« Mihai Eminescu, serbat si in Chisinau (foto)

Eminescu, serbat si in Chisinau (4)Un comentariu

 1. Dan Devalahia spune:

  R?spuns: C?tre Domnul Lilian Zamfiroiu, Pre?edinte al I.C.R.

  Bogdan Popescu ?bogdan.popescu@icr.ro?
  to me, Lilian

  from: Bogdan Popescu ?bogdan.popescu@icr.ro?
  to: „dan1.cavalerdevizirou@gmail.com” dan1.cavalerdevizirou@gmail.com
  cc: Lilian Zamfiroiu
  date: Sat, Jan 11, 2014 at 12:19 PM
  subject: R?spuns: C?tre Domnul Lilian Zamfiroiu,
  Pre?edinte al I.C.R.

  Stimate Domnule Bo?ocan,

  Va multumim pentru aspectele semnalate de dumneavoastra, deosebit de utile in perspectiva cresterii calitatii traducerilor literare din limba romana. La randul meu, as dori sa fac unele precizari legate de volumul de fata, precum si unele consideratii mai generale privind traducerile sprijinite de ICR prin programele sale.

  1. Volumul „Nouvelles de Moldavie”, editat recent la Editura Non Lieu, nu a aparut prin programele Institutului Cultural Roman si nici nu a primit vreun sprijin de alta natura (promovare etc.) din partea noastra. Este proiectul independent al editurii franceze la care dl. Courriol a fost cooptat in calitate de traducator.
  2. In legatura cu volumele sprijinite financiar de ICR in cadrul programelor sale, pot sa va spun ca nu ICR-ul este cel care omologheaza traducerea sau recomanda traducatorii operelor literare, ci comisiile independente special constituite care realizeaza analiza dosarelor primite. Potrivit prevederilor articolului 11 alin (1) din Legea nr. 186/2003 privind sus?inerea ?i promovarea culturii scrise, Institutul Cultural Român, alte institutii publice, precum si autoritatile publice centrale si locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea si/sau editarea, în strainatate, a unor lucrari … In conformitate cu art. 12 alin. (1) si art 13 alin. (2) din aceeasi lege, sprijinul financiar se acorda pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite în acest scop, alcatuite din specialisti si experti independenti. Institutul Cultural Roman a colaborat in alcatuirea comisiilor independente cu Uniunea Scriitorilor din Romania care a recomandat in acest scop critici literari si traducatori de prestigiu al caror profesionalism nu poate fi pus la indoiala. Lista acestora este publica si poate fi consultata pe site-ul Centrului National al Cartii (www.cennac.ro). Legea impune aceasta procedura pe care ICR-ul a respectat-o intocmai.

  Cu stima,

  Bogdan Popescu
  Director
  Centrul National al Cartii
  Institutul Cultural Roman
  Început mesaj redirec?ionat:
  De la: Dan Devalahia
  <dan1.cavalerdevizirou@gmail.com>
  Dat?: 11 ianuarie 2014, 02:15:04 GMT+2
  C?tre: <lilian.zamfiroiu@icr.ro
  mailto:lilian.zamfiroiu@icr.ro

  Subiect: C?tre Domnul Lilian Zamfiroiu,
  Pre?edinte al I.C.R.

  Stimate Domnule Pre?edinte al I.C.R.
  Lilian Zamfiroiu,
  V? semnalez pe aceast? cale calitatea dubioas? a unor traduceri ale lui Courriol Jean-Louis (qui fait la leche auprès de vous) din scriitori contemporani basarabeni! Antologica antologie "Nouvelles de Moldavie" a ap?rut recent la Non Lieu. V? rog s? lua?i în seam? acest aspect cât ?i impostura acestuia care mai degrab? face deservicii culturii române prin productele lui de mic srl…

  Cu stim?,
  Dan Bo?ocan (Dan Devalahia),
  traduc?tor
  Bucure?ti 11 ianuarie, 2014
  Un crâmpei din lumea satului basarabean de dup? r?zboi, v?zut? prin ochii ve?nicului copil din noi, simbolistica poetic? a prozei din nuvela de referin?? "B?ltoaca" pe care v? recomand s? o citi?i în originalul românesc, m-a fascinat prin puterea de evocare ?i reg?sirea propriei identit??i! Nu le vom putea mul?umi niciodat? îndeajuns pentru d?ruirea lor ?i ce bine c? avem semeni ai no?tri scriitori care pot s? ne ofere astfel de daruri nepre?uite pentru suflet!
  Cu totul altfel stau lucrurile când printr-o traducere beteag? ?i incompetent?, se denatureaz? în fel ?i chip mesajul original. Cititorul str?in, neavând posibilitatea de a compara cu originalul, prime?te surogatul steril ce i se ofer?, este privat de mesajul original, ?i opera de art? este privat? de frumuse?ea sa. Astfel "drumul" din lumea satului devine "strad?", "nenea" devine "domnu", "vara trecut?" este livrat consumatorului de literatur? drept "iarna trecut?", "ast? iarn?" este transformat în "iarna asta"… ?i multe alte matrapazlâcuri pe doar câteva pagini!
  "NOUVELLES DE MOLDAVIE" (editura… Non Lieu!) de t?lmaciu de cacao – "Tataia Curiol, sportif amateur!… Gata de universalizare!"… Este o mostr? de impostur? ?i diletantism cras ale unsurosului domn ce a anesteziat o parte a inteligen?iei române?ti cu SCAMATORIA "UNIVERSALIZ?RII"…
  «Promotor (?!) al ideii c? totul poate fi tradus» (enormitate pe m?sura imposturii! Vedem noi prea bine câte omisiuni ?i b?lm?jeli au ie?it la iveal? în «t?lm?cirea rasolit?»!)… Musiu Courriol sportif amateur ?i prof cu “orar mai degrab? liber” t?lm?ce?te… tocmai “din grab?!” complect aiurea ?i la fel de amator antologica antologie NOUVELLES DE MOLDAVIE, de scriitori contemporani basarabeni!
  CITI?I VA ROG CELE DOUA PDF-URI DE PE GOOGLE (WORDPRESS ?I SCRIBD, care format v? place!): 1."BALTOACA în t?lm?cirea rasol de Curiol" ?i 2. "Curiol în adev?rata lumin? a imposturii ?i diletantismului" !!! sau pe wordpress ?i scribd:
  «REALITATEA CU AM?NUNTUL – Europa Liber?… AICI E RADIO EUROPA LIBERA – FANI & FUN… MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA, INSTITUTUL CULTURAL ROMAN, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN MOLDOVA… “Agenda cultural?(?!)”: Jean-Louis Courriol r?spunde întreb?rilor lui Iulian Ciocan: “O, Tu Universalizatorule! Mai exist? ?anse pentru o literatur? cum e cea român? pe pia?a francez??”… NOUVELLES DE MOLDAVIE: Courriol «the Universalizator» de muca-va!, coco?at pe dugheana lui “cultural?” srl, î?i împr??tie cocleala pe unde mai poate ?i t?lm?ce?te dup? cum îl taie bibilica scriitori basarabeni contemporani!!!…»
  E un material interesant ?i total adev?rat în leg?tur? cu tema! SPRE COMPARA?IE AM ?I FOTOGRAFIILE PAGINILOR DIN ORIGINALUL ROMÂNESC ?I VARIANTA FRANCEZA A LUI COURRIOL…
  T?lmaciul Courriol nu poate îmbrobodi o ?ar? întreag?, chiar dac? a fost l?sat s? se cocoa?e unde nu-i e locul ?i e plin de tupeu! S? pornim deci pe firul evenimentelor :
  18 octombrie 2013 Chi?in?u. Catedra Filologie Romanic? “Petru Ro?ca”, ULIM – Colocviul cu participare interna?ional? «Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere»… (Aici, dup? ora 17.30 în Sala de lectur? Nr. 3 Filologie romano-germanic?, Courriol ?i-a lansat ?i prezentat RU?INOSUL LUI PRODUCT « Nouvelles de Moldavie» ap?rut la… Non Lieu, Paris.)
  21 Octombrie 2013 Chi?in?u. Catedra Filologie Romanic? “Petru Ro?ca”, ULIM «Lec?ie public? consacrat? traducerii literare, sus?inut? de renumitul (?!…constata?i ?i singuri!…) traduc?tor Jean-Louis Courriol (Fran?a)»…
  IAT? CUM JEAN-LOUIS COURRIOL – TRADUC?TORUL DE… B?LTOAC?, A “T?LM?CIT” ÎN FRANCEZ? SCRIITORI CONTEMPORANI DIN BASARABIA ÎN VOLUMUL “NOUVELLES DE MOLDAVIE” (CONTRA COST, BINEÎN?ELES!). ESTE INVOCAT? ÎN MOD PUERIL “GRABA” CARE ORICUM NU AR FI O SCUZ?… ATÂTEA BRAMBURELI, CONFUZII ?I OMISIUNI PE DOAR CÂTEVA PAGINI DOVEDESC UN DILETANTISM CRAS!!! ÎNTR-O ALT? NUVEL?, A LUI IULIAN CIOCAN, PE DOAR DOU? PAGINI ?I-A PERMIS “S? SCOAT? DIN BURT?” VREO DOU?ZECI (20) DE PARAGRAFE NOI !!!… (APROAPE FIECARE FRAZ? ERA PARAGRAF NOU! HILAR!!), ÎN LOC DE “15 E?ALOANE” TRADUCE “50 DE PLUTOANE” ETC…
  DUP? CE A T?LMACIT” EXECRABIL PE LIMBA LUI (VOLTAIRE) ANTOLOGIA SCRIITORILOR CONTEMPORANI BASARABENI MAI ARE ?I TUPEUL SA SE DEA ROTUND COCO? GALIC ?I S? DEA LEC?II “SAVANTE” DESPRE ARTA TRADUCERII LA ULIM (21 OCTOMBRIE 2013), SFIDÂND ÎN EGAL? M?SUR? PE SPECIALI?TII ÎN FILOLOGIE ROMANIC? AI ACESTEI ONORABILE UNIVERSIT??I DIN CHI?INAU, CÂT ?I PE CEILAL?I PROFESORI DE ACOLO!
  Chi?in?ul nu este un sat f?r? câini pentru to?i "t?lmacii" de pripas, veni?i c?-i rostu' s?-?i fac? pe-aici "mendrele literare"… Are civiliza?ia lui ?i oameni de bun sim?, care-?i dau bine seama de impostori…
  cu stim?,
  Dan Devalahia, traduc?tor

  from Dan Devalahia
  dan1.cavalerdevizirou@gmail.com<to:lilian.zamfiroiu@icr.ro
  date: 11 ianuarie 2014, 02:15:04 GMT+2

Lasă un răspuns la Dan Devalahia Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *