„Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective“. Conferinta Internationala la Universitatea „George Bacovia“ din Bacau

La 25 de ani de la înfiintare Universitatea „George Bacovia“ din Bacau organizeaza o conferinta de amploare pe tema deviantei si a criminalitatii, la care vor participa personalitati de la universitati din Romania si Republica Moldova, judecatori, procurori, politisti, medici legisti, s.a. Conferinta „Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective“ este la a treia editie si va avea loc în zilele de 9 si 10 noiembrie.
Se doreste astfel cconsolidarea rolului cercetarii stiintifice academice în prevenirea si combaterea deviantei si delincventei, prin abordarea unor teme de maxima relevanta, prezentarea si diseminarea de catre specialisti din diferite domenii de activitate a celor mai recente si importante evolutii si bune practici în investigarea, prevenirea si combaterea diferitelor forme de manifestare a deviantei si delincventei. În cadrul evenimentelor conferintei va avea loc prezentarea si consolidarea politicilor nationale antidrog în context european.

Conferinta nationala cu participare internationala „Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective – DECRET” este un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare si analiza, în vederea identificarii celor mai eficace si eficiente modalitati de prevenire si combatere a multiplelor forme de devianta si delincventa.

Totodata, conferinta îsi propune sa pozitioneze centrul universitar Bacau si Universitatea George Bacovia din Bacau pe harta nationala a manifestarilor stiintifice si sa creeze un cadru academic adecvat explorarii stiintifice proactive si schimbului de idei din aria temelor de interes.

1. PARTENERI ORGANIZARE CONFERINTA:
Conferinta este rezultatul cooperarii dintre institutii ale autoritatii publice locale si centrale, universitati din tara si Republica Moldova, asociatii profesionale si stiintifice, organisme si organizatii care activeaza în domeniu, astfel:
• Universitati din tara si din Republica Moldova: Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Psihologie si Sociologie, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, Universitatea Româno-Americana din Bucuresti, Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea Spiru Haret din Brasov, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, Universitatea Cooperatist Comerciala din Chisinau – Republica Moldova.
• Institutii si organisme ale autoritatii publice locale si centrale: Consiliul Judetean Bacau, Consiliul Local Bacau si Primaria municipiului Bacau, Institutia Prefectului – Judetul Bacau, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Agentia Nationala Antidrog, Inspectoratul Judetean de Politie Bacau, Serviciul de Medicina Legala Bacau, Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, Asociatia Prevenirea Adictiei si Comportamentului Adictiv – APACA Bacau, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Bacau;
• Asociatii si organisme profesionale si stiintifice: Asociatia Româna de Stiinte Penale (A.R.S.P.), Colegiul Asistentilor Sociali – Filiala Bacau, Institutul National de Pregatire Profesionala a Avocatilor – Centrul Teritorial Iasi, Asociatia Internationala a Politistilor (I.P.A. Sectia Româna), Editura Universul Juridic Bucuresti.

2. PARTICIPANTII LA CONFERINTA:
Conferinta se adreseaza tuturor persoanelor implicate în activitatile specifice de prevenire si combatere a deviantei si delincventei, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experienta, în analiza tendintelor si înfruntarea provocarilor domeniului, cum sunt: cercetatori, oameni de stiinta, cadre didactice universitare, cadre didactice din învatamântul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecatori, procurori, politisti, avocati, consilieri juridici, executori judecatoresti, medici legisti, medici psihiatri, psihologi, experti si alte categorii de persoane care activeaza în institutii sau organizatii a caror activitate are impact în prevenirea si combaterea deviantei si a criminalitatii.
Totodata, Conferinta reuneste personalitati si nume de prestigiu ale vietii stiintifice si profesionale, cadre didactice, practicieni, decidenti si reprezentanti ai autoritatilor, printre care amintim:
• Presedinte al Comitetului Stiintific al Conferintei – Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU – Vicepresedinte al Uniunii Juristilor din România, Director al publicatiilor Dreptul si Consilier al Procurorului General al României
• Vicepresedinti ai Comitetului Stiintific al Conferintei: Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americana, Bucuresti; Conf. univ. dr. Mihaela TOMITA, Universitatea de Vest din Timisoara
• Membri ai Comitetului Stiintific al Conferintei: Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galati, Prof. univ. dr. Stefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iasi, Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea A. I. Cuza din Iasi, Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Brasov, Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Prof. univ. dr. Stefan PRUNA, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galati, Chestor Sorin OPREA, Director Agentia Nationala Antidrog si multi altii.

3. SCOPUL SI OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE ALE CONFERINTEI
Conferinta îsi propune ca scop principal:
• consolidarea rolului cercetarii stiintifice academice în prevenirea si combaterea deviantei si delincventei, prin abordarea unor teme de maxima relevanta;
• prezentarea si diseminarea de catre specialisti din diferite domenii de activitate a celor mai recente si importante evolutii si bune practici în investigarea, prevenirea si combaterea diferitelor forme de manifestare a deviantei si delincventei;
• prezentarea si consolidarea politicilor nationale antidrog în context european;
• analiza si diseminarea celor mai valoroase date, informatii si propuneri, exemple de bune practici catre institutiile abilitate ale statului.

Obiectivele generale ale conferintei vizeaza în principal:
• identificarea evolutiei, tendintelor si perspectivelor formelor de devianta si criminalitate nationala si transfrontaliera, în scopul apropierii cercetarii stiintifice de activitatea practica a institutiilor si organizatiilor implicate în prevenirea si combaterea fenomenelor antisociale;
• identificarea si prezentarea impactului politicilor antidrog din România;
• promovarea si consolidarea cercetarii stiintifice axate pe aspecte teoretice si practice ale vietii cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic si mediul profesional în domeniul deviantei si criminalitatii, din perspectiva politica, juridica, economica, sociala, psihologica, etica, culturala, medico-legala, etc.

Obiectivele specifice ale conferintei vizeaza în principal:
• constituirea unui cadru academic si institutional organizat si stimulant de dezbateri si de dezvoltare a cercetarii interdisciplinare de impact national si international, care sa realizeze legatura între diferite teme de cercetare din domeniul deviantei si metodele de investigare a fenomenelor antisociale;
• sustinerea colaborarii interinstitutionale la nivel national si international, pentru facilitarea întâlnirii si dezbaterilor între specialisti, în vederea identificarii bunelor practici, a ideilor inovatoare si a noilor abordari, cu scopul realizarii schimburilor de experienta, al preluarii si aplicarii de know-how, precum si al realizarii convergentei tematice între cercetarea stiintifica si aspectele practice din domeniul deviantei si criminalitatii;
• analizarea practicilor si experientelor care ofera cele mai bune rezultate si oportunitati procesului de prevenire a fenomenelor infractionale, în legatura cu realitatile nationale si europene ale acestora;
• informarea asupra schimbarilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii si combaterii deviantei si a criminalitatii, precum si dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectiva nationala si europeana;

Participantii la Conferinta vor aborda teme de actualitate în domeniu legate în principal de:
? Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor si achizitiilor publice
? Devianta si criminalitate în mediul urban si rural; Devianta si criminalitate în scoala
? Forme de manifestare si de evolutie a deviantei si delincventei
? Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe; Criminalitatea transfrontaliera
? Criminalitatea si excluderea sociala; Discriminarea din perspectiva sociologiei deviantei
? Politici nationale si regionale privind criminalitatea si prevenirea acesteia; Metode si modele de prevenire si combatere a criminalitatii si deviantei
? Interventii timpurii pentru prevenirea deviantei si criminalitatii; Provocari, succese si esecuri în prevenirea si combaterea criminalitatii prin mijloace de politica penala si procesual penala
? Abordari nationale si internationale, ca raspuns adecvat la formele noi si emergente ale criminalitatii, inclusiv în domeniul amenintarilor teroriste
? Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog; Strategii anticoruptie si impacturile acestora în plan national si international
? Prevenirea deviantei si a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, scoala, comunitate; Tehnici de interventie în asistenta consumatorilor de droguri;
? Provocari pentru specialisti în tratarea dependentei de droguri; Bune practici în domeniul prevenirii si combaterii consumului de droguri si asistentei consumatorilor de droguri;
? Actiuni locale bazate pe o viziune globala în vederea implicarii cetatenilor si a comunitatii la consolidarea prevenirii deviantei si a criminalitatii

La lucrarile Conferintei s-au înscris participanti din întreaga tara, care vor sustine 74 de lucrari si studii de specialitate. Trebuie mentionat faptul ca, urmare a succesului înregistrat de prima editie a Conferintei, numarul lucrarilor aprobate spre sustinere anul acesta s-a dublat (74 lucrari fata de 36 anul trecut).
Lucrarile prezentate, considerate relevante vor fi publicate la Editura Universul Juridic într-un volum al Conferintei.

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE ÎN CADRUL CONFERINTEI SUNT:
• Prezentarea lucrarilor în plen si pe cele trei sectiuni de lucru ale Conferintei:
1. Medii si grupuri criminogene. Evolutia, tendintele, impacturile si perspectivele de manifestare a acestora. Abordari integrate în prevenirea si combaterea deviantei si criminalitatii
2. Reducerea cererii si ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog
3. Evolutia si stadiul actual al metodelor si tehnicilor stiintifice de investigare a fenomenelor infractionale si a deviantei
• Doua Lansari de carte de specialitate:

Prima carte:
Tactica criminalistica
Editura ProUniversitaria
Autor: Lect. univ. dr. Nelu NITA
Universitatea George Bacovia din Bacau
Prezinta: Prof. univ. dr. Nicoleta BUZATU

A doua carte:
Drept procesual penal. Partea speciala
Editura ProUniversitaria
Autor: Lect. univ. dr. Ioana-Alina SZABO
Universitatea George Bacovia din Bacau
Prezinta: Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA

• O lansare de carte aniversara
Calatorie între milenii – Universitatea „George Bacovia” 1992-2017
Editura Universitatii George Bacovia
Autor: Prof. univ. dr. Viorica PARASCHIVESCU
Universitatea George Bacovia din Bacau
Prezinta: Prof. univ. dr. Dumitru BONTAS

• Gala Premiilor
Acordarea de diplome aniversare ale Universitatii „George Bacovia” din Bacau la împlinirea a 25 de ani de la înfiintare
Prezinta: Conf. univ. dr. Ramona FLOREA
Înmâneaza diplome: Prof univ. dr. Neculai LUPU
• Standuri de prezentare bune practici
Pot fi vizionate la etajul I al cladirii 3 standuri tematice de bune practici, astfel:
1. „Nu frânge aripile copilului tau” – stand tematic cu fotografii privind exemple de bune practici în prevenirea delincventei juvenile din mediul rural – Comuna Sarata, Jud. Bacau
Prezinta activitatea desfasurata: Mirela Nicoleta CRACIUN si Ramona CIOFU
2. Stand cu lucrari de pictura realizate de detinuti din cadrul Spitalului penitenciar din Tîrgu Ocna, Jud. Bacau
3. „Comunicarea îndeparteaza izolarea” – stand CPECA Bacau, cu prezentarea unor marturii foto-video ale beneficiarilor si voluntarilor acestui proiect desfasurat în ultimii 3 ani în Penitenciarul Bacau.

• Mini-concert aniversar cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiintarea Universitatii „George Bacovia” din Bacau – Cvartetul „BLUE”, format din elevii: Antonia SOLOMON (vioara), Andreea DUMA (vioara), Anastasia VACARU (viola) si Tiberiu GHIDU (violoncel), de la Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau, ce sustin un mini-concert aniversar cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiintarea Universitatii „George Bacovia” din Bacau, pentru care le adresam cele mai alese si calduroase multumiri. Multumirile noastre sunt adresate si domnului profesor Emanuel Codrin STAN – profesor coordonator al elevilor din cvartet.

Programul Conferintei „Devianta si Criminalitate. Evolutie, Tendinte si Perspective“

Joi, 09 Noiembrie 2017

9.00-10.00

Primirea si înregistrarea participantilor

Coffee break

Parter

Hol Principal

10.00-10.30

Deschidere conferinta si Sesiune Plenara Intonarea Imnului National interpretat la „VIOARA” de eleva

ANDREEA DUMA

Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau

Aula Moldova

– Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Rector al Universitatii „George Bacovia” din Bacau

Cuvânt de deschidere

– Conf. univ. dr. Ramona FLOREA

Decan al Facultatii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

Transmite mesajul sau invitatilor, participantilor si tuturor persoanelor prezente în Aula.

Acorda diplome aniversare pentru 25 de ani de la înfiintarea Universitatii „George Bacovia” din Bacau, unor personalitati care au avut o contributie deosebita la organizarea, promovarea si desfasurarea celor trei editii ale Conferintei DECRET.

10.30-11.45

Comunicari stiintifice de catre

keynote speaker’s

Plen I

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Presedinte al Asociatiei Române de Stiinte Penale

Tema: Unele controverse privind infractiunile de serviciu

Prof. univ. dr. hab. Valeriu CUSNIR

Academia de Stiinte a Moldovei

Director al Institutului de Cercetari Juridice si Politice

Tema: Separatismul – amenintare la adresa societatii contemporane

Academician Vasile TARÂTEANU

Membru de onoare al Academiei Române

Tema: Încalcarea drepturilor constitutionale ale românilor din Ucraina prin articolul 7 al noii legi a învatamântului

11.45-12.00

Coffee break

Hol etaj III

12.00-14.00

Comunicari stiintifice de catre

keynote speaker’s

Plen II

Aula Moldova

Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMITA

Universitatea de Vest din Timisoara

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU

Vicepresedinte al Uniunii Juristilor din România

Director al publicatiilor Dreptul

Consilier al Procurorului General al României

Tema: Rezilienta si sistemul de justitie penala

Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACA

Academia de Stiinte a Moldovei

Institutul de Cercetari Juridice si Politice

Tema: Raspunderea juridica pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit, cu speciala privire la vehiculele fara pilot

Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU

Universitatea din Bucuresti

Tema: Modelele radicalizarii si deradicalizarii fundamentalismului islamic în Europa

Prof. univ. dr. Ion RUSU

Universitatea Danubius din Galati

Tema: Aspecte generale privind infractiunile contra înfaptuirii justitiei în conceptia noului Cod penal român

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacau

Tema: Genocidul antiromânesc din septembrie 1940 si elogiul celor care l-au savârsit

Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava

Tema: Legislatia privind exercitarea controlului financiar public: Schimbari de pondere în cadrul raportului coercitie-preventie

Prof. univ. dr. Stancu SERB

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti

Tema: Autoritatea politieneasca

14.00-16.00

Prânz – Concert – Lansare carte

Gala Premiilor

Universul Juridic – Prezentare carte

Standuri de prezentare bune practici

Parter

Hol Principal

Servire masa de prânz

Hol parter si Hol etaj I

Pe timpul servirii mesei de prânz

Concert sustinut de

Cvartetul „BLUE”

format din elevii: Antonia SOLOMON (vioara), Andreea DUMA (vioara), Anastasia VACARU (viola) si Tiberiu GHIDU (violoncel), de la

Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau

Profesor: Emanuel Codrin STAN

Lansare carte

Prima carte:

Tactica criminalistica

Editura ProUniversitaria

Autor: Lect. univ. dr. Nelu NITA

Universitatea George Bacovia din Bacau

Prezinta:

Prof. univ. dr. Nicoleta BUZATU

A doua carte:

Drept procesual penal. Partea speciala

Editura ProUniversitaria

Autor: Lect. univ. dr. Ioana-Alina SZABO

Universitatea George Bacovia din Bacau

Prezinta:

Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA

A treia carte:

Calatorie între milenii

Universitatea „George Bacovia” 1992-2017

Editura Universitatii George Bacovia

Autor: Prof. univ. dr. Viorica PARASCHIVESCU

Universitatea George Bacovia din Bacau

Prezinta:

Prof. univ. dr. Dumitru BONTAS

GALA PREMIILOR

Acordarea de diplome aniversare ale Universitatii „George Bacovia” din Bacau la împlinirea a 25 de ani de la înfiintare

Prezinta:

Conf. univ. dr. Ramona FLOREA

Înmâneaza diplome:

Prof univ. dr. Neculai LUPU

Standuri de prezentare bune practici

Pe timpul pauzei pot fi vizionate la etajul I al cladirii 3 standuri tematice de bune practici, astfel:

1. „Nu frânge aripile copilului tau” – stand tematic cu fotografii privind exemple de bune practici în prevenirea delincventei juvenile din mediul rural – Comuna Sarata, Jud. Bacau

Prezinta activitatea desfasurata: Mirela Nicoleta CRACIUN si Ramona CIOFU

2. Stand cu lucrari de pictura realizate de detinuti din cadrul Spitalului penitenciar din Tîrgu Ocna, Jud. Bacau

3. „Comunicarea îndeparteaza izolarea” – stand CPECA Bacau, cu prezentarea unor marturii foto-video ale beneficiarilor si voluntarilor acestui proiect desfasurat în ultimii 3 ani în Penitenciarul Bacau.

16.00-18.00

Sesiune de comunicari stiintifice 1

A1, A2, AS2

16.00-18.00

Masa rotunda:

Etica, deontologie si transparenta decizionala

Coordonator: Conf. univ. dr. Florin Mihai CAPRIOARA

Sala Senatului

18.00-18.30

Coffee break

Hol Principal

18.30-19.30

Sesiune de comunicari stiintifice 2

A1, A2, AS2

20.00-23.00

CINA FESTIVA

Restaurant

Vineri, 10 Noiembrie 2017

9.00-11.00

Sesiune de comunicari stiintifice 3

A1, A2, AS2

11.00-11.30

Coffee break

Hol Principal

11.30-13.00

Sesiune de comunicari stiintifice 4

A1, A2, AS2

13.00-13.30

Coffee break

Hol Principal

9.00-16.00

Masa rotunda:

Politici penale eficiente pentru reducerea numarului de persoane care ajung în detentie

Loc desfasurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Coordonator: comisar sef Valeriu Stefanescu

18.00-19.00

CONCLUZII SI ÎNCHIDEREA CONFERINTEI

Aula Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com