Absolventii invatamantului profesional si tehnic din municipiul Bacau, care au obtinut calificativul „Excelent“, vor fi recompensati cu 500 de lei

66500 de lei vor fi alocati de la bugetul local al Municipiului Bacau pentru recompensarea celor care au finalizat cursuri de formare in domeniul profesional si tehnic cu calificativul „Excelent“. Initiativa de a sustine invatamantul tehnic apartine profesorului Gabriel Stan, consilier local si director adjunct al Colegiului Economic „Ion Ghica“ din Bacau. Proiectul de hotarare a fost aprobat de Consiliul Local Bacau la sedinta ordinara de la sfarsitul lunii august. Vor primi suma de 500 de lei 133 de absolventi ai unor cursuri de frizer, patiser, cofetar, mecanic auto, s.a. si ai liceelor cu profil tehnic si industrial din Bacau care obtinut calificativ maxim la finalizarea studiilor.

 

„Învatamântul profesional reprezinta un traseu de formare profesionala initiala, care se organizeaza pentru calificari stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, în conformitate cu Registrul National al Calificarilor, în functie de nevoile pietei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judetene si locale.
În România educatia se va orienta treptat, catre învatamântul profesional si tehnic. A fost pusa la punct o campanie de informare în acest sens, începând cu anul 2017, tocmai pentru ca informatii esentiale sa ajunga la cât mai multi elevi dornici sa învete o meserie.
A devenit evident pentru toata lumea ca învatamântul profesional este absolut necesar, pe piata muncii existând un deficit de personal tânar si calificat. În plus, multi tineri ajung dupa patru ani de liceu teoretic sa nu aiba nicio calificare si nicio diploma, prima lor optiune fiind …somajul.
Nu întâmplator Ministerul Educatiei Nationale, prin OM Nr. 6155 din 22.12.2016, a stabilit masurile, actiunile specifice si termenele/perioadele pentru derularea Programului national ”2017 – anul învatamântului profesional si tehnic în România”.
În acest context va propunem initierea unui proiect de hotarâre privind recompensarea elevilor, absolventilor învatamântului profesional si tehnic, clasa a XI-a, nivelul 3 de calificare, din municipul Bacau, care au obtinut la examenul de certificare a calificarii profesionale – sesiunea iulie 2018 – calificativul ”Excelent”, 100 puncte (echivalentul notei 10,00).
Potrivit Art. 1, (2), al HG Nr. 918/2013, ”CNC se stabileste pe 8 niveluri de calificare, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educatie si formare profesionala din România si prin recunoasterea rezultatelor învatarii dobândite prin învatare în contexte nonformale si informale, din perspectiva învatarii pe tot parcursul vietii” (CNC – Cadrul national al calificarilor).
Conform Anexei 1 a aceluiasi act normativ ”Rezultatele învatarii corespunzatoare nivelului 3 sunt: cunostinte faptice, cunoasterea unor principii, procese si concepte generale dintr-un domeniu de munca sau de studiu; o gama de abilitati cognitive si practice necesare pentru executarea sarcinilor si rezolvarea problemelor prin selectarea si aplicarea de metode, instrumente, materiale si informatii de baza; asumarea responsabilitatii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de munca sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstante pentru rezolvarea problemelor”.
În OM Nr. 5.033 din 29 august 2016, privind aprobarea ”Metodologiei de organizare si functionare a învatamântului profesional de stat”, Anexa, Capitolul I, Art. 2., a): ”formarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor corespunzator nivelului de referinta 3 al Cadrului european al calificarilor”.
Aceasta forma de învatamânt contribuie la dezvoltarea si diversificarea competentelor – cheie necesare în scopul integrarii socio-profesionale si progresului în viitoarea cariera, la facilitarea integrarii socio-profesionale a absolventilor învatamântului profesional în concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii, la implicarea angajatorilor în asigurarea fortei de munca calificate, în functie de nevoile proprii, la dezvoltarea motivatiei tinerilor pentru munca si a interesului pentru învatare, printr-o abordare integrata a pregatirii teoretice si practice într-o calificare solicitata de piata muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în functie de interesele profesionale si potentialul individual de dezvoltare.
Învatamântul profesional se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale, conform OM Nr. 4435 din 29.08.2014, privind aprobarea ”Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani”.
Mentionez ca în conformitate cu Art. 9 din OM Nr. 4796 din 31.08.2017, emis de Ministerul Educatiei Nationale si publicat în Monitorul Oficial Nr. 736 din 13 septembrie 2017, privind ”aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamântul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2017 – 2018”, acestea s-au desfasurat în perioada 16 – 27 iulie 2018.
Astfel, consideram ca si efortul sustinut al acestor elevi merita sa primeasca aprecierea noastra.
Asadar, propunem recompensarea fiecarui absolvent aflat în situatia mentionata mai sus, cu suma de 500 lei, care se va realiza de la bugetul local, Sectiunea ”Învatamânt”.
Prin aceast demers avem în vedere si încurajarea generatiilor urmatoare, în conditiile în care învatamântul profesional si tehnic reprezinta o veriga importanta între sistemul de educatie si piata muncii.
Dezvoltarea si bunastarea unei tari, adica a cetatenilor sai, depinde de calitatea educatiei si formarii profesionale deoarece, numai prin intermediul unor profesionisti bine pregatiti în domeniile lor de activitate, care sustin si contribuie la cresterea atractivitatii economice, progresul poate fi asigurat.
Astfel, în ultimii ani, importanta învatamântului profesional în România, sub forma scolilor profesionale, a crescut. Acestea pregatesc viitorii meseriasi, printr-o instruire de specialitate, adecvata unei calificari.
Calificarile profesionale, care pot fi dobândite prin învatamânt profesional si tehnic, sunt cuprinse în ”Registrul National al Calificarilor”, iar standardele de pregatire profesionala se realizeaza pe baza standardelor ocupationale, validate de comitetele sectoriale conform Legii Educatiei Nationale.
Asadar, putem concluziona prin a afirma ca, pentru o societate prospera, bazata pe o economie solida, scoala trebuie sa formeze buni cunoscatori ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în functie de cerintele pietei fortei de munca si prin asigurarea unei concordante între oferta de locuri pentru calificare si cererea la nivelul fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale, sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective.
În acest context este de remarcat faptul ca profilul economic al municipiului Bacau asigura conditiile pentru dezvoltarea de ansamblu a resurselor umane, odata cu reconfigurarea pietii muncii.
În conformitate cu Planul Local de Actiune pentru Dezvoltarea Învatamântului Profesional si Tehnic (PLAI) Bacau 2014 – 2020, invocat în Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a municipiului Bacau, 2014 – 2020, se prevede actualizarea calificarilor si a curriculei, în concordanta cu domeniile de interes pe piata muncii: servicii (în special comert, transport si comunicatii), industrie sau constructii si atrage atentia asupra unor domenii cu potential nevalorificat care s-ar putea dezvolta pe termen mediu, cum ar fi agricultura.
Demersul strategic de dezvoltare a învatamântului tehnic din Municipiul Bacau este unul coerent, care a început în anul 2014 cu PLAI si a continuat cu un protocol de colaborare având ca parteneri Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social si Patronatul Judetean pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii care a dus la analiza nevoii fortei de munca pentru agentii economici din Judetul Bacau.
În acest scop s-a realizat un sondaj în anul 2017, iar pentru anul scolar 2018 – 2019 s-a planificat o campanie de promovare a învatamântului profesional si tehnic, realizarea de brosuri de informare pentru tineri privind cariera, dar si proiecte pilot privind învatamântul dual.

Totodata, în scopul transferului elevilor din învatamântul tehnic pe piata muncii, Camera de Comert si Industrie Bacau, în parteneriat cu I.S.J. Bacau, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport si alte institutii publice din judet, vor organiza evenimentul „Bursa locurilor de munca”, în cadrul caruia companiile private sunt invitate sa cunoasca tineri specialisti si sa sustina conferinte si ateliere de lucru, precum Târgul Ofertelor Educationale si Târgul Firmelor de Exercitiu, ultimul fiind aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, în Calendarul Activitatilor Educative Regionale si\ Interjudetene 2018 .
Prin faptul deja dovedit ca succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea practica, dar si de calitatea partenerilor, atât scoala, ca furnizor de formare initiala, cât si partenerii de instruire (economici), au o importanta egala în formarea unor buni meseriasi, în conditiile în care pregatirea profesionala trebuie facuta aplicat, pe domenii.
Proiectul de hotarâre privind recompensarea elevilor, absolventilor învatamântului profesional si tehnic, clasa a XI-a, nivelul 3 de calificare, din municipul Bacau, care au obtinut la examenul de certificare a calificarii profesionale – sesiunea iulie 2018 – calificativul ”Excelent”, 100 puncte (echivalentul notei 10,00), respecta prevederile Legii Nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru 2018, ale Legii Nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata, prevederile Art. 105 din Legea Nr. 1/05.01.2011 a educatiei nationale, actualizata si ale Ordinului Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice Nr. 4742/2016, Art. 7, privind aprobarea Statutului Elevului“, se arata expunerea de motive a consilierului Gabriel Stan.

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , ,

Un comentariu

  1. Muncitorul spune:

    Foarte bun? ini?iativ?. Astfel de recompense ar trebui oferite periodic celor care ob?in calificative bune, doar a?a putem îi putem motiva. Cu toate c? nu este o sum? prea mare, este bine-venit?.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com