Profesorul universitar Marius Stamate, in greva foamei pe termen nelimitat. „Pentru o Universitate fara abuzuri“

 

Un profesor de la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau a intrat vineri, 8 septembrie, in greva foamei. Profesorul bacauan Marius Stamate este decis sa spuna lucrurilor pe nume, indiferent de consecinte.

Atat el cat si alte cadre didactice care s-au opus  nucleului care conduce institutia de stat universitar din Bacau au devenit tinta abuzurilor conducerii Universitatii.

Profesorii indezirabili decidentilor din UVA s-au ales cu reducerea numarului orelor, cu eliminarea cursurilor pe care le predau din programa diferitelor specializari, cu hartuire pe fata, cu reducerea fondurilor pentru cercetare, si drept consecinta, cu reducerea drastica a veniturilor si activitatii pana la eliminarea lor din Universitate.

Desi in ultimii doi ani s-au deschis mai multe dosare penale, la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau si Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, acestea stau la sertar in continuare. Alte cercetari sunt in lucru la IPJ Bacau.

Deocamdata, anchetatorii nu par sa se grabeasca cu punerea in legalitate a situatiei din singura institutie de invatamant superior din Bacau.

La mijloc este sistemul piramidal din jurul fostului rector Valentin Nedeff, lider care si-a adunat in jur cadre didactice obediente, fini, familie, prieteni influenti, cu care a reusit sa controleze toate deciziile institutiei, mai ales dupa emiterea legii 1/2011, a Educatiei Nationale, care a dat autonomie crescuta universitatilor.
Si intr-un targ precum Bacaul, unde complicitatile cu oamenii Legii sunt la ele acasa, autonomia a fost dusa la extrem iar institutia a fost transformata intr-o afacere de grup si o fabrica de diplome pentru oamenii sistemului. Si asta a fost posibil, pentru ca actualii conducatori stiu  ca au protectie si ca nu mai e nimeni care sa li se opuna.

Grav este ca si pe verticala situatia este aceeasi. Ministerul Educatiei Nationale este complice la evolutiile din ultimii ani din Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacau. Si asta deoarece Bacaul a avut mereu oameni influenti la nivel national.
Sistemul pus la punct de actuala conducere transpare si din comunicatele procurorilor de la PJ si PT din Bacau, care afirmau in urma cu mai bine de un an ca verifica infractiuni de fals, uz de fals, de infractiuni asimilate coruptiei, s.a.

 


Cum isi motiveaza profesorul Marius Stamate intrarea in greva de avertisment

„De-a lungul ultimilor 3 ani am fost supus constant si agresiv hartuirii psihologice (de tip mobbing), discriminarii, denigrarii, calomniei, izolarii, intimidarii, amenintarii, atacurilor la persoana de cea mai josnica speta posibila. Încalcarea principiului egalitatii în fata legii si a principiului egalitatii de tratament de catre unele persoane din conducerea universitatii, încalcarea principiul respectarii dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului de învatamânt, obstructionarea activitatii în cercetare, restrictionarea atragerii de fonduri europene si blocarea colaborarilor internationale, încalcarea principiul transparentei decizionale, încalcarea principiului fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare, nerespectarea clauzelor contractului colectiv de munca din universitate sunt motive în plus pentru care am decis sa protestez printr-o forma extrema, greva foamei. Protestul începe astazi 8 septembrie 2017 ora 9:00 si va fi pe termen nedeterminat. Îmi voi respecta integral îndatoririle si obligatiile ca salariat, ca urmare locul în care voi protesta va fi chiar Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau. Alaturi de înstiintarea sindicatului universitatii, a DSPJ Bacau si a Inspectoratului de Politie Judetean Bacau de prezentul demers, au fost prezentate si motivele care m-au determinat sa recurg la aceasta forma extrema de protest. Anexez la prezentul comunicat de presa o lista detaliata cu motivarea actiunii de protest si o lista detaliata cu revendicari.

MOTIVAREA ACTIUNII DE PROTEST

1. Cursul de fizica este predat de un lector universitar în detrimentul meu care l-am predat timp de 26 de ani si am gradul de profesor;
2. Scaderea îngrijoratoare a calitatii actului educational: conducerea universitatii a impus serii de studenti mai numeroase decât prevede legislatia în vigoare ajungându-se în situatia penibila ca cei dornici de a participa la cursurile mele sa nu aiba loc în sala, în consecinta paraseau sala de curs.
3. Îngradirea dreptului la munca cu încalcarea legii nr.1/2011, drept câstigat în urma unui concurs national organizat de MEN prin: ? refuzarea organizarii admiterii la licenta program fizica-informatica autorizat provizoriu 2017-2018: desi acest program de studii s-a aprobat în HG, conducerea universitatii a refuzat sa organizeze admitere pentru sesiunea de toamna spre deosebire de celelalte universitati din tara aflate în aceeasi situatie; ? refuzarea organizarii admiterii la master program acreditat în 2013 Controlul si Monitorizarea Calitatii Mediului: conducerea universitatii a refuzat sa organizeze admitere pentru sesiunea din vara fara nicio consultare cu subsemnatul; mai mult decât atât, anul II la acest program de studii de master la care aveam ore si eram îndrumator de an, a fost închis în toamna în mod abuziv.
4. Descurajarea evidenta a activitatii în cercetare, activitate obligatorie pentru universitari, prin interzicerea accesului la un microscop de forta atomica (AFM) la care doar eu stiu sa lucrez, în urma unei specializari (din fondurile universitatii) la Trieste, Italia.
5. Utilizarea documentelor oficiale pe baza carora se face salarizarea (planurile de învatamânt si statele de functii) drept masuri de constrângere, coercitie, manipulare si intimidare: planurile de învatamânt si statele de functii sunt tinute sub cheie chiar daca legea prevede explicit dezbaterea lor.
6. Nerespectarea planurilor de învatamânt aprobate sau avizate de ARACIS, modificarea acestora în mod discretionar, fara o fundamentare didactica si fara consultarea specialistilor în domeniu, imediat ce a trecut vizita de acreditare asa cum s-a întâmplat în cazul planurilor de la domeniu Ingineria Mediului.
7. Nesolutionarea la termen sau deloc a cererilor legitime si/sau sesizarilor salariatilor: am facut nenumerate sesizari la care care am primit raspunsuri ”în doi peri” sau deloc (cea mai veche este înregistrata cu nr.12.09.2016).
8. Declararea eronata a situatiilor financiare la programul de studii CMCM cu scop de dezinformare si manipulare: situatia reala a masterului CMCM, extrasa din DOCUMENTELE FINANCIARE LUNARE FINALE, înregistrate la Facultatea de Inginerie infirma fara niciun dubiu afirmatiile domnului decan prof.dr.ing. Valentin Zichil (”singurul master de la Inginerie care este pe minus este CMCM”)
9. Hartuire, amenintare, purtare abuziva si abuzul în functie la adresa mea, fapte care sunt cercetate de Serviciul de Investigatii Criminale al Judetului Bacau.

10. Atacuri la persoana incalificabile (directe sau anonime), întrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea aspectelor vietii private, formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase la adresa unor cadre didactice: pe mailurile oficiale ale colegilor au fost transmise atacuri la viata mea si a familiei mele în mod repetat de catre Nedeff Valentin si de catre Valentin Zichil.

11. Amenintarea, intimidarea, constrângerea si sechestrarea studentilor din anul II la Master CMCM, la care am calitatea de îndrumator de an, pentru a li se obtine acordul de mutare de la un program de studii la altul, amenintând-i ca altfel vor suporta consecinte.

LISTA DE REVENDICARI

1.Eliminarea îngradirii dreptului la munca prin reintroducerea în planurile de învatamânt pe 2017-2018 a disciplinelor predate mine si de colegii mei timp de 4-27 ani care se regasesc în standardele ARACIS (Fizica 1 curs si laborator, Fizica 2 curs si laborator, Surse de radiatii si tehnici de protectie, curs si laborator) si pe baza carora am obtinut gradul didactic de profesor si acreditari ale multor programe de studii universitare de licenta si master. 2. Respectarea normelor ARACIS cu privire la diciplinele fundamentale Fizica 1, Fizica

2, Surse de radiatii si tehnici de protectie (refacerea planurilor de învatamânt în conformitate cu cele care au fost aprobate de ARACIS, procesul de îmbunatatire al acestora sa fie unul real si nu unul bazat pe eliminarea discretionara a cursurilor tinute de mine);

3. Respectarea legislatiei în domeniul educatiei (Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, Legea privind buna conduita în cercetarea stiintifica nr. 206/2004, etc.) cu privire la drepturile mele ca si angajat în învatamântul superior;

4. Demisia actualei Comisii de Etica pentru nerespectarea legislatiei nationale si înlocuirea acesteia cu o comisie functionala si independenta care sa analizeze real si obiectiv toate suspiciunile semnalate: toate sesizarile adresate de subsemnatul contin raspunsuri care încalca flagrant legea.

5. Demisia Liderului de Sindicat din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau pentru nereprezentarea reala a intereselor mele ca si salariat în septembrie 2016;

6. Demisia Decanului Facultatii de Inginerie si Presedintelui Senatului, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, direct raspunzatori pentru situatia descrisa în cazul meu.

Bacau, 8.09.2017 Profesor universitar Marius Stamate, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau”, se arata în comunicatul de presa.

Ce raspunde Biroul Consiliului de administratie al Universitatii „Vasile Alecsandri” Bacau

„Ca urmare a înregistrarii protestului de greva foamei, pe perioada nedeterminata, a domnului Prof.univ.ing.dr. Marius Stamate, cu nr. 14448/08.09.2017, comunicam punctul de vedere al conducerii Universitatii, dupa cum urmeaza:
1. Normele didactice respecta Legea Educatiei Nationale, nr.1/2011 si regulamentele interne ale Universitatii. Numarul grupelor si subgrupelor a fost stabilit pe baza asigurarii calitatii actului educational, în concordanta cu finantarea asigurata Universitatii si în baza legislatiei în vigoare;
2. Universitatea are regulamente clare pentru stimularea activitatii de cercetare, prin acordarea unor sporuri suplimentare la salarizare, acordarea de gradatii de merit si promovarea personalului didactic;
3. Universitatea a avut audituri din partea institutiilor abilitate pe diferite teme, în urma caruia nu au fost constatate neconformitati. Universitatea respecta Carta universitara, în care sunt prevazute principiile vietii academice. Orice abatere de la normele deontologice este analizata, conform legislatiei în vigoare si regulamentelor Universitatii;
4. Concursul de admitere 2017 este în plina desfasurare pentru toate programele de studii autorizate provizoriu, respectiv acreditate, conform Legii nr. 1/2011 si OMENCS nr. 6102/15.12.2016, dupa analizele efectuate de facultati, cu privire la insertia absolventilor pe piata muncii, istoricul solicitarilor pentru fiecare program de studii, corelat cu rata de abandon si eficienta financiara;
5. În vederea atragerii de fonduri europene, Universitatea a aplicat pentru toate axele deschise si eligibile. La momentul actual, Universitatea are o scrisoare de intentie aprobata pentru un Centru de Inovare si Transfer Tehnologic, în valoare de 3 milioane de euro si a depus un proiect POCU. În perioada 2007-2013-2015, Universitatea a derulat proiecte europene: POSDRU; POSCCE, Life + etc., precum si din programe internationale de cercetare, la care nu s-au constatat neconformitati legate de eligibilitate, în urma auditurilor financiare ale acestora. Lista tuturor proiectelor se gaseste pe site-ul universitatii si al organizatiilor respective de management;
6. Activitatea de cercetare realizata de cadrele didactice ale Universitatii este încurajata si prin plata publicarii de articole în reviste cotate în baze de date internationale, publicarea de carti si manuale universitare, aprobarea participarii cadrelor didactice la depunerea de proiecte în toate competitiile nationale si internationale. Fiind o universitate comprehensiva, activitatile de cercetare se desfasoara în domenii variate. De asemenea, Universitatea stimuleaza cadrele didactice cu rezultate bune în activitatea de cercetare, prin acordarea unor cresteri salariale;
7. Infrastructura didactica si de cercetare este folosita în mod judicios de specialistii în domeniul respectiv, precum si de studenti de la toate formele de învatamânt (licenta, master si doctorat);
8. Raportul anual de activitate al Universitatii mentioneaza dezvoltarea continua a relatiilor cu universitati din strainatate, pe baza colaborarilor internationale. Acest fapt a fost confirmat prin acordarea Premiului pentru Schimburi si proiecte internationale Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, în anii 2013 si 2016, de catre portalul national EduManager;
9. Planurile de învatamânt si Statele de functii se elaboreaza, respectiv se întocmesc, conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011 si regulamentelor Universitatii. În urma vizitelor de evaluare a programelor de studii de agentii abilitate, nu au fost constatate observatii sau neconformitati;
10. Conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011, Planurile de învatamânt se modernizeaza anual la nivelul Consiliilor Facultatilor, acestea nu sunt aprobate de ARACIS, aceasta institutie poate face doar recomandari;
11. În cadrul Universitatii, drepturile salariatilor sunt garantate si respectate conform legislatiei în vigoare;
12. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a câstigat toate litigiile de munca avute în instanta, în ultimii ani, ceea ce demonstreaza ca nu s-a încalcat legislatia specifica în vigoare;
13. Situatiile financiare sunt prezentate lunar în Consiliul de administratie si Consiliile facultatilor, iar bilantul anual se regaseste în Raportul de activitate, care se transmite si la MEN. În functie de alocatiile bugetare ale MEN si rectificarile ulterioare situatiile financiare pot suporta modificari;
14. Nu s-au înregistrat cazuri în care membrii din conducerea Universitatii sa faca presiuni asupra vreunui coleg în vederea luarii unei decizii în orice situatie;
15. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, prin structurile de conducere nu aplica un regim diferentiat pentru cadrele didactice, indiferent de optiunile acestora (politice, religioase, etnice, etc.);
16. În perioada alegerilor în cadrul Universitatii au circulat, atât sesizari anonime, cât si unele semnate. Aspectele semnalate au fost analizate, atât la nivelul Universitatii, cât si de catre MEN. În urma analizelor efectuate nu s-au constatat abateri de la legislatia în vigoare sau de la regulamentele Universitatii;
17. Toata activitatea Universitatii se desfasoara în mod transparent, fiind invitati la sedintele Consiliului de administratie reprezentanti ai unor servicii, departamente din cadrul Universitatii si ai studentilor. La nivelul facultatilor sunt organizate sedintele de Birou Consiliu la care participa si directorii departamentelor din cadrul acestora. Minutele sedintelor structurilor de conducere sunt postate pe site-ul Universitatii;
18. Toate deciziile asumate de catre conducerea Universitatii se bazeaza pe dialog si consultarea constanta a salariatilor, precum si a reprezentantilor studentilor. Membrii Consiliului de administratie si ai Senatului au acces la toate documentele;
19. Prin participarea reprezentantilor de la nivelul structurilor de conducere din cadrul Universitatii si ai studentilor la sedintele si activitatile organizate si desfasurate, precum si publicarea minutelor sedintelor pe site-ul Universitatii, se asigura transparenta decizionala;
20. Subliniem ca, în cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau este respectata atât legislatia în vigoare cu privire la învatamântul superior, precum si regulamentele proprii, care sunt dezbatute si aprobate de Senatul universitar. Toate discutiile purtate cu studentii s-au desfasurat si se realizeaza respectând cadrul legal privind drepturile si obligatiile acestora. Conducerea Universitatii împartaseste o parte din nemultumirile semnalate de domnul profesor în ce priveste situatia finantarii învatamântului superior la nivel national, la care se adauga scaderea anuala a numarului de studenti si cresterea ratei de abandon, fluctuatia numarului de studenti pe domenii de studii, solicitarile nepredictibile ale pietei fortei de munca etc. De asemenea, conducerea Universitatii îsi exprima dezacordul pentru alegerea acestei forme extreme de protest de catre colegul Prof.univ.ing.dr. Marius Stamate si îl roaga sa solicite sprijinul Sindicatului salariatilor din cadrul Universitatii pentru a-l sustine în demersul domniei sale. Conducerea Universitatii a fost si ramâne deschisa dialogului.
Biroul Consiliului de administratie din data de 08.09.2017.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com