La Sascut s-a implementat platforma Geocad, pentru realizarea Cadastrului General

Astazi, la ora 10.00, la Primaria Sascut a avut  loc lansarea unui soft, care are rolul de a ordona titlurile de proprietate dintr-o parcela, fapt care va duce la reducerea timpului pentru realizarea lucrarilor de cadastru. La eveniment au luat parte primari din mai multe comune bacauane, Liviu Mirosianu, directorul Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara, reprezentantii firmei Geosilva din Iasi, care au realizat softul,  dar si conducerea Primariei Sascut. Aceasta premiera  este un pas important pentru realizarea Cadastrului General.

 

Aplicatia web-based dezvoltata de SC GEOSILVA SRL are drept scop optimizarea modului de gestionare a informatiilor cadastrale care sunt folosite pentru realizarea cadastrului la nivel de UAT, in sens general si pentru intocmirea planurilor parcelare in sens particular.
Activitatea de realizare a lucrarilor de cadastru este reglementata in România de Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, iar procedura de realizare a planurilor parcelare este reglementata prin Ordinul 634/2006 la Directorului general al Agentiei nationale de cadastru si publicitate imobiliara, modificat si completat prin Ordinul nr. 134/2009 si Ordinul nr. 415/2009.
Motivat de volumul foarte mare de informatii care trebuie gestionate la nivelul unui singur U.A.T. (unitate administrativ teritoriala) exprimat prin numarul de Titluri de Proprietate eliberate in baza legilor fondului funciar(Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 247/2005), numarul mare de proprietari precum si existenta unui numar semnificativ de acte translative ale dreptului de proprietate, emise in perioada 1991 – 2011, gestionarea integrata a acestor documente poate crea reale probleme specialistilor in cadastru din cadrul Primariilor sau a specialistilor atestati in dorinta lor de realizare a unor situatii corecte si complete.
Având in vedere aplicarea neunitara si neomogena a acestor acte normative la nivel national motivat de faptul ca desi exista regulamente de aplicare a legilor fondului funciar care reglementeaza in special elementele juridice, partea tehnica care consta in punerea afectiva in posesie si eliberarea Titlurilor de Proprietate nu a fost reglementata in acelasi mod ca si partea juridica, fapt care a condus la inscrierea eronata pe actele de proprietate a informatiilor cadastrale referitoare la identificarea cadastrala (numarul de tarla, numarul de parcela) ori neincluderea in actele de proprietate a numarului corect de tarlale sau parcele in conformitate cu evidentele cadastrale existente la data punerii in posesie,
constatând faptul ca datorita conditiilor de dotare materiala existente la nivelul anilor 1991 – 1999 (perioada in care s-au emis cele mai multe titluri de proprietate) actiunea de punere in posesie nu a fost executata integral in urma unor masuratori topografice si a intocmirii unei evidente cadastrale exacte, fapt ce a condus ulterior la initierea unor proceduri destul de laborioase pentru anularea sau corectarea unor Titluri de proprietate,
existenta unei aplicatii care sa integreze toate aceste informatii, sa permita identificarea erorilor produse in procesul de eliberare a titlurilor de proprietate si sa efectueze analiza si sinteza datelor intr-un mod centralizat si unitar reprezinta un instrument optim pentru obtinerea unui rezultat corect si complet din punct de vedere juridic si tehnic.
Solutia oferita de SC GEOSILVA SRL pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate este reprezentata de o aplicatie pe suport web de tip client – server care integreaza intr-o baza de date informatiile puse la dispozitie in mod oficial si cu titlu gratuit de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau de catre Primariile in a caror raza teritoriala se desfasoara lucrarile de implementare a cadastrului.
Oferim o solutie privata – tip SISTEM EXPERT, la rezolvarea rapida si eficienta a principalelor probleme ale statului legate de realizarea cadastrului la nivel national si un mijloc specializat de diminuare a costurilor si de crestere semnificativa a productivitatii si randamentului tuturor angajatilor statului, sau privati, implicati in actiunea de realizare a cadastrului – estimam o crestere a productivitatii cu peste 70%.
Prin folosirea de catre specialistii atestati de ANCPI/OCPI si cei din cadrul Primariilor a aplicatiei geoCAD se vor obtine urmatoarele avantaje in desfasurarea activitatii:
1. Folosirea unei aplicatii care gestioneaza in mod unitar toate informatiile referitoare la proprietarii pusi in posesie intr-o tarla.
2. Accesarea foarte rapida a informatiilor de oriunde exista aces la internet.
3. Identificarea printr-un algoritm propriu a situatiilor in care se impune corectarea unui TP, a erorilor care sunt in actele de proprietate si a erorilor de integrare a informatiilor in baza de date.
4. Reducerea cu peste 70% a timpului necesar pentru realizarea planurilor parcelare.
5. Reducerea cu peste 90% a timpului necesar de realizare a fisierelor CPXML.
6. Utilizarea aplicatiei in mod multi-user pe acelasi proiect (Tarla) fapt care duce la o crestere substantiala a productivitatii.
7. Integrarea bazei de date puse la dispozitie de OCPI si accesarea informatiilor independent de aplicatii externe (Excel, Word)
8. Introducerea de note si observatii in mod automat si dinamic atunci cind se opereaza modificari la numarul de parcela sau tarla
9. Operatiuni de divizare a imobilelor s-au parcelelor functie de situatia reala din teren si introducerea de referinte dinamice.
10. Eliminarea situatiilor de aparitie a erorilor de editare ainformatiilor sau de neconcordante cu informatiile din baza de date furnizata de OCPI.
11. Existenta unei baze de date unice ce poate fi accesata de orice angajat, de oriunde este un calculator cu acces la internet si oricand este nevoie in scopul informarii si actualizarii datelor de fiecare persoana care lucreaza in Primarie.
12. Identificarea intr-un timp de maxim 10 minute, dupa configurarea completa a aplicatiei (integrarea tuturor informatiilor furnizate de catre OCPI sau existente la nivelul primariei, crearea de utilizatori si generarea de parole, integrarea informatiilor sintetice din registrul cadastral) a tuturor erorilor care sunt in titlurile de proprietate (numere de tarla sau parcela inscrise eronat, necorelari intre numarul de parcela si numarul de tarla, tarlale si parcele in care s-au eliberat titluri pe o suprafata mai mare decit cea din teren, tarlale in care exista suprafete nepuse in posesie)
13. Marcarea situatiilor in care acelasi numar de parcela a fost acordat la mai multi proprietari si identificarea situatiilor succeptibile de a fi dubluri de TP
14. Intocmirea in mod organizat si unitar a evidentelor proprietarilor la nivel de fiecare tarla, in conformitate cu informatile din TP.
15. Procesarea informatiilor din actele de proprieate in scopul aduceri acestora in concordanta cu situatia reala din teren. In cazul in care se impun modificari in actele de proprietate cu privire la amplasament se se asigura o gestionare unitara a acestor date.
16. Vizualizarea intr-un timp mediu de 5 secunde (functie de viteza conexiunii la internet) a oricarui TP si mijloace de interogare a bazei de date pe diferite criterii.
17. Tinerea intr-o evidenta unica si centralizata a informatiilor despre constructiile existente pe fiecare teren.
18. Minimizarea posibilitatii ca anumiti proprietari sa fie omisi din greseala la intocmirea evidentelor cadastrale
19. La nivelul unui UAT estimam o perioada de maxim 1 luna in care se pot identifica si initializa procedurile de corectare a tuturor titlurilor de proprietate cu conditia implicarii active a personalului cu atributii pe fond funciar.
20. Emiterea unor noi TP se va face intr-un timp mult mai scurt având in vedere ca evidentele cadastrale la nivel de tarla vor fi finalizate.
21. Accesarea informatiilor cadastrale intr-un timp foarte scurt prin punerea la dispozitia angajatilor de date actualizate cu privire la proprietar si proprietate.
22. Integrarea cu masuratorile topografice executate de specialisti atestati si vizualizarea on-line fara a mai fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru achizitionarea de software specializat pentru vizualizarea informatiilor.

 

Efectul principal al utilizari aplicatiei geoCAD se observa intr-o crestere exponentiala a eficientei gestionarii informatiilor cadastrale, fata de o abordare clasica (consultarea manuala a evidentelor, lucrul cu mai multe fisiere de mai multe tipuri) inregistrându-se o diminuare de peste 70% a timpului de realizare a lucrarilor, aceasta concretizindu-se in final intr-o crestere semnificativa a productivitatii.
Datele tehnice ale aplicatiei sunt reprezentate de platforma de dezvoltare RAILS, limbajul de programare RUBY si bazele de date de tip mySQL, toate acestea furnizând un suport optim pentru o procesare sigura si rapida a informatiilor cadastrale.
Gestionarea si prelucrarea informatiei este realizata la comanda utilizatorilor care se conecteaza la serverele de date intr-un mod securizat care impiedica accesul neautorizat la informatiile stocate. Numarul de utilizatori care se pot conecta simultan la bazele de date este practiv nelimitat, fiind gestionat de un administrator de sistem.
Astfel, volumul mare de informatii se poate prelucra de orice utilizator care este certificat de sistem prin conectarea de la orice calculator cu acces la internet, baza de date putând fi vizualizata si prelucrata simultan din mai multe locatii fizice asigurându-se si un update in timp real astfel incât informatiile sunt de actualitate pentru orice utilizator.
.Totodata aplicatia integreaza si informatia grafica reprezentata de masuratorile topografice executate in teren si efectueaza corelarea automata a acesteia cu informatia textuala din bazele de date stocate pe server, in scopul generarii fisierelor de date solicitate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. In acest sens aplicatia asigura un plus de productivitate si eficienta exceptional, de exemplu pentru 100 de proprietari, generând in citeva secunde un produs care altfel ar fi realizat de un utilizator in aproximativ 8 ore.
Prin realizarea unui parteneriat public-privat cu ANCPI care sa presupuna furnizarea centralizata a datelor referitoare la Titlurile de Proprietate se asigura implementarea produsului software in toate Primariile, identificarea erorilor existente si realizarea unitara a cadastrului la nivel de tarla.
Totodata au trecut 20 de ani de cind s-a inceput actiunea de emitere a Titlurilor de Proprietate, iar personalul este imbatrinit si incepe sa iasa din sistem pierzindu-se totodata si legatura cu modul cum a fost efectuata punerea in posesie. Prin aplicatia Geocad se asigura o diminuare cu peste 70% a timpului necesar pentru finalizarea lucrarilor de cadastru prin angajatii existenti.
Prin implementarea centralizata a aplicatiei GEOCAD, factorii de decizie pot urmari in timp real stadiu de executie a realizarii evidentelor cadastrale si de eliberare a Titlurilor de Proprietate, iar astfel se pot dispune masurile cele mai adecvate.

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com