Rechizitoriul din dosarul in care este inculpat Viorel Rusu, acuzat de spalare de bani si fals in declaratii

Afaceristul bacauan Viorel Rusu, care controleaza firmele Rustrans-Conextrust-Amici, care au o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro, anual, aproape integral din afacerile cu statul, s-a lacomit la apartamentele politistilor de la IPJ Bacau/ MAI.

 

Inculpatul Rusu Viorel, judecat acum pe fond la Tribunalul Bacau, risca pana la 10 ani de inchisoare pentru acuzatiile documentate ale procurorului, prin care se arata modul complex in care a actionat, premeditat, prin interpusi si subordonati, pentru intabularea ilegala, prin fals, a apartamentelor si instrainarea lor unor persoane din anturajul sau.

Acuzatiile procurorului de la Curtea de Apel Bacau (dar si probele indubitabile, care le sustin) sunt extrem de grave, in contextul in care Viorel Rusu este denuntator în mai multe dosare de coruptie ale DNA Bacau, in care pozeaza ca victima. Denunturile sale au aruncat dupa gratii primari, deputati, ministri, oameni de afaceri etc. 

 

Dosarul facut de procurorii Curtii de Apel Bacau este un dosar mamut, de peste 3700 de file, in 14 volume, cu probe, argumente, marturii si paragrafe din legi. Cuprinde povestea blocului de pe Bulevardul Unirii 32, esalonata pe ultimii 20 de ani, de pe vremea cand acesta a fost construit de SC Conextrust, controlata atunci de Vasile Savin. Firma a intrat in posesia lui Viorel Rusu in 2008 si tot de atunci incepe si povestea penala in care este implicat afaceristul.

 DOSAR NR. 10/P/2016                                                                                    16.03.2016     

O.D.C.P. 4923

Verificat sub aspectul temeiniciei si legalitatii în temeiul art. 328 C.p.p.

Procuror general  CP _______________________________

 

                                                             RECHIZITORIU

 

 

CM, procuror în cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau,

Examinând materialul de urmarire penala efectuat în dosarul penal cu numarul de mai sus, privind pe inc. persoana juridica SC Conextrust SA Blagesti si inculpatul Rusu Viorel.

 

EXPUN URMATOARELE :

 

La data de 17.09.2015 Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau a formulat o sesizare cu privire la faptul ca, în derularea unui contract de executie a unei constructii, SC Conextrust SA nu si-a respectat obligatiile contractuale, astfel încât petenta persoana juridica  nu a mai putut intra în posesia unor apartamente aflate în imobilul situat la adresa din …, având numarul de identificare …., intabulate în Cartea funciara sub nr.  60140, respectiv 60140-C1. Totodata reprezentantii IPJ Bacau precizeaza ca ulterior definitivarii imobilului au initiat un proces civil solicitând, în vederea exercitarii dreptului de administrare prevazut de H.G. nr.  1138/2003, punerea la dispozitie de catre proprietar – Primaria Bacau, a unui numar de apartamente corespunzator valorii actualizate a sumelor investite.

În cauza civila înregistrata pe rolul Tribunalului Bacau, sub nr. 2338/110/2009 a intervenit în interes propriu inculpata persoana juridica SC Conextrust SA.

Cu toate ca avea cunostinta despre obiectul dosarului mentionat, iar pe parcursul desfasurarii procedurii în fata Tribunalului Bacau s-a facut o individualizare a apartamentelor ce urmau a fi predate catre IPJ Bacau, reprezentantul acesteia, inc.RV le-a înstrainat, declarând în mod nereal, la momentul vânzarii, în fata notarului public, ca „bunurile nu fac obiectul vreunui litigiu pe rol ”.

Plângerea formulata de I.P.J. Bacau a fost reiterata la data de 03.11.2015 si de Ministerul Administratiei si Internelor, anexându-se sesizarii aceleasi înscrisuri, care contureaza starea de fapt descrisa anterior.

În cele doua cauze s-au efectuat cercetari sub numarul unic 7668/P/2015 atribuit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau.

Prin ordonanta nr.  4/II/1/2016 emisa de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau s-a dispus preluarea, printre altele, a cauzei înregistrata la Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau sub nr.  7668/P/2015, în vederea solutionarii, fiindu-i atribuit numarul unic 10/P/2016.

 

SITUATIA PREMISA:

        

            La data de 21.03.1995 între Inspectoratul de politie al judetului Bacau si SC Conextrust SA Bacau a fost încheiat o conventie în baza careia inspectoratul se angaja sa finanteze constructia a 22 de apartamente, cu destinatie de locuinte de serviciu, acestea urmând a fi edificate de societatea în cauza.

În baza acestei conventii, la data de 27.06.1996 a fost încheiat între Inspectoratul de politie Bacau, în calitate de investitor si SC Conextrust SA Bacau, în calitate de antreprenor general, contractul nr. 23, având ca obiect executarea lucrarilor la 22 de apartamente din blocul de locuinte situat pe str. …

Conform conventiei dintre parti, subsolul si parterul constructiei urma  a intra, la finalizarea constructiei, în proprietatea constructorului.  În baza acestei întelegeri, anterior finalizarii cladirii, urmare a cererii formulate la data de 07.06.2001 sub nr.  1773 SC Conextrust SA si-a întabulat dreptul de proprietate asupra acestei parti din cladire, neexistând vreo opozitie la acest act, vol IV, fl. nr. 186-187.

Raportat si la legislatia avuta în vedere la încheierea conventiei dintre parti – H.G. nr.  521/1992 se constata ca la acel moment nu exista o încalcare a normelor în vigoare .

Astfel articolul 2 din HG nr.  521/1992 (în vigoare si la acest moment) prevede ca :

„ Locuintele prevazute la art. 1 se realizeaza, de regula, în imobile care se afla integral în patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.

De asemenea, acestea pot fi situate si în imobile construite de agenti economici sau persoane fizice.”

Având în vedere prevederile contractuale, precum si baza legala aplicabila la momentul solicitarii, antreprenorul a solicitat si primit autorizatia de constructie nr. 777/26.06.1996. Conform declaratiilor din cauza, coroborate cu desfasuratorul platilor efectuate de beneficiar – Ministerul Administratiei si Internelor, prin  Inspectoratul de Politie al judetului  Bacau se constata ca, în baza acestei autorizatii de construire lucrarile au fost efectuate în perioada martie 1996 – aprilie 2000.

Ulterior la data de 31.08.2001 s-a solicitat prelungirea autorizatiei, eliberata sub nr. 1046, în baza careia în perioada august 2001 – aprilie 2003 au fost efectuate plati aferente devizelor de lucrari emise de constructor.

Motivat de lipsa finantarilor, lucrarile la aceasta investitie au fost sistate dupa finalul anului 2003.  Cu toate acestea, anterior sistarii activitatii imobilul în cauza a fost conservat prin lucrari de termoizolare si hidrofugare, astfel încât structura acestuia sa nu fie afectata.

Atât autorizatia emisa la data de 26.06.1996, cât si cea din data de 31.08.2001 au avut sustinere în dispozitiile legale valabile la data emiterii (legea nr.  50/1991).

La data de 27.03.2002, conform înscrisurilor depuse de inculpat la dosarul cauzei se încheie o noua conventie sub nr.  844, în care, probabil motivat de nivelul sumelor investite de beneficiar, se stabileste ca numarul de apartamente ce urmeaza a fi atribuite la finalizarea constructiei Ministerului Administratiei si Internelor sa fie în numar de 9, vol . VIII, fl. nr. 32 .

La data de 06.12.2002 prin adresa nr.  9637 SC Conextrust SA Bacau înstiinteaza Consiliul Local al mun. Bacau, ca, în cazul în care unitatea administrativ teritoriala va prelua locuintele a caror investitie a fost suportata de Ministerul de Interne, persoana juridica se angajeaza sa doneze terenul aferent, în suprafata de 317,34 mp.  Se realizeaza astfel o donatie sub conditie suspensiva, care este acceptata prin de Primaria Bacau, respectiv hotarârea consiliului local 322/19.12.2002 (act autentic în acceptiunea art.  1171 din Vechiul Cod civil).  Acceptarea donatiei este comunicata donatorului prin adresa nr.  40704/23.12.2002, trimiterea postala fiind receptionata la 10.01.2003, vol. __, fl.  nr.  ____ .

Ulterior, prin intermediul H.G. nr.  1138/2003 parte din constructia existenta la adresa din …. (aferenta valorii actualizate a sumelor investite) este trecuta din proprietatea privata a statului în proprietatea privata a municipiului Bacau. Totodata se precizeaza în acelasi act normativ ca dreptul de administrare urmeaza a fi exercitat de Primaria Bacau, iar la finalizarea constructiei, acest drept sa fie redobândit de Inspectoratul de politie al judetului Bacau urmând a fi exercitat cu privire la suprafata locativa ce va fi stabilita prin reactualizarea tuturor platilor ce constituiau suma de 4.689.606 RON .

Exercitându-si atributele dreptului de proprietate dobândit în baza H.G. nr.  1138/2003, municipiul Bacau, prin Consiliul local, dispune prin HCL nr.  365/2003 transmiterea în folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte Bucuresti, a constructiei în curs de executie situate în …..

La data de  22.08.2006 prin adresa 1572 S.C. Conextrust S.A. prin administrator SV solicita revocarea donatiei motivat de nerespectarea formei autentice impuse de art.  813 si 818 C.civ., precum si de existenta unui litigiu asupra terenului,  ce facea obiectul cauzei 1567/2006 înregistrata la Curtea de Apel Bacau ( decizia acesteia fiind ulterior recurata-  dosar nr. 2142/1/2007 ÎCCJ).

În baza motivelor legal invocate, la data de 30.10.2006 prin H.C.L. nr. 302 se aproba revocarea H.C.L. nr.  322/2002 motivându-se în cuprinsul acesteia ca terenul în cauza face obiectul unei cereri de revendicare în instanta (dosar nr. 157/2006 – Curtea de Apel Bacau), iar donatia nu îndeplinea forma de validitate ceruta de lege.

            La data de 30.04.2008 prin hotarârea A.G.A. ordinara nr. 3, urmare a conventiei intervenite între SC Rustrans SRL Bacau, reprezentata de inc. RV si SV s-au dispus modificarea actionariatului si numirea unui nou administrator, dupa cum urmeaza:

– noua structura a actionariatului este SC RUSTRANS SRL 88,76 % din capitalul social al SC Conextrust SA, iar alti actionari detin actiuni în procent de 11,24% ;

–  administrator este numit RV pentru un mandat de 4 ani.

Imediat ulterior, la data de  13.05.2008 este depusa si înregistrata sub nr.  4/952, cererea de emitere a unei noi autorizatii de constructie. La aceiasi data, 13.05.2008, se emite actul solicitat, desi în conformitate cu prevederile art.  7 al. 7 din legea 50/1991 nu exista posibilitatea legala a prelungirii autorizatiei de constructie având în vedere ca imobilul în cauza beneficiase de emiterea unei autorizatii si a unei prelungiri a acesteia în anul  2001.

        

SITUATIA DE FAPT:

 

La data de 13.05.2008, dupa preluarea administrarii SC Conextrust SA si obtinerii pachetului de actiuni al firmei, inc.RV a înaintat o cerere de eliberare a unei autorizatii de constructie pentru imobilul situat în ….

Este adevarat, asa cum se apara si inculpatul RV cu ocazia audierii, ca cererea în cauza poarta semnatura fostului administrator, martorul SV, fiind datata 03.04.2008, însa aceasta a produs efecte odata cu înregistrarea ei la Primaria Bacau, la data de 13.05.2008, la aceiasi data procedându-se la emiterea autorizatiei solicitate.  Conform actelor puse la dispozitie de Primaria Bacau, în baza  împuternicirii date de inc.RV sub nr.  1059/15.05.2008, autorizatia urma a fi ridicata de DM.

Astfel apararea inculpatului, conform careia solicitarea si obtinerea autorizatiei de catre SC Conextrust SA nu ar fi fost un atribut personal, nu are sustinere atâta timp cât actele materiale au fost efectuate din dispozitia sa, dupa preluarea de facto a administrarii societatii.

Aspectele în cauza se coroboreaza si cu depozitia martorului SV care face urmatoarele precizari:

nu am solicitat o astfel de autorizatie, întrucât nu aveam vreun interes mai ales ca în aprilie 2008 am vândut societatea.  În plus din punct de vedere legal Primaria Bacau trebuia sa solicite aceasta autorizatie . Mentionez ca dupa momentul cesionarii nu am mai avut vreo implicare în SC Conextrust SA.”

De altfel în urma studierii înscrisurilor puse la dispozitie de O.R.C. Bacau se constata ca actul constitutiv ce a transpus hotarârea A.G.A. ordinara nr.  3/30.04.2008 a primit data certa sub nr.  3697/ 15.05.2008, fl. nr.  22, vol.  VI.

De la aceasta data practic noul administrator, inc.RV, putea demara procedura în vederea schimbarii drepturilor de semnatura în baza carora se efectuau plati în si din conturile societatii deschise la unitatile bancare sau la Trezoreria statului.  În acest fel se explica semnarea atât a cererii de eliberare a autorizatiei de constructie, cât si a ordinului de plata nr.  149/05.05.2008 de fostul administrator, martorul SV, acesta fiind persoana care înca avea posibilitatea legala de a efectua acte juridice pe perioada de tranzitie catre noua administrare.

Conform reglementarilor în vigoare pentru deschiderea unui cont de trezorerie sau schimbarea datelor unuia deja existent, este necesara, printre altele, depunerea actului constitutiv al societatii, cu toate actele aditionale, care sa fie conforme cu cererea formulata.

Astfel, la data formularii cererii catre Primaria Bacau, inc.RV nu avea calitatea legala de reprezentant al SC Conextrust SA, sens în care existenta actelor semnate de fostul administrator are o explicatie logica si legala.

Mai mult raportat la modalitatea de obtinere a autorizatiei de constructie si prevederile legale în domeniu se constata ca ocazionat de eliberarea acesteia au fost încalcate prevederile art. 7 din legea nr. 50/1991. Astfel alineatul 6 si 7 precizeaza:

 

“6. neînceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

 1. Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.”

Ulterior obtinerii actului în cauza, în cursul lunii ianuarie 2009, Primaria Bacau pune în dezbatere un proiect de hotarâre având ca obiect trecerea constructiei situate în …. din domeniul privat al municipiului Bacau în cel public.

Anterior adoptarii acesteia, la data de 21.01.2009 SC Conextrust SA Bacau, înainteaza prin intermediul executorului judecatoresc CF adresa nr.  114/21.01.2009 prin care solicita convocarea reprezentantilor Primariei Bacau, respectiv Ministerului Administratiei si Internelor la sediul SC Rustrans SRL, pentru data de 16.02.2009, în vederea rezolvarii pe cale amiabila a litigiului cu privire la imobilul – …

Adresa în cauza este semnata de administratorul firmei, inc. RV, în cuprinsul acesteia facându-se trimitere si la dispozitiile HG nr.  1138/25.09.2003.

Concomitent, cu presupusa intentie de solutionare pe cale amiabila a litigiului, inc.RV continua demersurile în vederea dobândirii totale a proprietatii asupra constructiei, sens în care, în baza dispozitiilor personale, este convocata, contrar prevederilor legale, o comisie de receptie la terminarea lucrarilor a constructiei blocului  ….

Conform normelor legale aplicabile la data efectuarii receptiei, respectiv  Hotarârii   nr. 273 din 14 iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, se constata ca, ocazionat de numirea si efectuarea receptiei,  nu au fost respectate urmatoarele prevederi:

 

ART. 1

 

    Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data în folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

 

ART. 2

 

    În întelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizica sau juridica care încheie contractul de executare de lucrari de constructii, urmareste îndeplinirea lui si preia lucrarea.

    Executantul este parte contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.

 

ART. 7

    (1) Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti în domeniu.

ART. 8

    (1) Investitorul va organiza începerea receptiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:

 1. a) membrilor comisiei de receptie;
 2. b) executantului;
 3. c) proiectantului.

    (2) Reprezentantii executantului, ai proiectantului si ai Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. nu pot face parte din comisia de receptie, acestia având calitatea de invitat.

    (2^1) Pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. în calitate de invitati este obligatorie.

 

    ART. 48

    Termenii folositi în cadrul regulamentului sunt definiti în anexa nr. 5 la acesta.

 

ANEXA 5 la regulament

 

              DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI ÎN REGULAMENT

 

 1. Receptia la terminarea lucrarilor – receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

   

 1. Proprietar – dupa încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.

 

Coroborând prevederile contractului dintre parti, încheiat sub nr.  23/27.06.1996, cu cele ale HG nr.  1138/2003, precum si cu normele mentionate anterior, se constata ca la data de 26.01.2009 municipiul Bacau avea calitatea de coproprietar, sub forma proprietatii în devalmasie, care urma a se transforma într-o proprietate pe cote parti în urma stabilirii spatiului locativ aferent valorii actualizate a investitiilor efectuate, în conformitate cu prevederile hotarârii de guvern.

Astfel, din studierea documentatiilor puse la dispozitie de I.P.J. Bacau si O.C.P.I. Bacau se constata ca la data de 27.06.1996 a fost încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de politie Bacau, în calitate de investitor si SC Conextrust SRL în calitate de antreprenor general, contractul nr.  23, având ca obiect executarea lucrarilor la 22 de apartamente din blocul de locuinte situat pe …….

Conform art.  1 din HG nr.  1138/2003 se aproba  „ trecerea unei parti din imobilul bloc 7/IV /C – obiectiv de investitii în curs de executie …, din domeniul privat al statului…, în domeniul privat al municipiului Bacau…”.  În norma în vigoare se face referire la dreptul de proprietate si transferarea acestuia din patrimoniul statului în cel al unitatii teritoriale – municipiul Bacau.

Conform pct.  6 din anexa Hotarârii nr. 273 din 14 iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, se defineste sintagma de proprietar – „dupa încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.”

Intentia si premeditarea în vederea dobândirii proprietatii totale asupra constructiei este evidenta si din faptul ca, asa cum rezulta din depozitiile martorilor audiati în cauza,  la data întocmirii procesului verbal de receptie constructia nu era finalizata, urmând a se efectua lucrari atât la partea de termoizolatie exterioara a fatadei, cât si la finisajele interioare.  În acest sens nu se putea vorbi de o terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, în sensul prevederilor pct.  2 din anexa Hotarârii nr. 273 din 14 iunie 1994.

Astfel, conform depozitiei martorului TAE rezulta ca la momentul  întocmirii procesului verbal situatia în teren era urmatoarea : „ blocul de locuinte era în stadiu de constructie – fatada 90-95%, schela înca montata, apartamentele aveau compartimentarile interioare executate pentru WC si baie, nu si cele dintre holuri si camerele de locuit, nu aveau montate obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet, aparataj electric, usi de interior.  În limbajul constructorului blocul era în faza de constructie la gri ” , vol. VIII, fl. nr. 48 .

În ceea ce priveste alti membri ai comisiei, cercetarile au demonstrat ca acestia nici nu s-au deplasat în teren, semnând doar pentru conformitate actul în cauza .

Astfel numita EE precizeaza ca „ acest proces verbal mi-a fost adus de TA, care l-a întocmit si se ocupa efectiv de aceasta receptie, iar eu l-am semnat fara a ma deplasa la fata locului.  Precizez ca nu sunt de specialitate si chiar daca m-as fi deplasat la fata locului nu puteam sa îmi dau seama daca totul este în regula…. În cazul în care eu  nu semnam acest proces verbal ar fi fost o problema, în sensul ca nu se putea efectua receptia sau mai exact, nu s-ar fi putut constata aceasta receptie”, vol. VIII, fl. nr. 35-36 .

În declaratia sa, martorul LM precizeaza: „ în luna mai 2008 (n.r. dupa preluarea societatii de catre inc.RV ) am fost angajat la SC Conextrust SA Bacau în calitate de director tehnic… Acest document (n.r. procesul verbal din 27.01.2009) a fost întocmit cu ocazia terminarii lucrarilor la stadiul gri.  Comisia mentionata în acest document a fost stabilita de administratorul SC Conextrust SA, respectiv dl RV.  ”, vol. VIII, fl. nr.  83.

Numitul SC precizeaza în depozitia sa ca a fost numit ca secretar al comisiei de RV, administrator al SC Conextrust SA .  La momentul receptiei obiectivul nu era racordat la utilitati, fatada blocului nu era finalizata fiind pregatita o schela în acest sens, având si alte lipsuri mentionate în declaratie de catre martor, fl. nr. 86, vol. VIII.

Martorul mai precizeaza ca receptia s-a efectuat „ pentru instalarea, terminarea tuturor lucrarilor de constructie montaj, care conditioneaza buna functionare a obiectivului. ” Raportat la pregatirea de specialitate a martorului în cauza, apreciez aceasta afirmatie ca o apararea având în vedere atât faptul ca se încalcasera normele mentionate anterior, cât si prevederea expresa de la pct. 6 din procesul verbal prin care „comisia de receptie motiveaza propunerea facuta (n.r. cea de admitere a receptiei, mentionata la pct.  5 din procesul verbal ), prin constatarea terminarii tuturor lucrarilor de constructie-montaj, care conditioneaza buna functionare a obiectivului  ”, vol. II, fl. nr. 111.

În ceea ce îl priveste pe numitul VV se constata ca acesta era arhitect, reprezentant al proiectantului, sens în care, la fel ca si angajatii SC Conextrust SA, în conformitate cu normele mentionate în finalul expozitivului,   nu puteau face parte din alcatuirea comisiei.

Consemnarea nereala a situatie de fapt a constructiei s-a datorat împrejurarii ca, preponderent, comisia a fost formata din angajati ai SC Conextrust SA, componenta acesteia fiind desemnata de inculpatulRV, asa cum rezulta din depozitiile martorilor TAE, LM, SC.

Astfel, conform depozitiei martoruluiTAE (n.r. angajat si în prezent la SC Conextrust SA ) rezulta ca în luna ianuarie 2009 „…am primit o decizie din partea d-luiRV , administratorul SC Conextrust SA prin care s-a stabilit comisia de receptie a acestui  obiectiv ”, vol. VIII, fl. nr. 111 .

Ulterior punerii în libertate a inc.RV se constata ca martorul TAE a avut o alta abordare a aspectelor ce facusera obiectul audierii din data de 22.02.2016. Astfel cu ocazia audierii din data de 07.03.2016 martorul precizeaza:

Conform fisei postului existente la nivelul anului 2009 aveam ca si atributii de serviciu printre altele activitatile de receptionare si întabulare a constructiilor terminate al caror proprietar era SC Conextrust SA… În ceea ce priveste membrii comisiei acestia erau desemnati la nivelul firmei pentru orice lucrare în care proprietar figura SC Conextrust SA. Doar reprezentantii primariei erau diferiti în functie de comunicarea facuta de compartimentul de specialitate din cadrul Politiei primariei ”.

Cât priveste problema întabularii dreptului de proprietate asupra constructiei martorul precizeaza ca a fost o decizie personala, în acord cu atributiile din fisa postului.  Astfel acesta mentioneaza: „ Mentionez ca eu mi-am respectat doar atributiile din fisa postului.  Nu m-am consultat vreun moment cu RV, având în vedere ca nu era prima întabulare pe care o faceam.”

Cu toate acestea din cuprinsul fisei postului se constata ca în ceea ce priveste „lucrarile interne al societatii ” martorul avea obligatia de a reprezenta societatea „pâna la finalizarea documentatiei si întabularea lucrarii respective”, vol. IX, fl.  nr.  147-149.

Raportat la aceste aspecte se constata ca, în contradictie cu declaratia formulata, actele ce îi normau activitatea nu îi creau cadrul reprezentarii legale a societatii în fata organelor OCPI .  Totodata delegarea dreptului de semnatura unor angajati, în baza atributiilor fixate printr-o fisa a postului, nu are drept consecinta directa, înlaturarea raspunderii beneficiarului direct al actului efectuat. Chiar si prin respectarea atributiilor de serviciu (aspect care însa nu s-a petrecut) martorul în cauza ramâne un prepus al administratorului SC Conextrust SA, care actioneaza în baza dispoziilor generale trasate de acesta prin actul care îi normeaza activitatea. 

Din înscrisurile puse la dispozitie de ORC Bacau rezulta ca beneficiar direct este persoana juridica inculpara, precum si actionarii acesteia, inculpatul RV si persoana juridica SC Rustrans SRL al carei asociat este tot inculpatul.

Pe de alta parte, desi în cuprinsul procesului verbal este mentionata prezenta a doi reprezentanti ai Primariei Bacau, angajati ai Biroului Disciplina în Constructii care functiona în cadrul Politiei Primariei, în realitate a fost prezent doar unul, însa fara ca, în ceea ce îl priveste sa fie respectata procedura convocarii lui.

Astfel conform martorului TD, mentionat în fals în procesul verbal, rezulta ca trebuia parcursa urmatoarea procedura:

Ca  si procedura, se obisnuia ca beneficiarul constructiei sa depuna o cerere la Politia Primariei care era analizata de seful structurii, era repartizata persoanei din zona în care se afla constructie, fiindu-i comunicat si beneficiarului data si ora în care urma a se efectua activitatea de receptie. ”, vol. VIII, fl. nr.  100.

Conform raspunsului înaintat de Primaria Bacau la data de 19.02.2016 sub nr. 20819 rezulta ca atât în cadrul UAT Bacau, cât si a Politiei locale Bacau nu a existat o solicitare din partea SC Conextrust SA în vederea convocarii reprezentantilor primariei, vol. X fl. 66.

Din toata expunerea anterioara rezulta dincolo de orice dubiu ca precizarile ce constituie cuprinsul procesului verbal nr.  159/27.01.2009 erau nereale, având scopul determinat de a preconstitui un înscris necesar formalitatii de întabulare a dreptului de proprietate asupra întregii constructii. De asemenea din declaratiile martorilor rezulta ca determinarea întocmirii actului în cauza s-a efectuat exclusiv din dispozitia inculpatului RV.

La data de 23.01.2009 prin H.C.L. Bacau nr.  8 se dispune trecerea unei parti a imobilului bloc de locuinte …… din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacau.

Cu toate acestea actul în cauza nu este comunicat OCPI Bacau de catre secretarul Primariei Bacau, sens în care nu produce efecte juridice.

La data de 04.01.2009 între SC Conextrust SA, reprezentata de inc.RV si SC General Infocad SRL se încheie conventia privind întocmirea si depunerea documentatiei în vederea „întabularii constructiei” . În baza acestei se întocmeste printre altele, o cerere de receptie si înscriere, semnata în numele inc.RV, înregistrata la O.C.P.I. Bacau la data de 04.02.2009 prin care se solicita întabularea dreptului de proprietate asupra constructiei  bloc de locuinte …., aflata pe terenul proprietate privata a SC Conextrust SA., vol. II, fl. nr.  144-146 .

Cu ocazia depunerii cererii se prezinta procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, autorizatia de constructie, precum si titlul de proprietate asupra terenului, acte în baza carora, din punct de vedere legal, nu se putea respinge cererea de întabulare.

Însa, pe de o parte, asa cum s-a reliefat anterior, primele doua înscrisuri erau ori obtinute cu încalcarea normelor în vigoare ori prezentau o situatie nereala, aspecte pe care însa functionarii O.C.P.I. Bacau nu avea cum sa îl cunoasca.

Astfel situatia premisa pe care s-a bazat emiterea încheierii de întabulare nr.  3380/16.02.2009 a fost una nelegala, inc.RV determinându-i pe cei doi angajati ai OCPI Bacau, martorii MIS si BE, sa emita un act cu încalcarea atributiilor de serviciu, fara însa ca acestea sa savârseasca fapta cu vinovatia prevazuta de norma de incriminare.

Relevanta în acest sens este declaratia martorului BE, asistent registrator care a efectuat activitati raportat la cererea formulata de SC Conextrust SA, care precizeaza:

Mi s-a prezentat de catre procuror o copie a H.G. nr.  1138/25.09.2003 care nu a fost depusa cu ocazia cererii de înscriere a dreptului de proprietate asupra constructiei,  de catre SC Conextrust SA. În cazul în care s-ar fi cunoscut despre existenta acestei hotarâri de Guvern nu se mai putea efectua înregistrarea dreptului de proprietate a SC Conextrust SA, întrucât dreptul de proprietate asupra unei parti din imobil apartinea unei alte entitati ”, vol. II, fl. nr. 87.

 

Pe de alta parte, desi avea cunostinta de existenta si continutul HG nr.  1138/2003, inc.RV a omis, în mod intentionat, sa o prezinte, pentru a-si crea astfel un avantajul patrimonial urmarit.

În declaratiile facute cu ocazia urmaririi penale inc.RV  a precizat:

 

Întrebare adresata de procuror:

Având în vedere situatia juridica pe care o cunoasteti, precum si faptul ca ati aflat, asa cum ati declarat, de intabulare, la data de 16.02.2009, de ce nu ati contestat hotarârea OCPI în termenul prev. de lege?

Raspuns: Mentionez ca nu cunosteam nici la aceasta data continutului H.G.-ului, cu lux de amanunte. Cu toate acestea am adus la cunostinta I.P.J. Bacau, respectiv Primariei Bacau faptul ca am intabulat proprietatea asupra cladirii –  …. si am considerat ca acestia vor contesta daca ar fi considerat ca este vreo problema.

Prin acel protocol am încercat sa scap de creanta pe care o aveam fata de I.P.J. Bacau.

La acea data stiu ca s-a discutat ca întinderea creantei poate fi stabilita doar în cadrul unui proces sau în urma unei expertize tehnice.

Dupa intabularea proprietatii asupra constructiei, am initiat si o cerere catre instanta de judecata în vederea iesirii din indiviziune, care însa a fost respinsa.

Mentionez ca dupa dobândirea proprietatii am formulat nenumarate adrese în vederea clarificarii situatiei în ceea ce priveste predarea unor spatii locative catre beneficiar.

In acest sens, invoc adresa nr. 29469 din 09.07.2012.

Întrebare procuror:

Având în vedere buna credinta de care vorbiti, de ce nu ati facut demersuri anterior intabularii, în vederea acordarii unui numar de apartamente catre I.P.J. Bacau?

Raspuns:

Mentionez ca nu cunosteam faptul ca trebuie sa dau un numar de apartamente I.P.J.-ului sau daca trebuie sa dau ceva, sens în care am finalizat constructia, am intabulat-o în sensul valorificarii ei si lichidarii datorilor asa cum am mentionat si mai sus. Din punctul meu de vedere datorie însemna si o suma de bani sau apartamente. Mentionez ca din punctul meu de vedere, exista posibilitatea ca în cazul stabilirii efective a unor apartamente, sa se greseasca ulterior numerotarea acestora, astfel încât sa fiu pus în situatia sa înstrainez apartamente care de fapt m-as fi angajat sa le predau I.P.J. Bacau sau Primariei Bacau.

Mentionez ca în acea perioada aveam probleme de sanatate. Îmi amintesc ca, cu ocazia participarii la conciliere, m-am deplasat în jurul orei 9.00, la sediul societatii, unde m-am interesat atât cu privire la situatia juridica cât si faptica a constructiei tronsonului C. La acea data am aflat ca domnul inginer T  conform atributiilor de serviciu, se ocupase de receptia imobilului si perfectarea actelor în vederea intabularii. Acestea le efectuase în baza atributiilor de serviciu, eu având cunostinta de receptie. Nu am avut cunostinta despre înaintarea actelor în vederea intabularii, aflând despre acestea în dimineata de 16.02.2009.

Astfel, m-am deplasat personal, având în vedere ca negocierea cu cele doua institutii implica probabil si o decizie pe care nu o putea lua altcineva decât administratorul societatii.

Mentionez ca nu cunosteam despre continutul H.G. 1138/2003.

Am auzit de existenta unei norme însa mi s-a spus ca aceasta nu ar mai fi aplicabila, având în vedere ca se revocase donatia.”

 Conextrust vrea jumatate de milion de euro pentru terenul de sub blocul de pe Bulevardul Unirii 32

Din declaratia inculpatului se constata o atitudine oscilanta, functie de apararile pe care întelege sa si le formuleze.  Astfel daca în cazul problemei întabularii se constata ca fiecare angajat al firmei decide pentru aceasta în baza atributiilor de serviciu, independent de persoana administratorului, în cazul în care urma a se purta o negociere cu privire strict la acelasi imobil inculpatul apreciaza  situatia  ca „o decizie pe care nu o putea lua altcineva decât administratorul societatii”. 

 

Desi inc.RV cu ocazia audierilor s-a aparat, motivând lipsa de diligenta a municipiului Bacau, prin reprezentantii acesteia, care nu au facut publicitatea HG nr. 1138/2003, astfel încât aceasta sa fie opozabila tertilor interesati, apreciez ca o astfel de abordare nu este sustinuta de legislatia în vigoare, având în vedere ca prevederile art. 28 al. 2 din legea 7/1996 (n.r. forma în vigoare la data emiterii actului în discutie) prevad printre altele ca :

 „    Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, daca titularul întelege sa dispuna de ele.

    În aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobândite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarâri judecatoresti.

În ceea ce priveste norma avuta în vedere, H.G. nr. 1138/2003, se constata ca aceasta a dispus cu privire la dreptul de proprietate dintre doua entitati publice, sens în care, conform dispozitiilor legale privitoare la transferul dreptului de proprietate a statului, emitentul (Guvernul României) a avut rolul unui notar public între cele doua parti. Raportat la aceasta precizare se constata ca norma nu este una de interes general, iar  impunerea adresata unor functionari publici, de genul celor din cadrul OCPI, de a cunoaste toate actele emise de guvern prin care se dispune cu privire la dreptul de proprietate publica sau privata a statului, o apreciez ca fiind  neîntemeiata.

Mai mult, una dintre partile interesate, careia i se adresa norma în vigoare în ceea ce priveste opozabilitatea dreptului de proprietate, respectiv inc. persoana juridica SC Conextrust SA, prin administratorul sau inc.RV, a cunoscut existenta si continutul acestei norme, sens în care nu poate invoca în aparare ca aceasta nu îi era opozabila.

Singurul deziderat avut în vedere de inc.RV ca reprezentant al inc. persoane juridice SC Conextrust SA a fost acela de a dobândi si partea de proprietate asupra constructiei  ce nu îi apartinea .

La data de 16.02.2009 se solutioneaza cererea SC Conextrust SA, dispunându-se întabularea dreptului de proprietate, cu titlu de edificare ca bun exclusiv asupra blocului de locuinte situat în …., având numarul de identificare …..

În cuprinsul actului se mentioneaza ca încheierea se va comunica SC Conextrust SA care poate formula plângere în termen de 15 zile.  Desi la aceiasi data a  luat cunostinta de pretentiile celorlalte doua institutii, în calitate de administrator inculpatul nu a facut demersuri în vederea contestarii noii situatii juridice, cu privire la care aflase ca exista un posibil litigiu.

Cu ocazia audierii din data de 14.03.2016 inculpatul a precizat ca, în cazul în care ar fi dorit, municipiul Bacau, prin primarul RS ar fi trebuit sa formuleze contestatie împotriva încheierii de întabulare, aspectele privind înregistrarea dreptului de proprietate fiind comunicate de inculpat cu ocazia întâlnirii din data de 16.02.2009.  Din continutul procesului verbal încheiat la 16.02.2009 nu rezulta decât ca inculpatul a comunicat persoanelor prezente ca a receptionat cladirea si a devenit proprietar asupra apartamentelor prin întabularea proprietatii. Tot inculpatul plaseaza temporal întabularea cladirii precizând ca „ când a fost data HCL 8/2009 constructia era deja  întabulata pe SC Conextrust si introdus în circuitul civil”, fl.  nr. 155, vol. X.

Având în vedere ca hotarârea în cauza fusese emisa pe 23.01.2009, singura persoana careia îi fusese comunicata încheierea OCPI Bacau era SC Conextrust SA, iar termenul de contestatie era de 15 zile, toate coroborate cu precizarea inculpatului facuta la data de 16.02.2009, apreciez, pe de o parte ca  apararea nu are sustinere în probatoriul administrat, iar pe de alta parte aspectele în cauza reliefeaza manoperele dolosive ale inculpatului.

Ulterior dobândirii depline a dreptului de proprietate asupra constructiei inc.RV a adoptat o atitudine partial concilianta. Cu toate acestea trebuie avut în vedere ca tratativele de conciliere s-au purtat de pe pozitia unui proprietar.

Astfel este edificatoare pozitia inculpatului consemnata în procesul verbal din data de 16.02.2009:

dl. Rusu face precizarea ca a fost facuta receptia blocului, când a fost data HCL 8/2009, constructia era deja intabulata pe SC Conextrust Sasi introdusa în circuitul civil… Dl R  face din nou precizarea ca are proces verbal încheiat la terminarea lucrarilor, au fost întabulate apartamentele pe SC Conextrust, deci este proprietarul lor  ”, vol. II, fl. 106-107.

În ceea ce priveste calitatea municipiului Bacau raportat la drepturile avute asupra unei parti din cladirea în litigiu trebuie evidentiat si punctul de vedere al martorului SV din declaratia de martor a acestuia:

Din câte îmi amintesc în zona respectiva exista trei tronsoane.  Unul dintre acestea a figurat ca investitie a IPJ Bacau, sens în care s-a încheiat un contract în care SC Conextrust figura ca antreprenor si IPJ Bacau ca investitor.  Ulterior terenul de sub constructie a fost donat IPJ Bacau sau Primariei Bacau, nu îmi aduc bine aminte. 

Mentionez ca prin contract se finantase subsolul si parterul constructiei  de catre SC Conextrust SA, unde urmau a se edifica spatii comerciale, sens în care în cursul anului 2001 am solicitat Biroului de carte funciara din cadrul Judecatoriei Bacau intabularea acelor suprafete locative, desi nu era finalizata constructia. Investitorul (statul prin MAI) urma a deveni proprietar al apartamentelor, având în vedere ca IPJ Bacau achita situatiile de lucrari facturate de firma pe care o administram.  La momentul în care eu am cesionat actiunile catre SC Rustrans SRL siRV blocul era finalizat ca si structura de rezistenta…

Întrebare adresata de aparatorul inculpatului:

            Din punctul dvs. de vedere pentru partea de cladire executata din fonduri publice, cine era proprietar înainte si dupa emiterea HG 1138/2003.

            Pâna la emiterea actului normativ proprietar era Statul prin Ministerul Administratiei si Internelor, ulterior proprietatea fiind transferata catre Primaria Bacau.  ”

Este adevarat ca ulterior dobândirii proprietatii depline, motivat de litigiile civile dintre parti, respectiv IPJ Bacau, SC Conextrust SA si Primaria Bacau, s-a încercat stingerea acestora, însa, pe de o parte, atitudinea inc. persoane juridice SC Conextrust a fost aceea de tergiversare, urmarindu-se stabilirea unui procent cât mai mic al suprafetei locative de predat, iar, pe de alta parte, toate demersurile solutionarii litigiului au intervenit dupa întabularea proprietatii si implicit dupa consumarea infractiunii pentru care s-au efectuat cercetari.

Chiar si în urma pronuntarii unei sentinte în prima instanta, cei doi inculpati au demonstrat un minim respect fata de lege si autoritatile judiciare, continuând sa îsi valorifice bunurile imobile dobândite ilegal.

Astfel, desi avea cunostinta despre litigiul ce facea obiectul cauzei civile nr.  2338/110/2009, privind imobilul cu destinatie de bloc de locuinte situat în ….., având numarul de identificare …., inc.RV, în calitate de reprezentant legal al inc. SC Conextrust SA a înstrainat catre terti dobânditori de buna credinta apartamente, declarând în mod nereal, în fata notarului ca bunurile ce fac obiectul vânzarii nu fac obiectul vreunui litigiu pe rol (contractele de vânzare cumparare autentificate sub nr.  95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013, 1316/02.10.2014, 117/16.03.2012, 596/29.08.2013, respectiv 171/19.03.2013).

Ulterior finalizarii cauzei civile nr. 2338/110/2009 inc. RV a stabilit coordonatele punerii în aplicare a deciziei Curtii de Apel Bacau 3683/14.11.2014, însa, desi notificat prin executor judecatoresc, I.P.J. Bacau a refuzat propunerea formulata, cerând respectarea întocmai a dispozitivului deciziei mentionate, respectiv predarea apartamentelor cu numerele 9, 13, boxa 2 si a altor apartamente în suprafata de 141,6 m.p.,  vol. II, fl. nr.  320.

În ceea ce priveste apartamentul cu numarul 9 acesta nu putea fi predat, având în vedere ca fusese înstrainat chiar înainte de pronuntarea deciziei de catre Curtea de Apel Bacau, desi era prevazut atât în sentinta instantei de fond, cât si în concluziile expertului tehnic.

Privitor la acest aspect, motivat de cercetarea penala efectuata în prezenta cauza, în cursul anului 2016, cei doi inculpati au redobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului numarul 9 înstrainat la 02.10.2014.  Acest comportament poate fi analizat ca si circumstanta atenuanta, având în vedere ca fapta retinuta în sarcina inculpatului, vis-a-vis de întabularea ilegala a dreptului de proprietate, s-a consumat în luna februarie 2009.

Totodata inculpatii au initiat si actiuni separate care au privit iesirea din indiviziune, aspect ce denota ca acestia au cunoscut si ignorat dreptul de proprietate al statului.

Astfel, dupa dobândirea ilicita a proprietatii, asa cum rezulta din cuprinsul actelor înaintate de Tribunalul Bacau prin adresa nr. 1812/110/2009 din 25.02.2009, prin cererea înregistrata  la 17.02.2009 SC Conextrust SA a formulat cerere de chemare în judecata în contradictoriu cu Consiliul local Bacau, municipiul Bacau si Ministerul Administratiei si Internelor, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna sistarea starii de indiviziune dintre petenta si pârâte, vol. IX, fl. nr.  42.

Din cuprinsul acelorasi înscrisuri rezulta ca ocazionat de judecarea cererii ce a facut obiectul cauzei 112/110/ 2009 reclamanta SC Conextrust SA a depus înscrisuri care au prezentat instantei o situatie trunchiata, desi prin încheierea din 28.10.2009 s- a solicitat înaintarea inclusiv a „ unui contract de executie lucrari si dovada efectuarii acestor lucrari executate”, vol. IX, fl.  63.

Ulterior, la termenul din 02.12.2009, prin avocat SVS se depun conform OPIS-ului proces verbal de terminare a lucrarilor nr. 159/2009, situatiile de lucrari aferente perioadei iulie 2008 – ianuarie 2009, extrasul de carte funciara si autorizatia de construire nr. 178/2008, fl. nr.  66-209, vol. IX.

Se constata astfel ca si de aceasta data s-a ocolit prezentarea reala a situatiei juridice, desi a existat o solicitare ferma din partea judecatorului cauzei.  Aspectul în cauza duce pe cale de consecinta la constatarea relei-credinte a inculpatilor, contrar declaratiei inc.RV.

În acelasi sens a fost constituit dosarul nr. 2577/180/2009, în care la data de 12.10.2009 s-a dispus respingerea, ca inadmisibila, a cererii formulate de reclamanta S.C. CONEXTRUST S.A., cu sediul în Bacau, str. I.S. Sturza nr. 78, jud. Bacau, în contradictoriu cu pârâtii Consiliul Local al municipiului Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, jud. Bacau, municipiul Bacau, prin primar, Ministerul Administratiei si Internelor, cu sediul în Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A,  sector 1.

Printre altele instanta a apreciat ca „ mai întâi trebuie clarificata, eventual pe calea unei actiuni în constatare, cu respectarea competentei materiale a instantelor judecatoresti, problema dreptului de proprietate asupra imobilului constructie din .., ulterior urmând a se realiza concretizarea drepturilor tuturor partilor interesate asupra sa „. Aceasta din urma actiune pusa în vedere prin încheierea instantei nu a fost pusa în practica de inculpati, având în vedere ca dezideratul actiunii lor era acela de a se înstraina cât mai mult din suprafata locativa.

Cu ocazia audierii din data de 14.03.2016 inc.RV îsi reitereaza apararea formulata, respectiv aceea ca a privit problema tronsonului C al blocului de locuinte din …. sub aspectul unui drept de creanta, obligatie existenta în sarcina inc. persoane juridice SC Conextrust SA .

Inculpatul a precizat ca acest punct de vedere i-a fost întarit atât de anumite precizari avute în vedere de judecatorul cauzei 2577/180/2009 în expozitivul sentintei, cât si de continutul adresei nr.  29469/09.07.2012 trimise de Primaria Bacau inculpatei persoane juridice .

Daca în cazul sentintei date în cauza nr.  2577/180/2009 s-au facut precizarile de rigoare anterior, consider necesar analizarea continutului adresei mentionate de inculpat în aparare.  Astfel în aliniatele 2 si 3 ale adresei se mentioneaza:

expertiza va stabili valoarea unei eventuale creante pe care municipiul Bacau poate sau nu sa o cedeze Ministerului de Interne.

În acest caz SC Conextrust SA Bacau este obligata sa predea drepturile aferente investitiei…” .

Astfel într-o analiza pe text, literara, se constata ca se vorbeste de o creanta a municipiului Bacau catre Ministerul de Interne si despre drepturi aferente investitiei ce trebuie predate de SC Conextrust SA . Astfel în cuprinsul adresei invocate în aparare nu se face vorbire despre o obligatie a SC Conextrust SA cauzata de vreun drept de creanta al municipiului Bacau .

Desi pe tot parcursul anchetei penale inculpatul RV a invocat dreptul deplin de proprietate asupra constructiei în litigiu,clamând însasi caducitatea HG nr.  1138/2003, prin adresa nr. 1115/09.03.2016, înaintata Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau, de catre SC Conextrust SA, prin administrator statutar, inc.RV, inculpata persoana juridica recunoaste dreptul de proprietate al municipiului Bacau, oferindu-se sa predea în administrarea I.P.J. Bacau suprafata locativa mentionata în dispozitivul deciziei civile 3683/14.11.2014, vol. I, fl. nr. 411-412.

Cu aceasta ocazie se solicita institutiei în cauza exercitarea dreptului de administrare asupra locuintelor mentionate în dispozitivul deciziei Curtii de Apel.

Este adevarat ca în adresa în cauza se face trimitere la dispozitivul deciziei civile, însa obiectul cauzei nr.  2338/110/2009 nu a privit constatarea dreptului de proprietate si obligarea municipiului Bacau de a preda bunuri, conform H.G. nr. 1138/2003.

Cu toate acestea actul invocat nu are aptitudinea legala de a stinge în totalitate prejudiciul stabilit în urma cercetarilor din prezenta cauza, existând în sarcina inculpatei persoane juridice obligatia dezdaunarii cu privire la diferenta de spatiu locativ, pâna la 37,10 % .

 

Concluzionând se poate aprecia ca, prin actele abuzive si dolosive ale inculpatului RV, reprezentant al inc. SC Conextrust SA a determinat functionarii din cadrul OCPI Bacau sa efectueze înregistrarea nereala a întregii proprietati asupra constructiei reprezentate de bloc de locuinte situat în …, având numarul de identificare …., având ca si consecinta directa prejudicierea proprietarului unei cote parti din acesta, respectiv municipiul Bacau. Cu ocazia desfasurarii atributiilor de serviciu, motivat de necunoasterea tuturor înscrisurilor ce priveau bunul a carui întabulare se solicita, acestia au emis actul cu încalcarea prevederilor legale, însa fara a comite fapta cu forma de vinovatie prevazuta de norma penala. 

Pentru stabilirea cu exactitate a întinderii prejudiciului cauzat s-a dispus efectuarea unei expertize contabile în baza careia sa se stabileasca atât valoarea actualizata a sumelor ce compun valoarea de 4689606 lei, cât si ponderea acestei sume în ceea ce priveste spatiul locativ asupra caruia municipiul Bacau avea un drept de proprietate.

În urma lucrarilor efectuate la data de 04.03.2016 a fost înaintat raportul de expertiza întocmit de expert FM si expert parte BM, cei doi formulând urmatoarele concluzii:

–                                actualizarea valorii fiecarei sume platite de investitor (Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau ) în perioada 1996-2003 la nivelul lunii octombrie 2003 (data la care s-a produs transferul dreptului de proprietate catre domeniul privat al Municipiului Bacau), în raport de indicii preturilor de consum si data platii efective, s-a facut dupa formula : „Valoarea achitata x Indicele Pretului de Consum : 100”, rezultatele fiind prezentate într-un tabel.

 

Nr. ordin plata Data platii Valoare achitata -lei ROL – Perioada de referinta Perioada curenta IPC

%

Valoare actualizata -lei ROL- Valoare actualizata -lei RON-
0 1 2 3 4 5 6 7
122 28.03.1996 52.658.000 28.03.96 31 oct. 03 1966,50 1.035.519.750 103.551,9750
244 11.07.1996 49.800.000 11.07.96 31 oct.03 1685,60 839.428.800 83.942,8800
31 26.09.1996 101.200.000 26.09.96 31 oct.03 1585,90 160.493.080 16.049,3080
111* 23.04.1997 50.000.000 23.04.97 31 oct.03 696,80 348.400.000 34.840,0000
224* 19.05.1998 46.000.000 19.05.98 31 oct.03 426,70 196.282.000 19.628,2000
307* 16.07.1998 100.000.000 16.07.98 31 oct.03 415,90 415.900.000 41.59,0000
336* 14.08.1998 126.465.475 14.08.98 31 oct.03 413,30 522.681.808 52.268,1808
358* 18.09.1998 27.498.525 18.09.98 31 oct.03 402,40 110.654.065 11.065,4065
7* 26.01.1999 200.000.000 26.01.99 31 oct.03 361,10 722.200.000 72.220,0000
216 14.02.1999 100.000.000 14.02.99 31 oct.03 351,00 351.000.000 35.100,0000
27* 25.02.1999 250.000.000 25.02.99 31 oct.03 351,00 877.500.000 87.750,0000
148 15.04.1999 50.000.000 15.04.99 31 oct.03 314,80 157.400.000 15.740,0000
196* 29.06.1999 100.000.000 29.06.99 31 oct.03 284,40 284.400.000 28.440,0000
66 03.03.2000 100.000.000 03.03.00 31 oct.03 221,50 221.500.000 22.150,0000
82 15.03.2000 100.000.000 15.03.00 31 oct.03 221,50 221.500.000 22.150,0000
109 07.04.2000 100.000.000 07.04.00 31 oct.03 211,40 211.400.000 21.140,0000
390 16.08.2001 300.000.000 16.08.01 31 oct.03 143,70 431.100.000 43.110,0000
459 25.09.2001 415.000.000 25.09.01 31 oct.03 140,90 584.735.000 58.473,5000
438 31.07.2002 400.000.000 31.07.02 31 oct.03 119,40 477.600.000 47.760,0000
747 31.10.2002 600.000.000 31.10.02 31 oct.03 115,80 694.800.000 69.480,0000
925 16.12.2002 420.984.000 16.12.02 31 oct.03 111,20 468.134.208 46.813,4208
230 14.03.2003 800.000.000 14.03.03 31 oct.03 107,80 862.400.000 86.240,0000
382 16.04.2003 200.000.000 14.04.03 31 oct.03 106,60 213.200.000 21.320,0000
Total X 4.689.606.000 X X X 10.408.228.711 1.040.822,871

 

–                                valorile însumate, stabilite la obiectiv l.a., sunt de 1.040.822,8711 lei.  Actualizarea valorii însumate, stabilite la obiectiv l.a., la data finalizarii constructiei, când persoanei juridice I.P.J Bacau, ar fi trebuit sa i se predea o suprafata locativa proportionala cu valoarea actualizata a sumelor investite este de 1.524.909,5884 lei, având în vedere ca data de finalizare a constructiei este ianuarie 2009, conform procesului verbal de receptie a lucrarii nr. 159/27.01.2009.

–                                la data finalizarii constructiei, respectiv ianuarie 2009, contributia procentuala, cât si valorica a SC CONEXTRUST SA, respectiv a Municipiului Bacau, ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului este:

____________________________________________________________________________

Contributie procentuala Ia ianuarie 2009(data finalizarii lucrarii) -%- Contributie valorica la ianuarie 2009(data finalizarii lucrarii) -lei-
Municipiul Bacau 37,10 1.524.765,32
SC CONEXTRUST SA 62,90 2.585.114,25
Total 100 4.109.879,57

 

Se constata astfel ca valoarea totala a prejudiciului cauzat ca urmare a  întabularii depline a dreptului de proprietate de catre inc. SC Conextrust SA este de 1.538.336,20 lei, suma ce reprezinta un total de 37.10 % din spatiul locativ ce ar fi trebuit sa îi revina în proprietate municipiului Bacau.

În anexa 1 a H.G. nr.  1138/2003 se mentioneaza ca valoarea de 4.689.606.000 ROL reprezinta suma platilor efectuate de M.A.I. pâna la data transferului. Bunul ce a facut obiectul  transferului era o constructie, în curs de executie, fiind construite etajele 1-8 cu o suprafata construita de 297,18 mp si o suprafata desfasurata de 2178,51 mp.

Astfel, pe toata perioada, atât înainte, cât si ulterior transferului, statul, prin autoritatile sale centrale sau locale, nu a pierdut dreptul de proprietate asupra constructiei.

Având în vedere toate aceste argumente, precum si preluarea abuziva a proprietatii de catre antreprenor (asa cum este denumita SC Conextrust prin contractul din 1996), este întemeiat ca valoarea platilor efectuate de investitor sa fie actualizata începând cu data primei plati, având în vedere atât imposibilitatea fizica de preluarea a corpului de cladire al carui proprietar de drept ar fi municipiul Bacau, cât si atitudinea culpabila a inc. SC Conextrust SA.

Precizarea formulata de inculpati în obiectiunile formulate împotriva obiectivelor fixate prin ordonanta din 03.02.2016, conform careia „obiectivul de la lit. A …nu justifica niciun interes în ceea ce priveste calcularea sumei de 4.689.606.000 lei vechi începând cu anul 1996 si pâna în 2003, deoarece pâna la data de 25.09.2003, data emiterii H.G. 1138, M.A.I – I.PJ. Bacau a avut în administrare partea de imobil in cauza, putând dispune, respectiv actiona, conform prevederilor legale în ceea ce priveste realizarea dreptului sau” nu are sustinere atâta timp cât între dreptul de administrare si dreptul de proprietate sunt diferente considerabile.  Faptul ca o persoana, nu mai are puterea financiara de a sustine o investitie, nu da dreptul unui tert, chiar si aflat în relatie contractuala cu proprietarul, de a-si însusi dreptul de proprietate al acestuia, recunoscut printr-o norma legala, de care avea cunostinta.

De altfel, inclusiv norma care a reglementat  dreptul de proprietate al municipiului Bacau mentioneaza ca se vor actualiza lucrarile executate din bugetul propriu la darea în folosinta.

Totodata o analiza a preturilor de la momentul initial al lucrarilor raportata atât la momentul 2003 (data transferului de proprietate), cât si la anul 2009, când s-a finalizat constructia, impune concluzia clara ca volumul bunurilor si serviciilor  pentru care s-au platit anumite sume în anul 1996, nu mai putea fi achizitionat la acelasi nivel în 2003 si cu atât mai mult în 2009, sens în care actualizarea, asa cum a fost ea dispusa prin ordonanta de efectuare a expertizei are sustinere legala, pentru stabilirea reala a întinderii dreptului de proprietate si implicit a prejudiciului.

Ulterior depunerii raportului de expertiza, expertul parte al inculpatilor a solicitat organului de urmarire penala lamuriri în sensul prevederilor art.  175 al. 3 C.p.p.  Astfel, cu ocazia depunerii cererii în cauza, verbal, numitul BMG a precizat ca aceste lamuriri au în vedere o eventuala diminuare a procentului de spatiu locativ stabilit în urma concluziilor expertizei, prin luarea în calcul a pretului terenului, care din punct de vedere contabil si faptic se afla în proprietatea inc. persoane juridice SC Conextrust SA.  Raportat la aceste precizari, prin ordonanta procurorului s-a respins cererea expertului parte, întrucât expertiza s-a raportat doar la valoarea situatiilor de lucrari ce au fost avute în vedere la edificarea constructiei, valoarea terenului fiind distincta .

Pe de alta parte cu ocazia audierii din data de 14.03.2016 inculpatul a depus în aparare doua rapoarte de expertiza extrajudiciara, efectuate la solicitarea acestuia de un expert tehnic, respectiv un expert contabil.

Facând abstractie de posibilitatea existentei unui subiectivism, generat de  remunerarea specialistilor de catre inculpat, se constata urmatoarele:

–                                expertul contabil  a facut abstractie de prevederile HG 1138/2003, urmarind ca  în concluziile sale sa ajunga la o valoare diminuata a întinderii suprafetei ce ar trebui predate de inculpata persoana juridica, respectiv valoarea de 468.960,60 de lei;

–                                desi invoca concluziile expertului contabil (pct.  4 al expertizei extrajudiciare tehnice), expertul tehnic are în vedere alte valori la stabilirea întinderii suprafetei locative ce ar fi trebuit sa fie data în proprietatea mun. Bacau;

–                                nu în ultimul rând cei doi experti fac abstractie de materialul de urmarire penala, avut în vedere de procuror în momentul în care a solicitat calcularea unui prejudiciu, plecând de la  anumite premise.

 

******

 

Raportat la dreptul de proprietate al municipiului Bacau asupra unei parti din constructie apreciat de inculpat ca reprezentând o restrângere a dreptului sau de proprietate, respectiv ca o expropiere, urmeaza a se face urmatoarele aprecieri:

– legislatia civila româna recunoaste pe lânga situatia în care o singura persoana detine dreptul de proprietate asupra întregii mase de bunuri imobile (n.r. în cazul de fata asupra terenului si constructiei ) si modalitatea juridica a dreptului de proprietate, în sensul detinerii dreptului de proprietate în comun de mai multe persoane, fizice sau juridice.

Modalitatea juridica a coproprietatii este frecventa. Proprietatea comuna poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, iar titularii dreptului de proprietate pot fi persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ-teritoriale (în acest caz, ca titulari ai dreptului de proprietate privata). Proprietatea comuna este definita astfel ca fiind acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizeaza prin aceea ca „dreptul de proprietate apartine concomitent la doua sau mai multe persoane, care exercita in mod egal posesia, folosinta si dispozitia”. Raportat la acest tip de proprietate se constata ca exista doua forme de proprietate comuna: proprietatea comuna pe cote parti si proprietatea comuna în devalmasie. Ceea ce distinge proprietatea comuna pe cote parti este faptul ca obiectul ramâne nefractionat în materialitatea sa, pe când dreptul de proprietate se fractioneaza pe cote parti aritmetice ideale, egale sau inegale. Dimpotriva, în cazul proprietatii comune în devalmasie dreptul de proprietate comuna apartine nefractionat tuturor titularilor devalmasi si au ca obiect bunuri comune nefractionate în materialitatea lor. Printre altele, proprietatea comuna în devalmasie poate rezulta dintr-o conventie a partilor,  caz în care ea va dura atât timp cat au convenit partile.

În situatia de fata conventiile dintre parti au operat ca un act creator de coproprietate devalmasa, urmând ca, prin efectul legii la finalizarea lucrarilor aceasta stare de incertitudine sa înceteze, fiecare din parti urmând a primi o cota parte din proprietate aferent valorii investite.

Faptul ca inc. SC Conextrust SA detinea dreptul de proprietate asupra terenului nu era un impediment în ceea ce priveste exercitarea atributelor de proprietar al partii de constructie de catre municipiul Bacau.

Referitor la argumentele aduse de inculpati în apararea lor se retine ca este de netagaduit ca întreaga legislatie nationala, începând cu legea fundamentala (Constitutia României), Codul Civil si alte legi speciale în materie, acorda o protectie juridica sporita proprietatii private, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, însa aceasta protectie priveste strict dreptul de proprietate dobândit în conditiile legii, si nu cu eludarea acesteia.

Astfel, potrivit art. 555 alin. 1 C.Civ., proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun în mod exclusiv, absolut si perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Art. 556 alin. 1 si 2 C.Civ. statueaza ca dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului sau. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaza obiectul dreptului de proprietate, cu îngradirile stabilite prin lege.

În speta, inculpatii nu se pot prevala de buna-credinta pentru a beneficia de recunoasterea dreptului de proprietate în conditiile art. 577 si urmat. Civ., câta vreme nimeni nu se poate prevala de necunoasterea legii, iar acestia cunosteau istoricul constructiei si prevederile referitoare la dreptul de proprietate partial al municipiului Bacau.

Mai mult chiar, inculpatii aveau la îndemâna si procedura intrarii în legalitate prin formularea contestatiei încheierii de intabulare, urmata de formularea unei cereri în constatarea dreptului,  pe care de asemenea, nu au parcurs-o.

Pe de alta parte se constata ca o situatie relativ similara a facut obiectul cauzei civile 1559/110/2011 înregistrata la Judecatoria Bacau prin care SC Conextrust SA, în calitate de reclamant si  proprietar al terenului de sub blocurile de locuinte de la aceiasi adresa, tronsoanele A si B, a solicitat instantei obligarea pârâtilor proprietari ai apartamentelor la plata unei despagubiri civile, reprezentând lipsa de folosinta a imobilului teren aferent perioadei noiembrie 2008 – septembrie 2011, vol. X, fl. nr.  257-263.

Si în acest caz, situatia premisa a plecat de la depunerea unei oferte de donatie, care nu a fot încheiata în forma autentica, ulterior dupa preluarea SC Conextrust SA, rezultând litigiul în cauza.

Se constata astfel ca, exceptând eventualele drepturi asupra folosintei terenului, nu a existat vreo problema în privinta coexistentei a doi titulari diferiti ai dreptului de proprietate asupra  a doua imobile distincte.

Raportat la infractiunea de spalare de bani retinuta în sarcina inculpatilor în forma prevazuta de art.  29 al. 1 lit. a din legea 656/2002 se constata ca Directiva CCE nr.  91/308/1991 asimileaza fenomenul de spalare a banilor, printre altele si urmatorului comportament: „transformarea sau transferarea unei proprietati, stiind ca aceasta proprietate  este derivata dintr-o activitate criminala sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau mascarii ilicite a proprietatii respective.

Desi norma penala ce reglementeaza acest obiect juridic se refera la notiunea generica de „bani”, în fapt, jurisprudenta în materie a aratat ca infractiunea prevazuta de art.  29 al. 1 lit. a din legea 656/2002 nu se limiteaza doar la operatiunile ce implica sume de bani, stricto sensu.

În prezenta cauza, asa cum s-a reliefat anterior, s-a demonstrat dincolo de orice dubiu ca, parte din bunul asupra caruia a intervenit actul abuziv de împroprietarire, a fost obtinut ca urmare a determinarii de catre inc.RV  a functionarilor OCPI  de a emite un act cu încalcarea atributiilor de serviciu.  Astfel se constata îndeplinirea primei conditii de existenta a infractiunii, respectiv aceea a unei infractiuni premisa din care sa provina bunul ce urmeaza a fi spalat.

Astfel sub aspect subiectiv vinovatia inc.RV si implicit a inculpatei persoane juridice reprezentate de acesta este cea prevazuta de lege, acesta cunoscând ca proprietatea bunului a provenit ca urmare a savârsirii unei infractiuni.

În jurisprudenta nationala, respectiv în decizia ICCJ nr.  1386/2004, pronuntata în dosarul  nr. 2171/2003, vol X, fl. 318 – 326, magistratii judecatori au apreciat ca :

 

În legatura cu dispozitiile de achitare a inculpatilor pentru infractiunea de spalare de bani, pentru care acestia au fost trimisi în judecata si pentru care prima instanta a dispus achitarea, solutie mentinuta si de instanta de apel pe considerentul ca în cauza nu sunt îndeplinite cerintele acestei infractiuni se constata ca este gresita.

Potrivit art. 23 lit. a) din Legea nr. 21 din 21 ianuarie 1999 (n.r. prevedere preluata si în forma pevazuta de legea 656/2002), constituie infractiunea de spalare a banilor, între altele, transferul de valori cunoscând ca acestea provin din savârsirea unei infractiuni…

Revenind la definitia data infractiunii de spalare de bani, se constata ca pentru existenta acesteia, din punct de vedere al laturii obiective, se cer a fi îndeplinite doua conditii si anume:

– sa existe o activitate de schimbare sau transfer de valori prin savârsirea unei infractiuni;

– provenienta banilor sa fie rezultatul savârsirii uneia din infractiunile expres si limitativ aratate în textul de lege incriminator, în cazul formei simple, prevazuta de art. 23, ori dintre cele prevazute în sectiunea a 2-a si a 3-a din Legea nr. 78/2000, pentru forma agravanta.

În speta se constata ca aceste conditii sunt îndeplinite.

Este fara nici un dubiu ca inculpatii, urmare a dobândirii sumelor de câte 700 milioane lei, rezultati din complicitatea la infractiunea de luare de mita (retinuta în sarcina inculpatului O.I.), pentru a li se pierde urma au procedat, mai întâi la schimbarea acestora în valuta, prin intermediul unitatilor bancare, dupa care, sumele rezultate în valuta le-au depus la banci comerciale pe numele mamelor lor.

Procedând în acest fel, rezulta ca si din punct de vedere al laturii subiective este îndeplinita cerinta legala si anume intentia de a ascunde provenienta si existenta banilor, intentie care nu poate fi decât directa, si care în cazul de fata este evidenta”.

 

Mutatis mudandis se constata ca în cauza de fata inc.RV, având cunostinta despre  originea ilicita a dobândirii proprietatii asupra unei parti din constructia reprezentata de  blocul de locuinte situat în ….având numarul de identificare …, a urmarit „ transferul de bunuri, cunoscând ca provin din savârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri” asa cum prevede textul de incriminare avut în vedere.  

Astfel, dupa dezmembrarea corpului de cladire pe apartamente individuale, actiune necesara în vederea posibilitatii înstrainarii rapide a acestora, inc.RV în calitate de reprezentant al SC Conextrust SA a înstrainat aceste imobile astfel încât, pentru partea de imobil ce ar fi revenit în proprietatea municipiului Bacau, sa poata fi ascunsa originea ilicita.

În tranzactiile dintre parti acesta s-a comportat ca un adevarat proprietar, sens în care buna credinta a tertilor dobânditori nu poate fi înlaturata, acestia neputând fi asimilati unor complici ai celor doi inculpati.   

Din declaratiile de martor ale noilor proprietari rezulta ca la data stabilirii acordului de vointa cu privire la achizitionarea apartamentelor, în faza imediat urmatoare dobândirii dreptului de proprietate de catre SC Conextrust SA, multe din acestea nici nu erau finalizate. Astfel, cercetarea a demonstrat ca de la data încheierii contractelor pâna la cea în care imobilele erau folosite efectiv conform destinatiei, a trecut o perioada între 3 luni si un an, necesara finalizarii interioarelor.    Relevante în acest sens sunt depozitiile de martor ale numitilor AV, AM, TA, UV, BA, EOA, FF, MM, BM, vol. VIII, fl. nr. 43-91.

 

Astfel intentia inculpatului a fost aceea de a spala cât mai repede bunurile dobândite ilicit, bunuri care, având o valoare mare de circulatie, nu puteau face obiectul unor operatiuni financiare rapide, de genul celor ce implica sume de bani.

În acest sens asa cum rezulta si din declaratiile martorilor mentionati anterior, unele apartamente au fost înstrainate unor angajati sau rude ale acestora ori predate în schimbul unor parti din actiunile societatii .

În ceea ce priveste valoarea spalata, apreciez ca în lipsa unor elemente care sa fi fost avute în vedere initial, cu ocazia încheierii conventiei dintre parti (SC Conextrust SA si I.P.J. Bacau), prin care sa se individualizeze criteriile ce urmau a se aplica în vederea stabilirii cotelor de proprietate, a executarii contractului, respectiv a HG nr.  1138/2003, precum si ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale de catre inculpat, acesta se va raporta la valoarea spatiului locativ mentionat în concluziile expertilor si implicit la valoarea calculata a acestuia.

Aceasta valoare, respectiv cea de 1.524.909,5884 lei, va fi avuta în vedere pentru a nu crea inculpatilor o situatie defavorabila, desi sumele obtinute în urma vânzarilor efectuate cu privire la spatiile locative  au fost cu mult mai mari.

 

În ceea ce priveste infractiunile de fals în declaratii, prev. de art. 326 C.p. se constata ca, la diferite intervale de timp, în calitate de reprezentant al inc. SC Conextrust SA, inc.RV a încheiat contractele de vânzare cumparare autentificate sub nr. 95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013, 1316/02.10.2014, 117/16.03.2012, 596/29.08.2013, respectiv 171/19.03.2013, desi avea cunostinta despre litigiul ce facea obiectul cauzei civile nr.  2338/110/2009, având ca obiect imobilul cu destinatie de bloc de locuinte situat în …., având numarul de identificare …., vol. I, fl. nr. 99-114, vol. X, fl.  272-301.

Contractele autentificate sub nr. 95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013, 1316/02.10.2014 au fost avute în vedere initial, la momentul punerii în miscare a actiunii penale prin ordonanta din data de 04.02.2016.

Ulterior, în urma studierii înscrisurilor puse la dispozitie de Tribunalul Bacau, prin adresa din data de 04.02.2016,  s-a constatat ca ocazionat de sedinta de judecata din data de 24.02.2010 SC Conextrust SA a depus o cerere de interventie în interes propriu în dosarul nr.  2338/110/2009, vol.  II, fl. nr.  188.

Ulterior, la data de 02.03.2011, prin încheierea de sedinta se dispune efectuarea unei expertize tehnice cu privire la blocul de locuinte situat în ……, având numarul de identificare …. …, care sa stabileasca numarul de apartamente ce revin reclamatei M.A.I., precum si identificarea efectiva a acestora.

Prin prisma acestor argumente se constata ca ulterior formularii acestei cereri si implicit luarii la cunostinta despre obiectul cauzei, inculpatii SC Conextrust SA si RV aveau obligatia legala de a se abtine a mai efectua acte de dispozitie cu privire la bunurile ce priveau obiectul judecatii – blocul de locuinte situat în …, având numarul de identificare ……, pentru a ocroti circuitul civil si implicit tertii dobânditori ai apartamentelor din imobilul în litigiu.

Pe lânga contractele initiale avute în vedere la punerea în miscare a actiunii penale sub aspectul savârsirii a patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p.  se constata ca ocazionat de încheierea contractelor autentificate sub numerele  117/16.03.2012, 596/29.08.2013, respectiv 171/19.03.2013 numitul RV, în calitate de reprezentant al SC Conextrust SA a facut aceleasi declaratii neconforme adevarului, precizând în fata notarului public ca „ imobilul (n.r. înstrainat )… nu face obiectul vreunui litigiu pe rol ”, desi avea cunostinta despre existenta si obiectul  dosarului nr.  2338/110/2009.

Cu ocazia încheierii actelor de vânzare cumparare, inc. RV, în calitate de reprezentant al SC Conextrsust SA, a declarat în mod nereal, în fata notarului public – ca bunurile ce fac obiectul vânzarii nu fac obiectul vreunui litigiu pe rol Aceasta desi în cauza civila cu numarul 2338/110/2009, în care SC Conextrust SA avea calitate de intervenient în nume propriu, se dispusese prin încheierea de sedinta din data de 02.03.2011 efectuarea unei expertize tehnice, care sa stabileasca numarul de apartamente ce revin reclamatei MAI, precum si identificarea efectiva a acestora, rezultând astfel fara dubiu ca procedând în acest fel, din punct de vedere al laturii subiective este îndeplinita cerinta legala si anume intentia, care nu poate fi decât directa, si care în cazul de fata este evidenta.

Raportat la continutul constitutiv al normei de incriminare se constata ca declararea necorespunzatoare a adevarului a fost facuta în fata unui notar public, persoana care are atributii conform art.  175 C.p. Declaratia facuta a avut ca si consecinta transferul dreptului de proprietate asupra apartamentelor, parti ale unui imobil aflat într-un litigiu.

Conform declaratiei inc.RV din data de 14.03.2016, în ceea ce priveste incidenta prevederilor art. 326 C.p., acesta apreciaza ca se poate pune problema raspunderii penale cu privire la aceste fapte, dupa data ramânerii irevocabile a deciziei instantei, data de la care au fost individualizate apartamentele ce urmau a fi predate. 

Apararea formulata nu poate fi acceptata având în vedere ca norma penala în discutie are rolul de a apara circuitul civil la care participa entitati fizice si juridice, mai ales ca în cauza în cursul careia s-au facut declaratiile neconforme, 2338/110/2009,  urma a se stabili întinderea creantei pe care municipiul Bacau o avea fata de Inspectoratul de politie al Judetului Bacau si pe care nu o putea executa datorita încalcarii dreptului de proprietate de catre inc. SC Conextrust SA. 

 

*******

 

La data de 05.02.2016 DNA Serviciul Teritorial Bacau a solicitat prin adresa înregistrata sub nr.  123/P/2015 date cu privire la existenta în evidentele Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau, a unei cauze în care sa se efectueze cercetari fata de functionari publici din cadrul Primariei Bacau, respectiv OCPI Bacau cu privire la emiterea abuziva a unei autorizatii de constructie, respectiv a unei încheieri de întabulare a dreptului de proprietate asupra cladirii reprezentate de blocul de locuinte situat în … având numarul de identificare …. . 

Ulterior la data de 04.03.2016 a fost înregistrat dosarul penal nr.  199/P/2016 având ca obiect disjungerea cercetarilor dispuse de DNA Serviciul Teritorial Bacau prin ordonanta nr.  123/P/2015, ca urmare a cercetarilor efectuate sub aspectul savârsirii infractiunii de abuz în serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 al. 1 din legea 78/2000 rap. la art.  297 C.p. 

Fara a face discutii pe fondul solutiei adoptate de DNA Serviciul Teritorial Bacau, constat ca raportat la HOTARÂREA C.E.D.O. din 22 decembrie 2008, pronuntata în cauza C 491/07 (Vladimir Turanský), privind „Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen, articolul 54, principiul ne bis in idem” s-a apreciat ca principiul ne bis in idem consacrat de articolul 54 din Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnata la Schengen (Luxemburg) la 19 iunie 1990 nu este aplicabil unei decizii prin care, dupa examinarea pe fond a cauzei cu care este sesizat, un organ al unui stat contractant dispune încetarea urmaririi penale, într-un stadiu prealabil punerii în miscare a actiunii penale împotriva unei persoane banuite ca ar fi comis o infractiune, în cazul în care aceasta decizie de încetare, potrivit dreptului national al acestui stat, nu stinge definitiv actiunea penala si nu constituie astfel un impediment în calea unei noi urmariri penale, pentru aceleasi fapte, în acest stat.

 

Prin urmare, se impune sa se constate ca o decizie a unui organ, precum cea în discutie, prin care se dispune asupra urmaririi penale, însa nu se pune definitiv capat actiunii penale potrivit ordinii juridice nationale în cauza, nu poate constitui o decizie care sa permita sa se considere ca în privinta persoanei implicate a fost pronuntata o „hotarâre definitiva”, în sensul articolului 54 din CAAS.

La data de 14.03.2016, cu ocazia audierii, inc.RV a depus o cerere, prin care a solicitat dispunerea în cauza a unei solutii de clasare în temeiul art.  16 lit.  b din C.p.p. cu privire la toate infractiunile retinute prin actele de inculpare.

În ceea ce priveste infractiunea de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p. si infractiunea de spalare de bani, prev. de art.  29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002,  cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p., inculpatul a depus în sustinerea solicitarii o copie a ordonantei emise de DNA Serviciul Teritorial Bacau în dosarul nr.  123/P/2015 la data de 01.03.2016.

În ansamblul precizarilor anterioare, precum si a probatoriului administrat în prezenta cauza, apreciez ca motivarea ce a stat la baza emiterii ordonantei D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau, în vederea solutionarii cauzei nr.  123/P/2015 nu poate fi invocata ca o proba în aparare de inculpati, respectiv ca temei al dispunerii unei solutii de clasare cât timp aceasta, prin prisma expunerii facute în prezentul rechizitoriu, nu a epuizat întregul probatoriu si nu a avut în vedere o ancheta efectiva bazata pe audierea unor persoane care sa dea detalii despre situatia de fapt. 

 

În ceea ce priveste necesitatea anchetei efective se constata ca în doctrina CEDO (Cauza 70930/01, Blumberga vs. Lituania, Hotarârea din 14 octombrie  2008)  s-a statuat obligatia statului, ca în cazul unei ingerinte de natura penala a unui tert în dreptul de proprietate al altei persoane, de a efectua o ancheta efectiva. Aceasta obligatie este una de mijloace si nu de rezultat, iar statul va raspunde în caz de deficiente flagrante si serioase ale anchetei.

 

 

Legislatie incidenta, avuta în vedere la solutionarea cauzei:

 

 1. Legea nr. 7 din 13 martie 1996, Legea cadastrului si a publicitatii

 

ART. 28 (text în vigoare la momentul emiterii H.G. nr. 1138/2003, ulterior, prin modificarea si republicarea actului normativ, prevederea fiind preluata de art.  26 al. 2 din legea 7/1996 ) :

 

Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, daca titularul întelege sa dispuna de ele.

În aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobândite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarâri judecatoresti.

 

 1. Hotarârea nr. 273 din 14 iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

 

ART. 1

 

Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data în folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

ART. 2

În întelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizica sau juridica care încheie contractul de executare de lucrari de constructii, urmareste îndeplinirea lui si preia lucrarea.

Executantul este parte contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.

ART. 3

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventiile în timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.) si se realizeaza în doua etape:

– receptia la terminarea lucrarilor;

– receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

 

CAP. 2

Receptia la terminarea lucrarilor

 

ART. 6

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicarii va fi transmisa de executant si reprezentantului investitorului pe santier.

ART. 7

(1) Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti în domeniu.

ART. 8

(1) Investitorul va organiza începerea receptiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:

 1. a) membrilor comisiei de receptie;
 2. b) executantului;
 3. c) proiectantului.

    (2) Reprezentantii executantului, ai proiectantului si ai Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. nu pot face parte din comisia de receptie, acestia având calitatea de invitat.

    (2^1) Pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. în calitate de invitati este obligatorie.

ART. 48

Termenii folositi în cadrul regulamentului sunt definiti în anexa nr. 5 la acesta.

ANEXA 5 la regulament

 

DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI ÎN REGULAMENT

 

 1. Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date în folosinta.
 2. Receptia la terminarea lucrarilor – receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.
 3. Receptia finala – receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
 4. Perioada de garantie – perioada de timp cuprinsa între data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si în cadrul careia antreprenorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.
 5. Cartea tehnica a constructiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii în exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia în timp.
 6. Proprietar – dupa încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.

 

 1. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (în vigoare la data eliberarii autorizatiei de constructie nr.  178/13.05.2008)

 

ART. 7

(1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:

 1. a) certificatul de urbanism;
 2. b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
 3. c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 4. d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
 5. e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare în vederea completarii acesteia.

(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

(6) Neînceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

(8) Investitorul are obligatia sa înstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, daca constatarea faptei de începere a lucrarilor fara înstiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

(9) Autorizatia de construire se emite daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti privind imobilul – teren si/sau constructii – apartinând exclusiv solicitantului.

(10) Lucrarile de consolidare la cladirile încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza în regim de urgenta, în conditiile prevazute la alin. (16).

(11) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(12) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (16).

(13) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbarii investitorului, înaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

(15) În situatia în care în timpul executiei lucrarilor, si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia încadrarii noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

(16) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

(17) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansata de degradare si care pun în pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa în conditiile alin. (16), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(20) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri în vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele decât cele prevazute la art. 5 alin. (1), au obligatia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului.

 

         MIJLOACE DE PROBA:

 

VOLUMUL 1

 

          RECHIZITORIU ( 50 de file)

            Ordonanta de începere a urmaririi penale (f. 1)

Ordonanta de preluare a cauzei (f. 2)

Ordonanta de extindere a urmaririi penale si efectuare în continuare a urmaririi penale (f. 3-7)

Ordonanta de punere în miscare a actiunii penale (f. 8-12)

Ordonanta de extindere a urmaririi penale (f. 13-14)

Ordonanta de reunire a cauzelor (f. 15)

Ordonanta de extindere a urmaririi penale si schimbare a încadrarii juridice (f. 16-17)

Ordonanta de instituire sechestru asigurator (f. 18-20)

Procese verbale de  aducere la cunostinta a instituirii sechestrului asigurator (f. 21-22)

Denuntul I.P.J. Bacau (f. 23-27)

Cerere de chemare în judecata (f. 28-29)

Raport de expertiza contabila judiciara (f. 30-34)

Raport din data de 26.06.2013 (f. 35)

Întâmpinare din 11.08.2014 (f. 36-38)

Raspuns la întâmpinare (f. 39-40)

Întâmpinare din 25.09.2014 (f. 41-42)

Concluzii scrise (f. 43-45)

Sentinta civila nr.2057 din 30.10.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 46)

Contract de vânzare-cumparare între RV si B.A si adresa (f. 47-49)

Decizia nr. 3683/14.11.2014 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 50-58)

Contract de vânzare-cumparare între RV si GR (f. 59-61)

Încheiere de autentificare nr. 309 din 05.06.2013 (f. 62)

Contract de vânzare-cumparare între RV si EA si încheiere (f. 63-65)

Contract de vânzare-cumparare între RV si CDM (f. 66-68)

Adresa I.P.J. Bacau catre I.G.P.R. (f. 69-71)

Proces verbal de predare-primire din 11.05.2015 (f. 72-73)

Adresa MAI catre Primaria mun. Bacau din data de 12.05.2015 (f.74-75)

Adresa MAI catre SC CONEXTRUST SA din 12.05.2015 (f. 76-77)

Proces verbal de predare primire din 28.04.2015 (f. 78-79)

Plângere penala a MAI din 03.11.2015 (f. 80-84)

Sentinta civila nr. 2057/30.10.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f.85-88)

Decizia nr. 3683/2014 din 14.11.2014 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 89-94)

Dovada de predare si proces verbal de predare din 13.10.2014 (f.95)

Cerere de înscriere BA (f. 96)

Extras carte funciara (f. 97-98)

Contract de vânzare-cumparare între RV si BA si încheiere (f. 99-104)

Contract de vânzare-cumparare între RV si EA si încheiere (f. 105-107)

Contract de vânzare-cumparare între RV si GR (f. 108-110)

Încheiere de autentificare nr. 309 (f. 111)

Contract de vânzare-cumparare între RV si CDM (f. 112-114)

Procese verbale de aducere la cunostinta a extinderii actiunii penale din data de 14.03.2016 (f. 115-118)

Declaratie inculpat RV din 14.03.2016 (f. 119-120)

Cerere formulata de inculpat RV (f. 121-131)

Ordonanta nr. 123/P/2015 a D.N.A. – S.T. Bacau (f. 132-148)

Solicitare de desemnare a unui reprezentant în vederea receptionarii apartamentelor (f. 149)

Adresa Primariei mun. Bacau catre BEJ FC din 30.07.2009 (f. 150) si raspunsul (f. 151)

Adresa Primariei mun. Bacau catre SC CONEXTRUST SA din 09.07.2012 (f. 152)

Adresa O.C.P.I. catre Primaria mun. Bacau din 23.07.2012 (f.153) si raspunsul (f. 154-156);

Raport de expertiza judiciara (f. 157-161)

Raport de expertiza contabila (f. 162-164)

Opis (f. 165-173)

Procese verbale de inculpare din 04.02.2016 (f. 174-177)

Ordonanta de retinere (f. 178-182)

Proces verbal de încunostiintare a masurii preventive a retinerii (f. 183-184)

Proces verbal suspect (f. 185-186)

Declaratie suspectRV din 4.02.2016 (f. 187)

Împuternicire avocatiala (f. 188)

Proces verbal suspect (f. 189)

Împuternicire avocatiala (f. 190)

Ordonanta de predare documente (f. 191-192)

Adrese de corespondenta I.P.J. Bacau, Primaria mun. Bacau (f. 193-195)

Raport de expertiza tehnica cu anexe din 12.06.2013 (f. 196-202)

Carte funciara colectiva (f. 203-227)

Adresa catre Primaria mun. Bacau (f. 228) si raspunsul (f. 229)

Caziere judiciare (f. 230-233)

Încheierea nr. 1016 din 21/22.11.2014 pronuntata în dosarul nr. 4101/1/2014 (f. 234-237)

Adresa catre PJ Bacau si raspunsul (f. 238-239)

Revenire la plângerea formulata de SR (f. 240-244)

Proces verbal din 17.07.2015 (f.245-247)

Referat cu propunere de declinare a cauzei (f. 248-249)

Plângerea formulata de SC CONEXTRUST SA si înscrisuri atasate acesteia  (f. 250-263)

Plângerea penala formulata de I.P.J. Bacau catre DNA (f. 264-266)

Procese verbale (f. 267-268)

Ordonante de instituire sechestru asigurator din 03.02.2016 (f. 269-280)

Adresa catre I.P.J. Bacau (f. 281-282)

Adresa I.P.J. Bacau din 02.02.2016 (f. 283-285)

Hotarârea nr. 1138 din 25.11.2003 f. 286-287)

Protocol privind predarea – preluarea unei parti dintr-un imobil nr. 33730/23.10.2003 (f. 288-289)

Centralizatorul documentelor de plata si documentele de plata (f. 290-303)

Centralizatorul situatiilor la obiectivul Blocul de locuinta din … (f. 304)

Adresa I.P.J. Bacau catre I.G.P.R.l 8f. 305)

Structura cheltuielilor efectuate de I.P.J. Bacau (f. 306)

Raport de evaluare bloc … (f. 307-308)

Proces verbal din 04.02.2016 (f. 309)

Expertiza tehnica (f. 310-314)

Deviz general privind cheltuielile necesare (f. 315-316)

Plan de situatie (f. 317-318)

Autorizatii de constructie nr. 178/13.05.2008 (319-323)

Imputernicire (f. 324)

Cerere emitere autorizatie de construire/desfiintare si anexe (f. 325-328)

Copie Contracte de vânzare-cumparare (f. 329-334)

Certificat de atestare fiscala (f. 335-336)

Lista terenurilor si cladirilor SC CONEXTRUST SA Bacau (f. 337)

Protocol (f. 338-339)

Documente cadastrale (f. 340-378)

Comunicari privind ordonanta de respingere a obiectiunilor formulate de  inculpati (f. 379-380)

Obiectiuni la raportul de expertiza contabila judiciara nr. 49 din 01.03.2016 si acte anexa  (f. 381-398)

Ordonanta de respingere a cererii formulata de expertul parte BMG si cerere (f. 399-401)

Adrese de comunicare a ordonantei procurorului (f. 402-403)

Nota de probatorii si acte anexe (f. 404-410)

Adresa SC Conextrust SA nr. 1115/09.03.2016 (f. 411-412).

 

VOLUMUL 2

 

            Proces verbal nr. 10/P/2016 din data de 01.02.2016 (f. 1-2)

Tabel cu  platile efectuate de catre I.P.J. Bacau (f. 3)

Adresa Parchetului de pe lânga Judecatoria Bacau (f. 4)

Adresa Serviciului de Publicitate Imobiliara Bacau (f. 5)

Extras de carte funciara (f. 6)

Act de dezmembrare (f. 7-8)

Încheiere de autentificare nr. 1397 din 11.04.2008 (f. 9)

Contract de vânzare-cumparare (f. 10)

Adresa Serviciului de Publicitate Imobiliara Bacau (f. 11)

Adrese catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru Bacau (f. 12, 13)

Adresa catre Oficiul Registrului Comertului Bacau (f. 14)

Adresa catre Tribunalul Bacau (f. 15)

Declaratie martor TE (f. 16-17)

Adrese catre expert TE (f. 18, 22)

Obiectiuni la raportul de expertiza formulate de SC CONEXTRUST SA Bacau (f. 19-21)

Decont (f. 23)

Nota de evaluare (f. 24)

Raport de expertiza contabila judiciara (f. 25-29)

Proces verbal din 06.04.2011 (f. 30)

Confirmari de primire (f. 31-32, 37-39)

Adrese catre MAI Bucuresti, Primarul mun. Baca si SC CONEXTRUST SA (f. 33, 35, 36)

Proces verbal din 30.08.2011 (f. 34)

Declaratie martor PNO (f. 40-41)

Hotarâre privind modificarea HCL  nr. 67/2015 si documente aferente  (f. 42-50)

Referatul Primariei mun. Bacau (f. 51-52)

Hotarârea nr. 1138 din 25.09.2013 (f. 53-54)

Hotarârea Consiliului Local al Mun. Bacau privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluarii efectuate la bunurile ce apartin domeniului public al mun. Bacau si anexa (f. 55-56)

Hotarârea Consiliului Local al mun. Bacau privind trecerea unri parti din imobilul …– respectiv …, din domeniul privat în domeniul public (f.  57-58)

Adresa Primariei mun. Bacau (f. 59-60)

Sentinta civila nr. 113 din 17.02.2010 a Tribunalului Bacau (f. 61-64)

Decizia nr. 3683/2014 a Curtii de Apel Bacau (f. 65-75)

Adresa SC CONEXTRUST SA catre Primaria mun. Bacau (f- 76)

Hotarârea CLM Bacau privind aprobarea transmiterii catre Agentia Nationala pentru Bucuresti a tronsonului …. … (f. 77)

Adresa Primariei mun. Bacau catre Secretarul mun. Bacau (f. 78-79)

Adresa SC CONEXTRUST SA Bacau catre Consiliul Local Mun. Bacau (f. 80)

Nota interna a Primariei mun. Bacau (f. 81)

Adresa catre Directia Patrimoniu (f. 82)

Proces verbal din 16.02.2009 (f. 83-85)

Declaratie martor MAF (f. 86),BE (f. 87-88), MIS (f. 89-90)

Conventie (f. 91)

Contract nr. 23/27.06.1996 (f. 92-93)

Autorizatie de constructie nr. 777 din 26.06.1996 (f. 94-95)

Autorizatie de constructie nr. 1046 (f. 96-99)

Protocol  nr. 33730/23.10.2003 (f. 100)

Cereri receptie si înscriere (f. 101-104)

Proces verbal din 16.02.2009 (f. 105-107)

Autorizatie de constructie/desfiintare nr. 178 din 13.05.2008 si prelungire (f. 108-109)

Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr. 159 din 27.01.2009 (f. 110-111)

Extras de informare carte funciara (f. 112)

Acte de dezmembrare si documente de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (f. 113-143)

Cereri receptie si înscriere si planuri si schite cadastrale (f. 144-161)

Autorizatie de construire/desfiintare nr. 178/13.05.2008 si prelungire (f. 162-163)

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si acte de dezmembrare (f. 164-176)

Ordonanta nr. 10/P/2016 din 15.02.2016 si adrese comunicare (f. 177-180)

Cerere formulata de av. MP (f. 181-182)

Adresa catre Oficiul Registrului Comertului (f. 183) si raspunsul la aceasta (f. 184-185)

Încheierea Tribunalului Bacau din 20.01.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 186-187)

Cereri de interventie si obiective pentru expertize SC CONEXTRUST SA (f. 188,189)

Încheierea Tribunalului Bacau din 31.03.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 190)

Obiective expertiza (f. 191)

Încheierea Tribunalului Bacau din 28.04.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 192-193)

Încheierea Tribunalului Bacau din 09.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 194-195)

Încheierea Tribunalului Bacau din 30.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 196-197)

Încheierea Tribunalului Bacau din 06.10.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 198-199)

Încheierea Tribunalului Bacau din 27.10.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 200)

Încheierea Tribunalului Bacau din 03.11.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 201)

Încheierea Tribunalului Bacau din 08.12.2010 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 202-203)

Încheierea Tribunalului Bacau din 26.01.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 204-205)

Încheierea Tribunalului Bacau din 23.02.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 206-208)

Încheierea Tribunalului Bacau din 06.04.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 209-210)

Încheierea Tribunalului Bacau din 25.05.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 211-212)

Contract de vânzare-cumparare si acte Oficiul Cadastrului (f. 213-223)

Adresa catre Biroul Locativ de expertize (f. 224)

Cerere SC CONEXTRUST SRL (f. 225-227)

Încheierea Tribunalului Bacau din 29.06.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 228)

Încheierea Tribunalului Bacau din 05.10.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 229-230)

Obiectiuni raport expertiza contabila judiciara (f. 231-232)

Încheierea Tribunalului Bacau din 07.12.2011 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 233)

Încheierea Tribunalului Bacau din 11.01.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 234)

Încheierea Tribunalului Bacau din 08.02.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 235-236)

Încheierea Tribunalului Bacau din 04.04.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 237-239)

Încheierea Tribunalului Bacau din 30.05.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 240)

Adrese catre expert Petcu Aurel (f. 241, 256)

Încheierea Tribunalului Bacau din 12.09.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 242-243)

Încheierea Tribunalului Bacau din 03.10.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 244)

Încheierea Tribunalului Bacau din 07.11.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 245-246)

Încheierea Tribunalului Bacau din 12.12.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 247-248)

Încheierea Tribunalului Bacau din 13.02.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 249-250)

Încheierea Tribunalului Bacau din 27.02.2012 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 251)

Încheierea Tribunalului Bacau din 03.04.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 252-254)

Încheierea Tribunalului Bacau din 15.05.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 255)

Încheierea Tribunalului Bacau din 25.09.2013 pronuntata în dosarul nr. 2338/110/2009 (f. 257)

Adresa catre Biroul Local de expertize de pe lânga Tribunalul Bacau (f. 258)

Cerere de interventie (f. 259-260)

Ordonanta de extindere a urmaririi penale din data de 09.02.2016 (f. 261-262)

Proces verbal suspect RV (f. 263-264)

Declaratie suspect RV (f. 265)

Proces verbal de aducere la cunostinta a ordonantei de expertiza SR (f. 266)

Adresa Primariei mun. Bacau cu propunere obiective la expertiza contabila (f. 267-271)

Hotarârea de transmitere a unei parti dintr-un imobil aflat în domeniul privat  si în administrarea MAI în domeniul privat al Primariei mun. Bacau (f. 272)

Proces verbal din 17.07.2015 (f. 273-274)

Procese verbale de constatare a refuzului ofertei reale de plata (f. 275-278)

Protocol nr. 33730 din 23.10.2003 (f. 279-280)

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 159 din 27.01.2009 (f. 281)

Caziere judiciare (f. 282-283)

Ordonanta de respingere a cererii formulate de inculpati (f. 284-285)

Cerere de av. MP privind ridicarea sechestrului asigurator (f. 286-290)

Act de dezmembrare si documente anexa (f. 291-310)

Situatii angajamente si credite banci (f. 311-313)

Proces verbal din data de 17.07.2015 (f. 314-315)

Proces verbal MAI – I.P.J. Bacau (f. 316-318)

Procese verbale de constatare a refuzului ofertei reale de plata din 07.09.2015 (f. 319-320,

323-324)

Adresa C.S.M. prin care ne transmise memoriul formulat de petentul VC (f. 321-322)

Cerere RV (f. 325)

Imputerniciri avocatiale (f. 326-327)

Ordonanta procurorului si comunicarea acesteia (f. 328-330)

Adrese catreRV (f. 331-332) si dovada comunicarii (f. 333)

Adresa DNA – S.T. Bacau (f. 334)

Adresa catre DNA – S.T. Bacau (f. 335-337)

Adrese catre I.P.J. Bacau – Serviciul Cazier judiciar (f. 338-339).

 

VOLUMUL 3

 

            Adresa nr. 7668/P/2015 din data de 27.11.2015  catre Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Bacau (f. 1,2)

Documentele înaintate de Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Bacau urmare a adresei nr. 7668/P/2015 din data de 27.11.2015 (f. 3-297).

 

VOLUMUL 4

 

            Adresa nr. 10/P/2016 din data de 28.01.2016  catre Primaria mun. Bacau (f. 1)

Documentele înaintate de Primaria mun. Bacau urmare a adresei nr. 10/P/2016 din data de 28.01.2016 (f. 2-112).

Adresa nr. 10/P/2016 din 26.01.2016 catre Primaria Bacau (f. 113-114)

Documentele înaintate de Primaria mun. Bacau urmare a adresei nr. 10/P/2016 din data de 26.01.2016 (f. 115-222).

 

VOLUMUL 5

 

            Ordonanta de respingere a plângerii formulate de petentul RV, împotriva ordonantei de retinere (f. 1-5)

Plângere împotriva ordonantei de retinere (f. 6)

Memoriu formulat de SC CONEXTRUST SA Blagesti (f. 7-18)

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (f. 19)

Lista terenurilor si cladirilor SC CONEXTRUST SA (f. 20)

Hotarâre de aprobare a donatiei sub beneficiu de inventar (f. 21)

Hotarâre de aprobare a revocarii Hotarârii nr. 322/19.12.2002 a C.L.M. Bacau (f.22)

Raport de evaluare si documente SIERRA QUADRAND CONSULTING GRUP SA (f. 23-31)

Deviz general (f. 32 )

Centralizator (f. 33-36)

Adresa Primariei Mun. Bacau catre SC CONEXTRUST SA (f. 37)

Proces verbal (f. 38)

Adresa catre Primaria mun. Bacau (f. 39)

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (f. 40)

Aviz de legalitate (f. 41)

Raport (f. 42)

Referat (f. 43)

Documente ale Primariei mun. Bacau (f. 44-49)

Proces verbal din 16.02.2009 (f. 50-52)

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (f. 53)

Lista terenurilor si cladirilor (f. 54)

Certificat de urbanism (f. 55)

Autorizatie de construire nr. 178 din 13.05.2008 (f. 56)

Autorizatie de construire nr. 1046 din 31.08.2001 (f. 57,58)

Adrese SC CONEXTRUST SA (f. 59, 65)

Hotarârea publicata în M.O. nr. 698/06.10.2003 (f. 60)

Dovada de primire si procesul verbal de predare (f. 61)

Plângere prealabila formulata de SC CONEXTRUST SA (f. 62-64)

Adrese ale Primariei mun. Bacau (f. 66-68, 175, 177, 178)

Adrese ale SC CONEXTRUST SA (f. 69-73, 85, 167, 169, 170, 172, 176, 184, 185, 201-204, 208, 213, 216, 225)

Plângere SC CONEXTRUST SA (f. 74-77)

Concluzii scrise formulate de catre reclamanta SC CONEXTRUST SA (f. 78-84)

Convocare (f. 86-87)

Sentinte civile ale Tribunalului Bacau (f. 88-101)

Concluzii scrise formulate de catre intervenienta în nume propriu SC CONEXTRUST SA Bacau (f. 102-106)

Raspuns la întâmpinare (f. 107-108)

Raport de expertiza tehnica (f. 109-111) si anexe (f. 112-115)

Supliment de expertiza contabila judiciara (f. 116-120)

Adrese Expert Contabil Ec. HI (f. 121-123)

Confirmari de primire (f. 124-126, 139-140)

Adresa Primariei mun. Bacau (f. 127)

Adresa MAI – Directia Generala Juridica privind obiectiunile la expertiza contabila judiciara (f. 128-129,)

Obiectiuni la raportul de expertiza contabila formulate de SC CONEXTRUST SA Bacau (f. 130-132)

Raport de expertiza contabila judiciara (f. 133-136)

Proces verbal (f. 137)

Adrese catre I.P.J. Bacau si Primarul Mun. Bacau (f. 138)

Indicii preturilor de consum (f. 141-146)

Decizia nr. 155/2011 a Tribunalului Bacau (f. 147-149)

Întâmpinare (f. 150-151)

Recurs formulat de SC CONEXTRUST SA Bacau (f. 152-156)

Sentinta civila nr. 8046/12.10.2009 (f. 157-159)

Întâmpinare (f. 160-161)

Proces verbal încheiat în data de 04.08.2009 (f. 162)

Precizari la actiune (f. 163)

Cerere de chemare în judecata (f. 164-165)

Extras carte funciara (f. 166)

Adresa MAI – Directia Generala Juridica (f. 168)

Proces verbal (f. 171)

Proiect proces verbal de predare-primire (f. 173-174)

Hotarârea privind modificarea HCL 67/2015 (f. 179)

Hotarârea privind aprobarea valorilor de inventar (f. 181-182)

Adresa nr. 80057 din 05.08.2015 a Primariei mun. Bacau (f. 183)

Proces verbal din 03.08.2015 (f. 186)

Proces verbal din 17.07.2015 (f. 187-188)

Proces verbal din 27.08.2015 (f. 189-191)

Somatie (f. 192-196)

Listele cu finisajele apartamentelor (f. 197-200)

Adresa I.G.P.R. (f. 205-207)

Hotarârea Primariei mun. Bacau (f. 209) si anexa (f. 210)

Extras carte funciara pentru informare (f. 211)

Adresa catre Biroul Exec. Judec. FC (f. 212)

Adresa nr. 41755 din 19.10.2015 a Primariei mun. Bacau (f. 214-215)

Somatie nr. 3862 din 22.09.2015 (f. 217-220)

Procese verbale de constatare a refuzului ofertei reale de plata (f. 221-224)

Adresa nr. 40463/29.09.2015 a Primariei mun. Bacau (f. 226)

Adrese I.P.J. Bacau (f. 227, 228)

Adresa nr. 42755/27.10.2015 a Primariei mun. Bacau (f. 229)

Adresa nr. 296770 din 12.08.2015 (f. 230-232)

Contract de vânzare-cumparare (f. 233-236)

Încheiere de autentificare nr. 1316 din 02.10.2014 (f. 237)

 

VOLUMUL 6

 

            Documentele înaintate de Oficiul National al registrului Comertului / Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau referitoare la adresa noastra nr. 10/P/2016 (f. 1-129).

 

VOLUMUL 7

 

            Documentele înaintate de Serviciul de Publicitate Imobiliara Bacau referitoare la adresa noastra nr. 10/P/2016 din 27.01.2016 (f. 1-378).

 

VOLUMUL 8

 

            Declaratie inculpat RV din …  (f. 1-3)

Memoriu formulat de inculpat RV, prin aparator MP (f.4-13)

Ordonanta din data de 23.02.2016 de respingere a cererii formulate deRV si comunicari (f. 14-17)

Extras mass-media (f. 18-21)

Contract de prestari servicii (f. 22-23)

Autorizatie expert tehnic judiciar (f. 231)

Cerere probatorii (f. 24)

Cerere de efectuare a unei expertize tehnico-contabile în constructie (f. 25-28)

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (f. 29) si fotografii (f. 30-31)

Conventie nr. 844 din 27.03.2002 (f.32)

Contract de prestari servicii nr. 02/16.02.2016 (f. 33)

Declaratie de martori:

EE din …

VV din..

CC din….

AVdin…

TA din …

BMA din …

VV din …

AM din …

BDdin …

TA din…

UVdin ..

BA din ..

TPdin …

EL din …,

FF din….

CDM din …

MM din .. ..,

LM din …

SC din …

BM din …

LNC din …

ME din ..

NDG din ..,

TD din..,

SV  din ..

AI din..

TI din ..

TAE din …

Împuternicire avocatiala (f. 68)

Proces verbal din data de  17.02.2016 (f. 78)

Procura speciala (f. 82)

Proces verbal de aducere la îndeplinire a ordonantei de delegare din 17.02.2016 (f. 95)

Împuternicire avocatiala (f. 96)

Citatie SV (f. 103)

Adresa I.P.J. Bacau (f. 104)

Proces verbal din 24.02.2016 (f. 105).

 

VOLUMUL 9

 

            Adresa nr. 1812/110/2009 din data de 25.02.2016 a Tribunalului Bacau (f. A);

Documentele, în copie, înaintate de Tribunalul Bacau cu adresa nr. 1812/110/2009 din data de 25.02.2016, ce au facut obiectul cauzei civile nr. 1812/110/2009 (f. 1-220).

 

VOLUMUL 10

 

            Adresa catre Tribunalul Bacau (f. 1-3)

Cerere emitere autorizatie de construire si anexa (f.4-8)

Ordonanta delegare (f. 9-11)

Ordonanta de respingere a cererii de recuzare si comunicari (f. 12-15)

Cereri de recuzare (f. 16-19)

Ordonanta de respingere a cererii de recuzare si comunicare (f.20-24)

Cereri de recuzare (f. 25-27)

Adresa catre Tribunalul Bacau (f. 28)

Proces verbal (f. 29)

Adresa catre Baroul Individual Notarial DIM si raspuns (f. 30-31)

Adresa catre Judecatoria Bacau si raspuns (f. 32-34)

Ordonanta de delegare (f. 35-37)

Ordonante de respingere a cererilor formulate de inculpati (f. 38-43)

Proces verbal (f. 44)

Ordonanta de admitere cerere si comunicare (f. 45-46)

Cerere formulata de av. MP (f. 47)

Referat procuror (f. 48-49)

Ordonanta procurorului din data de 15.02.2016 si comunicari (f. 50, 55-57)

Ordonanta de efectuare a unei expertize contabile (f. 51-54)

Cerere formulata de inculpat R (f. 58-59)

Adrese catre Primaria mun. Bacau si raspuns (f. 60-61, 65-70)

Adresa catre Tribunalul Bacau (f. 62-64)

Corespondenta RV, SC CONEXTRUST, penitenciarul Iasi (f. 71-82)

Cerere solicitare ridicare sechestru asigurator (f. 83-86 bis)

Act de dezmembrare (f. 87-96)

Act de dezlipire (f. 97-108)

Situatia angajamentelor la banci (f. 109-111)

Proces verbal din 17.07.2015 (f. 112-113)

Proces verbal din 27.08.2015 (f. 114-116)

Proces verbal de constatare a refuzului ofertei reale de plata din 07.09.2015 (f. 117-118)

Proces verbal de co nstatare a refuzului ofertei reale de plata din 08.10.2015 (f. 119-120)

Declaratie inculpatRV (f. 121)

Opis si documentele anexate acestuia (f. 122-176)

Comunicari (f. 177-180)

Ordonanta admitere cerere inculpatuluiRV si cererea (f. 181-183)

Adresa Primariei mun. Bacau si actele atasate acesteia  (f. 184-212)

Extras carte funciara (f. 213-216)

Adresa Tribunalului Bacau (f. 217)

Informare (f. 218-223)

Cerere inculpatRV (f. 224-226)

Adresa Tribunalului Bacau (f. 227)

Rapoarte de expertiza contabila judiciara din data d si decont (f. 228-256)

Sentinta civila nr. 3497/2013 din data de 16.04.2013 pronuntata în dosarul nr. 4559/110/2011 (f. 257-260)

Decizia nr. 94 din 10.03.2014 pronuntata în dosarul nr. 4391/110/2013 (f. 261-263)

Dovada de primire si procesul verbal de predare din 28.02.2013 (f. 264)

Cerere de înscriere CDMsi acte cadastrale (f. 265-271)

Contract de vânzare-cumparare privind pe CDM (f. 272-274)

Dovada de primire si procesul verbal de predare din 26.03.2012 (f. 275)

Cerere de înscriere TA si acte anexe (f. 276-282)

Contract de vânzare-cumparare privind pe TA (f. 283—285)

Dovada de primire si procesul verbal de predare din 27.03.2013 (f. 286)

Cerere de înscriere TOA si acte anexa (f. 187-294)

Contract de vânzare-cumparare TOA (f. 295-297)

Dovada de primire si procesul verbal de predare din 06.09.2013 (f. 298)

Cerere de înscriere privind pe BD (f. 299)

Contract de vânzare-cumparare privind pe BD (f. 300-302)

Încheierea nr. 42/Î din 25.02.2016 (f.303-307)

Referat cu propunere de prelungire a arestului la domiciliu (f. 308-315)

Încheierea nr. 38/CDL din 02.03.2016 (f. 316-317)

Decizia nr. 1386/2004 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie (f. 318-326).

 

VOLUMUL 11

 

            Adresa nr. 123/P/2015 din data de 01.03.2016 a D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau (f.1)

Ordonanta nr. 123/P/2015 din 01.03.2016 a  D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau (f.1 bis – 17) si documentele ce au stat la baza adoptarii solutiei (f. 18-266).

 

VOLUMUL 12

 

            Documentele din dosarul nr. 123/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau (f. 1-147).

 

VOLUMUL 13

            Documentele din dosarul nr. 123/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau (f. 1-229).

 

VOLUMUL 14

            Documentele din dosarul nr. 123/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacau (f. 1-324).

 

         ÎNCADRAREA JURIDICA A FAPTELOR:

 

Fapta inculpatului RV, care, cu intentie si premeditare, în vederea dobândirii dreptului de proprietate exclusiv asupra constructiei reprezentate de blocul de locuinte situat în …, având numarul de identificare …, a depus functionarilor publici din cadrul OCPI Bacau înscrisuri care prezentau o situatie nereala (procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor), precum si o autorizatie de constructie obtinuta în contradictie cu normele în vigoare, omitând totodata, intentionat, prezentarea HG nr. 1138/2003 (în care se prevedea existenta unui drept de proprietate a municipiului Bacau asupra unei parti din constructie),  creându-se premisele emiterii încheierii de întabulare a dreptului de proprietate înregistrate sub nr. 3380/16.02.2009, aspect ce a condus la cauzarea unui prejudiciu în valoare totala de 1.538.336,20 lei, suma ce reprezinta un total de 37.10 % din spatiul locativ ce ar fi trebuit sa îi revina în proprietate municipiului Bacau, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de  participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p.

Fapta inculpatuluiRV, care, cu intentie, în calitate de administrator al SC Conextrust SA, dupa dobândirea ilicita a proprietatii constructiei, în vederea ascunderii originii ilicite a dreptului de proprietate, a solicitat, pe de o parte, dezmembrarea cladirii pe corpuri individuale, iar ulterior, în baza unor acte materiale repetate, a înstrainat prin acte de vânzare cumparare unor terti dobânditori, de buna credinta, dreptul de proprietate dobândit illegal, asigurând astfel spalarea bunului (cota parte din spatiul locative ce ar fi revenit în proprietatea municipiului Bacau ) si introducerea sumelor obtinute în circuitul juridic commercial al firmei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani, prev. de art.  29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p.

         Faptele inculpatuluiRV, care, cu intentie, la intervale diferite de timp, în baza unor rezolutii infractionale distincte, ocazionat de înstrainarea unui numar de sapte apartamente ce au facut obiectul contractelor autentificate sub numerele 95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013, 1316/02.10.2014, 117/16.03.2012, 596/29.08.2013, respectiv 171/19.03.2013 a declarat în mod nereal în fata notarului public ca „imobilul… nu face obiectul vreunui litigiu pe rol”, desi avea cunostinta despre existenta dosarului nr.  2338/110/2009, în care facuse declaratie de interventie în interes propriu, în numele societatii la 24.02.2010 si se dispuse la 02.03.2011, prin încheiere de sedinta, efectuarea unei expertize tehnice cu privire la blocul de locuinte situat în …, având numarul de identificare …, care sa stabileasca numarul de apartamente ce revin reclamatei M.A.I., precum si identificarea efectiva a acestora, întrunesc elementele constitutive a sapte infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p.

Infractiunile retinute în sarcina inculpatului au fost savârsite în conditiile concursului real de infractiuni, prev. de art.  38 al. 1 C.p.

 

Faptele retinute în sarcina inc.RV, administrator al societatii, având în vedere ca au fost savârsite în interesul inculpatei persoana juridica S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr.  1, jud. Bacau, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p., spalare de bani, prev. de art.  29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p.  si  sapte infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., toate cu aplicarea art.  38 al. 1 C.p. 

 

                                                                       ******

         În ceea ce priveste infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.  290 al. 1 C.p. de la 1969 (comisa cu ocazia completarii nereale a procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor), respectiv infractiunea de neglijenta în serviciu, prev.  249 C.p. de la 1969 (comisa cu ocazia emiterii autorizatiei de constructie nr. 178/13.05.2008, contrar dispozitiilor Legii nr.  50/1991 ) raportat la prevederile imperative ale art. 154 al. 1 lit. d C.p.  coroborat cu pedeapsa prevazuta de norma de incriminare pentru fiecare din infractiunile mentionate, constat împlinit termenul de prescriptie al raspunderii penale, sens în care se va dispune clasarea în temeiul art.  16 lit. f din C.p.p.

Raportat la declaratiile facute de numitul TAE cu ocazia audierilor în calitate de martor, apreciez ca acestea sunt în contradictie atât cu depozitiile altor martori, existând neconcordante si între cele doua declaratii ale acestuia.  În acest sens apreciez comportamentul procesual al martorului ca fiind de natura a se circumscrie elementelor constitutive ale infractiunilor de marturie mincinoasa, prev. de art.  273 al. 1C.p. si favorizarea faptuitorului, prev. de art.  269 al. 1 C.p., motiv pentru care se va dispune disjungerea cauzei, în vederea continuarii cercetarilor de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau.

 

         LATURA CIVILA:

 

La data de 08.02.2016 prin adresa înregistrata sub nr. 80023 Primaria Bacau a comunicat ca municipiul Bacau se constituie  parte civila cu suma ce se va stabili drept pejudiciu în urma expertizei contabile, vol. II, fl. nr.  267.

În vederea recuperarii prejudiciului cauzat persoanei civile – municipiul Bacau, prin savârsirea infractiunii retinute în sarcina inculpatilor, a executarii cheltuielilor judiciare efectuate în cauza, în cursul urmaririi penale, au fost luate masuri asiguratorii având ca obiect indisponibilizarea unor bunuri mobile.  Prin ordonanta procurorului din data de 03.02.2016, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, pâna la concurenta sumei de  1.709.118 RON (suma ce urmeaza a fi actualizata prin expertiza contabila), asupra urmatoarelor bunuri mobile :

–        un numar de 85.396 actiuni nominative, reprezentând capitalul social la S.C. Conextrust S.A. Blagesti, jud. Bacau identificata prin codul unic de înregistrare nr.  947730, cu o valoare declarata a actiunii de 42,55 de lei, conform extrasului de informare nr.  150538 din data de 27.01.2016 generat de platforma on-line O.R.C.

Masura dispusa a fost contestata de inculpati în fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bacau, care prin încheierea  nr. 42/Î pronuntata în sedinta din camera de consiliu  din data de 25.02.2016, a dispus respingerea, ca nefondata, a contestatiei formulate de inculpatii S.C. CONEXTRUST S.A. si RV împotriva sechestrului asigurator instituit prin Ordonanta  de luare a masurilor asiguratorii din data de 03 februarie 2016 în dosarul nr. 10 /P/2016   a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel  Bacau, fl. nr. 303-307, vol. X.

Prin ordonanta procurorului din data de 10.03.2016, motivat atât de stabilirea cu exactitate a prejudiciului, urmare a expertizei contabile efectuate în cauza, cât si de dispozitiile imperative ale art.  32 din Legea nr. 656/2002 s-a dispus, printr-o noua ordonanta instituirea sechestrului asigurator, pâna la concurenta sumei de 3.076.672,40 de lei, asupra urmatoarelor bunuri mobile, respectiv:

–                                un numar de 85.396 actiuni nominative, reprezentând capitalul social la S.C. Conextrust S.A. Blagesti, jud. Bacau identificata prin codul unic de înregistrare nr.  947730, cu o valoare declarata a actiunii de 42,55 de lei, conform extrasului de informare nr.  150538 din data de 27.01.2016 generat de platforma on-line O.R.C.

Aceasta întrucât prin valoarea cumulata a prejudiciului si a valorii bunurilor spalate prin activitatea infractionala a inculpatilor se ajunge la suma de 3.076.672,40 de lei.

 

DATE PRIVIND URMARIREA PENALA :

 

Urmare a cercetarilor efectuate în cauza cu nr.  7668/P/2015, prin ordonanta procurorului din data de 18.09.2015 s-a dispus începerea urmaririi penale sub aspectul savârsirii  a patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., cu aplicarea art.  38 al. 1 C.p.

Prin ordonanta nr.  4/II/1/2016 emisa de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau s-a dispus preluarea, printre altele, a cauzei înregistrata la Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau sub nr.  7668/P/2015, în vederea solutionarii, fiindu-i atribuit numarul unic 10/P/2016.

Prin ordonanta procurorului din data de 27.01.2016 s-a dispus:

 1. Extinderea urmaririi penale cu privire la infractiunea de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art. 297 al. 1 C.p.;
 2. Efectuarea în continuare a urmaririi penale fata de :
 3. RV, pentru savârsirea a infractiunilor de:

– participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p., constând în aceea ca, la data de 04.02.2009 în calitate de reprezentant legal al SC Conextrust SA Bacau, având CUI 947730, a prezentat în fata registratorilor din cadrul OCPI Bacau acte incomplete ce au avut ca efect înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului ce a facut obiectul autorizatiei de constructie nr.  178/13.05.2008, emisa în vedere continuarea lucrarilor ce au facut obiectul autorizatiilor de constructie 777/26.06.1996 si 1046/31.08.2001. Prin actul emis s-a creat un prejudiciu bugetului de stat, în valoare de 468.960,6 lei, ce reprezinta suma platilor efectuate de Ministerul Administratiei si Internelor, prin I.P.J. Bacau, pâna la data transferului bunului din domeniul privat al statului în domeniul privat al mun. Bacau ca urmare a încheierii contractului nr. 23/27.06.1996 ;

– patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art. 326 C.p., constând în aceea ca, desi avea cunostinta despre litigiul ce facea obiectul cauzei civile nr.  2338/110/2009, având ca obiect imobilul cu destinatie de bloc de locuinte situat în …, având numarul de identificare …, cu ocazia înstrainarii catre terti a unor apartamente a declarat în mod nereal, în fata notarului ca bunurile ce fac obiectul vânzarii nu fac obiectul vreunui litigiu pe rol (contractele de vânzare cumparare autentificate sub nr.95/20.02.2013,309/05.06.2013, 400/17.07.2013 si 1316/02.10.2014 );

– infractiunile mentionate urmeaza a fi retinute  în forma concursului real de infractiuni, prev. de art. 38 al. 1 C.p.

 1. S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr. 1, jud. Bacau, pentru savârsirea a patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art. 326 C.p., respectiv a infractiunii de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p.,  toate cu aplicarea art.  38 al. 1 C.p., având în vedere ca activitatea efectuata de reprezentantul persoanei juridice a fost desfasurata în scopul si interesul acesteia.

Prin ordonanta procurorului din data de 04.02.2016 s-a dispus punerea în miscare a actiunii  penale fata de inculpatii:

 1. RV, pentru savârsirea a infractiunilor de:

– participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p., constând în aceea ca, la data de 04.02.2009 în calitate de reprezentant legal al SC Conextrust SA Bacau, având CUI 947730, a prezentat în fata registratorilor din cadrul OCPI Bacau acte incomplete ce au avut ca efect înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului ce a facut obiectul autorizatiei de constructie nr.  178/13.05.2008, emisa în vedere continuarea lucrarilor ce au facut obiectul autorizatiilor de constructie 777/26.06.1996 si 1046/31.08.2001. Prin actul emis s-a creat un prejudiciu bugetului de stat, în valoare de 468.960,6 lei, ce reprezinta suma platilor efectuate de Ministerul Administratiei si Internelor, prin I.P.J. Bacau, pâna la data transferului bunului din domeniul privat al statului în domeniul privat al mun. Bacau ca urmare a încheierii contractului nr. 23/27.06.1996 ;

– patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., constând în aceea ca, desi avea cunostinta despre litigiul ce facea obiectul cauzei civile nr.  2338/110/2009, având ca obiect imobilul cu destinatie de bloc de locuinte situat în B…, având numarul de identificare …, cu ocazia înstrainarii catre terti a unor apartamente a declarat în mod nereal, în fata notarului ca bunurile ce fac obiectul vânzarii nu fac obiectul vreunui litigiu pe rol (contractele de vânzare cumparare autentificate sub nr.  95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013 si 1316/02.10.2014 );

– infractiunile mentionate urmeaza a fi retinute  în forma concursului real de infractiuni, prev. de art. 38 al. 1 C.p.

 1. S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr. 1, jud. Bacau, pentru savârsirea a patru infractiuni de fals în declaratii, prev. de art. 326 C.p., respectiv a infractiunii de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p.,  toate cu aplicarea art.  38 al. 1 C.p., având în vedere ca activitatea efectuata de reprezentantul persoanei juridice a fost desfasurata în scopul si interesul acesteia.

Prin ordonanta procurorului din data de 09.02.2016 s-a dispus:

 1. Extinderea urmaririi penale cu privire la infractiunea de spalare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din legea 656/2002
 2. Extinderea urmaririi penale fata de suspectii RV si S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr. 1, jud. Bacau, pentru savârsirea a infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din legea 656/2002 .

Prin ordonanta procurorului din 07.03.2016 s-a dispus reunirea cauzelor 10/P/2016 si 199/P/2016, urmând ca cercetarile sa fie continuate sub numarul unic 10/P/2016.

Prin ordonanta procurorului din data de 09.03.2016 s-a dispus:

 1. Extinderea urmaririi penale cu privire la alte trei (3) infractiuni de fals în declaratii, prev. de art. 326 C.p.
 2. Schimbarea încadrarii juridice a infractiunii de spalare de bani retinute în sarcina celor doi suspecti, prin retinerea prevederilor art. 35 al. 1 C.p. cu referire la art. 29 al. 1 lit. a din legea 656/2002 .

III.      Extinderea urmaririi penale fata de suspectiiRV si. S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr.1, jud. Bacau, pentru savârsirea a trei infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p.

 1. Extinderea actiunii penale fata de inculpatii :

1.RV, fiul lui … nascut la … în …, domiciliat în …., posesor CI seria …  nr.  … emis de S.P.C. Bacau la …, CNP … si

 1. S.C. Conextrust S.A. Bacau, având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr. 1, jud. Bacau, pentru savârsirea:

– infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p.

– a trei infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p.,

urmând ca, în final, persoana juridica SC Conextrust SA si persoana fizica RV sa fie inculpati sub aspectul savârsirii :

– infractiunii de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p.,

– sapte  (7) infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p.,

– o infractiune de spalare de bani, prev. de art.  29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002,  cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p.

 

DATE CU PRIVIRE LA INCULPATI:

  

            Cu ocazia cercetarilor efectuate în prezenta cauza inc.RV nu a recunoscut comiterea faptelor retinute în sarcina sa, depunând în sprijinul afirmatiilor memorii, prin care îsi prezenta apararile formulate.

Motivari de genul celor privind interesul valorificarii atributelor de proprietar si constructor, în vedere dobândirii unui profit nu poate fi acceptat, cât timp lucrarile efectuate în favoarea proprietarului initial – investitorul Ministerul Administratiei si Internelor  au fot decontate la timp, sumele în cauza cuprinzând si profitul aferent.  Mai mult, urmare a conventiei dintre parti, antreprenorul general, SC Conextrust SA dobândea proprietatea asupra subsolului si parterului ( în acest din urma nivel existând spatii comerciale ) cladirii.  De altfel, pe parcursul edificarii cladirii, dar anterior finalizarii acesteia, în anul 2001 inculpata persoana juridica si-a întabulat dreptul de proprietate exclusiv asupra acestor parti din cladire.  Nerespectarea dreptului de proprietate al unui tert coproprietar, prin acte dolosive si manipulative, se circumscriu însa determinarii functionarilor publici la încalcarea atributiilor de serviciu, chiar daca acestia nu au comis fapta cu forma de vinovatie impusa de norma penala.

Prin prisma articolelor din mass-media locala si nationala se reliefeaza ca inculpatul este un aparator al încalcarii normelor ce privesc coruptia în sistemul public, însa acest comportament intervine, preponderent, dupa satisfacerea nevoilor financiare ale inculpatului, respectiv a societatilor administrate de acesta ca urmare a obtinerii de contracte / plati prin coruperea de functionari publici (primari, senatori, deputati etc. ).

Urmare a corespondentei înaintate de IPJ Bacau- Serviciul Cazier judiciar si evidenta operativa a rezultat ca cei doi inculpati, persoana fizica si persoana juridica, nu sunt cunoscuti cu mentiuni.

 

MASURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZA :

        

         La data de 04.02.2016 prin ordonanta procurorului s-a dispus retinerea inc. RV pe o perioada de 24 de ore începând cu ora 10.55.

La aceiasi data a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Bacau cu propunere de luare a masurii arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Propunerea a fost respinsa, dispunându-se arestarea la domiciliu a inc.RV  pentru o perioada de 30 de zile.

În data de 24.02.2016 s-a solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bacau prelungirea arestului domiciliar pentru o perioada de 30 de zile începând cu data de 05.03.2016.

Propunerea a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bacau, însa ulterior, la data de 02.03.2016, în baza înscrisurilor depuse de aparatorii inculpatului (ordonanta de clasare emisa la 01.03.2016 de D.N.A. Serviciul Teritorial Bacau ), judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bacau a desfiintat încheierea contestata în totalitate si a respins propunerea organului de urmarire penala.

 

Constatând ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa si ca exista probele necesare si legal administrate, precum si ca faptele ce formeaza obiectul cercetarilor exista, au fost savârsite de inculpati si ca acestia  raspund penal,

 

ÎN TEMEIUL:

 

 1. I. 327, lit. a) din C.p.p.
 2. II. 328 alin. 3 din C.p.p. cu referire la art. 327 lit. b din C.p.p. rap. la art. 314 alin. 1 lit. a din C.p.p. cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f din C.p.p.

III.  art. 328 alin. 3 din C.p.p. si art. 63 C.p.p. cu referire la art, 46, alin. 1 din C.p.p.

 

D I S P U N:

 

 1. Trimiterea în judecata a inculpatilor :
 2. persoana fizica RV, fiul lui …, nascut la … în …, domiciliat în … posesor CI seria … nr. ..emis de S.P.C. Bacau la .., CNP …, pentru savârsirea:

–                                infractiunii de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p., constând în aceea ca, în calitate de administrator al SC Conextrust SA, prin prepusi, cu intentie si premeditare, în vederea dobândirii dreptului de proprietate exclusiv asupra constructiei reprezentate de blocul de locuinte situat în …,…, având numarul de …, a depus functionarilor publici din cadrul OCPI Bacau înscrisuri care prezentau o situatie nereala (procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor), precum si o autorizatie de constructie obtinuta în contradictie cu normele în vigoare, omitând totodata, intentionat, prezentarea HG nr. 1138/2003 (în care se prevedea existenta dreptului de proprietate a municipiului Bacau asupra unei parti din constructie),  creându-se premisele emiterii încheierii de întabulare a dreptului de proprietate înregistrate sub nr. 3380/16.02.2009, aspect ce a condus la cauzarea unui prejudiciu în valoare totala de 1.538.336,20 lei, suma ce reprezinta un total de 37.10 % din spatiul locativ ce ar fi trebuit sa revina în proprietatea municipiului Bacau;

–                                infractiunii de spalare de bani, prev. de art.  29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p., constând în aceea ca în calitate de administrator al SC Conextrust SA, cu intentie, dupa dobândirea ilicita a proprietatii constructiei, în vederea ascunderii originii ilicite a dreptului de proprietate, a solicitat, pe de o parte, dezmembrarea cladirii pe corpuri individuale, iar ulterior, în baza unor acte materiale repetate, a înstrainat prin acte de vânzare cumparare unor terti dobânditori, de buna credinta, dreptul de proprietate dobândit illegal, asigurând astfel spalarea bunului (cota parte din spatiul locative ce ar fi revenit în proprietatea municipiului Bacau ) si introducerea sumelor obtinute în circuitul juridic comercial al firmei;

–                                a sapte infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., constând în aceea ca, în calitate de administrator al SC Conextrust SA, cu intentie, la intervale diferite de timp, în baza unor rezolutii infractionale distincte, ocazionat de înstrainarea unui numar de sapte apartamente ce au facut obiectul contractelor autentificate sub numerele 95/20.02.2013, 309/05.06.2013, 400/17.07.2013, 1316/02.10.2014, 117/16.03.2012, 596/29.08.2013, respectiv 171/19.03.2013 a declarat în mod nereal în fata notarului public ca „imobilul… nu face obiectul vreunui litigiu pe rol”, desi avea cunostinta despre existenta dosarului nr.  2338/110/2009, în care facuse declaratie de interventie în interes propriu, în numele societatii la 24.02.2010 si se dispuse la 02.03.2011, prin încheiere de sedinta, efectuarea unei expertize tehnice cu privire la blocul de locuinte situat în …, având numarul de identificare …., care sa stabileasca numarul de apartamente ce revin reclamatei M.A.I., precum si identificarea efectiva a acestora.

         Infractiunile retinute în sarcina inculpatului au fost savârsite în conditiile concursului real de infractiuni, prev. de art.  38 al. 1 C.p.

 1. SC Conextrust SA având CUI 947730, cu sediul social în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr. 1, jud. Bacau, pentru savârsirea infractiunilor de participatie improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 al. 3 C.p. cu referire la art.  297 al. 1 C.p., spalare de bani, prev. de art.  29 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.  35 al. 1 C.p.  si  sapte infractiuni de fals în declaratii, prev. de art.  326 C.p., toate cu aplicarea art.  38 al. 1 C.p., având în vedere ca infractiunile retinute în sarcina  inc. RV au fost savârsite în interesul inculpatei persoane juridice.

 

 1. Clasarea cauzei în ceea ce priveste savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 290 al. 1 C.p. de la 1969 (comisa cu ocazia completarii nereale a procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor), respectiv infractiunea de neglijenta în serviciu, prev.  249 C.p. de la 1969 (comisa cu ocazia emiterii autorizatiei de constructie nr. 178/13.05.2008, contrar dispozitiilor Legii nr.  50/1991 ), întrucât a intervenit prescriptia raspunderii penale.

 

III.             Disjungerea cauzei în vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savârsirii de catre TAE a infractiunilor de marturie mincinoasa, prev. de art.  273 al. 1C.p. si favorizarea faptuitorului, prev. de art.  269 al. 1 C.p.

 

În acest sens o copie dupa rechizitoriu, precum si copii ale înscrisurilor aferente faptelor pentru care s-a dispus disjungerea cauzei, urmeaza a fi înaintate Parchetului de pe lânga Judecatoria Bacau, în vederea continuarii cercetarilor.

 

În temeiul art. 330 C.p.p. solicit instantei de judecata mentinerea masurilor  asiguratorii dispuse în cauza, în vederea acoperirii cheltuielilor judiciare, precum si a prejudiciului cauzat ca urmare a savârsirii infractiunilor retinute în sarcina inculpatilor.

 

În temeiul art. 329 alin. 1 si alin. 2 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însotit de copii certificate si de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Bacau, competenta sa judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. c1 din C.p.p. si art. 41 alin. 1, lit. a, b si c din C.p.p., urmând a fi citati în temeiul art. 328 alin. 2 din C.p.p.:

 

INCULPATI:

 

         – SC CONEXTRUST SA având CUI 947730, cu sediul social principal în sat/ com. Blagesti, str. Salciilor, nr.  1, jud. Bacau si sediu secundar în Bacau, str. Alexei Tostoi, nr.

-RV, domiciliat în ….

 

         PARTE CIVILA:

 

– Municipiul BACAU, prin Primaria Bacau cu sediul în str. Marasesti, nr.  6, jud. Bacau.

 

         MARTORI:

 

          MIS, domiciliata în …

BE, domiciliata în …

MAF, domiciliat în ….

PON, domiciliat în …

TE, domiciliata în …

TD, domiciliat în ….

NDG, domiciliata în ….

SV, domiciliat în …

BAM, domiciliata în …..

EE din ….

VV din …

CC din …

AV din mun…

TA din mun…

BMAdin ..

VV din mun….

AM din mun. ….

BD din mun….

TA din …

UV din mun. …

BA din …

TP din …

EL din….

FF din …

CDMdin…

MM din mun….

LM din mun. …

SC din mun. Bacau, str….

BM din mun. …

LNC din …

ME din mun…

AI din mun. ..

TI din ..

TAE din ..

 

Conform prevederilor art.  274 alin. 1 din C. proc. pen. solicitam obligarea inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 2500 de lei (1960 de lei onorariu expertiza contabila, 510 lei – cheltuieli trimiteri postale, fax, copiator, hârtie ).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com