Oferta de formare continua la CCD Bacau

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau si-a  lansat oferta de formare continua, destinata cadrelor didactice din judetul Bacau. Aceasta contine doua programe proprii de formare, acreditate de Ministerul Educatiei, care însumeaza 178 ore si ofera participantilor 50 credite profesionale transferabile.

Este vorba de: programul „Managementul calitatii în educatie”, program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, tipul modul lung cu durata de 89 de ore, destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar si purtator a 25 credite profesionale transferabile si programul „Pedagogia diversitatii si dificultatile de învatare”, program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, tipul modul lung cu durata de 89 de ore, destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar si purtator a 25 credite profesionale transferabile.

 

De asemenea, în parteneriat cu alte institutii furnizoare, C.C.D. Bacau mai ofera cinci programe de formare continua acreditate, care însumeaza 276 ore si 71 credite profesionale transferabile. „Din aceasta categorie amintim: în colaborare cu M.E.C.T.S. – Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, „Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”, cu Fundatia EOS România si Microsoft România, programul „Calculatorul si proiectele interdisciplinare”, cu Fundatia OVIDIU ROM, programul Ateliere de vara” si cu Casa Corpului Didactic Sibiu, programele Educatie pentru informatie I” si Educatie pentru informatie II”“, a precizat Gabriel Stan. Totodata, sunt oferite alte 87 de cursuri de formare, avizate de M.E.C.T.S., din care 24 se vor desfasura în premiera:

?  Educatia civica – curriculum si formare Sectiunea “Curriculum”;

?  Managementul organizatiei scolare Sectiunea “Management”;

?  Managementul proiectelor educationale Sectiunea “Management”;

?  Demonstratii de utilizare a software-ului educational pentru învatamântul gimnazial si liceal – limbi straine – Sectiunea “Strategii educationale”;

?  Utilizarea unor tehnici pentru constientizarea lecturii la clasele II-IV – Sectiunea “Strategii educationale”;

?  Cetatenie europeana activa&eLearning – Sectiunea “Strategii educationale”;

?  Orientarea si consilierea în cariera a tinerilor – Sectiunea “Consiliere metodica”;

?  Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura latina – Sectiunea “Consiliere metodica”;

?  Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – alte limbi (germana, spaniola, italiana etc.) – Sectiunea “Consiliere metodica”;

?  Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – profesor documentarist – Sectiunea “Consiliere metodica”;

?  Strategii de evaluare a procesului instructiv-educativ la disciplina limba engleza – Sectiunea “Evaluare”;

?  Evaluarea în învatamântul primar – Sectiunea “Evaluare”;

?  Psihopedagogia evaluarii aplicate la prescolari – Sectiunea “Evaluare”;

?  Dezvoltarea si evaluarea limbajului. Prevenirea si terapia tulburarilor de limbaj si comunicare – Sectiunea “Evaluare”;

?   Modalitati practice de combatere a violentei si gestionarea conflictelor dintre elevi Sectiunea “Consiliere psihopedagogica”;

?  Animatorul socio-educativ Sectiunea „Educatie non – formala”;

?  Proiectele europene – oportunitati educationale pentru profesori si elevi Sectiunea „Educatie non – formala”;

?   Argumentare si initiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de initiere în dezbateri Sectiunea „Educatie non – formala”;

?  Scoala-centru de resurse comunitare Sectiunea „Educatie non – formala”;

?  Educatia nonformala si educatie formala Sectiunea „Educatie non – formala”;

?  Comunicare si leadership Sectiunea „Educatie non – formala”;

?  Utilizarea calculatorului în proiectele bibliotecii – Sectiunea „Cursuri destinate personalului didactic auxiliar si nedidactic”;

?  Initiere în cultura informatiei – Sectiunea „Cursuri destinate personalului didactic auxiliar si nedidactic”;

?   Tehnici de promovare si stimulare a lecturii – Sectiunea „Cursuri destinate personalului didactic auxiliar si nedidactic”;

Dascalii din judetul nostru sunt invitati sa se înscrie la aceste programe, oferta fiind ordonata pe urmatoarele sectiuni:

 • Curriculum – 9 cursuri;
 • Management  – 4 cursuri;
 • Evaluare -5 curs;
 • Strategii educationale – 9 cursuri;
 • Dezvoltare personala  – 5 cursuri;
 • Consiliere metodica  – 28 cursuri;
 • Educatie non-formala  – 19 cursuri;
 • Consiliere psihopedagogica  – 4 cursuri;
 • Cursuri destinate personalului didactic auxiliar si nedidactic  – 4 cursuri.

Editura Casei Corpului Didactic Bacau, pusa în slujba tuturor iubitorilor de carte, a lansat la  începul noului an scolar opt titluri noi, iar pâna la sfârsitul anului în curs, îsi propune sa ofere si alte lucrari de specialitate si metodice. De remarcat este faptul ca printre aceste titluri se numara în premiera si lucrari în format electronic.

„Daca pâna acum ne-am focalizat pe desfasurarea programelor de formare continua acreditate, deoarece cererea pentru acestea a fost foarte mare, în acest an scolar ne vom orienta spre promovarea unor proiecte europene, care au ca obiectiv, fireste, tot formarea cadrelor didactice si care presupun atragerea unor finantari importante. De aceea oferta noastra pentru acest an scolar este mai supla. Aceasta nu înseamna ca vom neglija programele acreditate, care vor putea fi implementate simultan cu aceste proiecte. În acest context urmarim acreditarea a cel putin doua noi programe de formare continua în perioada imediat urmatoare. Acum, în baza de date a institutiei sunt înscrise 4700 de cadre didactice, din cele 7625 existente la nivelul judetului Bacau, colegi  care  doresc sa participe la diferite programe oferite de noi. Totodata, ne asteptam la o afluenta de noi cereri, pe care speram sa le onoram. De aceea vom mediatiza prin toate metodele oferta noastra de formare continua, precum si celelalte activitati notabile ale institutiei. O modalitate facila de a cunoaste activitatea C.C.D. Bacau, este accesarea site-ului nostru, www.ccdbacau.ro, care va avea în curând o noua structura, mai atractiva si care va fi actualizat permanent. Nu trebuie sa minimalizam însa activitatile care se vor desfasura la Centrul „American Corner Bacau”, care a împlinit cinci ani de existenta si la Centrul Regional de Resurse pentru Educatia Civica Bacau, ambele finantate si sustinute în continuare de Ambasada S.U.A. la Bucuresti, cu care am încheiat un nou memorandum.”, ne-a declarat Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau.

 

A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUA ACREDITATE DE M.E.C.T.S. (D.F.C.P.Î.P) SI FURNIZATE DE C.C.D. BACAU.

1. Managementul calitatii în educatie.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 25
 • numar de ore: 89

2. Pedagogia diversitatii si dificultatile de învatare.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 25
 • numar de ore: 89

 

B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUA ACREDITATE DE M.E.C.T.S. (D.F.C.P.Î.P), ORGANIZATE DE C.C.D. BACAU ÎN COLABORARE CU:

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar

1. Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE). – program de perfectionare datorat reformei;

 • destinat profesorilor de liceu care predau discipline de bacalaureat, cu exceptia celor care predau discipline tehnice si educatia fizica;
 • numarul de credite: 15
 • numar de ore: 60

Fundatia EOS România si MICROSOFT România

1. Calculatorul si proiectele interdisciplinare.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 15
 • numar de ore: 60

NOTA: programul necesita cunostinte de baza în utilizarea calculatorului !!!

Fundatia OVIDIU ROM

1. Ateliere de vara.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 15
 • numar de ore: 60

Casa Corpului Didactic Sibiu

1. Educatie pentru informatie I.

 • destinat managerilor din unitatile scolare, bibliotecarilor si profesorilor documentaristi din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 13
 • numar de ore: 48

2. Educatie pentru informatie II.

 • destinat profesorilor documentaristi din învatamântul preuniversitar;
 • numarul de credite: 13
 • numar de ore: 48


I. SECTIUNEA CURRICULUM

1.      Educatia civica – curriculum si formare.

II. SECTIUNEA MANAGEMENT

1.      Managementul organizatiei scolare.

2.      Managementul proiectelor educationale.

III. SECTIUNEA STRATEGII EDUCATIONALE

1.      Demonstratii de utilizare a software-ului educational pentru învatamântul gimnazial si liceal – limbi straine.

2.      Utilizarea unor tehnici pentru constientizarea lecturii la clasele II-IV.

3.      Cetatenie europeana activa & eLearning.

IV. SECTIUNEA CONSILIERE METODICA

1.      Orientarea si consilierea în cariera a tinerilor.

2.      Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura latina.

3.      Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – alte limbi (germana, spaniola, italiana etc.).

4.      Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – profesor documentarist.

V. SECTIUNEA EVALUARE

1.      Strategii de evaluare a procesului instructiv-educativ la disciplina limba engleza.

2.      Evaluarea în învatamântul primar.

3.      Psihopedagogia evaluarii aplicate la prescolari.

4.      Dezvoltarea si evaluarea limbajului. Prevenirea si terapia tulburarilor de limbaj si comunicare.

VI. SECTIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

1.      Modalitati practice de combatere a violentei si gestionarea conflictelor dintre elevi.

VII. SECTIUNEA EDUCATIE NON – FORMALA

1.      Animatorul socio-educativ.

2.      Proiectele europene – oportunitati educationale pentru profesori si elevi.

3.      Argumentare si initiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de initiere în dezbateri.

4.      Scoala-centru de resurse comunitare.

5.      Educatia nonformala si educatie formala.

6.      Comunicare si leadership.

VIII. SECTIUNEA CURSURI DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

1.      Utilizarea calculatorului în proiectele bibliotecii .

2.      Initiere în cultura informatiei.

3.      Tehnici de promovare si stimulare a lecturii.


C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUA AVIZATE DE M.E.C.T.S.

I.SECTIUNEA CURRICULUM

C1. Modele de abordare curriculara a educatiei (fundamentele pedagogiei, teoria generala a instruirii, teoria si metodologia evaluarii, teoria generala a curriculumului).

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: prof. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea Bucuresti;
 • numar de ore: 24

C2. Educatia civica – curriculum si formare.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Lucica Ciupercã, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau, prof Monica Vlase, Scoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” Bacau, prof. Florina Opincariu, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau si prof. Mihaela Atodiroaei, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau;
 • numar de ore: 40

C3. Predarea Holocaustului în secolul XXI. Modele de curriculum optional.

 • destinat profesorilor de istorie si discipline socio-umane;
 • coordonator: prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

C4. Curs de formare pentru profesorii, laborantii si inginerii chimisti din învatamânt.

 • destinat profesorilor, laborantilor si inginerilor chimisti din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: Asociatia Profesorilor si Inginerilor Chimisti din Învatamântul Preuniversitar – ASCHIM;
 • numar de ore: 40

C5. Proiectarea curriculara a activitatii de instruire.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: prof. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea Bucuresti;
 • numar de ore: 24

C6. Originea rromilor – teorii, legende, fapte.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Anghel Nastase, inspector scolar pentru limba rromani si scolarizarea rromilor, I.S.J. Bacau; educ. Emilia Chiriac, Scoala cu Clasele I-VIII “Domnita Maria”, Bacau; prof. Adina-Corina Albu, Colegiul National de Arta „George Apostu” Bacau, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau, prof. Dumitru Ficuta, inspector, I.S.J. Bacau si inst. Noemi Nasturas, Gradinita cu Program Normal „Lizuca” Bacau;
 • numar de ore: 40

C7. Democratie participativa. Proiectul „Cetateanul” (CITIZEN PROJECT).

 • destinat personalului didactic din învatamântul secundar inferior;
 • coordonatori: prof. Lucica Ciupercã, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau,  prof. Monica Vlase, Scoala cu Clasele I-VIII „Al. I Cuza” Bacau si prof. Florina Opincariu, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau;
 • numar de ore: 40

C8. Noi perspective metodologice – CLIL si crosscurricularitate.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Mihaela – Alina Chiribau – Albu, Colegiul National „Ferdinand I” Bacau si prof. Elena – Diana Popa, Colegiul National „Gh. Vranceanu” Bacau;
 • numar de ore: 24

C9. Psihopedagogie – de la teorie la practica.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, metodist C.C.D. Bacau si prof. Mariana Craciunescu, directorul C.J.A.P. Bacau;
 • numar de ore: 20

II. SECTIUNEA MANAGEMENT

M1. Managementul organizatiei scolare.

 • destinat managerilor din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: inspector scolar general-adjunct, prof. Teodora Craus, inspectorii  scolari pentru implementarea descentralizarii institutionale din cadrul I.S.J. Bacau: prof. dr. Ghiorghi Iorga, prof. dr. Liviu Botezatu, prof. Emil Ganea, prof. Eugen Jalba si prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

M2. Managementul proiectelor educationale.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau, prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, ISJ Bacau si prof. Mihaela – Liliana Ciuchi, metodist C.C.D Bacau;
 • numar de ore: 40

M3. Compostare în scoli – gestionarea deseurilor menajere.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: inst. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau, prof. Adriana Antohi, Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacau si Remus Lupu, Colegiul National „Ferdinand I” Bacau;
 • numar de ore: 18

M4. Curs de formare pentru elaborarea si actualizarea planului de actiune al scolii.

 • destinat directorilor si comisiilor care elaboreaza / actualizeaza anual PAS;
 • coordonatori: prof. Daniela Bilbor, inspector scolar de specialitate, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 8

III. SECTIUNEA STRATEGII EDUCATIONALE

S1. Predarea istoriei si educatiei pentru cetatenie democratica în România. Metode pentru o scoala incluziva.

 • destinat profesorilor de istorie si discipline socio-umane;
 • coordonatori: prof. Didi Alistar, Scoala cu Clasele I-VIII „Mihai Dragan” Bacau si prof. Petrita Bîlbîie, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comanesti;
 • numar de ore: 40

S2. A doua sansa.

 • destinat cadrelor didactice din scolile ce organizeaza clase tip „A doua sansa” – învatamânt primar si secundar inferior;
 • coordonatori: educ. Luminita Cojocaru, Gradinita cu Program Normal Nr. 9 Bacau, prof. Adina-Corina Albu, Colegiul National de Arta „George Apostu” Bacau, prof. Elena Hussar, metodist C.C.D. Bacãu si prof. Mihaela Ciuchi, metodist C.C.D. Bacãu;
 • numar de ore: 24

S3. Demonstratii de utilizare a software-ului educational pentru învatamântul gimnazial si liceal – limbi straine.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul gimnazial si liceal;
 • coordonatori: prof. Ioana-Mirela Cojacaru, metodist C.C.D. Bacau, prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacau si prof. Ana-Nicoleta Grigoreanu, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

S4. Demonstratii de utilizare a software-ului educational pentru învatamântul primar.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul gimnazial si liceal;
 • coordonatori: prof. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau, prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacau si prof. Ana-Nicoleta Grigoreanu, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

S5. Scoala profesorilor – Metode moderne de predare – învatare; Educarea inteligentei emotionale si succesul scolar.

 • destinat profesorilor din aria curriculara limba si comunicare;
 • coordonatori: prof. Laura Agapin, cercetator – expert I.S.E. si prof. Emilia Boghiu, Colegiul National „Dimitrie Cantemir” Onesti;
 • numar de ore: 30

S6. Ritualul lecturii si scrierii creative.

 • destinat învatatorilor, profesorilor de limba si literatura româna si profesorilor de limbi straine;
 • coordonatori: prof. Laura Gavriliu, C.N. „Gh. Vranceanu” Bacau si prof. pt. înv. primar Monalisa Gavrilut, Scoala cu Clasele I-VIII „Spiru Haret” Bacau;
 • numar de ore: 24

S7. Metode si strategii în predarea limbii rromani în scoala.

 • destinat profesorilor de limba rromani, mediatorilor scolari si tuturor cadrelor didactice interesate;
 • coordonatori: prof. Anghel Nastase, inspector scolar pentru limba rromani si scolarizarea rromilor, ISJ Bacau si inst. Noemi Nasturas, Gradinita cu Program Normal „Lizuca” Bacau;
 • numar de ore: 32

S8. Utilizarea unor tehnici pentru constientizarea lecturii la clasele II-IV.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul primar;
 • coordonator: prof. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

S9. Cetatenie europeana activa & eLearning.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Ofelia Bour si prof. Carmen Sângeap, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau;
 • numar de ore: 20

IV. SECTIUNEA CONSILIERE METODICA

CM1. „Ajuta-l sa iasa în lume” – Program de consiliere a cadrelor didactice din mediul rural.

 • destinat îndeosebi personalului didactic din învatamântul rural;
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, metodist C.C.D. Bacau si prof. Diana Aprodu, C.J.A.P. Bacau;
 • numar de ore: 20

CM2. Consiliere si orientare.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, nivel primar si secundar;
 • coordonatori: prof. Lucica Dandu, Colegiul National „Gh. Vanceanu” Bacau, prof. Daniela Lungu, consilier psihopedagog, Colegiul National „Dimitrie Cantemir” Onesti, prof. Diana Aprodu, Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Bacau si prof. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM3. Orientarea si consilierea în cariera a tinerilor (în colaborare cu Asociatia „Alternative Sociale” Iasi).

 • destinat cadrelor didactice titulare, diriginti la clasele VI-VIII;
 • coordonatori: prof. Ioana- Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau si prof. dr. Teona Codreanu, Colegiul National „Vasile Alecsandri” Bacau
 • numar de ore: 40

CM4. Curs de formare pentru elaborarea CDL-urilor.

 • destinat profesorilor si maistrilor instructori din IPT;
 • coordonator: prof. Daniela Bilbor, inspector de specialitate, ISJ Bacau;
 • numar de ore: 8

CM5. Metode noi de abordare a demersului didactic – limba engleza.

 • destinat profesorilor cu specialitatea limba si literatura engleza, necalificati si debutanti;
 • coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector de specialitate, ISJ Bacau si prof. Ioana- Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM6. Metode noi de abordare a demersului didactic – limba franceza.

 • destinat profesorilor cu specialitatea limba si literatura franceza, necalificati;
 • coordonator: prof. Irena – Mihaela Florescu, inspector de specialitate, ISJ Bacau;
 • numar de ore: 24

CM7. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – educatie fizica si sport.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM8. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – învatamânt prescolar.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate – I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane – I.S.J. Bacau, metodist învatamânt prescolar C.C.D Bacau, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM9. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – învatamânt primar.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau, metodist învatamânt primar C.C.D. Bacau, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM10. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura româna.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

 

CM11. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura engleza.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM12. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura franceza.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM13. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – istorie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM14. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – geografie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM15. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – religie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM16. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – discipline socio-umane.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM17. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – învatamânt special.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24


CM18. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – biologie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM19. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – matematica.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM20. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – fizica.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM21. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – chimie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM22. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – informatica.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM23. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – discipline tehnice.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM24. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – activitati extracurriculare (educative).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24


CM25. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – educatie plastica si educatie muzicala (arte).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM26. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – limba si literatura latina.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM27. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – alte limbi (germana, spaniola, italiana etc.).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau,  directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

CM28. Abilitarea corpului de metodisti pentru realizarea inspectiei de specialitate – profesor documentarist.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim sase ani de activitate si gradul didactic II;
 • coordonatori: inspectorul scolar de specialitate, I.S.J. Bacau, inspectorul scolar pt. dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacau, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

V. SECTIUNEA EVALUARE

E1. Curs de formare monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 1, 2, 3.

 • destinat profesorilor si maistrilor instructori evaluatori în cadrul examenelor de certificare a competentelor profesionale;
 • coordonatori: prof. Daniela Bilbor, inspector scolar de specialitate, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 8

E2. Strategii de evaluare a procesului instructiv-educativ la disciplina limba engleza.

 • destinat profesorilor de limba engleza;
 • coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector de specialitate, I.S.J. Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

E3. Evaluarea în învatamântul primar.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul primar;
 • coordonatori: prof. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau, prof. Isabela Adam, inspector scolar de specialitate,ISJ Bacau si prof. Adina-Corina Albu, Colegiul National de Arta „George Apostu” Bacau;
 • numar de ore: 24


E4. Psihopedagogia evaluarii aplicate la prescolari .

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul prescolar;
 • coordonatori: prof. Maria Matasaru, metodist C.C.D. Bacau si prof. Viorica Pricopoaia, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Bacau;
 • numar de ore: 20

E5. Dezvoltarea si evaluarea limbajului. Prevenirea si terapia tulburarilor de limbaj si comunicare.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preprimar si primar;
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, metodist C.C.D. Bacau si ?prof. Elena Ungureanu, Centrul Logopedic Interscolar Bacau;
 • numar de ore: 20

VI. SECTIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

CP1. Inteligenta emotionala si dezvoltarea afectiva în prescolaritate.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul prescolar;
 • coordonatori: prof. Maria Matasaru, metodist C.C.D. Bacau si prof. Viorica Pricopoaia, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Bacau;
 • numar de ore: 20

CP2. Strategii de consiliere psihopedagogica a familiei copilului prescolar.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul prescolar;
 • coordonatori: prof. Maria Matasaru, metodist C.C.D. Bacau, prof. Viorica Pricopoaia, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Bacau si prof. Elena Rosca, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 17 Bacau;
 • numar de ore: 24

CP3. Modalitati practice de combatere a violentei si gestionarea conflictelor dintre elevi.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul universitar primar si secundar inferior;
 • coordonatori: prof. Rodica Leonte, metodist C.C.D. Bacau si prof. Isabela-Elena Adam, inspector de specialitate, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 18

CP4. Cunoasterea psihopedagogica a copilului prescolar.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul prescolar;
 • coordonatori: prof. Maria Matasaru, metodist C.C.D. Bacau,? prof. Maria Chiriloaie, Scoala cu Clasele I-VIII „Alecu Russo” Bacau si prof. Lavinia Matasaru, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 21 Bacau;
 • numar de ore: 24


VII. SECTIUNEA EDUCATIE NON – FORMALA

N1. Fii european: implica-te în sustinerea si promovarea egalitatii de gen!

 • destinat cadrelor didactice, nivel secundar superior;
 • coordonator: prof. Lucica Ciuperca, Colegiul National „Ferdinand I” Bacau si  prof. Monica Vlase, Scoala cu Clasele I-VIII „Al. I Cuza” Bacau;
 • numar de ore: 24

N2. Animatorul socio – educativ.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

 

N3. Program pedagogic pentru prevenirea consumului de droguri.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: Marta Butnaru, Radu Nafornita, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bacau si prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 40

N4. Prevenirea si combaterea delincventei juvenile si a violentei în scoli. Programul româno – olandez „Matra”.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, metodist C.C.D. Bacau si Adrian Tuluc, politist comunitar, I.P.J. Bacau;
 • numar de ore: 20

N5. Proiectele europene – Oportunitati educationale pentru profesori si elevi.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Mihaela Ciuchi, metodist C.C.D. Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

N6. Constiinta interculturala si comunicare în „Noua Europa”.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Keith Trencher, expert proiecte europene, Marea Britanie; prof. Colin Roberts, Walles, Marea Britanie; prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau; prof. Gabriel Stan director C.C.D. Bacau si prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 24

N7. Curs de formatori de prim – ajutor a cadrelor didactice care instruiesc echipajele participante la concursul „Sanitarii priceputi”.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau si Crucea Rosie – Bacau;
 • numar de ore: 40

N8. Redactarea unei reviste scolare.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: jurnalistul independent Stefan Olteanu;
 • numar de ore: 40


N9. Educatia pentru informatie în mediile rurale defavorizate. Promovarea inovatiei pedagogice. Proiectul C.D.I.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Vasilica Irimia, documentarist C.D.I. Cleja;
 • numar de ore: 24

N10. Alternative ale educatie non-formale. Dezbaterile legislative.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, presedintele Asociatiei Regionale de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova si prof. Carmen Zaharia, formator – Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova.;
 • numar de ore: 24

N11. Suntem europeni! Comunicam mai bine!

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, presedintele Asociatiei Regionale de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova si prof. Carmen Zaharia, formator – Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova.;
 • numar de ore: 24

N12. Tinerii au cuvântul.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, presedintele Asociatiei Regionale de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova si prof. Carmen Zaharia, formator – Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova.;
 • numar de ore: 24

N13. Argumentare si initiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de initiere în dezbateri.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, presedintele Asociatiei Regionale de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova si prof. Carmen Zaharia, formator – Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Moldova.;
 • numar de ore: 24

N14. Toleranta si multiculturalism.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 12

N15. Character First!

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Paul Copu, Asociatia „Character First! – România” si prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 12

N16. Scoala-centru de resurse comunitare.

 • destinat consilierilor cu munca educativa din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: prof. Lucica Ciuperca, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

N17. Educatia nonformala si educatie formala.

 • destinat dirigintilor, consilierilor educativi, învatatorilor si educatoarelor;
 • coordonatori: prof. Rozalia Timar – formator atestat C.N.F.P.A. si prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 40


N18. Organizarea activitatilor educative în taberele scolare.

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau, Agentia Judeteana a Taberelor Scolare Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

N19. Comunicare si leadership.

 • destinat personalului de conducere, îndrumare si control, consilierilor educativi si metodistilor;
 • coordonatori: prof. Ana Andronic – formator atestat C.N.F.P.A., asist. univ. Oana Mosoiu – formator atestat C.N.F.P.A. si prof. Dumitru Ficuta, inspector scolar, I.S.J. Bacau;
 • numar de ore: 40

VIII. SECTIUNEA CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALA

D1. Învatarea limbilor straine – engleza initiere.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector scolar de specialitate I.S.J. Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

D2. Învatarea limbilor straine – engleza avansati.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector scolar de specialitate I.S.J. Bacau si prof. Ioana-Mirela Cojocaru, metodist C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

D3. Învatarea limbilor straine – franceza initiere.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Irena – Mihaela Florescu, inspector scolar de specialitate I.S.J. Bacau si prof. Ioan Grintescu, Colegiul National „V. Alecsandri” Bacau;
 • numar de ore: 40

D4. Învatarea limbilor straine – franceza avansati.

 • destinat personalului didactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonatori: prof. Irena – Mihaela Florescu, inspector scolar de specialitate I.S.J. Bacau si prof. Ioan Grintescu, Colegiul National „V. Alecsandri” Bacau;
 • numar de ore: 40

D5. Curs de învatare a limbii franceze (pentru educatoare).

 • destinat cadrelor didactice din învatamântul prescolar;
 • coordonator: institutor – limba franceza Elena Rosca, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 17 Bacau;
 • numar de ore: 40


IX. SECTIUNEA CURSURI DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

A1. Curs de initiere IT pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic.

 • destinat personalului didactic auxiliar si nedidactic din învatamântul preuniversitar;
 • coordonator: prof. Mihai Ursachi, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Onesti si prof. Aurelia Bocancea, C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 40

A2. Utilizarea calculatorului în proiectele bibliotecii.

 • destinat bibliotecarilor scolari din învatamântul preuniversitar judetean;
 • coordonator: Oana Jianu, bibliotecar – metodist, C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

A3. Initiere în cultura informatiei.

 • destinat bibliotecarilor scolari din învatamântul preuniversitar judetean;
 • coordonator: Oana Jianu, bibliotecar – metodist, C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

A4. Tehnici de promovare si stimulare a lecturii.

 • destinat bibliotecarilor scolari din învatamântul preuniversitar judetean;
 • coordonator: Oana Jianu, bibliotecar – metodist, C.C.D. Bacau;
 • numar de ore: 24

 

 

 


Editura Casei Corpului Didactic Bacãu

NOUTATI EDITORIALE PENTRU ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR

Evaluarea initiala în gradinita a copilului de 5-6,7 ani.

Autori:. Maria MATASARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MATASARU, Luminita COJOCARU; Pret: 8,5 RON

Primii pasi în matematica – nivelul I (3 – 5 ani). Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701/2008.

Autori: Maria Matasaru, Luminita Cojocaru, Carmen Nedelcu, Lavinia Matasaru, Maria Chiriloaie, Viorica Pricopoaia; Pret: 8 RON

Matematica în gradinita – nivelul II (5-6 ani).

Autori: Maria MATASARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Lavinia MATASARU; Pret: 9 RON

Matematica pentru prescolari-grupa mare, pregatitoare pentru scoala (5, 6/7 ani). – Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701 / 2008.

Autori: Maria MATASARU, Luminita COJOCARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MATASARU; Pret: 9 RON

Comunicare orala si scrisa în gradinita. Grupa mare, pregatitoare pentru scoala (5-6,7 ani).

Autori: Maria Matasaru, Carmen Nedelcu, Maria Chiriloaie, Luminita Cojocaru, Viorica Pricopoaia, Lavinia Matasaru; Pret: 9 RON

Comunicare orala si scrisa în prescolaritate. Grupa mare (5-6 ani).

Autori: Maria MATASARU, Maria CHIRILOAIE, Aurelia PITU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MATASARU; Pret: 9 RON

Sa cunoastem mediul înconjurator! Nivelul 1 si 2 începatori. Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701 / 2008.

Autori: Maria Matasaru, Luminita Cojocaru, Carmen Nedelcu, Lavinia Matasaru, Maria Chiriloaie, Viorica Pricopoaia; Pret: 8 RON

Cunoasterea mediului înconjurator – nivelul II (5-6/7 ani).

Autori: Maria MATASARU, Aurelia Pitu, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MATASARU, Maria CHIRILOAIE; Pret: 9 RON

Domeniul estetic si creativ – activitati artistico – plastice – Nivelul II.

Autori: Maria MATASARU, Aurelia PITU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MATASARU, Maria CHIRILOAIE; Pret: 9,5 RON

NOUTATI  EDITORIALE PENTRU ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR

Ghidul învatatorului. Manager al clasei de elevi – clasa I.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM

Ghidul învatatorului. Manager al clasei de elevi – clasa a II-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM

Ghidul învatatorului. Manager al clasei de elevi – clasa a III-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM

Ghidul învatatorului. Manager al clasei de elevi – clasa a IV-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM

Soft educational:

Alfabetul si calculatorul la clasa I.

Autori: Rodica LEONTE, Mirela Ramona LAZARICA, 10RON

Matematica si calculatorul la clasa I.

Autori: Rodica LEONTE, Mirela Ramona LAZARICA, 10RON

ALTE NOUTATI:

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com