Teza de doctorat in Drept a lui Vasile Botomei

Vasile Botomei- Raspunderea Administrativa/ Teza de doctorat by Mircea Merticariu on Scribd

CIF Mediator, Diploma Doctor by Mircea Merticariu on Scribd

Un comentariu

  1. Prin teza de dictorat a fost publicat c? rezultat ?tiin?ific un nou principiu juridic în materia organiz?rii ?i func?ion?rii profesiei de avocat din România,denumit: Pluralusmul de Uniuni Nationale de Barouri din Romania-UNBR,potrivit c?ruia fiecare Uniune Na?ional? a Barourilor din România sa aib? dreptul de a func?iona cu câte un singur Barou în fiecare jude?,ca si in municipiul Bucure?ti.Pentru acest rezultat ?tiin?ific care a fost autorizat de Ministerul Educa?iei si Cercet?rii ?tiin?ifice din România,s-a declan?at urm?rirea penal?,anchetarea,trimitetea în judecat? ?i condamnarea autorului .Cititorii sunt ruga?i s? exprime opinii prin comentarii,prin care s? spun? dac? este r?u sau este bine,ca în domeniul avocaturii s? se aplice principiul de pluralism de barouri,potrivit cariua în fiecare jude? s? existe ?i s? func?ioneze mai multe Barouri.Fac men?iunea c? dobândirea calit??ii de avocat se face pe baza diplomei de licen?? în drept,fara s? existe nici o alt? form? postuniversitar? de înv???mânt prin care pe baza de diploma de master s? se fac? specializarea de avocat. Din 300 de avoca?i câ?i sunt înregistra?i în Bac?u,niciunul nu are doctorat în drept.Teza de doctorat Botomei Vasile a devenit o mare problem? pentru decanii de Barouri si pentru prima Uniune Na?ional? a Barourilor din România,in raport de care a fost publicat principiul de pluralism din teza,din cauza ca mândria avoca?ilor din barourile vechi era reprezentat? de o lucrare ?tiin?ific? denumita:Unicitatea ordinului profesional al avocaturii din România,publicata de avocatul Dr.Corneliu Liviu Popescu,lucrare ridicata in format electronic pe http://www.unbr.ro. Acum se pune fireasca întrebare: Ce merite ?tiin?ifice a avut dnul Victor Viorel Ponta,in compara?ie cu Botomei Vasile,in timp ce amândoi au f?cut cerere de înscriere în Barou în calitate de doctori în drept? Asta în condi?iile in care dnul Victor Ponta a fost înscris în Barou pe baza diplomei de doctor,iar Botomei Vasile,pentru condi?ii identice,nu a fost primit?
    Cititorul mai poate avea în vedere împrejurarea c? diploma domnului Dr.Ponta i-a fost retras? de Ministrul Educa?iei Nationale,iar a autorului Dr.Botomei Vasile,este în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com