sediul Administratiei Financiare unde a fost achitata taxa, se va obtine un numarul de inregistrare, iar dovada trimiterii acestei cereri catre finante, cu numarul de inregistrare primit, se comunica pe adresa: Casa pentru Apararea Drepturilor Omului – Mediator European Dr. Av. Botomei Vasile, din Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, intelegandu-se ca in acest mod, autorul cererii doreste indeplinirea procedurii prin Biroul de mediere Dr. Av. Botomei Vasile.

3.Plata serviciilor se va putea face prin cont bancar deschis la BancPost S.A. Bacau RO5744007384965RON01, cu mentiunea „Plati servicii de mediere” , reprezentand minim 15% din valuare de recuperare a acesteia.

Dr. Vasile Botomei 4.In baza cererii comunicate pe adresa de e-mail botomei.vasile@yahoo.com , persoana care a completat cererea, urmeaza sa primeasca din partea tribunalului din judetul in care are domiciliul, comunicarea numarului de dosar format si termenul de judecata.

5.Judecata urmeaza a se face in lipsa partilor, fara a fi nevoie ca persoana care a completat cererea sa se prezinte la proces, urmand ca potrivit practicii judecatoresti, sa primeasca hotararea judecatoreasca, in raport cu dispozitiile legale in materie de recuperare a taxei de mediu/poluare.

6.In conditiile in care Ministerul Finantelor Publice, va face recurs, persoana in cauza este solicitata sa trimita pe adresa de e-mail botomei.vasile@yahoo.com,eventual pe FAX 0334421450 sau prin posta, cu scrisoare recomandata pe adresa Biroul de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, str. Oituz, nr. 33, Municipiul Bacau, cererea de recurs, cu mentiunea ca din punct de vedere procedural raspunsul la cererea de recurs trebuie redactat in scris si trimis in trei exemplare la dosarul instantei in termen de maxim 10 zile de la data postei prin care persoana in cauza a primit citatia cu exemplarul de recurs.

7.Pentru legalizarea hotararii judecatoresti, persoana care a obtinut hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, trebuie sa trimita IN ORIGINAL, pe adresa Biroul de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, str. Oituz, nr. 33, Municipiul Bacau, O CHITANTA in valuare de 5 lei, achitata de persoana care a castigat procesul de recuperare a taxei de mediu/poluare, care se achita si se elibereaza la Directia de Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei unde are domiciliul stabil pe buletin/carte de identitate, dupa caz unde are sediul, firma care a castigat procesul de recuperare a taxei de mediu/poluare.

8.Comunicarea hotararii judecatoresti in forma definitiva si irevocabila, legalizta in original, se comunica de catre Biroul de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, in termen 10 zile de la legalizare de catre Instanta competenta.

9.Serviciul de trimitere a hotararii judecatopresti definitive pe adrea beneficiarului care a castigat procesul de recuperare a taxei de mediu/poluare, se achita de catre beneficiar cu ocazia primirii plicului in valuare de minim 100 lei, plata care se face prin ramburs cu ocazia primirii plicului recomandat pe care se mentioneaza ca, cuprinde hotararea judecatoreasca legalizata.

10.Persoanele care au avut incredere in serviciile noastre au castigat procesele pe care le-au avut, dintre care unele deja si-au incasat banii, iar ceilalti sunt planificati sa ridice banii.

 

II. Cereri de restituire a taxei de mediu/poluare pot fi formulate si de persoane fizice/juridice care au instrainat autovehicolele, daca prin actul de vanzare-cumparare nu au prevazut o clauza contrara fata de vanzator.

 

III. Apasa AICI pentru a lista formularul de recuperare a taxei de poluare/mediu.

 

Vasile BotomeiNota: Aceasta este o informatie de interes public, pe care cei interesati o pot verifica atat prin convorbire telefonica atat pe numarul de fix  la Biroului de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, pe telefonul  033421450,  in programul de lucru de luni-vineri intre orele 8.30-17.30, cat si pe nr. de mobil: 0744 191 717, sau prin intalnire la Casa pentru Apararea Drepturilor OmuluiMediator European Dr. Av. Botomei Vasile, din Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, in interiorul programului de lucru.

Aici veti gasi permanent un consilier care va sta la dispozitia dumneavoastra cu orice informatie pe care o doriti!

Puterea care ne uneste este mai mare decat puterea care ne desparte!

 

 

 

Catre,
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI/ORASULUI______________

DOMNULE DIRECTOR,

1.Subsemnatul ________________________________cu domiciliul/sediul in _______________

str. ______________________  nr. ____ bl. _____, sc____ ap_____, identificat cu CI seria _____nr ____________ , in nume personal si reprezentant.

In cazul societatilor comerciale/interprinderilor individuale, se completeaza si cu datele firmei, iar daca nu este formulate cererea in numele firmei, spatiile libere se liniaza.

2. SC___________________________, inregistrata CUI _______________  cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului_______________ din Judetul_________  .

Formulez  in temeiul art. 117 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare,ale Legii 9/2012, ale OUG 9/2013 si respective in raport de normele de drept intern care prevad achitarea taxei de timbru mediu/poluare/taxa de prima inmatriculare in Romania, pentru autovehicule de provenienta din tarile membre ale Uniunii Europene,

                                                                 I. CERERE DE RESTITUIRE

A sumei in cuantum de_________________lei reprezentand taxa de poluare/ taxa timbru mediu, achitata  pentru inmatricularea autovehiculului marca _____________________, categoria _____________________norme de poluare incadrata in EURO(se mentioneaza norma): ______________,

serie sasiu _____________________, fabricatie ______________, fost inmatriculata cu numarul strain _____________.

Va solicitam  a aproba restituirea si a dobanzilor legale aferenta acestei sume la data efectuarii platii.
Avand in vedere imposibilitatea inmatricularii in Romania a unui autovehicul fara  plata, in prealabil, a taxei de poluare/timbru mediu, instituita prin normele de drept intern,am achitat aceasta taxa, sub rezerva de a formula actiune.

Suma a fost achitata in baza deciziei de calcul nr. ____________data de ______________,fapt consemnat prin chitanta  seria _________, nr.______________ din data de _______________ .

Practica judiciara in materie a stabilit ca aceste sume de bani reprezentand taxe de poluare/taxa timbru mediu, au fost instituite cu incalcarea Tratatului Comunitatii Europene, inclusiv a Tratatului de Aderare a Romaniei si Bulgariei, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005 care prevede ca de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare înainte de aderare, sunt obligatorii pentru Romania.

De aceea, apreciem ca taxa impusa este o masura discriminatorie si abuziva, ce contravine dreptului European si incalca art. 110 din Tratatul Comunitatii Europene, si ca, in consecinta, pentru suma platita nu exista un titlu de creanta care sa intruneasca toate conditiile legale de valabilitate.

In raport de cele mentionate,  rog respectuos sa binevoiti a aprecia ca nu datorez suma achitata,  ca am  achitat o plata nedatorata, motiv pentru care va rugam sa aprobati si sa dispuneti restituirea sumei achitate , precum si dobanda aferenta acesteia.

      In drept, îmi întemeiez prezenta plangere pe dispozitiile art. 7 din Lg.  554/2004, si art. 117 C.p.f.

II. CERERE  DE  INVITATIE  LA  MEDIERE(2)

Prezenta cerere are ca scop si dovada de comunicare in vederea indeplinirii procedurii de mediere prin care inteleg si va rog sa apreciati favorabil restituirea acestor sume cu dobanzile aferente in procedura de mediere, fara a mai fi nevoie de a achita taxe judiciare de timbru pentru sustinea procesului in instanta, la care s-ar adauga cheltuieli suplimentare privind reprezentarea in proces, rugandu-va sa comunicati daca acceptati medierea.

Va rugam respectuos sa binevoiti a aproba comunicarea raspunsului din partea institutiei  dumneavoastra atat pe adresa mea personala cat si pe adresa mediatorului ales: Biroul  de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile inregistrat si autorizat in baza Lg 192/1996, la pozitia 1658, cu biroul in mun. Bacau la adresa: Casa pentru Apararea Drepturilor Omului- Mediator European Dr. Av. Vasile Botomei din mun. Bacau str. Oituz 33(1).

   Semnatura_____________________                  Data________________

 1. Cerere tiparita cu titlu gratuit de Biroul de Mediere Dr. Av. Botomei Vasile, autorizat in baza Legii 192/1996 modificata si completata, cu sediul in mun. Bacau / Casa pentru Apararea Drepturilor Omului- Mediator European Dr.  Av. Vasile Botomei, din mun. Bacau str. Oituz 33. Email:botomei.vasile@yahoo.com; Tel/Fax :0334.421.450 ; Tel: 0744.191.717

2.Prin Acordul Partilor , in vederea continuarii procedurii de restituire a taxei de mediu/de timbru/taxei de poluare, cererea inregistrata la subdiviziunile Ministerul Econimiei si Finantelor Publice, areinterpretare de solicitare a serviciilor prin Biroul de Mediere Dr. Av. Vasile Botomei, inregistrat si autorizat cu CIF 21183784, vis-à-vis de Inspectoratul Scolar Judetean si de Judecatoria Bacau,  daca autorul petitiei se prezinta la birou in vederea completarii unui contract de mediere.                 Mediator Dr. Av. Vasile Botomei

                                               

CASA  PENTRU  APARAREA  DREPTURILOR  OMULUI

MEDIATOR   EUROPEAN – Doctor   Avocat   Vasile   Botomei

Mun. Bacau, Str. Oituz, nr. 33,Tel/Fax :0334.421.450 ; Tel: 0744.191.717

www.avocatul-poporului.ro;    Emailbotomei.vasile@yahoo.com

Program  Zilnic 8.00-17.00;  Sambata La Cerere

 

ESTE  MAI APROAPE  DE  OAMENI  SI  DE  NEVOILE  LOR ,

PRIN URMATOARELE  SERVICII :

Targul de Masini (22)Targul de Masini (21)  1. Inmatriculari autoturisme, camioane, utilaje agricole, remorci de provenienta din tarile membre ale Uniunii Europene, fara plata taxei de timbru de mediu;

2. Recuperarea contravalorii timbru de mediu sau a taxei de poluare achitata pentru inmatricularea de autoturisme cumparate din tarile membre ale Uniunii Europene incepand cu anul 2009 pana anul in curs;

3. Memorii  de toate tipurile catre institutiile si autoritatile publice prin activitati de mediere in relatiile dintre cetateni si institutiile statului, inscusiv impotriva avocatilor care si-au inselat clientii;

 1.   Acte   pentru   infiintarea   asociatiilor, societatilor   comerciale si acte modificatoare;

5. Documentatii   pentru   procese   in fata  instantelor  din  Romania,  redactare si inaintare de actiuni pentru Curtea Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului;

6. Consultanta in  materie de divort, partaj, incredintare de minori, succesiuni, cu reducerea duratei si costurilor prin mediere, redactari actiuni juridice, intampinari, apeluri, recursuri, stramutari;

7. Traduceri autorizate si legalizate in toate limbile, servicii de interpretariat;

8.Apostilarea si supralegalizarea actelor de toate tipurile si declaratii de valoare;

9.Legalizarea hotararilor  judecatoresti, obtinerea de certificate de la instantele judecatoresti;

10.Contestatii impotriva proceselor verbale de contraventie.

Primiti va rog din partea mea domnule/doamna  cele mai alese consideratii si respect!

    Informatii juridice gratuite!                                        Casa Pentru Apararea Drepturilor Omului

       Municipiul Bacau, str. Oituz 33

 

 Dr. Av. Vasile Botomei-Mediator

 

Un comentariu

 1. Informare publica:
  In judetul Bacau sunt integistrate doua barouri de avocati inregistrate pe criteriul pluralismului organizatiilor profesionale de aparare, respectiv prin mai multe barouri la nivel judetean, membre in structuri profesionale de aparare inregistrate tot in forma de pluralism profesional la nivel national, prin mai multe Uniuni Nationale de Barouri din Romania,denumit concept stiintific si aplicatie practica venita ca izvor stiintific din teza de doctorat Dr. av. Botomei Vasile, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale din Romania cu Atestatul nr. 0001712, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale sub nr.66035 din 17-04-2014, publicat pe http://www.unbr.info.
  Ceea ce nu a fost cu putinta din partea membrilor din Comisia juridica din Parlamentul Romaniei, in asteptarea absolventilor de facultati de drept sa creeze un cadrul concurential in domeniul profesiei de avocat din Romania, unde indeobste sunt avocati inscrisi in barourile care tineau admiterea altor persoane in aprofesia de avocat in regim de casta, a fost cu putinta prin creratia stiintifica a autorului dr.av.Botomei Vasile care a demonstrat ca Legea de organizare si functionare a profesiei de avocat este buna asa cum este, ca in baza aceleiasi Legi 51/1995 republicata, pot fi infiintate mai multe barouri de avocati la nivel judetean, in conditiile in care Barourile se infiinteaza in cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR,de vreme ce Legea 51/1995, republicata nu a prevazut interzicerea infiintarii de UNBR.
  Prin teza de doctorat in drept autorul dr.Vasile Botomei publicat aplicatia infiintarii la nivel national in Romania a inca unei Uniuni Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, aprobata tot pe temeiul de drept al Legii %1/1995 republicata, cu atribut fiscal CIF 29497286, cu sediulla Cabinet Presedinte Dr.Av.Vasile Botomei din Bacau, str. Oituz, 33.
  Actul de creatie intelectuala este recunoscut in sistemul de invatamant romanesc, inregistrat,aprobat si publicat pe reteaua de intranet a tuturor instantelor judecatoresti si parchewtelor aferente acestora din Romania, prin inscrierea rezultatelor cercetarii in programele de instruire si pregatire profesionala continua. Ministerul Afacerilor Externe din Romania a primit rezultatele publicate in format electronic de la Ministerul Educatiei Nationale si de la Guvernul Romaniei, spre monitorizare prin Directia Afaceri Europene si Drepturile Omului, care gestioneaza si monitorizeaza relatile dintre asociatiile profesionale din Romania inregistrate si autorizate potrivit legilor din dreptul intern roman, in raporturile cu organizatiile profesinale cu profil identic din tarile straine care au tratate de recunostere reciproca a titlurilor profesionale si profesiilor din Romania.
  Acest material este cu titlu de informare publica, pentru ca cetatenii care acceseaza serviciile oferite de avocatii inscrisi in UNBR-ul reprezentat de presedinte Dr.Av.Vasile Botomei, cu sediul in Bacau, str.Oituz,33, sa nu faca confuzie cu organizatia profesionala denumita Baroul Bacau-AFJ, cu adresa de sediu din Bacau, str.MIhai Viteazu 12,D, publicata pe http://www.mfinante.ro cu atribut fiscal CIF 944491.
  Toate aceste aplicatii au fost cu putinta datorita refuzului avocatilor din celelalte barouri reprezentati prin decanii lor sa aprobe inscrierea autorului dr.Botomei Vasile in calitate de avocat in strucurile lor.
  Acum cei care au refuzat primirea in structurile cu traditie din statul socialist, au inteles ca profesia de avocat este libera si independenta!
  Actele de inregistrare pentru ambele barouri de avocati din judetul Bacau sunt publicate in Aneza 28, in pagina 263 din teza de doctorat.
  Actele de inregistrare ale ambelor organizatii denumite UNBR sunt publicate in Anexa 32, in pagina 271 din teza de doctorat.
  Actele de inregistrare ale inca unui Barou Bucuresti inregistrat la teza de doctorat de Botomei Vasile in dovedirea ca pluralismul organizatiilor profesionale nu este un caz singular doar la Bacau, ci si la nivelul Capitalei Romaniei, sunt publicate in Anexa 30, din pag.269 dinteza dedoctorat.
  Teza a deschis o noua abordare a profesiei de avocat in Romania, a suscitat interpretari la nivel academic in Romania. Aprobarea rezultatelor cercetarii a fost in unanimitatea Plenului de 58 de cercetatori stiintifici din Romania din CNRED care functioneaza in Ministerul Educatiei Nationale. Rezultatele publiocatiilor sunt pe: http://www.unbr.info; http://www.juridice.ro; http://www.baroulbacau.ro; http://www.botomeivasile.ro si alte publicatii care apreciaza cercetarea stiintifica autentica.
  Semneaza,
  Dr.Av.Vasile Botomei-Presedinte UNBR/Bacau,str.Oituz.33/mobil 0744191717; fix/fax 0334421450;www.unbr.info.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com