ONG-urile din România cer reformarea clasei politice

Reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale din Romania si ai asociatiilor din mass-media doresc schimbarea cadrului legislativ, care reglementeaza „democratia“ din Romania.

 

Organizatiile societatii civile cer întregii clase politice sa ia în considerare cu maxima responsabilitate principalele revendicari ale manifestantilor din Bucuresti si din zeci de orase din tara si strainatate: demisia Presedintelui României, a Guvernului si alegeri

anticipate necomasate.

Aceste solicitari extreme releva grave disfunctii ale sistemului democratic, fapt semnalat explicit de participantii la manifestatii care se declara dezamagiti de calitatea reprezentarii politice.

Schimbarea mediului politic nu se poate face decât prin asumarea de catre toate partidele, fie ele la guvernare sau nu, a unor masuri menite sa previna încalcarea principiilor statului de drept, guvernarea discretionara, fara respectarea Constitutiei si a cadrului legal, fara participarea tuturor actorilor sociali la decizia publica si distribuirea netransparenta si arbitrara a resurselor publice.

În acest sens, organizatiile semnatare au propriile propuneri, recomandari si revendicari menite sa conduca la reinventarea clasei politice, la reformarea cadrului institutional si legislativ si sunt pregatite sa le discute cu toate partidele politice atât timp cât revendicarile protestatarilor sunt tratate cu maxima responsabilitate.

Inivitam toate partidele politice sa aleaga calea responsabilitatii, aratând respect celor care protesteaza în aceste zile si ca se angajaza într-o reforma consistenta atât a propriilor structuri de partid, cât si a statului român. Pentru a sprijini procesul de reformare, ne oferim contributia la construirea unui mecanism participativ de lucru într-o formula agreata cu partidele politice.

Semnatarii prezentului comunicat saluta si încurajeaza societatea civila aflata în aceste momente în strada.

 Acest comunicat este sustinut de:

 Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe

Mircea Toma, Agentia de Monitorizare a Presei Active Watch

Lavinia Andrei, Terra Mileniul III

Victor Alistar, Transparency International Romania

Miruna Ralea, Asociatia Alma-Ro

Diana-Olivia Hatneanu, Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Liviu Mihaiu, Asociatia Salvati Dunarea si Delta 

Cristian Pîrvulescu, Asociatia Pro Democratia

Ionut Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Ioan Tanase, Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni – ANBCC

Mihail Bumbes, Asociatia Miscarea Civica Militia Spirituala

Ioana Avadani, Centrul pentru Jurnalism Independent

Adrian Dohotaru, Grupul pentru Actiune Sociala

Christian Mititelu, Alianta Civica

Viorel Micescu, CENTRAS

Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP

Anca Elena Gheorghica, Asociatia Mai Bine

Madalina Mocan, Centrul Ratiu pentru Democratie

Bako Mihaly, Fundatia Strawberrynet

Sandra Pralong, Grupul Eruptie Anti-Coruptie

Kovavcs Zoltan Csongor, Asociatia Transilvania Verde

Stefana Bianu, RPER-Fr „Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”

Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice

Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice

Lista de adeziuni ramâne deschisa. Organizatiile care doresc sa se alature acestui demers sunt invitate sa-si exprime adeziunea la adresa oana@ce-re.ro sau razvan@mma.ro.

 

 

 

REVENDICARI FORMULATE DE ORGANIZATII ALE SOCIETATII CIVILE — IANUARIE 2012

 

1.       Democratie, alegeri si partide politice

Conditii de fond:

1.1    Liberalizarea conditiilor restrictive de constituire a unui partid politic si eliminarea conditiilor discriminatorii si favorizante pentru unii actori participant la alegeri;

1.2    Adoptarea initiativei legislative de eliminare a traseismul politic;

1.3    Interzicerea finantarii partidelor politice de catre persoane juridice;

1.4    Extinderea controlului Curtii de Conturi la toate operatiunile financiar contabile ale partidelor politice;

1.5    Instituirea mecanismelor de revocare individuala pentru parlamentari;

1.6    Garantarea dreptului constitutional la libera exprimare prin alinierea legislatiei si a practicii juridice la prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului.

 Aspecte prioritare:

1.7    Decomasarea alegerilor si desfasurarea localelor si parlamentarelor la termenul lor normal;

1.8    Instituirea obligatiei de declarare a colaborarii cu serviciile de informatii sub sanctiunea penala imprescriptibila pentru candidatii in alegeri, functionarii publici si magistrati;

1.9    Sanctionarea interventiilor publice si atitudinilor discriminatorii la adresa minoritarilor si grupurilor vulnerabile;

1.10Depolitizarea serviciilor publice de radio, televiziune si a agentiei Agerpres prin modificarea legilor de functionare ale acestor institutii;

1.11Toate partidele sa îsi asume un set de criterii agreate cu societatea civila pentru desemnarea candidatilor la alegeri.

2.       Parlament, Guvern, Presedintie

Conditii de fond:

2.1    Consolidarea rolului Parlamentului prin limitarea practicii ordonantelor de urgenta

2.2    Eliminarea procedurii de legiferare prin asumarea raspunderii Guvernului, cu exceptia declararii starii de urgenta si starii de razboi

2.3    Imbunatatirea procesului legislativ printr-un dialog social si civic autentic, cu realizarea de studii de impact bine fundamentate, care sa asigure stabilitatea cadrului legal

 Aspecte prioritare:

2.4    Construirea unui mecanism participativ de lucru cu societatea civila, într-o formula agreata cu toate partidele politice;

2.5    Introducerea sanctiunii anularii efectelor acelor acte normative al caror proces de adoptare nu a respectat Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

2.6    Simplificarea procedurii de aprobare a perchezitiei si trimiterii în judecata a ministrilor si fostilor ministri;

2.7    Reducerea imunitatii prezidentiale si suspendarea curgerii oricarei prescriptii, pe perioada mandatului.

3.       Transparenta si buna guvernare

 

Conditii de fond:

3.1    Depolitizarea aparatului administrativ si transparentizarea recrutarii functionarilor publici pe criterii de competenta, publicarea organigramelor institutiilor publice si a CV-urilor functionarilor pe site-ul institutiei;

3.2    Instituirea în cooperare cu societatea civila si asociatiile de afaceri a unei monitorizari permanente a alocarii banului public catre sectorul privat;

3.3    Aplicarea integrala si proactiva a legii 544/2001, prin publicarea din oficiu pe site-ul institutiei a tuturor rapoartelor de activitate cerute de legea, ca si a tuturor achizitiilor publice, bugetelor si salariilor din sectorul public;

3.4    Largirea sferei de aplicare a Legilor nr. 52/2003 si 544/2001 pentru a acoperi si alte categorii de persoane juridice din sectorul public si cu capital de stat, precum si a sferei informatiilor la care accesul cetateanului este liber;

3.5    Instituirea de sanctiuni administrative pentru neaplicarea corespunzatoare a Legii 544/2001, precum si a Legii 52/2003.

 Aspecte prioritare:

3.6    Întarirea capacitatii departamentelor care se ocupa de furnizarea raspunsurilor la solicitarilor în baza Legii 544/2001 astfel încât acestea sa fie capabile a raspunde in cel mai scurt timp, corect si complet, solicitarilor primite din partea cetatenilor;

3.7    Simplificarea, standardizarea si unificarea procedurilor administrative prin adoptarea Codului administrative si de procedura administrativa al României;

3.8    Stabilirea prin lege a tuturor standardelor de cost pentru serviciile si investitiile publice.

4.       Justitie, lege si jurisprudenta

Conditii de fond:

4.1    Instituirea principiului raspunderii materiale pentru proasta gestionare a banilor publici si încalcarea drepturilor cetatenesti;

4.2    Reinstituirea independentei reale si protectiei magistratilor împotriva oricaror ingerinte politice fara ca prin aceasta sa se instituie impunitate pentru malpraxis si coruptie;

4.3    Sistematizarea si simplificarea legislative prin adoptarea codurilor de reglementari sectoriale.

 Aspecte prioritare:

4.4    Asigurarea transparentei si calitatii actului de justitie, prin unificarea practicii judiciare si stabilirea standardelor de motivare a hotarârilor judecatoresti;

4.5    Retragerea si descurajarea oricaror proiecte legislative care ar dauna transparentei declaratiei de avere si de control real al conflictelor de interese si incompatibilitatilor în exercitarea functiilor si demnitatilor publice.

5.       Participare publica si dialog civic

Conditii de fond:

5.1    Schimbarea legii manifestatiilor publice pentru a elimina restrictiile actuale excesive

5.2    Sporirea rolului democratiei participative, conform Tratatului de la Lisabona prin crearea de noi mecanisme de interactiune între cetateni si institutii si prin respectarea initiativei cetatenilor la nivel local cat si parlamentar;

5.3    Introducerea mecanismelor de revocare individuala a mandatelor obtinute prin alegeri prin initiativa cetateneasca de declansare a referendumurilor în circumscriptii;

5.4    Organizarea de consultari pe teme de politica publica relevante, pe tot parcursul procesului de politica publica;

 Aspecte prioritare:

5.5    Stoparea abuzurilor fortelor de ordine împotriva exercitarii dreptului la libera exprimare si adunare publica;

5.6    Investigarea abuzurilor Jandarmeriei împotriva manifestantilor pasnici, inclusiv de catre o comisie parlamentara;

5.7    Organizarea de consultari în elaborarea unor documente programatice importante (spre exemplu, Strategia Nationala Anticoruptie, Planul National de Dezvoltare, Programele Operationale si Programul National de Dezvoltare Rurala);

5.8    Construirea si folosirea unor mecanisme de dialog si consultare publica la nivelul ministerelor si al autoritatilor publice locale;

5.9    Includerea reprezentantilor sectorului neguvernamental în Consiliul Economic si Social;

5.10Stabilirea si respectarea unui program regulat de consultari, la nivelul Primului Ministru, prin intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociatiilor si Fundatiilor.

6.       Mediu

Conditii de fond:

6.1    Recunoasterea dezvoltarii durabile ca politica orizontala prin operationalizarea legislatiei existente si alocari bugetare corespunzatoare;

6.2    Utilizarea fondurilor structurale si de coeziune astfel încât rezultatele proiectelor sa conduca la o dezvoltare durabila reala;

6.3    Operarea de programe nationale de dezvoltare durabila, clare si predictibile, care sa contribuie la trecerea catre o economie verde;

6.4    Îmbunatatirea cadrului educational formal si non-formal, precum si cresterea gradului de constientizare publica în ceea ce priveste dezvoltarea durabila;

6.5    Stimularea activitatii economice locale in zonele rurale.

 Aspecte prioritare:

6.6    Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr. 85/2003, care ar permite companiilor miniere private sa exproprieze de buna voie in numele statului;

6.7    Întreruperea procesului de autorizare a operatiunilor privind exploatarea miniere Rosia Montana si investigarea ilegalitatilor semnalate de societatea civila;

6.8    Identificarea si sanctionarea cu celeritate a celor care au favorizat abuzurile asupra mediului înconjurator  (taieri ilegale de copaci, poluare, introducerea vânatorii in ariile protejate, dezvoltare urbana nesustenabila etc);

6.9    Delimitarea publica a partidelor politice si a Presedintelui României de interese private legate de exploatarea resurselor natural cu impact major asupra mediului;

6.10Sustinerea revitalizarii zonelor rurale prin proiecte de salvare in situ a patrimoniului rural neprotejat.

7.       Social

Conditii de fond:

7.1    Sustinerea economiei sociale, a micilor întreprinzatori si a dezvoltarii rurale, ca modalitate de lupta împotriva excluziunii sociale si combatere a saraciei, si pentru reducerea distantei uriase intre saraci si bogati;

7.2    Promovarea descentralizarii serviciilor sociale atât la nivel de roluri ale institutiilor responsabile, cât si la nivel de alocare bugetara;

7.3    Armonizarea legislatiei în domeniul asistentei sociale.

 Aspecte prioritare:

7.4    Revizuirea alocarii resurselor de la bugetul de stat dedicate domeniului social (educatie, sanatate, servicii sociale) prin alocari transparente, strategice si eficiente a resurselor publice, in consultare cu toti factorii interesati;

7.5    Sustinerea si legitimarea actiunii de schimbare a atitudinilor negative prin interventii punctuale la nivel local în care sa se gestioneze problemele de incluziune sociala cu care se confrunta grupurile discriminate; Integrarea si aplicarea conceptului de cetatenie activa în orice tip de interventie cu stimularea atât a minoritarilor, cât si a majoritarilor;

7.6    Facilitarea dezvoltarii unei piete libere de servicii sociale, asemanatoare altor servicii de interes general din domeniile educatiei si sanatatii;

7.7    Promovarea cu precadere la nivel local a principiului subsidiaritatii, în sensul substituirii structurilor si serviciilor publice în procesul de gestionare a problemelor sociale cu structuri ale societatii civile si servicii private, care pot asigura cadrul optim pentru folosirea eficienta a resurselor din comunitate.

8.       Gestionarea fondurilor si bunurilor publice

 

8.1    Instituirea obligatiei de aprobare prealabila a Parlamentului pentru exploatarea resurselor minerale si fosile ale tarii;

8.2    Instituirea de mecanisme care sa conduca la eficientizarea gestionarii fondurilor publice si a celor europene;

8.3    Adoptarea unui comportament responsabil a întregii clase politice fata de absorbtia fondurilor europene si promovarea intereselor României in raport cu institutiile europene;

8.4    Încetarea distrugerii patrimoniului natural si arhitectural national cu complicitatea autoritatilor.

Revendicari sustinute de:

Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe

Mircea Toma, Agentia de Monitorizare a Presei Active Watch

Lavinia Andrei, Terra Mileniul III

Victor Alistar, Transparency International Romania

Miruna Ralea, Asociatia Alma-Ro

Diana-Olivia Hatneanu, Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Liviu Mihaiu, Asociatia Salvati Dunarea si Delta 

Cristian Pîrvulescu, Asociatia Pro Democratia

Ionut Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Ioan Tanase, Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni – ANBCC

Mihail Bumbes, Asociatia Miscarea Civica Militia Spirituala

Ioana Avadani, Centrul pentru Jurnalism Independent

Adrian Dohotaru, Grupul pentru Actiune Sociala

Christian Mititelu, Alianta Civica

Viorel Micescu, CENTRAS

Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP

Anca Elena Gheorghica, Asociatia Mai Bine

Madalina Mocan, Centrul Ratiu pentru Democratie

Bako Mihaly, Fundatia Strawberrynet

Sandra Pralong, Grupul Eruptie Anti-Coruptie

Kovavcs Zoltan Csongor, Asociatia Transilvania Verde

Stefana Bianu, RPER-Fr „Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”

Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice

Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice

 

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com