CCD Bacau, centru de formare pentru Regiunea Nord Est in programul OSCINT 2009

Pana pe 23 iulie 2012, cadrele didactice care ocupa functii de conducere se pot înscrie la programul de formare continua „Dezvoltarea competentelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare si control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoasterii – OSCINT 2009” organizat de Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului. Ministerul Educatiei a nominalizat Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”  Bacau sa devina „Centru de formare pentru Regiunea Nord-Est”.

Prima grupa, care va fi constituita doar din manageri scolari din judetul Bacau, va începe formarea pe 26 iulie a.c., ulterior, pâna la sfârsitul anului 2013, fiind asteptati si colegi din Regiunea Nord-Est., care ocupa functii de conducere în învatamântul preuniversitar.

Proiectul se înscrie în Axa prioritara de interventie 1 din POSDRU, „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii  economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, respectiv în Domeniul major de interventie 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala  de calitate”. Grupul tinta vizeaza cu precadere personalul cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structurile centrale si locale ale M.E.C.T.S., sau aflate în coordonarea/subordonarea acestora, implicat în acte decizionale de interes pentru sistemul de învatamânt preuniversitar, precum directorii si membrii consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar. Obiectivul proiectului este cresterea performantei manageriale a personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare si control din cadrul M.E.C.T.S. si din institutiile subordonate/coordonate, în vederea îmbunatatirii procesului decizional în sistemul de învatamânt preuniversitar, în contextul descentralizarii administrative si al dezvoltarii societatii cunoasterii. De asemenea proiectul îsi propune promovarea „Strategiei Europa 2020, care prevede urmatoarele coordonate: cresterea inteligenta – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare, cresterea durabila – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai conpetitive si cresterea favorabila incluziunii – promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, în masura sa asigure coeziunea economica, sociala si teritoriala, care se sustin reciproc.

Astfel programul de formare OSCINT pentru management educational preuniversitar, vizeaza realizarea premiselor manageriale pentru dezvoltarea sistemului de învatamânt în spiritul prezervarii identitatii si traditiei, dar si al promovarii reformei prin inovare si pregatire continua în societatea cunoasterii, precum si dobândirea unor competente manageriale pentru exercitarea performanta a unei activitati profesionalizate, colaborative, competitive si creative.

„Nominalizarea Ministerului Educatiei în acest proiect ne onoreaza, dar ne si obliga foarte mult, deoarece, în premiera, va trebui sa oferim servicii de formare continua pentru managerii educationali din Regiunea Nord – Est.”, ne-a declarat profesorul Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacau.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *