„Integrarea T.I.C. în procesul educational”, prin CCD Bacau

Ministerul Educatiei a acreditat pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau un nou program de formare continua, intitulat „Integrarea T.I.C. în procesul educational” si destinat tuturor cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar.

El a fost relansat în aceasta saptamâna la Colegiul ”Henri Coanda” Bacau si se va finaliza la începutul lunii martie.

profesori la un program de formareCei peste 100 de participanti, la finalul proiectului, vor primi doua documente: atestate din partea CCD Bacau, dar si certificate online, generate de Asociatia TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educatie.

Cursul este fundamentat pe optiunile strategice ale politicii educationale din România, în contextul sistemului educational european, stabilit prin Strategia „Europa 2020”, se va desfasura pe parcursul a 110 de ore, teorie si aplicatii si online, fiind purtator a 30 credite profesionale transferabile.

Acest program de formare urmareste dezvoltarea competentele digitale ale cadrelor didactice, astfel încât, ele sa fie capabile sa utilizeze TIC, pentru a gestiona datele referitoare la clasele lor si în scopul sustinerii propriei dezvoltari profesionale.

Asadar, scopul lui deriva din prevederile Legii Educatiei Nationale, care prevede obiectivele generale, precum si principiile care guverneaza politicile educationale din România.

De asemenea, aceeasi lege stipuleaza dezvoltarea profesionala, prin „dobândirea unor competente complementare, prin care se extinde categoria de activitati ce pot fi prestate în activitatea curenta, cum ar fi, predarea asistata de calculator, predarea în limbi straine, consilierea educationala si orientarea în cariera, educatia adultilor s.a.”. ”Oportunitatea si utilitatea acestui program de Gabriel Stan, CCD Bacauformare în rândul dascalilor, principalii actori educationali, este invocata si de Standardele de competenta în domeniul TIC pentru cadrele didactice – publicate în anul 2008 de UNESCO -, conform carora, competentele acestora,  referitoare la aprofundarea cunostintelor TIC, sunt indispensabile. De aceea am încheiat un protocol TEHNE, care a pus la dispozitie cursantilor o platforma specializata, cu mai multe sectiuni, pe care acestia le pot accesa si consulta, una dintre ele fiind sub forma unui modul online, destinat special cursantilor care parcurg acest program de formare.

Totodata, echipa de formatori este permanent preocupata de respectarea tuturor indicatorilor, cu scopul realizarii unei formari de calitate”, a explicat Gabriel Stan, directorul CCD Bacau.

 

Obiectivele calitative si cantitative ale programului vizeaza formarea si implementarea valorilor necesare crearii unei mentalitatii de sustinere si promovare a TIC, în orice activitate desfasurata în scoala.

Programul de formare continua intitulat, „Integrarea T.I.C în procesul educational” urmareste deci dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din reteaua învatamântului preuniversitar bacauan, raspunzând cerintelor nationale si europene privind dezvoltarea competentelor IT ale cadrelor didactice si ale elevilor, cu scopul formarii unei societati bazate pe cunoastere în România.

Pentru a profesa si a vietui într-o societate bazata pe cunoastere, din ce în ce mai complexa si în care volumul de informatii este din ce în ce mai mare, elevii si cadrele didactice trebuie sa utilizeze în mod constant, eficient si productiv tehnologiile informatiei si comunicarii (TIC).

Prin urmare, este esential ca toti profesorii sa fie pregatiti sa desfasoare astfel de activitati cu elevii lor. Din acest motiv programele de dezvoltare profesionala destinate cadrelor didactice, trebuie sa se axeze pe numeroase experiente legate de tehnologia informatiei si comunicarii si mai ales pe predarea-învatarea-evaluarea facilitata de calculator.

Calitatea formarii este garantata prin cel putin trei elemente inovative: colaborarea cu  Asociatia „TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educatie”, organizatie profesionala de prestigiu, agreata de Ministerul Educatiei si de Universitatea din Bucuresti, specializata în implementarea si promovarea educatiei folosind tehnologia informatiei si comunicarii; colaborarea cu formatori acreditati în domeniu TIC, care s-au dezvoltat profesional, prin diferite burse si programe de formare în tara si strainatate; curriculumul propus ce îmbina într-un mod echilibrat reperele pedagogice ale instruirii asistate de calculator, cu instrumentele TIC moderne, care asigura la rândul lor colaborarea si comunicarea între profesori si elevi în procesul instructiv – educativ.

Echipa de formatori este alcatuita din: asist. univ. dr. Olimpius Istrate, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea din Bucuresti, asist. dr. Ema – Maria Fâciu, Facultatea de Stiinte, Sectia Ecologia si Protectia Mediului, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau, prof. Ana – Nicoleta Gargaun, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau si prof. Aurelia Bocancea, informatician la Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacau.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com