Fostul director de la Casa Corpului Didactic din Bacau, activ in primele sase luni in Consiliul Local

Profesorul Gabriel Stan, care a condus 12 ani CCD Bacau, implicat in proiecte educationale dar si in diverse colaborari cu Ambasada SUA si Ambasada Israelului si-a prezentat raportul de activitate pe 2016, dupa 6 luni de mandat ca si consilier local al municipiului Bacau. Gabriel Stan a continuat seria de proiecte dedicate minoritatilor, integrarii acestora in societatea romaneasca, a diminuarii fenomenului discriminarii, a antisemitismului, xenofobiei s.a.

Împreuna cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” si Muzeul Memorial al Holocaustului — Washington, a pus la punct organizarea unui program de pregatire pentru functionarii publici si personalul din administratie, cu tematica antisemitismului, extrem-nationalismului, homofobiei, intolerantei, rasismului, xenofobiei si Holocaustului. Tot Gabriel Stan s-a implicat si in buna relatie cu mica dar inimoasa comunitate a armenilor din Bacau.

In Consiliul Local Bacau putini dintre alesi si-au prezentat raportul de activitate in ultimii ani. Unii nici nu au avut ce mentiona, in contextul unei activitati destul de subtiri. In anii de „guvernare“ liberala de la Bacau, cel mai activ, longeviv si mai riguros consilier a fost Ilie Bîrzu, care timp de aproape jumatate de an, la inceputul lui 2016, a avut si atributii de viceprimar si primar.

 

Raport de activitate Gabriel Stan

În perioada 23 iunie – 31 decembrie 2016 activitatea de consilier local s-a desfasurat în cadrul Comisiei Nr. 4 – ”Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învatamânt, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii si sport”, în calitate de presedinte al acesteia.

Totodata, am participat la toate sedintele Consiliului Local Bacau (16), pe parcursul carora s-au discutat 184 de initiative/propuneri.

Pentru fiecare sedinta de comisie, sau de plen a Consiliului Local Bacau am luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat proiectele de hotarâri propuse, procesele verbale de sedinta, iar în cadrul Comisiei Nr. 4, pe care o prezidez, am dezbatut problemele supuse avizarii, solicitând în anumite situatii detalii si explicatii, de la factorii responsabili din cadrul Primariei Municipiului Bacau, sau din partea initiatorilor de proiecte de hotarâre.

În cadrul sedintelor, daca a fost cazul, am propus amendamente, aducându-le la cunostinta si membrilor Consiliului Local Bacau.

De asemenea, am avut calitatea de presedinte de sedinta, pentru o perioada de 2 (doua) luni (octombrie – noiembrie 2016).

Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacau, dar si cu întreaga structura executiva, a fost una excelenta.

În intervalul mentionat mai sus, am facut parte din urmatoarele structuri:

?             Membru în Consiliile de Administratie ale: Colegiului National ”Vasile Alecsandri” Bacau, Colegiul ”Henri Coanda” Bacau, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Bacau si Colegiul National ”Gheorghe Vranceanu” Bacau, conform Anexei la HCL Nr. 207 din 13.07.2016, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau, pentru anul scolar 2016 – 2017, pozitiile nr. 22, 24, 26, 28.

?             Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Bacau în Consiliul de Evaluare si Asigurare a Calitatii Învatamântului (CEAC), organizat la nivelul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Bacau, la Colegiul National ”Ferdinand I” Bacau, conform HCL Nr. 267 din 21.09.2016.

?             Membru în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal “Bacovia”, conform HCL Nr. 226 din 17.08.2016.

?             Membru în Adunarea Generala a Actionarilor al SC ”Centrul de Afaceri Expozitional Bacau” SA, conform HCL Nr. 243 din 31.08.2016.

?             Reprezentant al municipiului Bacau în Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, conform HCL Nr. 226 din 17.08.2016.

?             Membru în Comisia Sociala pentru analizarea solicitarilor de locuinte pentru tineri, conform Dispozitiei primarului municipiului Bacau cu Nr. 1684 din 29.09.2016.

?             Membru în Comisia de concurs pentru concursul de proiecte de management organizat pentru încredintarea managementului la Teatrul Municipal ”Bacovia„ care s-a desfasurat în perioada 27.09. – 11.10.2016, conform Dispozitiei primarului municipiului Bacau cu Nr. 1678 din 28.09.2016.

 

În calitate de consilier local am initiat urmatoarele proiecte, care au fost votate în unanimitate, devenind astfel Hotarâri ale Consiliului Local Bacau.

?             Hotarârea Nr. 354 din 06.12.2016, privind participarea Municipiului Bacau, în calitate de partener, împreuna cu Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacau la organizarea proiectului intercultural/interetnic „Ziua Minoritatilor Nationale”, în data de 13 decembrie 2016.

?             Hotarârea Nr. 315 din 31.10.2016, privind participarea municipiului Bacau, în calitate de partener, împreuna cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” si Muzeul Memorial al Holocaustului — Washington, la organizarea unui program de pregatire pentru functionarii publici si personalul din administratie, cu tematica antisemitismului, extrem-nationalismului, homofobiei, intolerantei, rasismului, xenofobiei si Holocaustului.

?             Hotarârea Nr. 271 din 30.09.2016, privind punerea la dispozitie gratuit a unor spatii, în vederea desfasurarii de activitati de educatie si învatamânt de catre elevii din unitatile de învatamânt liceal, profesional si tehnic din municipiul Bacau si asigurarea conditiilor de desfasurare a acestor activitati.

?             Hotarârea Nr. 256 din 12.09.2016, privind încheierea unui Acord de Cooperare/Protocol de parteneriat între Municipiul  Bacau si Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacau.

Periodic am participat la sedintele consiliilor de administratie ale unitatile de învatamânt din care fac parte.

În intervalul 23 iunie – 31 decembrie 2016 am fost prezent la o serie de actiuni si manifestari cu caracter comunitar, civic, cultural, educativ si sportiv, care s-au desfasurat pe raza municipiului Bacau, precum festivitatea de deschidere a anului scolar 2016 – 2017, la Scoala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” Bacau.

Totodata, am participat la acordarea municipiului Bacau a titlului de ”Oras european al sportului” în cadrul Galei Premiilor,  eveniment desfasurat la Palatul Parlamentului de la Bruxelles – noiembrie 2016.

Pe tot parcursul mandatului, prin diverse actiuni de informare, am adus la cunostinta locuitorilor municipiului Bacau prevederile Hotarârilor Consiliului Local, ce au fost adoptate si de care erau interesati în mod direct.

Asadar, consider ca prin activitate, dar si prin vot, am sustinut toate proiectele importante pentru municipiul Bacau.

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , , , ,

Un comentariu

  1. Ion Patitu spune:

    Dar orele de la clasa ?i le-a f?cut???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com